Iranians History on This Day
روز و ماه خورشيدي و يا ميلادي مورد نظر را انتخاب و كليد مشاهده را فشار دهيد
ميلادي
   خورشيدي

 
25 اوت
 
جستجو:

 
 


 هديه مولف

اين سايت مستقل و بدون كوچكترين وابستگي؛ هديه ناچيز مولف كوچك آن به همه ايرانيان، ايراني تبارها و پارسي زبانان است كه ايشان را از جان عزيزتر دارد ؛ و خدمتي است ميهني و آموزشي كه خدمت به ميهن و هموطنان تكليف و فريضه است كه بايد شريف و خلل ناپذير باشد و در راه انجام تكاليف ميهني نياز به حمايت مادي احدي نبايد باشد، و نخواهد بود. انتخاب موارد براي نگارش و عرضه در سايت نظرشخص مولف است.
 

 
   لينک به اين صفحه  

مهمترين رويدادهاي ايران و جهان در طول تاريخ در اين روز 25 اوت
ايران
مجسمه شاپور یکم در تنگ چوگان و دستور سردار عرب به فروافکندن آن!
در جریان افتادن منطقه ای از ایران که اینک استان فارس است به دست اعراب، 25 آگوست سال 643 میلادی یک سردار عرب به نام نصر ابن سیّار در تنگ چوگان وارد غاری شد که یک مجسمه بزرگ سنگی از شاپور یکم در آنجا قرارداده شده بود و غار پُر از آثار تاریخی و هنری ایرانیانِ [آن دوران] بود.
     نصر دستور افکندن مجسمه شاپور را از جایگاهش داد و آثار دیگر هم از آسیب در امان نماند. نصر پیشنهاد مردم محل را که در برابر دریافت مقداری زر از آنان، اجازه دهد که مجسمه را به حالت اول بازگردانند ردّ کرد. وزن این مجسمه شاپور یکم 25 تُن گزارش شده است. مورخان اروپایی آثار باقیمانده در تنگ چوگان را محرّک غرور ملی ایرانیان و سند تمدن این ملت نوشته اند.
    
نقش شاپور يکم در يک حکّاکي که از گزند باقی مانده است و برای ایرانیان غرورآفرین است

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
... و بالاخره تعرض نظامي انگلستان و شوروي به ايران، با وجود اعلام بيطرفي قبلي آغاز شد
رضاشاه به توان دفاعي ارتش اطمينان داشت و باور نمي كرد كه در ميان نظاميان كساني پيدا شوند كه در لحظه دفاع، نيروها را مرخص كنند!!!
با اين كه 26 ژوئن 1941 (پنجم تير 1320)، پنج روز پس از آغاز تعرض آلمان به خاك شوروي، دولت ايران بي طرفي كامل خود را در جنگ ميان آن دو كشور به دولت شوروي اعلام داشته بود و دولت مسكو از اين اقدام ايران سپاسگزاري كرده بود و رضا شاه دستور خروج آلماني ها يي را كه وجودشان در ايران لازم نبود داده بود، بامداد روزي چون امروز – 25 اآگوست درسال 1941 ميلادي برابر با سوم شهريور ماه 1320 خورشيدي – نيروهاي شوروي و انگلستان تعرض خود را آغاز کردند و از چند نقطه وارد ايران شدند. انگلستان مدتها بود كه مقدمات اين كار را آماده مي كرد و براي اين منظور از هند به عراق سرباز فرستاده بود و گروهي نظامي را هم به مرزهاي جنوب شرقي ايران گسيل داشته بود و مطبوعات لندن به انتقاد از رضا شاه دست زده بودند.
     اندكي پس از عبور نيروهاي انگلستان و شوروي از مرزها و ورود به خاك ايران، نمايندگان سياسي دو كشور در تهران، در يادداشتي كه تسليم علي منصور نخست وزير وقت كردند جريان اين لشكركشي را به او اطلاع دادند. براي رسيدگي به اين واقعه پيش از ظهر سوم شهريور جلسه شوراي وزيران در حضور رضا شاه تشكيل شد. رضا شاه كه به توان ارتش اطمينان داشت تصميم به مقاومت گرفت ، ستاد جنگ به رياست سرلشکر ضرغامي در باشگاه افسران برپا شد و سربازان احتياط چهار دوره به زير پرچم احضار شدند تا شمار نيروها به سيصد هزار تن بالغ شود . دستور داده شد که دو لشكر پايتخت در اطراف تهران موضع دفاعي بگيرند و جريان به اطلاع مجلس نيز رسيد . در همين روز رضا شاه در مورد تجاوز نظامي بي دليل انگلستان و شوروي ، با ارسال تلگرام به روزولت رئيس جمهوري وقت آمريكا نسبت به اقدام آن دو دولت اعتراض كرد كه خبر رسيد انگليسي ها با تمهيداتي ناوگان ايران را كه از دير زمان چشم ديدن آن را نداشتند منهدم كرده ، تعدادي از كشتي ها را نيز تصاحب كرده و شماري از افسران نيروي دريايي از جمله دريادار بايندر فرمانده اين نيرو کشته شده اند. تا پايان وقت امروز هنوز از خيانت ژنرال ها و مرخص كردن پادگانها خبري نبود.
    چرا انگلستان نقشه اشغال نظامي ايران را در سر مي پروراند؟
    
علي منصور نخست وزير وقت

رضا شاه با اين كه باحمايت انگلستان به عمر سلسله قاجارها پايان داده بود، در سالهاي نيمه دوم دهه 1320 متمايل به آلمان و ايتاليا شده بود و انگلستان از آن بيم داشت كه گسترش نفوذ آلمان در ايران منجر به خروج ايران از حوزه نفوذ آن کشور شود و نه تنها هند و سرزمين هاي عربي به مخاطره افتند بلکه ماشين جنگي انگلستان بدون سوخت بماند و آلمان با كمك ايران بر كشورهاي عربي مسلط شود و هند از دست آن دولت خارج گردد؛ بعلاوه، ارسال كمك از مسير ايران به شوروي كه زير ضربات ارتش هيتلر قرار داشت آسانتر و اطمينان بخش تر بود. زيرا كه نيروي دريايي آلمان در آبهاي اقيانوس هند فعاليتي نداشت. لذا، با تباني قبلي به دولت ايران اخطار شد كه آلمانيها را اخراج كند. ارتش ايران با توجه به وضعيت و تسليحات وقت توان دفاع داشت بنابراين انگلستان در صدد تطميع چند ژنرال ايراني برآمد و در حالي كه رضا شاه براي جنگ آماده مي شد و فرمان احضار به خدمت ذخيره داده شده بود، دو ژنرال وي دستور مرخص شدن سربازان را صادر كردند!. ايران اشغال نظامي و رضا شاه مجبور به كناره گيري شد و از ايران تبعيد گرديد و تا پايان عمر زنداني انگلستان بود. بعدا سران انگلستان، آمريكا و شوروي محرمانه تصميم گرفتند كه پس از پايان جنگ دوم، ايران تا مدتها زير نظر سه كشور باشد، و به اين سبب با سلطنت محمدرضا پهلوي موافقت كردند كه اطمينان يافته بودند وي مانند پدرش نيست و عنصري ضعيف است كه بعدا آن قرار محرمانه، از بيم كنترل ايران توسط استالين بر هم خورد( جزئيات بر حسب تاريخ وقوع درسايت آمده است ). مورخان بيطرف در اين كه در شهريور 1320 ايرانيان اين فرصت را به دست نياوردند تا با نثار جان از وطن خود دفاع كنند متفق القولند. جنگهاي ميهني (دفاعي) باعث تقويت احساسات ملي و پيشرفت هاي بعدي و سرافرازي ملتها بوده است، حتي اگر شكست خورند.
    
سرلشكر ضرغامي رئيس
ستاد جنگ (دفاع) شد، ولي...

انگلستان در شهريور 1320، با کمتر از پنج هزار سرباز به ايران حمله كرد سه هزار و پانصد نفر از طريق عراق وارد ايران شدند و حدود هزار و پانصد سرباز هم از مرزهاي جنوب شرقي به كرمان وارد شدند. تازه همين عده هم از بيم لشكر كرمان كه با وجود دريافت دستور مرخصي سربازان، منسجم باقي مانده بود چندين روز در جلگه "راين Rayen" اردو زده بودند و جرات پيش آمدن نداشتند. در برخي نوشته ها آمده است که پس از اشغال نظامي ايران ، مردم از خود مي پرسيدند : چه شدند آن ژنرالهايي که ما گرسنگي خورديم و به آنان حقوق گزاف پرداختيم که در چنين روزي بي دفاع نباشيم ؟. يک نظامي شايد در طول عمر سپاهي گري خود تنها يک زمان لازم باشد عمل کند و اگر اين يک روز را هم از انجام وظيفه شانه خالي کند ، چه حاصل؟ .
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
اخطار آیزنهاور و بی اعتنایی مصدق نسبت به آن در اَمُرداد 1332
ششم آگوست 1953 (15 اَمُرداد 1332 و 13 روز پیش از براندازی) و ده روز پس از اعلام آتش بس در شبه جزیره کره و نزدیک شدن دولت مسکو به ایران و فرستادن یک دیپلمات مشهور به نام لاورِنتیوف به عنوان سفیر به ایران و انعکاس اظهارات دوستانه مالِنکُف رهبر وقت شوروی نسبت به ایران و اشاره به آمادگی اش برای استرداد طلاهای ایران، آیزنهاور رئیس جمهوری آمریکا اظهارداشت که اگر منافع و مواد خام آسیا از دست برود امنیت آمریکا به خطر خواهد افتاد و آمریکا مصمم است که راه را بر کمونیسم و دولت مسکو در ایران ببندد. آیزنهاور در این زمینه یک نامه رسمی برای مصدق فرستاده بود که به زعم برخی، نوعی اخطار ملایم بود.
    با اینکه روزنامه های تهران اظهارات آیزنهاور را تیتر صفحات اول خود کرده بودند، این بار مصدق آن را جدّی نگرفت و .... وی در مصاحبه با یک روزنامه نگار هندی که از او درباره اظهارات و نامه آیزنهاور پرسش کرده بود و خطر مداخله آمریکا را مطرح ساخته بود گفته بود که لازم نیست جوابی به آیزنهاور داده شود. ملل آسیائی می توانند با خرید نفت به مبارزه ایران کمک کنند. ما چند بار به گفته های مقامات آمریکایی توجه کردیم ولی فایده بخش نبود.
    روزنامه های وقت تهران همان روز مخابره مصاحبه مصدق با روزنامه نگار هندی عین همین جملات دکتر مصدق را در صفحات اول خود درج کرده بودند که یک نمونه آن و از صفحه اول روزنامه اطلاعات در زیر کُپی شده است:
    
کپی تیتر این مصاحبه مصدق در صفحه اول شماره 22 اَمُرداد 1332 روزنامه روزنامه اطلاعات

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
نقش شریف امامی از 1332 تا 1357 در تغییرات حکومتی ایران    سی و یکم اَمُرداد 1332 (در آن سال؛شنبه) و سه روز پس از براندازی 28 اَمُرداد، روزنامه های تهران کار انتشار خودرا از سر گرفتند. در صفحه اول روزنامه اطلاعات، این عکس (عکس بالا) درج شده بود که جعفر شریف امامی را در کنار ژنرال فضل الله زاهدی (رئیس دولت کودتا) نشان می داد. از منظره تصویر چنین بر می آید که این دو روابط نزدیک با یکدیگر داشتند. زاهدی دفتر کار خودرا در باشگاه افسران (واقع در خیابان قوام السلطنه) مستقر کرده بود. همان زمان، مفسّران چپگرا که شمار آنان هم کم نبود، با دیدن عکس گفته بودند از آنجا که شریف امامی یک فراماسون و نزدیک به دولت لندن است، این دولت طرّاح نقشه براندازی بوده و نقش اصلی را ایفاء کرده و دولت واشنگتن پس از روی کار آمدن آیزنهاور (از حزب جمهوریخواه) به آن پیوسته است.
    چند سال بعد که شریف امامی وزیر صنایع و معادن شد باز زمزمه ها ازسر گرفته شد که انتصاب او کار دولت لندن بوده و چند سال بعد پس از نخست وزیر شدنش این زمزمه ها بیشتر و بلندتر شد و وقتی که در بهار سال 1340، معلمان تهران به تشویق مقامات دولتی آمریکا (دولت جان اف. کِنِدی) و رهبری تَنی چند ازجمله محمد درخشش دست به تظاهرات و راهپیمایی چند روزه زدند که منجر به برکناری شریف امامی از نخست وزیری شد و دکتر علی امینی برجایش نشست، گفته شد که آمریکا در جریان رقابت با دولت لندن بر سر نفوذ در ایران پیروز شده است و امینی ـ فردی است نزدیک به دولت آمریکا. 17 سال بعد (اوایل شهریور 1357) که شاه در اوج انقلاب شریف امامی را نخست وزیر کرد، اصحاب نظر گفتند که بازهم دولت لندن پیروز شده و کار ِ «تغییر» جدّی است و شاه این اظهارنظرها را نادیده انگاشت و شریف امامی با لغو تغییر تقویم و سال ایرانی و ... و مجبور کردن شاه که ژنرال اویسی فرماندار نظامی تهران را مجبور به کناره گیری کند و ... نظام حکومتی وقت را در مسیر سقوط قرار داد. شریف امامی پس از تغییر نظام حکومتی ایران، بی سر و صدا در خارج زندگی کرد تا چراغ عمر وی خاموش شد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
رویدادهای سوم شهریور 1332 ازجمله ملاقات آيت الله بهبهاني با شاه
سوم شهريور 1332، شش روز پس از براندازي 28 امُرداد، بازگرداندن افسران و مقاماتي را كه دكتر مصدق بازنشسته كرده بود بكار، توزيع مقامات كشوري و لشكري ميان دوستان زاهدي، دستگيري هواداران دكتر مصدق و بگير و ببندهاي ديگر ادامه داشت.
     در اين روز دکتر سعید حکمت رئیس وقت پزشکی قانونی اعلام داشت که در درگیری های 28 اَمُرداد 41 تن کشته و 75 نفر به سختی مجروح شدند که در بیمارستان هستند و صدها تن دیگر مجروح سطحی. ژنرال زاهدی نخست وزیر دولت کودتا از دولت های دوست خواست که کمک اقتصادی کنند و خرید نفت. تایمز لندن در تفسیری نوشت که ذخایر ارزی ایران تمام شده بود و بسیاری از ایرانیان بیش از آن تاب تحمّل مشکلات اقتصادی را نداشتند. کمیسیون ارز تشکیل شد و ژنرال زاهدی برای آن یک رئیس تعیین کرد و این رئیس قول داد که ارزش برابری ارزها را پایین بیاورد. طبق گزارش روزنامه ها، سکه طلا در این روز 90 تومان معامله می شد. در این روز (سوم شهریور 1332) آيت الله سيد محمد بهبهاني براي ديدار شاه به کاخ سعد آباد رفت. شاه (پهلوی دوم) شنبه 31 اَمُرداد از طریق بغداد و در حالی که 13 هواپیمای نظامی عراق تا تهران هواپیمای حامل اورا اسکورت می کردند به تهران بازگشته بود. یکی از خلبانان عراقی گفته بود که سلطان عراق بیم داشت که نیروی هوایی ایران و یا نیروی دفاع ضد هوایی به سوی هواپیمای حامل شاه تیراندازی کند. سوم شهریور 1332 همچنین روزنامه نگاران خارجی با آیت الله کاشانی مصاحبه کردند و وی در این مصاحبه گفت که با بی احترامی کردن نسبت به مصدق مخالف است. وی درباره کمونیسم گفته بود که اسلام با کمونیسم موافقتی ندارد و یک نفر نمی تواند که هم کمونیست باشد و هم تکالیف مذهبی را انجام دهد. یکی از اشتباه های مصدق این بود که در جریان رفراندم انحلال آن دوره مجلس، کمک کمونیست ها را رد نکرد. در این روز عباس مسعودی مدیر مؤسسه اطلاعات پس از یک اقامت یک ماهه در اروپا به تهران بازگشت، جعفر شریف امامی (معروف به فراماسون و انگلوفیل) رئیس سازمان برنامه و بودجه شد، زاهدي نشان تاج گرفت و عميدي نوري ناشر روزنامه «داد» كه در طول حكومت دكتر مصدق منتقد كارهاي او بود پاداش اين عمل خود را گرفت و معاون نخست وزير و سخنگوي دولت (رئیس تبلیغات) شد و صحبت از اين بود كه روز بعد به نظاميان يك درجه ترفيع داده مي شود.
     در اين روز بازجوئي از سرهنگ ممتاز و سروان داور پناه و سروان فشاركي كه 25 امُرداد كودتاي سرهنگ نصيري را خنثي كرده بودند ادامه يافت، و روزنامه هاي تهران ـ جز روزنامه اطلاعات در سرمقاله خود ـ به سالگرد اشغال نظامي ايران در شهریور 1320 كه از رويدادهاي تاريخي مهم اين كشور است اشاره اي نكرده بودند!.
     اصحاب نظر در اين روز گفته بودند كه پايين كشيدن مجسمه هاي شاه و پدرش در ميدانهاي تهران و شهرهاي ديگر در سه روز منتهی به 28 اَمُرداد کار حزب توده بود.
يكي از مجسمه هايي كه 26 اَمُرداد 1332 در تهران پايين كشيده شد


    
عکس بالا و زیرعکس آن، در شماره سوم شهریور 1332 روزنامه اطلاعات درج شده بود و نشان می داد که مجسمه های پایین کشیده شده جایگزین می شوند

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
سرانجام مردي كه بر قرارداد تقسيم ايران (ميان انگلستان و روسيه) امضا گذارد
Stolypin

بيست و پنجم آگوست 1906 در اقامتگاه «پيوتر آركادويچ ستولي پين Pyotr Stolypin » نخست وزير وقت روسيه در سن پترزبورگ يک انفجار عمدي شديد روي داد كه ضمن آن 28 تن از جمله دختر وي كشته شدند. در اين انفجار كه يك توطئه به منظور قتل «ستولي پين» بود 33 تن از جمله خود او نيز مجروح شدند. وي که از 1906تا سال 1911 نخست وزير روسيه بود و 31 آگوست سال 1907 در پترزبورگ با دولت انگلستان قرارداد تقسيم ايران را كه قدمت آن از هر دو كشور بيشتر بوده است امضاء كرد كه شرم آور ترين قرارداد قرن 20 عنوان داده شده است. اين قرارداد با واسطه گري فرانسه آماده شده بود تا با رفع اختلافات استعماري، راه براي ايجاد سازش مثلث (در برابر آلمان و متحدانش) آماده شود.
     «ستولي پين» در حساسترين سالهاي تاريخ روسيه، نخست وزير آن بود. وي با تشكيل مجلس روسيه (دوما) و سپس بستن آن و نيز دادن اراضي كشاورزي به سِرفهاي سابق (كشاورزان آزاد شده)، ولي بعدا خودداري از دادن اسناد اين زمين ها، براي خود دشمنان فراوان ساخته بود به گونه اي كه بالاخره تزار نيكلاي دوم هم شكيبابي اش را از كارهاي ضد و نقيض او ازدست داد.
     ستولي پين در سال 1911 در اپراي «كي اف» در اوكراين در حضور تزار با دو گلوله ترور شد و قاتل او يك عامل پليس روسيه بود. نوشته اند كه تزار، از قبل از توطئه قتل نخست وزير 49 ساله اش آگاه بود!.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
يك كلام مشابه از زبان مصدق، ناپلئون و پوتين در ماه آگوست 1803، 1952 و 2007 درباره اهميت تدريس تاريخ و کتابهاي درسي مربوط
مصدق (1952) - پوتين(2007)


    در آگوست 1952 (امرداد 1331)، دكتر مصدق رئيس وقت دولت ايران ضمن انتقاد از تاليف كتاب های [پیشین] درسی تاريخ دوره دوم دبيرستانهاي ايران و استعماري خواندن آنها گفت: چرا بايد در اين كتاب ها عكسي بزرگ از تجمع ناوگان انگلستان چاپ می شد که نوجوانان ما با ديدن آن، از دولت لندن احساس واهمه می کردند. اين عكس و زيرنويس آن (بخشي از كشتي هاي جنگي انگلستان!)؛ به خواست، فشار و رشوه خارجي چاپ شده بود. اين ناوگان براي يك بار و آن هم برای انجام مانور اجتماع كرده بود و «عكس»، مربوط به آن بوده است، نه موضوع درس. آيا بزرگ كردن استعمارگر خيانت نيست؟. 149 سال پیش از اظهارات مصدق و در همان ماه (22 آگوست 1803) و 55 سال پس از آن اظهارات و باز در همان ماه (آگوست سال 2007) ولاديمير پوتين رئيس جمهوری روسيه همين نظر را ـ البته به صورتی دیگر تكرار كرده و گفته بود كه منفي نشان دادن چهره روسيه در دوران شوروي [حکومت حزب کمونیست و در دو دهه آخر کار ـ دهه های 1970 و 1980 که به دست ندانمکارها، مقام پرستان و خودخواهان افتاده بود] در كتاب هاي درسي تاريخ، در مدارسروسیه و در سالهاي پس از فروپاشي، به خواست قدرت های رقیب صورت گرفته و مؤلفان به خاطر اين كار از كمك مالي آن قدرتها برخوردار بوده اند!. [مشروح اظهارات پوتين در نشريه انگليسي «اينديپندنت» آمده بود]. مصدق و پوتين هر دو دستور تجديد نظر در متون اين كتابها را داده بودند ولي در ايران، پس از براندازي 28 اَمُرداد 1332، كتاب های درسي تاريخ با همان عكس (ناوگان انگلستان) دوباره چاپ شد و تا دهه 1340 توزيع و تدريس مي شد!.
    و سابقه توجه به تدریس تاریخ ملّی:
    ناپلئون بناپارت 22 آگوست سال 1803 (پيش از آنكه به راي سنا، امپراتور فرانسه شود) در ملاقاتي كه با مدرّسان درس تاريخ در مدارس فرانسه ترتيب داده بود از آنان خواست كه تاريخِ فرانسه را به گونه اي تدريس كنند كه احساس غرور و وطندوستي در نوجوانان و جوانان فرانسوي تقويت شود و اين آرزو تحقق نخواهد يافت مگر اين كه برجستگي ها، كارهاي مهم و فداكاري هاي فرانسويان در طول تاريخ (گذشت زمان)، در ذهن آنان نقش بندد.
     ناپلئون به مدرّسان درس تاريخ گفته بود كه اين كار، تنها از دست آنان ساخته است و خواسته بود كه ضمن گفتن حقايق، بكوشند عوامل و علل هر قسمت منفي تاريخ فرانسه را بيابند و اين عوامل را كه عمدتا يك فرد و يا افراد معدود هستند و کوتاهي و قصور و يا اشتباه آنان به عنوان «مرتكب» را معرفي كنند؛ نه يك ملت را، و علت و یا علل ارتكاب تقصير و يا اشتباه را تشريح كنند تا تکرار نشود. ناپلئون در آن ديدار گفته بود مدرّس تاريخ بايد نوجوانان و جوانان را طوري بارآورد که پس از رسيدن به كمال، نه تنها مرتكب اشتباه نشود بلكه بتواند اشتباه گذشتگان را هم ترميم و جبران كند و نیز مانع اشتباه کردن مقامات دولتی شود و ....
     اين اندرز ناپلئون كه به اجرا درآمد نه تنها باعث کاهش اشتباهات دولتي بلکه آغازي براي افزايش غرور فرانسويان نسبت به فرانسه و فرانسوي شد.
     مطالعه «تاريخ» نشان مي دهد كه «بيسمارك» همين فكر ناپلئون را از دهه 1860 در آلمان به اجرا درآورد و موفق شد كه آلماني ها را قرن ها پس از زیستن در ایالت های مستقل و نیمه مستقل و زیر سلطه دیگران بودن يكپارچه كند. مي دانيم كه چيني ها قرن ها پيش از ناپلئون و بيسمارك دست به اين كار زده بودند و مغولان به اقتباس از آنان بود كه علاقه مندي ويژه اي به تاريخ خود داشتند. همچنين نبايد فراموش كرد كه تاريخ نگاري در نشريات ايتاليا در نيمه قرن نوزدهم ـ به تشويق «كاوور» ـ كمك بزرگي به تامين وحدت اين كشور پس از 13 قرن فروپاشيدگي كرده بود.
     ژاپني ها در قرن بيستم (پيش از ورود به جنگ جهاني دوم) با هدف تقويت احساسات ميهندوستانه و تبديل هر نوجوان ژاپني به يك «سرباز وطن» ساعات هفتگي تدريس تاريخ در مدارس متوسطه را چند برابر و كتب درسي تاريخ را دوباره نويسي كرده و تأليف آنها را زير نظر دولت قرار داده بودند و ... و مصدق پس از پيروزي بر شاه در بپاخيزي سي ام تيرماه 1331 و افزودن وزارت جنگ بر وظايف خود و تبديل نام اين وزارت به وزارت دفاع ملي تصميم گرفته بود که در سربازخانه ها، روزها به سربارانِ وظيفه فنون سپاهيگري و شبها تاريخ ايران تدريس شود تا بدانند که چرا بايد جان برکف نهند و از تماميّت وطن و فرهنگ و تمدن آن تا آخرين قطره خون دفاع کنند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ليندن جانسون با اندرزهاي واشنگتن در تهران
ليندن جانسون
سوم شهريور ماه 1341 ليندن جانسون معاون جان اف. كِنِدي رئيس جمهوری (ليبرال) وقت آمريكا وارد تهران شد و با شاه و مقامات ايران مذاكره كرد.
     گزارش شده بود که «کندي» در پيامي که توسط جانسون براي شاه فرستاده بود خواسته بود که در انجام اصلاحات درنگ نکند. برنامه اصلاحات را علي اميني قبلا آغاز کرده بود. شش ماه بعد از اين روز، طرح هاي شش گانه معروف به انقلاب سفيد به رفراندوم گذارده شد و اعلام گرديد كه به تصويب رسيده است. بانوان نيز براي نخستين بار در اين رفراندوم كه ششم بهمن ماه سال 1341 (ژانويه 1963) برگزار شد شركت كردند.
    انقلاب سفيد كه به اندرز دولت وقت واشنگتن در ايران به اجرا درآمد از جمله شامل اصلاحات ارضي، مشاركت كارگران در سود كارخانه ها، مشاركت بانوان درانتخابات و احراز مقام هاي دولتي بود. دولت واشنگتن در باطن مي خواست كه ايران در همسايگي شوروي، در اجراي الگوي ديگري موفق شود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
بازگشایی سفارت انگلستان 4 روز پس از سالروز براندازی مصدق، 8 روز مانده به سالروز تقسیم ایران، 2 روز مانده به سالروز اشغال نظامی و ... و سؤالها
سفارت دولت انگلستان در تهران یکشنبه ـ یکم شهریورماه 1394 و پس از چهار سال بسته بودن بازگشایی شد. این سفارت در آذرماه 1390 و در پی تظاهرات و حمله هشتم آذرماه دانشجویان به آن، تعطیل شده بود. پس از انتخابات تابستان 1392 بازگشایی آن قابل پیش بینی بود.
    سفارت انگلستان در تهران چهار روز پس از سالروز براندازی دولت ملّی مصدق که طرح آن را دولت لندن تهیه و با کمک آمریکا و عوامل داخلی به اجرا در آورده و مسیر تاریخ ایران را تغییر داده بود بازگشائی شد!!.
     این بازگشایی همچنین 8 روز مانده به سالروز تقسیم ایران میان انگلستان و روسیه (طبق قرارداد 31 آگوست 1907 سن پترزبورگ)، دو هفته پس از سالروز امضای قرارداد دولت لندن با وثوق الدوله معروف به قولنامه فروش ایران به انگلستان، دو ماه مانده به سالروز اعلان جنگ دولت لندن به ایران در سال 1856 که (پس از 24 قرن) هرات و شرق افغانستان باید از بدنه ایران جدا شود و سپس تصرف بوشهر و خرمشهر و خارک در ژانویه 1857 و وادار کردن ایران به تسلیم هرات، دو روز پیش از سالروز تعرّض نیروهای انگلیسی از شرق و غرب به ایران در سال 1320 (سوم شهریور) و اشغال نظامی ایران به مدت 4 سال، 50 روز پس از سالروز سازش لندن و مسکو (به ابتکار لندن) بر سر تعیین آمودریا (رود جیحون) به عنوان مرز متصرفات دو کشور و کوتاه کردن دست ایران پس از 24 قرن از فرارود با تجزیه خراسان بزرگتر در سال 1887، شش ماه پیش از سالروز امضای قرارداد ترکمان چای ـ دیکته شده نماینده دولت لندن و از دست رفتن تمامی قفقاز در 22 فوریه 1828، 113 سال پس از امضای واگذاری تاسیس بانک و نشر اسکناس در ایران به رویتر، شش ماه پیش از سالروز کودتای انگلیسی سوم اسفند 1299 در اجرای برنامه لندن با اندرزها و تشویق های ژنرال آیرونساید و ... و بالاخره در سی و هفتمین سالروز نخست وزیر شدن جعفر شریف امامی فراماسیونر و معروف به عامل دولت لندن به نخست وزیری (در سال انقلاب) بازگشایی شد. سفارتخانه ای بازگشایی شد که بارها محل تحصّن ایرانیان! درگیر با دولت های وقت ایران بودند و از این رهگذر وارد کردن فشار و انواع مداخلات. تاریخ نگاران همه بدبختی ها و تجزیه ایران از سال 1800 را که پای سِر جان ملکم به خاک ایران گذاشته شد نتیجه سیاست های دولت لندن دانسته اند.
     داود گودرزی مسئول سازمان بسیج دانشجویی به خبرگزاری فارس [که یکم شهریور 1394 در وبسایت این خبرگزاری قرار گرفت] پیرامون بازگشایی سفارت انگلیس در ایران گفته است: ما باید به گذشته بازگردیم و ببینیم بسته شدن سفارت انگلیس در ایران چه علتی داشته و چه شد که در آن زمان خشم بدنه دانشجویی کشور برانگیخته شد.
    وی گفته است: "اسناد فتنه‌گری‌های انگلیس از طریق سفارتخانه‌اش در جریانات سال 1388 موجود است و اسناد تاریخی گواه جنایت‌های انگلیسی‌ها در ایران بوده و قابل کتمان نیست مگر اینکه برخی از مشاوران رئیس جمهور مبنای تعریف خود را از خباثت و دشمنی تغییر داده باشند که بگویند ما با انگلیس مشکلی نداریم و دشمنی‌ در کار نیست. هر کسی تاریخ ایران را نگاه کند دشمنی‌ها و خباثت‌های انگلیسی‌ها را مشاهده خواهد کرد و خواهد دید که انگلیسی‌ها هرجایی که توانسته‌اند، علیه ایران اقدام کرده‌اند و همواره به فکر منافع خود بوده‌اند. انگلیس بعد از انقلاب اسلامی همیشه پادوی آمریکا بوده و همیشه مکّاری و حیله‌گری خود را حفظ کرده است و ما هیچ جایی از تاریخ پیدا نمی‌کنیم که یک خاطره خوب از انگلیسی‌ها باقی مانده باشد، وقتی به حافظه تاریخی ملت مان هم نگاه می‌کنیم خیلی بعید است کسی را پیدا کنیم که یک خاطره مثبت از انگلیس داشته باشد. انگلیس همواره رفتار خصمانه، حیله‌گرانه و استعمارگرانه‌ای داشته‌است تا جایی که جنبش دانشجویی از این رفتار به خشم آمد و نهایتا ماجرای بسته شدن سفارت انگلیس رخ داد و البته مجلس هم ورود خوبی به موضوع داشت.".
    گودرزی گفت: "دولت باید به سؤالاتی که پیرامون بازگشایی سفارت انگلیس وجود دارد پاسخ دهد. سؤال اصلی ما این است که چه اتفاقی افتاده که می‌خواهند سفارت انگلیس را در ایران باز کنند. کدام معذرت‌خواهی توسط انگلیسی‌ها صورت گرفته‌است؟. نگاه ملت ایران به انگلیس همواره با تنفّر همراه بوده است و ما خبیث‌ترین دولت را دولت انگلیس می‌دانیم. هدف انگلیسی‌ها از بازگشایی سفارت در ایران چیست؟. آیا قرار است یک لانه جاسوسی دیگر در ایران باز شود؟. آیا قرار است انگلیس با بازگشایی‌ سفارتش در ایران مجددا علیه امنیت ملّی ما اقدام کند؟. اینها سئوالاتی است که باید هم توسط انگلیس و هم دولت ایران پاسخ داده شود.".
    یک روز پیش از بازگشایی سفارت دولت لندن در تهران (31 امرداد 1394)، حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری تسنیم گفت که دولت باید مراقب نفوذ اجانب از ناحیه بازگشایی سفارت انگلیس باشد. وی گفت که دولت انگلیس همیشه به دنبال بروز اختلاف داخلی در ایران بوده است.
این عکس که در رسانه های آلمان انتشار یافته، صحنه ای از تظاهرات خشونت آمیز دانشجویان تهران در هشتم آذرماه 1390 و حمله به ساختمان سفارت دولت لندن را نشان می دهد که منجر به تعطیل شدن این سفارت شد


    
کُپی گوشه ای از صفحه اول شماره یکم شهریورماه 1394 روزنامه حکومتی کیهان و تیتر مطلبی درباره بازگشایی سفارت دولت لندن در تهران

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
مطلب روزنامه حکومتی کیهان پس از بازگشایی سفارت دولت لندن و اشاره ای به رفتار این دولت و یادآوری هایی به دولتیان که باید در «تاریخ» بماند
روزنامه حکومتی کیهان وابسته به دفنر رهبری جمهوری اسلامی و انقلاب تیتر اول شماره دوشنبه [دوم شهریور 1394 و در آستانه سالروز تعرّض نظامی دولت لندن به ایران در سوم شهریور 1320، اشغال نظامی 4 ساله، تغییر دولت و بر سر کار آوردن عوامل خویش و تبعید کردن رئیس وقت کشور و در اسارت خود قراردادن او تا پایان عُمر] خودرا با این عنوان: «دیپلماسی وارونه در بازگشایی سفارت انگلیس» به مطلبی در این باره و رفتار دولت لندن اختصاص داده است که ضرورت دارد در «تاریخ ایرانیان» بماند و سند قرار گیرد.
    کیهان مطلب خودرا با این پاراگراف آغاز کرده است:
    "هنوز یک هفته از بیانات راهبردی رهبر معظم انقلاب درباره سیاست‌های خصمانه آمریکا و استاد آن؛ انگلیس نگذشته بود که جاسوس‌خانه روباهِ پیر علیرغم میل باطنی دلسوزان انقلاب و اکثریت مردم و بدون توجه به قانون مصوّب مجلس شورای اسلامی گشایش یافت!.".
    سطور بالا، پاراگرافِ لید مطلب کیهان [آمیزه ای از خبر و نظر] در باره بازگشایی سفارت دولت لندن در تهران بود. این روزنامه حکومتی که قاعدتا باید نظر دفتر رهبری جمهوری اسلامی و انقلاب را منعکس کند در متن مطلب خود که خبر اول این روزنامه بود نوشته است:
    از ساعاتی قبل از این مراسم، نیروهای امنیتی و انتظامی به منظور جلوگیری از اعتراضات احتمالی دانشجویان و مردمی که نسبت به بازگشت مقامات دیپلماتیک انگلیس به ایران معترض بودند، در اطراف سفارت حضور داشتند و همین امر سبب ایجاد ترافیک گسترده در خیابان‌های منتهی به سفارت بود.
    رانندگان عبوری از خیابان فردوسی بعد از مشاهده کاروان روباه پیر با خشم و انزجار نسبت به انگلیسی‌ها صدای بوق اعتراضی وسائط نقلیه خود را به راه انداختند تا ثابت کنند از انگلیسی‌هایی که همیشه نسبت به ایران دشمنی و دسیسه داشته‌اند بیزارند.
    کیهان اضافه کرده است:
    "رهبر معظم انقلاب در 26 مردادماه 1394 و در دیدار علما، صاحبنظران و ... انگلیسی‌ها را متخصّص اختلاف‌افکنی و آمریکایی‌ها را شاگرد آنها خواندند و ... و سپس به عنوان نمونه‌ای از فتنه‌انگیزی انگلیسی‌ها فرمودند: رادیو انگلیس ادعا می‌کند که ما بی‌طرف هستیم، دروغ می‌گوید؛ درست در میدان سیاست‌های استکبار و استعمار حرکت می‌کند.".
    کیهان نوشته است:
    "اما تنها پس از گذشت 72 ساعت از بیانات راهبردی رهبر معظم انقلاب [که وسیعا انعکاس یافت]، رسانه ها خبر از سفر فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلیس به تهران دادند!. این سفر در حالی است که می دانیم انگلیس مبتکر و پایه ‌گذار تحریم‌های بانکی و مالی علیه ملت ما بوده است!.
    دلیلی که 4 سال پیش موجب تعطیلی این جاسوس‌خانه شده بود موضع‌گیری‌ها، خباثت‌ها و تحریم‌های ظالمانه مقامات انگلیسی نسبت به جمهوری اسلامی ایران بود و یکی از اصلی‌ترین دلایل تعطیلی این سفارت‌خانه سیاست‌های خصمانه انگلیسی‌ها نسبت به موضوع هسته‌ای و دانشمندان کشورمان بود.".
    این روزنامه حکومتیِ وابسته به دفتر رهبری جمهوری اسلامی و انقلاب مطلب خودرا چنین ادامه داده است:
    "به موجب ماده واحده‎ای که سال 1390 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، وزارت امور خارجه موظّف است در چارچوب حفظ منافع ملّی و دفاع از حقوق ملّت بزرگ ایران (ظرف دوهفته)، روابط سیاسی را با دولت انگلیس به سطح کاردار تنزل دهد و روابط اقتصادی و بازرگانی را نیز به حداقل ممکن برساند.
    براساس تبصره 1 این مادهِ واحده، در صورت تغییر سیاست‌های خصمانه کشور مزبور، وزارت امور خارجه می‌تواند سطح روابط را ارتقاء دهد.
    همچنین تبصره 2 تصریح دارد؛ وزارت امور خارجه موظّف است در مورد سایر کشورهایی که رفتاری مشابه انگلیس داشته باشند، گزارشی جهت اخذ تصمیم مناسب به مجلس شورای اسلامی بدهد.
    با این تصمیم مجلس و اظهار نظرات کارشناسان، مشخّص شده است که دلسوزان کشور و اکثریت نمایندگان مردم هم از بازگشایی آن سفارت ناراضی و از وجود جاسوس‌خانه در کشورشان ناراحت اند.".
    کیهان نوشته است:
    "به نظر می‌رسد با بازگشایی سفارت انگلیس در تهران باید منتظر وقایع مختلفی در آینده باشیم چرا که سیاست انگلیس در جهت تداوم زندگی آرام و مسالمت‌آمیز نیست و رویکرد آنها همچنان همان سیاست شوم تفرقه بیانداز و حکومت کُن است که آن را نسبت به همه مَد نظر دارد.
    در این 4 سال که سفارت انگلیس قفل بود کمتر فتنه‌ای را در کشورمان شاهد بودیم، اما اینک و در آستانه انتخابات اسفند 1394 که حسّاسیّت بسیار برای کشور دارد باید بیش از پیش مراقب جاسوس‌خانه و رفت و آمد‌هایش باشیم، فراموش نمی‌کنیم که در فتنه 88 [سال 1388] برخی نقشه‌های شوم توسط عوامل مستقیم یا پادوهای این سفارت در جامعه ما عملیاتی می‌شد.".
    کیهان نوشته است:
    "جای تردید وجود ندارد که مقامات انگلیسی در زمره منفورترین افراد عالم نزد ملت ما هستند. سوابق سیاه و ننگین سالیان طولانی گذشته وقتی با جنایات سال‌های اخیرشان پیوند می‌خورد، دل هر انسان وطن‌دوستی را به درد می‌آورد. از نقش محوری و اساسی آنها در جداسازی بحرین از ایران یا ده‌ها و صدها جنایت قدیمی‌تر آنها که بگذریم، ترور دانشمندان هسته‌ای با دستور و فرمان مستقیم جان ساورز ـ رئیس MI6 در همکاری اطلاعاتی و امنیتی با اسرائیل غاصب در این پروژه شوم، برگ سیاه دیگری در کارنامه آنهاست. اما در موضوع تحریم‌ها؛ آنها نخستین کشوری بوده اند که تحریم‌های گسترده بانکی را با هدف ضربه زدن به گردش مالی و در نتیجه تعطیل کردن معاملات خارجی کشورمان آغاز کردند. در اثر این اقدام خباثت‌آمیز انگلیس، میلیاردها دلار خسارت به کشورمان وارد شد و مشکلات فراوان در زمینه معاملات خارجی ما. گذشته از این، انگلیس با اِعمال تحریم در حوزه بیمه نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری هم کوشید صدمات سنگین مالی به ایران وارد کند. خباثت و حقارت آنها تا آنجا پیش رفت که حتی حاضر نشدند مدارک علمی دانشجویان شرکت‌کننده در آزمون زبان انگلیسی را تایید کنند و آنها را در این مسیر دچار مشکلات جدی کردند!.
    با این همه و با این سابقه تیره و شوم، مسئولان کشورمان بی‌توجه به نفرت عمومی و بدون در نظر گرفتن محدودیت قانونی که دولت را تنها در صورت تغییر رفتار انگلیس، مجاز به برقراری رابطه می‌سازد، فرش قرمز پیش پای وزیر امور خارجه روباه پیر پهن کرده و بازار ارزشمند ایران ـ کشور 80 میلیونی را به روی آنها گشوده است!. جای تردید وجود ندارد که انگلیس بدنبال کسب منفعت از بازار ماست و البته اگر به همین بسنده می‌کرد مشکلی نبود، بلکه به یقین می‌توان دخالت‌ها، کارشکنی‌ها و شکار افراد ساده‌لوح و وطن‌فروش را از هم‌اکنون در داخل کشور و توسط سفارت آنها پیش‌بینی کرد. باید از مقامات دولت و از رئیس‌جمهور [حجت الاسلام حسن روحانی] پرسید که آیا سابقه رفتار تحقیر‌آمیز آنها با خودتان را فراموش کرده‌اید؟!. هاموند وزیر امور خارجه انگلیس پس از توافق هسته‌ای در اظهاراتی مداخله جویانه گفته بود: بعد از امضای توافق‌ هسته‌ای، به شرط آنکه ایران به تعهداتی که در توافق نامه برعهده گرفته است پایبند بماند، از دخالتش در امور دیگر کشورهای منطقه خلیج‌فارس دست بردارد(!) و ... امکان اینکه جامعه بین‌الملل در مسائل دیگر با ایران ارتباط بگیرد وجود دارد(!). ما باید درباره ایران واقع‌نگر باشیم. این کشور ـ نظامی با یک صدا نیست، صداهای مختلفی از آن شنیده می‌شود؛ افراطی‌ها و اصلاح‌طلبان ـ اصلاح‌طلبانی که می‌خواهند ایران نقش مثبت‌تری در دنیا ایفا کنند، البته این کار یک شبه اتفاق نمی‌افتد، ما باید امیدوار باشیم.".
    کیهان مطلب خودرا چنین به پایان برده است:
     "به نظر می‌رسد دولتمردان کشورمان،سراب روابط اقتصادی مثبت با انگلیس را باور کرده و در دام آن افتاده‌اند.".
    کُپی تیتر این مطلب در صفحه اول کیهان در زیر درج شده است:
        
    رسالت ـ روزنامه دیگر تهران، خبر بازگشایی سفارت انگلستان را به صفحه اول خود برده بود. کُپی این صفحه:
    


 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو انديشه
روزي که «نيچه» مؤلف «چنين گفت زرتشت» درگذشت
نيچه (Nietzsche)
«فردريك ويلهلم نيچه Nietzsche » بيست و پنجم آگوست 1900 در 56 سالگي درگذشت. «نيچه» فيلسوف آلماني و نويسنده كتابهاي«تولد تراژدي»، «چنين گفت زرتشت» و "آن سوي خوب و بد" تمدن بورژوازي غرب را رد كرد و آن را منحط خواند. وي كه يك موراليست بود فرضيه انسانهاي توانا (سوپرمن) را مطرح ساخت كه بعدا مورد توجه نازيهاي آلمان قرار گرفت و به آن استناد مي كردند. اين عقيده با جزيي تفاوت (تبديل سوپر من ها به اليت هاي يك جامعه) اخيرا هواداران فراوان به دست آورده و هر «اليت» مي كوشد كه ناپلئون، بيسمارك و چرچيل وطن خود شود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو ادبيات
سالگرد نويسنده داستان «صبحانه در تيفاني»
کاپت

ترومن كاپت Truman Capote داستان نويس پركار آمريكايي 25 آگوست سال 1984 در خانه اش در لس آنجلس در گذشت. وي در نيوارلئان ايالت لوئيزيانا به دنيا آمده بود و نخستين داستان خود را كه باعث شهرت او شد تحت عنوان «صداهاي ديگر» در 23 سالگي منتشر ساخت كه در آن خواسته است بگويد كه بايد به حرف جوانان و نوجوانان هم گوش كرد. شهرت اين داستان به قدري است كه در پي انتشار آن، بسياري از روزنامه ها و مجله ها ستون هاي نامه ها و نظرهاي نوجوانان را تحت همين عنوان و يا عنوان مترادف آن «صداهاي تازه» داير كرده اند.
     داستانهاي معروف ديگر او عبارتند از: صبحانه در تيفاني كه به صورت فيلم سينمايي هم درآمده است، قتل(in cold blood)، بي گناهان، خانه گلها، رنگ محلي و ... و همچنين چندين مجموعه داستان كوتاه و چند سفرنامه با زمينه انتقادي.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ساير ملل
زادروز تزار يکم
25 آگوست 1530 ايوان چهارم (معروف به ايوان مخوف) كه روسيه را يكپارچه و خود را تزار آن خواند به دنيا آمد. نخستين تزار روسيه 54 سال عمر كرد. پيش از او بسياري از نقاط روسيه امروز در كنترل مغولها و تاتارها بود. مورخان ايوان چهارم را «تزار يکم» مي نويسند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
آغاز تلاش نهرو برای آماده کردن ارتش هند جهت جنگ احتمالی با چین ـ اختلاف مرزي چين و هند
25 آگوست 1959 نهرو نخست وزیر هند تلاش خود برای آماده کردن ارتش این کشور برای جنگ احتمالی با چين را آغاز كرد كه در مناطق مرزي اختلاف ارضي داشتند. چين كه نمي خواست در صورت وقوع درگیری، هند به آمريكا نزديك شود، آمادگي خود را براي مذاكره اعلام كرد، ولي هند همچنان به تمركز قوا در مرز چين ادامه داد و نيروهاي هندي در بيستم اكتبر 3 سال بعد (1962) بر ضد چين دست به تعرض زدند كه چين شش روز بعد با استفاده از فرصتي كه بحران موشكي كوبا و معارضه شوروي و آمريكا برايش فراهم آورده بود، دست به حمله متقابل زد و واحدهای هندی را شکست داد و مناطقي در شمال شرقي و شمال غربي اين كشور را تصرف و شماری بسیار از نظامیان هندي را اسير كرد. اين سريع ترين نبرد در مناطق كوهستاني در دو قرن اخير به شمار آورده شده است. معمولا نبردها کوهستانی طولانی بوده اند.
     اختلاف دو كشور بر سر اين مسائل مرزي و اراضي منطقه نبرد كه نيروهاي چين در سال 1962 تصرف كردند هنوز کم و بيش ادامه دارد، گو اين كه در سالهاي اخير مناسبات دو كشور بهتر و عادي شده است و سران دولت هاي چين و هند از پايتخت هاي يکديگر ديدار کرده و به گفتگو نشسته اند. از آگوست 2017 جر و بحث دو دولت بر سر اراضی مورد بحث (لاداخ) از سر گرفته شده است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
بمباران 24 ساعته لندن توسط لوفت وافه    بمباران لندن توسط نيروي هوايي آلمان (لوفت وافه) از 25 آگوست 1940، بيست و چهار ساعته شد. تا مدتها، هواپيما هاي آلمان يكه تاز آسمان انگلستان بودند و آسيب هاي فراوان به لندن و شهرهاي ديگر وارد ساختند.
    اين حملات هوايي «بليتز» ناميده شده اند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
روزي که رهبر حزب نازي آمريكا ترور شد    25 آگوست 1967 در شهر آرلينگتون ویرجینیا (ديوار به ديوار شهر واشنگتن) جورج لينكلن راكول George Lincoln Rockwell رهبر حزب نازي ايالات متحده American Nazi Party معروف به حزب ناسيونال سوسياليست آمریکا ترور شد. او که شخصا لباس هایش را در لباس شویی سکه ای می شست و خشک می کرد، هنگام خروج از یک لباسشویی هدف دو گلوله قرار گرفت و کشته شد. راکوِل که 49 ساله بود دو ماه پیش از آن هم هدف گلوله شخص دیگری قرار گرفته و جان به در برده بود ولی احتیاط نکرده بود.
    این حزب با این نام در سال 1960 تاسیس شده بود. حزب ناسیونال سوسیالیست آمریکا مخالف وجود کمپانی های بزرگ، بورس بازی، قمار و استثمار بود و از شرایط عضویت در آن «سفیدپوست بودن، میهندوستی و معتقد بودن به سوسیالیسم ملی» بود.
    جان پاتلر John Patler قاتل راکوِل يك عضو پیشین اين حزب بود كه به دليل داشتن عقايدي متفاوت و افراطي اخراج شده بود. اين فرد عقيده به سوسیالیسم مارکسیستی داشت ولی برای کشور خود، نه جهان وطنی. راکوِل مخالف عقاید پاتلر بود و می گفت که نباید انگیزه را از افراد گرفت تا جامعه پیشرفت کند و ارتقاء یابد. نباید یک جامعه وِلفِر گرا (چشم به دست دولت داشتن و اعانه) به وجود آورد و تنبل ساز شد.
    پس از قتل راکوِل، مَت کهل Koehl پیشوا (رهبر) حزب شد که دفتر آن همچنان در شهر آرلینگتون بود. عقاید این حزب همچنان دارای پیروان متعدد در جامعه آمریکا است.
    حزب نازی آمریکا در آن زمان به سبک حزب نازی آلمان دوران پیشوایی هیتلر (حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان) دارای میلیشیای مسلح و مرکزی برای آموزش میلیشیا بود.
    
عکس دیگری از راکوِل


    
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ماجرای تأمل برانگیز دختر ایزدیِ حرّاج شده توسط داعش
اَشوق

هفته گذشته (منتهی به 19 آگوست 2018) خبر رسانه ای تأمل برانگیزی جلب توجه کرد. این خبر درباره یک بانوی 19 سالهِ کُرد ایزدی (غیر مسلمان و پیرو باورهای ایرانیان عهد باستان) به نام اَشوَق بود که در 15 سالگی همانند بسیاری از زنان و دختران ایزدی در منطقه سَنجارِ کُردستان عراق به اسارت داعشی ها درآمده بود و این داعشی ها اورا در حرّاج این زنان، به مردی به نام اَبوهُمام به صد دلار فروخته بودند.
    اَشوَق سه ماه در خانه این مرد بود و مورد تجاوز قرار می گرفت تا اینکه خودرا به بیماری زد و به بیمارستان منتقل شد و در آنجا، سازمان مللی ها وارد شدند و او درخواست پناهندگی کرد و به آلمان منتقل شد و در پی او تَنی چند از ایزدی های دیگر.
     در آلمان سرگرم یاد گرفتن زبان آلمانی و فنون آرایش شد تا در این کشور آرایشگر شود که چند هفته پیش در شهرکی در منطقه اشتوتگارت هنگامی که در یک بازارچه سرگرم خرید بود با ابوهُمام رو به رو شد و تعجب کرد. ابوهُمام اورا به نام صدا کرد که جواب نداد.
     دو روز بعد ابوهمام به سراغ او رفت که اَشَوق جریان را به پلیس خبر داد و گفت باور نمی کرد که یک هوادار داعش بتواند وارد آلمان شود و آزادانه زندگی کند. او به پلیس گفت از این مرد که سه ماه به وی تجاوز کرده شکایت دارد. چون پلیس آلمان کار جدّی در تعقیب و دستگری ابوهُمام انجام نداد، اَشَوق از ماندن در آلمان دلزده شد و به عراق بازگشت و به خانواده اش پیوست.
     وی به خبرنگاری که با او مصاحبه کرد گفت که از آن پس نسبت به همه چیز مشکوک شده و ناباوری خاصی به او دست داده است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
وضع حَمل در جریان مناسک حج
در جریان مناسک حج امسال (سال 2018) در روز عَرَفه یک بانوی حامله اردنی ـ از میان زائرین ـ دچار عوارض زاییمان شد که او را به بیمارستان محل، واقع در جنوب مکّه منتقل کردند که وضع حمل کرد و پسری به دنیا آورد که می خواهند نامش را Wadah بگذارند. نهم ماه ذی الحجه روز عَرَفه است. شاید این نخستین باشد که چنین حادثه ای رسانه ای شده باشد.
    
نوزاد (Wadah)

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
تاريخ از نگاهي به تصوير
گزینشی از تیترهای صفحات اول شماره های سوم شهریورماه 1397 چند روزنامه درباره موضوعات روز ـ سوژه برای تاریخ نگاران

    


 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
برخي ديگر از رويدادهاي 25 اوت
 • 1609:   گاليله تلسكوپ خود را به نمايندگان مجلس «ونيز» ارائه كرد و طرز كار آن را به نمايش گذارد.
 • 1718:   صدها مهاجر فرانسوي وارد جنوب لوئيزيانا شدند و شهر بندري «نيوارليان» را بناء نهادند. لوئيزيانا كه از نام لوئي 14 پادشاه وقت فرانسه گرفته شده به سراسر مناطق مركزي ايالات متحده امروز از شمال تا جنوب اطلاق مي شد كه از متصرفات فرانسه بود و قرن بعد ناپلئون آن را به دولت واشنگتن فروخت.
 • 1913:   رئيس جمهوري وقت مكزيك دستور اخراج آمريكاييان از آن كشور صادر كرد و در يك اقدام متقابل، رئيس جمهوري آمريكا هم مكزيك را تحريم اقتصادي كرد.
 • 1914:   نيروهاي آلمان شهر بروكسل را تصرف كردند.
 • 1919:   نخستين سرويس منظم هوايي ميان پاريس و لندن آغاز بكار كرد.
 • 1933:   نخستين ميثاق بين المللي تنظيم و تثبيت معاملات گندم امضاء شد.
 • 1937:   ژاپن بنادر چين را محاصره و رفت و آمد كشتي ها را به آنجا ممنوع ساخت.
 • 1944:   شهر پاريس از تصرف نيروهاي آلمان خارج شد.
 • 1973:   براي نخستين بار در امر پزشكي از «كت اسكن CAT scan» استفاده شد.
 • 1996:   «اگون كرنتس egon krenz» آخرين رهبر آلمان شرقي كه راه را براي وحدت آلمان همواركرده بود به يك جرم دولتي سابق به شش سال زندان محكوم شد!!.
 • کارنامک نوشيروان (خاطره ای از مولف)
  توجيه بمباران اتمي ژاپن در همشهری ـ روزنامه شهرداری تهران با ماهیّت غیر سیاسی! و به این مناسبت اشاره به یک خاطره
  تصوير مطلبي که در صفحه 7 همشهري چاپ شده است
  دوشنبه 24 امُرداد 1390 همشهری ـ روزنامه شهرداري تهران در صفحه 7 خود مطلبي تحت عنوان «تسليم ژاپن در جنگ جهاني دوم» نوشته بود كه مرا به ياد ماجرايي انداخت كه در امُرداد 1348 در تحريريه روزنامه اطلاعات ناظر آن بودم و لازم است كه به صورت يك تجربه به آن توجه شود، در ذهن بماند و درس شود.
      در آن زمان در روزنامه اطلاعات دبير خبر و نيز مسئول صفحه 5 (صفحه گزارش روز = فیچر = کانتکست) بودم. از ديرزمان عادت بر اين بود كه سفارتخانه هاي برخي دولتها، بولتن به روزنامه هاي تهران مي فرستادند و اين بولتن ها حاوي مطالب مورد علاقه دولت مربوط بود و برپايه منافع و سیاست آن دولت تنظيم مي شد ولي روزنامه ها در نقل مطالب بولتن ها آزاد بودند. البته گاهي هم اصرار در كار بود.
      در امُرداد 1348 به مناسبت سالروز تسليم بدون قيد و شرط ژاپن (در 15 آگوست 1945) و پايان جنگ جهاني دوم در هر دو جبهه (اروپا و خاور دور)، پيك يك سازمان خارجي ظاهرا فرهنگي يك نوشته تايپ شده با دو عكس براي چاپ در صفحه مربوط آورده بود. «نوشتهِ وارده» در توجيه بمباران اتمي ژاپن در ششم و نهم آگوست 1945 بود كه منجر به مرگ دهها هزار ژاپني، بيماري صدها هزار تن ديگر و ويراني بنادر هيروشيما و ناگاساكي شده بود. در «نوشتهِ وارده» به طور غير مستقيم و به طرزي ماهرانه توجيه شده بود كه اگر بمباران اتمي صورت نمي گرفت صدها هزار و بلكه يك ميليون نظامي آمريكايي كشته مي شدند و حالت جنگ در خاور دور تا مدتي نامعلوم ادامه مي يافت. با وجود اين، در نوشته ذكر شده بود كه مجمع الجزاير ژاپن در محاصره دريايي قرارداشت، فاقد دفاع دريايي، و دچار كمبود مواد غذايي و سوخت بود.
      چون «نوشتهِ وارده» در توجيه بمباران اتمي بود و يكطرفه تنظيم شده بود، انتشار آن را مغاير بي طرفي روزنامه ديدم كه باعث انتقاد و احيانا ريزش مخاطبان مي شد و لذا، پيك را به اطاق سناتور عباس مسعودی ناشر و مدیر روزنامه فرستادم تا وي درباره آن تصميم بگيرد.
       بعد از ظهر آن روز، سناتور مسعودی موضوع «نوشتهِ وارده» را در جلسه شوراي دبيران روزنامه مطرح و خواست كه تسليم فشار نشويم و ذهن مخاطبان را خراب نكنيم. او گفت كه نوشته اي به آن صورت (توجيه غير مستقيم بمباران اتمي) درصورتي قابل چاپ شدن است كه نام نويسنده اش ذكر شود و نشان دهد كه نظر تنها يك فرد و یا یک دولت است و درست و نادرست بودنش به ما (روزنامه) مربوط نيست. وی در توجيه مخالفت خود با چاپ آن «نوشتهِ وارده» گفت: "ژاپن ـ مركب از 6 هزار و 852 جزيره است و ميان دريا قراردارد و از جولاي 1945 در محاصره صدها ناو بود و راه ورود و خروج به آن مسدود، و اگر ده ميليون نظامي هم در اين جزاير داشت قادر به تعرّض نبود و دير و يا زود بر اثر قحط و غلاء ناچار به تسليم شدن بود و راه ديگري جز اين نداشت و بنابراين، «بمباران اتمي» ضرورت نداشت. بمباران هيروشيما و ناگاساكي صرفا با هدف سياسي و ترسانيدن روس ها صورت گرفت كه هنوز سلاح اتمي نداشتند ولي در شهر برلين و شرق آلمان بودند و با 14 ميليون نظامي و دهها هزار تانك خود و هواپيما مي توانستند كه نه تنها همه اروپا بلكه در فصل زمستان با عبور از تنگه برینگ، آلاسكا و كانادا را هم بگيرند. مطالب وارده از اين قبيل و يا دريافت شده از خبرگزاري هارا بدون بررسي دقیق و دوباره نويسي به دست چاپ ندهيد. اگر خودتان درباره موضوعي و سابقه كار اطلاع كافي نداريد با ارباب اطلاع و استادان مربوط تماس بگيريد. شما مُبلّغ ديگران نيستيد، به اعتماد مخاطبان خيانت نكنيد و متقاضيان چاپ مطالب را هم نزد من نفرستيد كه احيانا مغلوب حُجب و حيا شوم و اجبارا موافقت کنم. ما روزنامه نگار هستيم، هموطنان به ما اعتماد دارند، ما نبايد آنان را فريب و ذهنشان را تغيير بدهيم. افراد اگر اصرار به چاپ مطالب خود دارند بروند در آن باره كتاب بنويسند و در اين صورت مردم آزاد خواهند بود كتابشان را بخرند و يا نخرند.".
      مطلب صفحه 7 روزنامه شهرداري بي شباهت به «نوشتهِ وارده» اَمُرداد 1348 نبود. در چاپ مطلب تعمّد در ميان نبوده ولي بهتر است كه چنين مطالب، قبل از چاپ در جلسه دبيران مطرح و با اصحاب نظر و اطلاع و استادان مربوط در ميان گذارده شوند.
   نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.   

  مطالعه اين سايت و نقل مطالب آن با ذكر ماخذ (نشاني کامل سايت و نام مولف آن) آزاد است، مگر براي روزنامه هاي متعلق به دولت و دستگاههاي دولتي؛ زيرا كه مولف اين سايت اكيدا «روزنامه نگاري» را كار دولت نمي داند. روزنامه عمومي به عنوان قوه چهارم دمكراسي بايد كاملا مستقل از دولت و سازمانهاي عمومي باشد تا بتواند رسالت شريف خود را به انجام برساند.


   تماس با مولف:

  editor (a) iranianshistoryonthisday.com
  n.keihanizadeh (a) gmail.com