Iranians History on This Day
روز و ماه خورشيدي و يا ميلادي مورد نظر را انتخاب و كليد مشاهده را فشار دهيد
ميلادي
   خورشيدي

 
28 مارس
 
جستجو:

 
 


 هديه مولف

اين سايت مستقل و بدون كوچكترين وابستگي؛ هديه ناچيز مولف كوچك آن به همه ايرانيان، ايراني تبارها و پارسي زبانان است كه ايشان را از جان عزيزتر دارد ؛ و خدمتي است ميهني و آموزشي كه خدمت به ميهن و هموطنان تكليف و فريضه است كه بايد شريف و خلل ناپذير باشد و در راه انجام تكاليف ميهني نياز به حمايت مادي احدي نبايد باشد، و نخواهد بود. انتخاب موارد براي نگارش و عرضه در سايت نظرشخص مولف است.
 

 










   لينک به اين صفحه  

مهمترين رويدادهاي ايران و جهان در طول تاريخ در اين روز 28 مارس
ايران
تفسيري که در سال 1954 «عبدالله انتظام» وزير امور خارجه وقت از قانون ملي شدن نفت کرده بود!
در اين روز در سال 1333 (مارس 1954) عبدالله انتظام وزير امور خارجه وقت (وزير دولت کودتا) در گزارشي كه براي طرح در پارلمان ايران تهيه شده بود استدلال كرد كه بستن قرارداد فروش و هرگونه معاملات مربوط به نفت ايران در خارج از مرزهاي کشور با قانون ملي شدن نفت مغايرت ندارد و اين قانون مربوط به كنترل بهره برداري و فروش در داخل كشور است!. به اين ترتيب هرگونه راه بر كنسرسيوم نفت هموار شد.
    كنسرسيوم شركت هاي هشت گانه خارجي مربوط به نفت ايران از 22 فروردين 1333 رسما كار خود را آغاز كرد و نمايندگان آن به تهران وارد شدند و مذاكرات آنان با مقامات ايران از 25 فروردين همين سال در كاخ سعدآباد آغاز شد و سه روز ادامه داشت.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
آدنائر در تهران ـ احساس دوستي هزاران ساله ايرانيان و ژرمن ها ـ هدف از تأسيس فروشگاه دولتي فردوسي با کمک آلماني ها و ...
آدنائر
كُنراد آدنائر صدر اعظم وقت آلمان غربي (آلمان فدرال) هشتم فروردين 1336 براي مذاكره با مقامات ايران به ويژه در زمينه هاي اقتصادي وارد تهران شد و اقامت او پنج روز طول كشيد.
    وي نخستين صدراعظم آلمان پس از جنگ جهاني دوم بود كه از ايران ديدن كرد. در آن زمان، بر خاك آلمان كه نيروهاي دولت هاي فاتح جنگ در آنجا مستقر بودند دو دولت حكومت مي كرد و اين سرزمين به دو قسمت شرقي و غربي تقسيم شده بود.
     آدنائر در طول اقامت در تهران سعي كرد كه ايرانيان را از گسترش داد و ستد تجاري با آلمان شرقي (آلمان كمونيست) دلسرد كند و از نزديك شدن به آن برحذر دارد.
     هنگام سفر آدنائر به تهران، آلماني ها سرگرم اجراي چند پروژه در ايران بودند از جمله ايجاد فروشگاه فردوسي (واقع در خيابان فردوسي تهران که بعدا برايش شعب متعدد به نام فروشگاههاي شهر و روستا تاسيس شد) كه وابسته به دولت بود و انواع كالا را عرضه مي داشت تا موازنه برقرار و فروشگاههاي ديگر نتوانند گرانفروشي کنند. [همين کاري که در آمريکا مي شود و فروشگهاي زنجيره اي بزرگ عملا قيمت ها را کنترل و با ايجاد رقابت، در عمل مانع گرانفروشي فروشگاههاي کوچکتر مي شوند.].
    در کتاب «راههاي کنترل قيمت ها ـ منتشره در آن سال در تهران» آمده بود: "هدف از تاسيس فروشگاه فردوسي که قرار بود پس از يک دوره تجربه (آزمايش)، به صورت شعب افزايش يابد رها شدن ايران از دست دکان و دکانداري بود که کنترل آنها از لحاط مرغوبيت اجناس، بهداشتي بودن محيط و کالا، قيمت ها، دريافت ماليات دولت از فروش و اجراي ضوابط «خريد و فروش و پس گرفتن» امکان پذير نبود.".
     در تاريخ اقتصاد ايران، از فروشگاه فردوسي به عنوان مادر فروشگاههاي دولتي «شهر و روستا» نام برده شده است ـ برنامه خوبي که دنبال نشد و دکانداري در ايران باقي مانده است که روشي کهنه و قديمي است.
    ايرانيان به لحاظ همنژادي همواره با ژرمن ها (آلمان بزرگتر و اتريش بزرگتر) روابط حسنه داشته اند و ايران به خاطر همين احساس دوستي با آلمان، در دوران دو جنگ جهاني قرن بيستم آسيب فراوان ديد.
    اخيرا در يک تفسير، چنين آمده بود: خوب است که به بانو مرکل توصيه شود تا تاريخ روابط دو ملت را مرور کند و به ايرانيان به چشم ديگري نگاه کند. به اظهار برخي، وي تنها صدر اعظم در تاريخ آلمان است که رفتار دوستانه نسبت به ايرانيان از خود نشان نداده است ـ ايراني که دو بار به خاطر داشتن احساس دوستي نسبت به آلماني ها اشغال نظامي شد و آسيب ديد. پس از جنگ جهاني دوم، باز اين ايران بود که به عنوان نخستين کشور داد و ستد گسترده با هر دو بخش آلمان ـ غربي و شرقي ـ برقرار کرد.
    بانو مرکل بايد بداند که در دوران برتري روميان، ژرمن ها هيچگاه حاضر نشدند به صورت مِرسنِر آنان (با دريافت مزد نقدي) با ايرانيان وارد جنگ شوند و مورّخان، اين را يک بازتاب عاطفي و رواني بزرگ خوانده اند که در طول تاريخ کمتر نظير داشته است. [ايرانيان ژرمن هارا به نام يک طايفه آنان که مستقر در مرز سويس، فرانسه و ايتاليا بوده و آلمان و آلمان ها خوانده مي شده آلماني مي گويند.].
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
موافقتنامه ايران و آمريكا در مورد راه سازي
هشتم فروردين 1339 موافقتنامه تازه ايران و آمريكا كه تنظيم و امضاء شده بود مبادله شد. طبق اين موافقنامه دولت ايران قبول كرده بود كه از آن پس شركتهاي راه سازي آمريكا هم بتوانند در مناقصه هاي مربوط به تکميل شبکه راههاي ايران شرکت كنند. تا آن زمان شرکتهاي انگليسي به اين مناقصه ها راه مي يافتند. انتقاد روزنامه ها از وضعيت نامساعد راه اسفالته تهران ـ قزوين به امضاي موافقنامه ايران و آمريکا کمک کرده بود. اين راه توسط يک کمپاني انگليسي دوباره سازي شده بود.
     مقام دولتي كه مبادله موافقنامه ايران و آمريکا را اعلام داشت گفت كه سعي خواهد شد که توسعه راههاي فرعي کشور به آمريكاييان واگذار شود!.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
زماني که درآمد دَه سال ايران از نفت جمعا 2 و نيم ميليارد دلار [سالي 250 ميليون دلار] بود و اينک ... ـ مبارزه ایرانیانِ کانادا با مفسدین فراری
هشتم فروردين 1342، دولت وقت ايران تمامي درآمد دَه ساله پس از 28 امُرداد سال 1332 ايران از نفت خودرا جمعا دو ميليارد و پانصد ميليون دلار (هر سال به طور متوسط 250 ميليون دلار آمریکا) اعلام كرد.
     جزئيات اين درآمد در گزارش مربوط نيامده بود. اين درآمد شامل سهم ايران از صادرات نفت (توسط كنسرسيوم) و مصرف داخله بود.
    درآمد سالانه ايران از نفت خود در سال 1386 (دور اول دولت احمدی نژاد) بيش از 300 برابر آن زمان بود و طبق گزارش هاي رسانه ايِ سال 1391 هجري خورشیدی به نقل از افراد، دولت جمهوري اسلامي در هفت سال پس از سال 1384 (پيش از تشديد تحريم ها) جمعا ششصد ميليارد دلار و عمدتا درآمد نفت (درآمد ارزی) را هزينه کرده بود. جمعيت ايران در اين فاصله (45 ساله) سه برابر شده بود. در آن سالها (پیش از فروردین 1342)، رقم مهاجران ايراني در كشورهاي ديگر (به استثناي عراق، لبنان و ارمنستان) به چهار هزار تَن نمي رسيد حال آنكه طبق برخي گزارش های منتشره در سال 1391 هجری خورشیدی؛ پنج تا شش ميليون نفر بود! که این مهاجرت ها ادامه داشته است.
    طبق گزارش يک سازمان جهاني جمعيت شناسي، در ميان اين مهاجران، برخي از مديران مياني دولت جمهوري اسلامي که بازنشسته شده اند و حتي شرکت کنندگان در انقلاب 1357 که بعدا داراي مقام شده بودند ديده مي شوند و عموما نيز درآمدهاي خود در ايران را به دولت محل اقامت تازه گزارش نمي کنند که نوعي تخلّف است.
    گزارش های مارس 2019 حکایت از تَرکِ وطن کردن برخی از سوء استفاده کنندگان مالی بوده است. طبق همین گزارش ها، جماعتی از ایرانیان مقیم کانادا ضمن معرفی این متهمان، از دولت کانادا خواسته اند که این افراد را به مقامات قضایی ایران تحویل دهند. انتشار این گزارش ها که در صفحات برخی از روزنامه های تهران هم درج شده بود سبب تشویق ایرانیان مقیم سایر ممالک به اقدامی مشابه ایرانیان مقیم کانادا شده است که این جنبش دنباله دار یک تحوّل جهانی ضد فساد تلقی شده است.
    
    



    
    «احمد سخاوَرز» ژورنالیست و هنرمند بنام که در طول سال ها، نظرات خودرا در قالب کاریکاتور و عمدتا در روزنامه اطلاعات منعکس می کرد، سوء استفاده از بیت المال و تَرک کشور با چنین پول هایی را پیش بینی کرده و از باب هشدار به مقامات مربوط و ملت (صاحبان پول)، این کاریکاتور را ترسیم که در صفحه 4 روزنامه اطلاعات (صفحه نظرات و اندیشه ها) ـ شماره 16 فروردین 1358 (54 روز پس از پیروزی انقلاب و تغییر نظامی حکومتی) درج و انتشار یافته بود. سخاورز که همزمان، مترجم اخبار بین الملل از رسانه ها و خبرگزاری های خارجی از زبان انگلیسی برای خبرگزاری سازمان رادیوتلویزیونی ملّی نیز بود که برای پخش آماده می شدند از چهار دهه پیش در کنفدراسیون کانادا زندگی می کند و به کار هنر ادامه می دهد. کانادا تنها کشور جهان است که روزنامه نگار، نويسنده و هنرمند بودن را در رديف شرايط مهاجرت قرار داده است. سخاورز در این سرزمین به Alan Sakhavarz معروف است. او که در دانشگاه، رشته ادبیات انگلیسی را به اتمام رسانیده بود از دهه 1340 برای مطبوعات و بویژه نشریات مؤسسه مطبوعاتی اطلاعات کاریکاتور ژورنالیستی می کشید (ابراز نظر و اندیشه با قلمِ ترسیم و نوعی تفسیر دید ها و شنیدها به این طریق).
    از آغاز سال 2019 گروهی از ایرانیانِ کانادا پیشرو در مبارزه با کسانی شده اند که متهم به فساد مالی در ایران و تَرک وطن با این پول ها هستند و خواستار مجازات آنان و استرداد پول. پیش بینی شده است که این اقدام در صورت تبلیغ، سراسری خواهد شد و هیچ نقطه ای در سطح کره زمین برای متهمان به سوء استفاده های مالی و اصطلاحا مفسدین جای اَمن نخواهد بود و در نتیجه سطح فساد به صِفر نزدیک خواهد شد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
روزي که توليد نفت ايران به 4 ميليون و دويست هزار بشکه در روز رسيده بود
وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد که استخراج روزانه نفت در ايران در آخرين روز سال 1386 هجري خورشيدي (19 مارس 2007) از چهار ميليون و دويست هزار بشکه تجاوز کرده بود. بالاترين رقم استخراج در آن سال؛ چهار ميليون و دويست و ده هزار بشکه در روز بود. 19 مارس (29 اسفند) سالروز ملي شدن نفت ايران است.
    طبق يک گزارش رسمي، در آن سال دو ميليون و پانصد هزار بشکه از نفت استخراجي روزانه ايران صادر شده و بقيه به مصارف داخلي رسيده بود.
    اعلاميه وزارت نفت در روزي منتشر شده بود که بهاي نفت خام در بازار نيويورک به هر بشکه 110 دلار رسيده بود که رکورد تازه اي بود. وزير نفت جمهوري اسلامي قبلا اظهار اطمينان کرده بود که توليد نفت ايران بازهم افزايش يابد.
    از آنجا که ذخاير نفت، بر اثر استخراج پايان مي يابد هرچه که حجم استخراج بيشتر شود تخليه ذخاير سريعتر خواهد بود و نسل هاي بعدي فاقد نفت خواهند شد.
    ايران در عين حال داراي ذخائر عظيم گاز طبيعي است.
    گران شدن نفت خام و پيدايش مسائل در معاملات آن و نيز بالا رفتن بهاي فرآورده هايش پس از آغاز سده بيست و يکم سبب شده است که دولت ها درصدد يافتن راههاي کاهش مصرف آن برآيند ازجمله تشويق ساخت اتومببيل هاي برقي و برق ـ بنزيني و نيز ساخت بنزين به طرق ديگر و مثلا از ذرّت و ترکيبات شيميايي. و نيز تاکيد به کارخانه هاي اتومبيل سازي که سوخت اتومبيل ها را طبق ضوابط دولتي محدود کنند. همچنين استخراج نفت از شن و .... به علاوه، برخي از دولت ها ازجمله ايالات متحده محدوديت استخراج را لغو کرده تا از واردات نفت بي نياز شوند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو دموکراسي
تظاهرات نيم ميليون نفري اعتراض به انتخابات سال 2004 تايوان و ... ـ اخطار پکن که آمريکا را به خود آورد
گروهي از معترضين تايواني (مليّون چيني)

در پي يك هفته تظاهرات و اعتراض به انتخابات سال 2004 تايوان، شنبه 27 مارس اين سال شمار معترضين كه در ميدان مقابل ساختمان مقرّ حكومت و خيابانهاي اطراف آن جمع شده و شعار مي دادند از 500 هزار تن تجاوز كرده بود. اين جمعيت خواستار شمارش مجدد آراء بودند، زيرا كه «چن شوي ـ بيان» تنها با 30 هزار راي اضافي خودرا برنده اعلام كرده بود، حال آن كه عدم دقت در شمارش آراء مشاهده شده بود.
    در انتخابات تعيين رئيس جمهوري تايوان و معاونش بيش از 13 ميليون تن راي داده بودند. معترضين همچنين مدعي بودند كه روز پيش از انتخابات، چون «چن» مي دانست كه آراء لازم را به دست نخواهد آورد با طرح نقشه، و به منظور جلب عطوفت مردم، يك صحنه سوء قصد به جان خودرا ترتيب داده بود كه به اجرا درآمد، ولي از تيرانداز اثري به دست نيامد!. معترضين، در اين زمينه هم درخواست رسيدگي داشتند. [چن و حزب او در انتخابات مارس 2008 شکست خوردند و حکومت تايوان 24 ميليوني دوباره به دست حزب کومينتانگ ـ حزب چين ناسيوناليست ـ حزبي که در 1912 چين را جمهوري کرد و تا اکتبر 1949 در پکن حکومت داشت افتاد]. تظاهر كنندگان تايوان در مارس آن سال عمدتا از اعضاي حزب «كومين تانگ» بودند. تظاهرات تايوان به صورت پانصد هزار نفري ـ تا 27 مارس 2004 ـ سابقه نداشت.
    سرانجام «چن» كه خودرا با پانصد هزار معترض رو به رو ديد، (با هدف بازگردانيدن آرامش)، بامداد يكشنبه قبول كرد كه اگر معترضين به دادگاه دادخواست دهند و قاضي به دوباره شماري آراء حكم دهد، وي اين حكم را به اجرا خواهد گذارد. در پي اين موافقت، پليس از معترضين خواست كه پراكنده شوند.
    در جريان تظاهرات يك هفته اي تايوان در مارس 2004، دولت پکن اخطار كرده بود كه اگر نظم تايوان برهم خورَد ساكت نخواهد نشست و دست به اقدام خواهد زد. پکن در عين حال به دولت آمريكا كه پيروزي «چن» را در انتخابات تايوان تبريك گفته بود رسما اعتراض كرد و اين عمل، که دولت آمريکارا به خود آورده بود به زيان پکن تمام شده است. دولت آمريکا با دريافت آن اخطار متوجه شد که پکني ها از سياست ها و خواستهاي ديرين دست بر نمي دارند و بايد بر مراقبت خود در تنگه تايوان و آبهاي مشترک قلمرو پکن با فيليپين، ژاپن و ويتنام بيافزايد و هر حرکت آن دولت مخصوصا به سوي آسياي جنوبي و غربي، آفريقا و اقيانوسيه (استراليا و ...) و ساخت تسليحات تازه ازجمله نوسازي ناوهواپيمابري که اسکلت آن را که از روسيه خريداري کرده است زير نظر داشته باشد [که دارد] و در ادامه خوشبيني 30 ساله نسبت به پکني ها احتياط کند.
    مسئله تايوان از سال 1949 كه مليّون چيني از خاك اصلي به آن جزيره عقب نشيني كردند به وجود آمده و مسئله اي براي رژيم پکن شده است. اين مسئله چندين دهه قبل نزديک بود به جنگ آمريکا و دولت پکن در تنگه تايوان (فُرمُز) بيانجامد. در آن زمان پکني ها مي گفتند که از ايدئولوژي سوسياليستي و وجود چين واحد دفاع مي کنند که اين ايدئولوژي از سال 1982 به اين سوي رنگ باخته و کاپيتاليسم چيني دارد آن را تغيير شکل مي دهد.
منظره تظاهرات 500 هزار نفري 27 مارس 2004 تايوان

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ساير ملل
امپراتور روم چون دست افسران گارد امپراتوري را از سوء استفاده كوتاه كرده بود ترور شد ـ اشاره اي به Praetorian Guard در روم
مجسمه Pertinax

پابليوس هلويوس پرتيناكس Pulius Helvius Pertinax امپراتور 66 ساله روم 28 مارس 193 در كاخ خود به دست گارد نيروهاي مسلح Praetorian Guard (معادل گارد جاويدان ارتش ايران) ترور شد. در آن زمان بلاش چهارم بر امپراتوري ايران حکومت مي کرد.
    پرتيناکس كه زماني ژنرال ارتش بود و در سوريه با ارتش ايران جنگيده بود، پس از برگزيده شدن به سمت امپراتور در يکم ژانويه 193 ميلادي، مبارزه سختي را با فساد اداري و اعمال نفوذ قدرتمداران در دستگاههاي دولتي و معاملات آغاز كرده بود و از جمله دست افسران گارد امپراتوري را از هرگونه سوء استفاده كوتاه كرده بود. به همين سبب در فاصله 87 روز حکومت خود دو بار با كودتا رو به رو شده بود و سرانجام 28 مارس، يک واحد نيروي نظامي گارد مرکب از سيصد تن كه بر ضد او تحريك شده بودند، بدون اين كه محافظان كاخ امپراتوري مقاومت كنند به داخل كاخ هجوم بردند و پرتيناكس را كشتند.
    Praetorian Guard = Praetoriani Guard که يک سپاه نخبه ارتش روم بود و در سال 275 پيش از ميلاد تشکيل شده بود و بر آن Praetor (ژنرال فرمانده) رياست مي کرد در قرن چهارم ميلادي به تصميم کُنستانسين يکم منحل شد. اين گارد امپراتوري که صدام حسين مشابه آن را در طول زمامداري خود بر عراق به نام گارد جمهوري ايجاد کرده بود در طول شش قرن در بيشتر توطئه ها در امپراتوري روم و سوء قصد به جان چند امپراتور و کودتا شرکت داشت. کنستانسين يکم اين گارد نظاميان و ژنرالهاي نخبه را منحل کرد تا دغدغه توطئه داخلي و کودتا نداشته باشد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
با پرچم مسکو، نه - ولي با پرچم ناتو، بله!
رئيس جمهوري وقت گرجستان كه فارغ التحصيل يک دانشگاه آمريكا بود و با انقلاب مخملي روي كارآمده بود و مي كوشيد كه كشورش را وارد «ناتو» كند در نيمه مارس 2007 اعلام كرد كه آماده است شماري نظامي به افغانستان بفرستد تا در زير پرچم ناتو! در آن كشور مستقر شوند. دولت شوروي در دهه 1980 چند واحد گرجي را با همين هدف به افغانستان فرستاده بود كه صداي اعتراض غرب بلند شده بود كه چرا بايد شوروي در افغانستان استقرار نظامي داشته باشد و متعاقب آن، رئيس جمهوري وقت آمريکا (جيمي کارتر) بازيهاي المپيک مسکو را تحريم و در خاك پاكستان و با كمك هاي مالي دولت سعودي، براي مبارزه با روس ها گروههاي مسلح به وجود آورد و به افغانستان فرستاد كه 13 تا 15 هزار نظامي شوروي به دست آنان كشته شدند و القاعده و طالبان دنباله آنان بوده اند (طرح برزينسکي مشاور ويژه جيمي کارتر). اين فشارها بود كه در دوران گورباچف سبب تخليه افغانستان از نيروهاي شوروي شد.
     برخي از مفسران با توجه به اظهارات (نيمه مارس 2007) رئيس جمهوري وقت گرجستان نوشته بودند: استقرار گرجي ها در افغانستان زير پرچم ناتو، بله! و زير پرچم مسكو، نه.
    اين مفسران افزوده بودند كه پافشاري فعلي غرب در استقرار نيرو در قفقاز بالاخره روس ها را به خود خواهدد آورد و از خواب غفلت بيدار خواهند شد و دست به واکنش جدّي خواهند زد. مرور زمان نشان داد که اين پيش بيني درست بود و از سال 2008 آغاز شده، و نخست از گرجستان. ميان روسيه و گرجستان برخورد نظامي روي داد و غرب حساب کار خودرا کرد، سپس درگيري در اوکراين، بازگرداندن کريمه و زنده کردن مسابقه تسليحاتي و جنگ ديجيتالي.
    رئيس جمهوري وقت گرجستان در آن سال (با هدف نزديك شدن هرچه بيشتر به دولت واشنگتن) همچنين قول داده بود كه درصورت درخواست آمريکا شمار نظاميان گرجستاني در عراق را هم افزايش دهد.
    گرجستان در پايان دور اول جنگهاي روسيه با ايران (اوايل قرن نوزدهم)، طبق قرارداد گلستان از ايران جدا شد.
    عكس، چند نظامي گرجي را كه آماده اعزام به افغانستان شده بودند نشان مي دهد:
    



    
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
پوزش خواهي رابرت مولر مدير وقت اف. بي. آي (پليس امنيت داخلي آمريكا) از جمع آوري اطلاعاتِ خصوصي برخي افراد، بدون مجوّز قاضي
Robert Mueller

رابرت مولر Robert Mueller مدير وقت پليس امنيت داخلي آمريكا (اف. بي. آي.) در مارس 2007 از مردم اين كشور به خاطر كار غيرقانوني كه برخي از مأمورانش كرده بودند پوزش طلبيد. عكسِ بالا، اورا پس از قرائت پوزش خواهي و تَرك ميز خطابه نشان مي دهد. مولر از سال 2001 تا 2013 مدير اف. بي. آي بود.
     ماموران اف بي آي متهم شده بودند كه بدون ارائه دليل و كسب مجوّز قاضي، اطلاعات خصوصي شماري از آمريكاييان را جمع آوري كرده بودند از جمله فهرست شماره تلفن هايي كه به آنان شده بود و يا آنان به آن شماره ها تلفن كرده بودند و نيز حساب هاي بانكي و معاملاتِ شان و حتي مكاتبات با «اي ميل». پليس تنها در موارد اضطراري مي تواند بدون حكم قاضي دست به چنين اقدامي بزند و در اولين فرصت دادگاه را درجريان كار خود بگذارد كه چنين نشده بود و ماموران در مراجعه به شركت هاي مخابرات (که در آمريکا متعدد هستند)، همه موارد را اضطراري وانمود كرده بودند. در پي اعتراض كنگره آمريکا (مجلسين مقننه اين فدراسيون) و تاييد ضمني آن از سوي مقامات دادستاني كل، مدير اف بي آي عذرخواهي كرد.
    به رغم اين عذرخواهي، بعدا نيز چند گزارش رسانه اي در زمينه ادامه اين استراق سمع ها انتشار يافته است.
    مولر متولد 1944 در نيويورک و 12 سال (از 2001 تا 2013) مدير اف. بي. آي و قبلا و بعدا از مقامات دادستاني فدرال، از سال 2017 مامور رسيدگي و تحقيق درباره قضيه مداخله عمدتا ديجيتالي روسيه در انتخابات نوامبر 2016 آمريکا شده بود.
     مولر پيش ار ورود به کار قضايي، در جريان جنگ ويتنام در سمت يک افسر سپاه دريابُرد (سپاه تفنگداران دريايي) در اين جنگ شرکت کرده بود. مولر که در دانشگاه، درس حقوق خوانده است سال ها در اين رشته کار کرده است. طبق گزارش هاي منتشره، به ترامپ پيشنهاد کرده بودند که اورا بارديگر مدير اف بي آي کند که نپذيرفته بود.
     در پي انتشار برخي اظهارات که روس ها در انتخابات نوامبر 2016 آمريکا مداخلاتي کرده بودند، دادستاني فدرال رابرت مولر را مامور رسيدگي به اين قضيه کرد که اين رسيدگي پُر سر و صدا تا 22 مارس 2019 ادامه داشت و مولر گزارش کار را به دادستان فدرال داد. اين گزارش حکايت از ردّ مداخله روس ها دارد و به سود ترامپ تلقي شده است که اتهامات را نفي کرده است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
تاريخ از نگاهي به تصوير
کم حوصله شدن نسل تازه و افزايش ميزان مشاجرات در هواپيماها


با اين كه انجام هر اقدامي در هواپيما، كه امنيت پرواز و سرنشينان را به مخاطره افكند جرم شناخته شده و داراي كيفر است، گزارش هاي آماري منتشره در مارس 2007 حكايت از رو به افزايش بودن مشاجرات هوايي ميان مسافران با يكديگر و با خدمه پرواز دارد. اين افزايش مربوط به كشور معيني نيست و در سراسر جهان مشاهده مي شود. شبكه تلويزيوني ABC آمريکا در مارس 2007 ضمن پخش گزارشي در اين زمينه، اين عكس را به عنوان نمونه صحنه مشاجره در يك هواپيماي مسافربر منتشر كرده بود.
    به گزارش رسانه ها، تاخير پروازها، كم شدن فاصله صندلي ها، گريه و شيون كودكان، «هَند بَگ» هاي متعدد و بزرگ در دست مسافران، به علاوه کري آن (چمدان دستي) و نبودن جاي كافي در مخازن بالاي سر براي قرار دادن آنها از عوامل اين مشاجرات است. اين مشاجرات از زماني كه بار مسافران هوايي براي هر جامه دان محدود به 50 پاوند (23 كيلوگرم) شده است افزايش يافته است زيرا كه مسافران مي كوشند كه مقداري از بار اضافي را با خود به كابين هواپيما منتقل كنند. محدود شدن ميزان بار هر مسافر براي جلوگيري از سنگين شدن هواپيما و افزايش مصرف سوخت است، ولي اين قاعده در كشورهايي هم كه دولت سوخت هواپيماها را سوبسيد مي كند مشاهده مي شود. مشاجره اي كه صحنه آن در عكس ديده مي شود و يك مسافر ديگر با دوربين سِلفون خود آن برداشته است ظاهرا به اين سبب رخ داده بود كه مسافر جلويي پشتي صندلي خود را به حالت خواب به عقب برگردانده بود و به علت كمي فاصله صندلي ها به زانوي مسافر پشت سر فشار وارد شده بود.
     دكتر «جفري گاردر» پژوهشگر روانشناسي گفته است كه طبق تحقيقات او، انسان قرن 21 به علت فشارهاي بيشتر كه در زندگاني به او وارد مي شود، كم حوصله تر از نسل هاي قبلي است و زودتر خشمگين و از كوره در مي رود و لازم است كه افراد، اين موضوع را درنظر بگيرند و يك طرف قضيه، كوتاه بيايد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
برخي ديگر از رويدادهاي 28 مارس
 • 1738:   پارلمان انگلستان به دولت اسپانيا اعلان جنگ داد.
 • 1794:   موزه لوور louvre فرانسه که از آگوست 1794 به روي برخي باز شده بود در 28 مارس عمومي اعلام گرديد. اين موزه در رديف موزه واتيکان در نوع خود از مهمترين موزه هاي جهان بشمار مي رود.
 • 1797:   ناتانيل بريگز nathaniel briggs در نيو همشاير آمريکا نخستين ماشين لباسشويي را که ساخته بود به معرض تماشا گذارد.
 • 1866:   نخستين آمبولانس جهان که با اسب کشيده مي شد آغاز بکار کرد.
 • 1854:   در جريان جنگهاي کريمه، انگلستان و فرانسه به دولت روسيه اعلان جنگ دادند و در اين جبهه عليه اين کشور وارد جنگ شدند.
 • 1868:  


  ماکسيم گورکي (الکسي پشيکوف) نويسنده تواناي روس و حامي ستمديدگان و استثمار شدگان به دنيا آمد.
 • 1910:   نخستين هواپيما از روي آب به پرواز در آمد. اين کار در فرانسه انجام گرفت و از آن پس ساخت هواپيماهايي که به جاي فرودگاه زميني از دريا براي فرود آمدن و بلند شدن استفاده مي کردند رايج شد.
 • 1917:   دولت عثماني که بر فلسطين حکومت مي کرد دستور داد که يهوديان از تل اويو و جافا تبعيد شوند.
 • 1930:   جمهوري ترکيه نام اسلامبول را به استانبول و نام آنقوره را به آنکارا تغيير داد.
 • 1939:   جنگ داخلي 3 ساله و خونين اسپانيا با پيروزي راستگرايان به رياست ژنرال فرانکو پايان يافت. در جريان اين جنگ، چپگرايان کشورهاي مختلف و دولت مسکو از چپ ها (جمهوريخواهان) و دولت هاي ايتاليا و آلمان از راستگرايان حمايت مي کردند و به آنان اسلحه و پول مي رسانيدند. چپگرايان برخي از کشورها ازجمله ايالات متحده آمريکا داوطلبانه در اين جنگ شرکت کرده بودند.
 • 1941:  


  بانو «ويرجينيا وولف» داستان نگار بلند آوازه و مقاله نويس انگليسي در 59 سالگي با غرق کردن خود در رودخانه، خودکشي کرد.
 • 1962:   با يک کودتاي نظامي،دولت سوريه تغيير يافت.
 • 1969:   ژنرال دوايت آيزنهاور سي و چهارمين رئيس جمهوري آمريکا در 78 سالگي در واشنگتن درگذشت.
 • براي اطلاع



   

  روزنامک


  اِدیشن(نسخه) آنلاین مجله جهانی «روزنامک» که به شماره ثبت 25178/92 ثبت شده است حاوی «دستچینِ رویدادهای روز و گذشته - تاريخ» و چشم انداز فردا از دیدگاه اصحاب نظر و شخص ناشراست.
   همچنین نظرات، تجربه، مشاهدات و خاطرات (کارنامک) نوشیروان کیهانی زاده ـ روزنامه نگار و تاریخ نویس 78 ساله ـ با هدف ارتقاء دانش مخاطبان، سطح آگاهی ها و مدنیّت برای داشتن دنیایی بهتر و کمک فرهنگی به کاهش مسائل جوامع، بشریّت و پیشگیری از اشتباه با این شعار: توانایی محصول دانایی است و «دانستن» حق انسان.
  «روزنامک» که از نوامبر 2003 (21 آبان 1982) به صورت یک وبسایت، با هدف آموزش عمومی و خبر و نظررسانی ایجاد شده بود. شماره یکم نسخه چاپی روزنامک نيز در اپريل 2014 (ارديبهشت 1393) در تهران منتشر شد و انتشار آن ادامه يافته است.

  نسخه آنلاين: www.rooznamak.com

  نسخه چاپی: www.rooznamak-magazine.com


   




   

  مطالعه اين سايت و نقل مطالب آن با ذكر ماخذ (نشاني کامل سايت و نام مولف آن) آزاد است، مگر براي روزنامه هاي متعلق به دولت و دستگاههاي دولتي؛ زيرا كه مولف اين سايت اكيدا «روزنامه نگاري» را كار دولت نمي داند. روزنامه عمومي به عنوان قوه چهارم دمكراسي بايد كاملا مستقل از دولت و سازمانهاي عمومي باشد تا بتواند رسالت شريف خود را به انجام برساند.


   تماس با مولف:

  editor (a) iranianshistoryonthisday.com
  n.keihanizadeh (a) gmail.com