Iranians History on This Day
روز و ماه خورشيدي و يا ميلادي مورد نظر را انتخاب و كليد مشاهده را فشار دهيد
ميلادي
   خورشيدي

 
5 ژوئن
 
جستجو:

 
 


 هديه مولف

اين سايت مستقل و بدون كوچكترين وابستگي؛ هديه ناچيز مولف كوچك آن به همه ايرانيان، ايراني تبارها و پارسي زبانان است كه ايشان را از جان عزيزتر دارد ؛ و خدمتي است ميهني و آموزشي كه خدمت به ميهن و هموطنان تكليف و فريضه است كه بايد شريف و خلل ناپذير باشد و در راه انجام تكاليف ميهني نياز به حمايت مادي احدي نبايد باشد، و نخواهد بود. انتخاب موارد براي نگارش و عرضه در سايت نظرشخص مولف است.
 

 
   لينک به اين صفحه  

مهمترين رويدادهاي ايران و جهان در طول تاريخ در اين روز 5 ژوئن
ايران
ارتش ساسانی شهر آنتیوک را از رومیان پس گرفت
ژوئن سال 538 میلادی (طبق برخی تالیفات، نهم ژوئن) ارتش ایران (دوران پادشاهی خسروانوشیروان ساسانی) شهر آنتیوک (آنتیوخ ـ انتاکیه) ـ نه چندان دور از خلیج اسکندرون را از روم شرقی پس گرفت. در سال 526 میلادی در منطقه آنتیوک یک زمین لرزه بسیارشدید روی داده بود و 250 هزار تن از ساکنان شهر را کشته بود. آنتیوک در نیمه قرن چهارم پیش از میلاد توسط سلوکوس جانشین اسکندر مقدونی ساخته شده است. این شهر و مناطق اطراف آن در اکتبر سال 637 به دست نیروی عرب بفرماندهی خالد بن ولید و مالک اشتر افتاد که قبلا دمشق را متصرف شده بودند و روم شرقی را در نبرد «یرموک» شکست داده بودند. در قرن یازدهم میلادی علاوه بر صلیبیون، یک بار ارمنیان و باردیگر سلجوقیان آنتیوک را تصرف کردند. در ژوئن 1098 میلادی صلیبیون آنتیوک را پس از تصرف ویران ساختند و قتل عام کردند به گونه ای که دیگر به حالت اول بازنگشت و اینک شهری کوچک و دارای کمتر از چهل هزار جمعیت است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
روزی که یعقوب لیث قهرمان ملی ایرانیان، مردی که به ایران می اندیشید نه خودش درگذشت ـ نگاهی به اندیشه و کارهای او
پنجم ژوئن (امسال مصادف با 15 خرداد) روزی است که بسال 879 میلادی، یعقوب سیستانی (یعقوب صفّاری پسر لیث) قهرمان ملّی ایرانیان در 14 کیلومتری جنوب شرقی دزفول (ناحیهِ گُندی شاپور ـ گُندِشاپور) از بیماری قولنج (Colic) درگذشت و همانجا در محلی که شاه آباد نامیده می شود مدفون شده است.
    يعقوب اکتبر سال 840 (آبان ماه) و طبق نوشتهِ های مورّخان و پژوهشگران؛ 25 اکتبر این سال در قرنین ـ محلی در نزدیکی شهر زرنج Zaranj ـ زرنکا Zaranka= زرنگ Zarang واقع در مرز شرقی ایرانِ امروز و در مسیر شهر بُست (لشکرگاه) ـ افغانستان امروز، به دنیا آمد. زادگاه او تا رود هیرمند (هِلمند) فاصله زیاد ندارد.
    یعقوب مبارز خستگي ناپذير راه تجديد استقلال و يکپارچگي ايرانزمین و حاکميت ملّي ايرانيان، خود را از نسل کیانیان که آنان نیز از سیستان برخاسته بودند و رستمِ زال از ژنرال های آنان بود می پنداشت و کسب استقلال وطن را تکلیف خود. وی مردی بود بی اعتناء به مال و لذایذ دنیوی و خودرا یک فدایی وطن می دانست. یعقوب و سه برادرش پس از انتقال خانواده آنان به شهر زرنگ، کار صفّاری (سپیدگری ظروف مسی) را که در آن زمان یک صعنت پیشرفته بود پیشه ساختند. یعقوب پس از اینکه از جزئیات قتل ابومسلم خراسانی (زاده اصفهان) به دست خلیفه عباسی که خود او عباسیان را به خلافت رسانده بود آگاه شد و نیز حق نشناسی و رفتار بَد عباسیان بغداد نسبت به بَرمَکیان خراسانی و فَضل ابن سَهل، و همچنین به چشم دید که فرمانداران اعزامی خلیفه و مقامات وابسته، به نام اسلام دروغ می گویند و برای خود مال جمع می کنند و تنها به رفاه و خوشی خویش توجه دارند با برادرانش به صف مخالفان مسلّح خلیفه که «عیّار» خوانده می شدند پیوست. کار عیّاران تصاحب مسلحانه دارایی عُمّال خلیفه و توزیع آنها میان مردم بی بضاعت بود.
    دسته عیّاران سیستان به تدریج به صورت یک نیروی نظامی درآمد. عیّاران پس از شنیدن سخنان میهندوستانه و اخلاقی یعقوب، «صالح» را از ریاست خود برکنار و یعقوب را فرمانده خود کردند و مبارزه برای کسب استقلال وطن آغاز شد.
     یعقوب و افرادش پس از برکنار کردن مقامات محلی، به اخراج عوامل خلیفه از خراسان و سیستان دست زدند بگونه ای که تا نهم فوريه سال 867 و در آن سال مصادف با 20 بهمن كار آزادكردن بُست، غَزنه، باميان، هرات، بلخ و كابل از سلطه عرب (تازيان) تكميل شد.
     يعقوب در سال های بعد نيشابور، گرگان و ری را آزاد کرد و تبرستان (مازندران) به مرکزیت آمُل و نیز دیلمیان به او پیوستند. یعقوب سپس كرمان، فارس و خوزستان را هم از چنگ خلیفه و به مهاجرت طوایف عرب به ایران پایان داد. اگر وی به این مهاجرت پایان نداده بود دیری نمی گذشت که سراسر جنوب غربی (خوزستان و نواحی مجاور و حاشیه شمالی خلیج فارس کُلّا عرب نشین می شد و ....). یعقوب پس از آزادکردن کرمان بود که در این شهر اعلام کرد ایرانیان به زبانی که او نمی داند، نه، بگویند و نه، بنویسند و با این کلام، زبان فارسی دوباره احیاء شد. می دانیم که از دهها سال پیش از قیام یعقوب، گروهی از خراسانیان (تاجیکیان) به نام پارسیوان (نگهبان زبان پارسی) از زبان نیاکان محافظت کرده بودند، ولی منطقه آنان محدود بود.
    یعقوب پس از اخراج عُمّال خلیفهِ بغداد از خوزستان، تصمیم به تصرّف بغداد و برکنار کردن خلیفه عباسی گرفت که گفته های خلیفه و عُمّال او از اسلام، عَمَل نداشت.
     خلیفه وقت ـ المعتمد دستیار خود و مرد شماره 2 خلافت، الموفق را مأمور حل مسئله کرد. الموفق شروع به دادن انواع وعده به یعقوب و ازجمله به رسمیت شناختن حاکمیّت او بر مناطق متصرفه کرد ولی سودی نبخشید و یعقوب با لشکریانش به سوی بغداد به حرکت درآمد. یعقوب درجریان پیشروی به سوی بغداد برای برانداختن خلافت عباسیان تا 80 کیلومتری این شهر پیش رفت.
    سپاه یعقوب در ناحیه دیرالعاقول (کنار دجله) با سپاه اعزامی خلیفه به فرماندهی الموفق رو به رو شد و به نبرد پرداخت ولی موفقیت نداشت زیراکه نبردگاه در خَم ِ رود دجله بود و نیروهای خلیفه آب دجله را در مسیر حرکت نظامیان یعقوب جاری ساخته بودند و در این وضعیت حرکت اسبان و نیروی پیاده دشوار بود. پس از اینکه نیروی خلیفه بر واحد تدارکات (آذوقه) سپاه یعقوب مسلط شد، یعقوب موقتا تصمیم به بازگشت به خوزستان (شهر گُندی شاپور) و جمع آوری نیروی بیشتری گرفت. حکمران آمُل (مازندران) وعده فرستادن شش هزار نیرو داده بود.
     یعقوب در اینجا خودرا برای حرکت دیگری به سوی بغداد آماده می کرد که خلیفه المعتمد دوباره پیشنهاد صلح و سازش داد. یعقوب در گُندی شاپور ـ شهری که شاپور یکم ساخته و پادگان یک سپاه خود کرده بود و خسروانوشیروان در آنجا دانشگاه، بیمارستان، دارالترجمه و تالیف کتاب دایر کرده بود ـ در بستر بیماری بود و پس از دریافت پیام، به فرستاده گفت: به خلیفه بگو؛ اگر از بستر بیماری ـ بیماری قولنج ـ برخیزم، سر و کار ما با این شمشیر خواهد بود. اگر شکست بخورم که نان و پیاز را از من نمی گیرند. من به خوردن نان و پیاز عادت کرده ام زیراکه می خواهم از مردم معمولی جدا نباشم و یکی از آنان باشم. هنوز این پاسخ به خلیفه نرسیده بود که یعقوب پنجم ژوئن 879 از همان بیماری و در 39 سالگی درگذشت و در همانجا که اُردو زده بود (حومه شهر) و در محلی به نام شاه آباد مدفون شده است. با درگذشت یعقوب، پرچم مبارزه پایین نیامد و مبارزان متعدد راه او را دنبال کردند و تحسین برانگیزترین فصل تاریخ بشر را به وجود آوردند.
     اگر یعقوب خوزستان را آزاد نکرده بود، ایران بمانند بخش خاوری آن (منطقه ای را که انگلیسی ها بر آن نام افغانستان گذارده اند) دارای نفت نبود ـ گرچه نفت برای ایرانیان که همه به درآمد آن چشم دوخته اند بدبختی های متعدد ببار آورده است.
    
مجسمه یعقوب در دزفول ـ مجسمه یعقوب در ایران، منحصر به شهر دزفول نیست

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
يک بانو حکمران ري و مناطق مرکزي ايران شد
هفتم ژوئن سال 988 ميلادي (دوران فردوسي) يك بانوي با تدبير رئيس ايالت ري و ساير مناطق مركزي ايران از جمله اراك شد. بانو ملك خاتون (سيده ملك خاتون) پس از درگذشت شوهرش علي ديلمي ملقب به فخرالدوله، با صلاحديد افسران سپاه و بزرگان منطقه به اين سمت دست يافته بود. سمت اين بانو قبلا به تاييد پسر عموي شوهرش شرف الدوله ديلمي حكمران بغداد رسيده بود. در آن زمان، جز خراسان و سيستان بقيه نقاط ايران به دست ديلميان اداره مي شد. حكومتهاي سيستان و خراسان بزرگتر نيز در دست دو دودمان ايراني ديگر بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
قیام 15 خرداد 1342
15 خرداد سال 1342 يادآور قيامي است که با خشونت تمام سرکوب شد. اين بپاخيزي که در پي مخالفت آيت الله خميني با شاه آغاز شده بود؛ متعاقب درگيري هاي شهر قم، به تهران و حومه آن و چند شهر دیگر گسترش یافته بود. سیزدهم خرداد 1342 به مناسبت عاشورا، مخالفان دولت و ناراضیان در تهران، قم و چند شهر دیگر دست به تظاهرات زده بودند. دسته ای از تظاهرکنندگان حتی مقابل کاخ مرمر (دفتر کار شاه) و نیز ساختمان نخست وزیری اجتماع کرده و شعار داده بودند. در همین روز در مدرسه فیضیه قم، آیت الله خمینی نطقی تند و شدیدالحن علیه شاه ایراد کرده بود. متعاقب این سخنرانی، سحرگاه 15 وی در قم دستگیر و به تهران انتقال یافته بود. خبر این بازداشت بردامنه تظاهرات افزود. میدانهای تره بار و برخی از مغازه ها بسته شدند. تظاهرکنندگان در شهر ري، باقر آباد، خيان مولوي و ميدان ارگ تهران با انبوه نيروهاي انتظامي (ژاندارم و پلیس) و واحدهاي دژبان ارتش رو به رو شدند. نظاميان تظاهرکنندگان را که در ميدان ارگ قصد ورود به ساختمان راديو و خبرگزاری پارس را داشتند به خمپاره بستند ـ عملی که قبلا سابقه نداشت. در باقرآباد نيز ژاندارمها راه برکفن پوشان وراميني که رهسپار تهران بودند بستند و آنان را زير آتش گرفتند و تلفات وارد ساختند. در شهر ري تظاهرکنندگان وارد کلانتري پلیس شده بودند که مورد حمله یک واحد کمکی ژاندارم قرار گرفتند. تلفات قيام کنندگان بسيار سنگين گزارش شده بود. در پي سرکوب قيامگران، از همان شب در تهران و حومه بریاست سپهبد نعمت الله نصیری (رئیس شهربانی وقت) حکومت نظامي و مقررات منع رفت و آمد شبانه اعلام شد و شماری بسیار دستگير که بعدا برخي از آنان اعدام شدند. در پي پيروزي انقلاب سال 1357 تنی چند از افسراني که در سرکوب قيام 15 خرداد 1342 دست داشتند دستگير، محاکمه و اعدام شدند. هیچیک از قدرت های وقت حتی شوروی از این خشونت نکرده بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در دنياي اقتصاد
زادروز دو اقتصاددان بزرگ؛ ادام اسمیت و جان کینز
پنجم ژوئن زاد روز دو اقتصاد دان بزرگ آدام اسميت و جان کينز است.
    
اسميت

ــ آدام اسميت اسكاتلندي (كه عادت شده است روز غسل تعميد اورا زادروزش به شمار آورند) در 1723 متولد شد. وي که يك "فيلسوف - اقتصاد دان" بود به پدر اقتصاد آزاد (اقتصاد بازار آزاد) معروف شده است. اسميت انگيزه و ابتكار فردي را در توليد ثروت موثر مي داند و بنابراين، عقيده اي متضاد با سوسياليسم را بيان داشته است كه باني سوسياليسم، مزدك ايراني در قرن ششم ميلادي بود. اسميت در كتاب معروف خود «ثروت ملل» عقايدش را تشريح كرده و به تعريف علل (انگيزه ها) و طبيعت پرداخته است. اسميت را باني کرسی درس اقتصاد و اقتصاد سياسي در دانشگاه بشمار آورده اند. وي بسال 1790 درگذشت.
    
کينز

ــ جان كينز انگليسي اقتصاددان بزرگ ديگر هم در همین روز (5 ژوئن) زاده شد. کينز که پدر «ماكرواكونوميكس» خطاب می شود و طرّاح «كنزيان اكونوميكس» است در سال 1936 فرضيه عمومي اشتغال، بهره و پول را نوشت و آن را در كتابي تحت همين عنوان منتشر ساخت و اصل «بيزنس سايكل» را به دست داد. وي بود كه مداخله دولت براي رساندن كشور به مرحله اشتغال كامل (به هر بها) و جلوگيري از ركود را امري لازم و ضروري اعلام كرد. دكتر كينز قواعد متعدد براي اصلاح ساختار اقتصاد به دست داده است. اين فرضيه پرداز اقتصادي لزوم ايجاد نظام بين المللي پول را مورد تاكيد قرارداد و به همين دليل، بسياري از اصحاب نظر، او را پدر صندوق بين المللي پول مي خوانند. كينز علاوه بر تدريس اقتصاد، سردبيري يك نشريه تخصّصي را هم برعهده داشت.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو ادبيات
خودکشي ـ سرانجام شاعری که نخست وزیر چین بود


چو يوانChu Yuan شاعر بزرگ چين پنجم ژوئن سال 221 پيش از ميلاد (در آن سال مصادف با روز پنجم از ماه پنجم سال قمری چین) خودرا در رود "ميلو" در ايالت هونان غرق کرد و از آن زمان تاکنون، چینیان هر سال در این روز مراسمي برپا مي دارند و از جمله به رودخانه "ميلو" برنج مي پاشند.
    "چو" که قبلا نخست وزير چين بود با جهانگيري "سائو " امپراتور وقت اين کشور از طريق توسل به نيروي مسلح که نتيجه اش خونريزي و آوارگي گروهي از مردم بود مخالفت کرد و به همين دليل سمت نخست وزيري را از دست داد و چون دليل مخالفت خودرا به صورت شعر درآورد و اشعار او به گوش امپراتور رسيد ناچار به فرار از شهر شد و مدتها در دشت و صحرا بسر برد و سرانجام از فرط ياس خودرا در رودخانه غرق کرد. وي هنگام خودکشي 72 ساله بود. برخي از ادیبان چيني "چو" را بزرگترين شاعر این کشور می دانند.
    پنجم ژوئن سال 221 پيش از ميلاد با تطبيق تقويم ها و تبديل سال قمري چين به سال شمسي ميلادي به دست آمده است. محاسبات قبلي که گفته شده است دقيق نبوده سالروز خودکشي "چو" را 5 ژوئن سال 299 پيش از ميلاد نشان مي داد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو رسانه‌ها
زادروز دکتر فريدون وردي نژاد استاد مديريت، روزنامه نگار معاصر و موسس روزنامه هاي "ايران"، "الوفاق"، "ايران ديلي" و دانشکده خبر
دکتر وردي نژاد

فريدون وردي نژاد - دکتر در مديريت - در اين روز در سال 1335 هجري خورشيدي چشم به جهان گشود. وي به موازات روزنامه نگاري در دانشکده هاي مختلف،"روزنامه نگاري، علوم ارتباطات و مديريت " تدريس کرده و يک دهه مديرعامل خبرگزاري ملي - ايرنا - بود.
     وردي نژاد در 1373 با تلاش فراوان که مي توان آن را فداکاري و حتي مشقّت خواند، روزنامه ايران را تاسيس کرد که بدون هرگونه ملاحظه درخدمت ايران و ايرانيان باشد. وي سپس با هدف ايجاد دوستي و تفاهم ميان ايران و همسايگان عرب، روزنامه الوفاق را به زبان عربي منتشر ساخت. آنگاه به تاسيس روزنامه انگليسي زبان "ايران ديلي" همت گمارد تا ايران حال و ايران گذشته، فرهنگ، تمدن، اقتصاد، هنر و ادبيات آن را به ساير ملل بشناساند و بيگانگان مقيم ايران را در جريان اخبار درست تحولات ايران و بيانات مقامات آن قرار دهد. تاسيس اين روزنامه ها که به موازات گسترش و ارتقاء و بهبود کيفيت کار "ايرنا" بود وردي نژاد را قانع نساخت که کار دولتي را با آموزگاري در دبستان آغاز کرده بود تا بتواند درآمد براي ادامه تحصيل در دانشگاه داشته باشد. وي که توجه به نسل جوان و آموزش عمومي آن داشت مجله ايران جوان و روزنامه دنياي ورزش را تاسيس کرد. او که متوجه "نبود يک مرکز دولتي نشر کتاب" شده بود، مرکزي که به مولفان به يک چشم بنگرد، و به همين لحاظ به منظور تشويق مولفان و مترجمان و تسهيل کار آنان يک مرکز بزرگ نشر کتاب به وجود آورد. دکتر وردي نژاد خيلي زود درک کرده بود که ايران دچار کمبود روزنامه نگار متخصص و حرفه اي است؛ لذا با تلاش فراوان دانشکده خبر را تاسيس کرد و خود به تدريس در آن پرداخت.
     در زمينه روزنامه نگاري، دکتر وردي نژاد معتقد به جريان آزاد اطلاعات، رعايت اصول روزنامه نگاري بويژه درخبرگيري و خبر نويسي، احترام به اصول اخلاقي روزنامه نگاري و مخالف شديد سانسور است. وي اجازه نداد که مطالب در روزنامه ايران و نشريات وابسته حتي دچار "خود سانسوري" شود و قرباني همين باور خود گرديد، در قوه قضايي داراي چند پرونده شد و يک بار هم براي مدتي کوتاه بازداشت گرديد.
     دکتر وردي نژاد که در علوم ارتباطات و تجربه روزنامه نگاري شهرت بسيار دارد صاحب فرضيه " آموزش عمومي" از طريق رسانه ها است و در طول مديريت بر روزنامه ايران و "ايرنا" تلاش کرد که گزارشها و مطالب با اين هدف نگاشته شود و در روزنامه ايران صفحات تاريخ و ستونهاي "دانايي" و "دانش و زندگي" و ... را به وجود آورد. در اين صفحه و ستونها بود که بار ديگر کوروش را "کوروش بزرگ" نوشتند و همچنين شاهان ديگر و گذشته وطن به همان صورتي که بود به ياد آورده شد که ديگر، باقي ماند. پس از انقلاب و پيش از مديريت وردي نژاد کسي جرات اين کار را نداشت، گرچه منعي هم نبود. او حتي در نوشتن حوادث شهري و اتفاقات به خبرنگاران روزنامه ايران سفارش کرده بود که مطلب را طوري بنويسند که آموزنده باشد و هرکس از لغزش و اشتباه ديگري درس عبرت بگيرد. او اجازه داد که عکس دکتر مصدق را که نوه اش در بغلش بود و ناشتايي مي خورد در صفحه اول روزنامه ايران به قطع درشت چاپ کنند که تا آن تاريخ در مطبوعات ايران سابقه نداشت.
    از کارهاي بزرگ وردي نژاد در تاريخ روزنامه نگاري ايران؛ يکي اين بود که براي تحريريه روزنامه ايران از روزنامه نگاران قديمي که تا آن زمان خانه نشين بودند و يا در خارج از کشور زندگي مي کردند دعوت به کار کرد و به رغم مخالفت بعضي گروهها و حتي مقامات مربوط دولتي به آنان سمت دبيري و سردبيري داد و اعلام کرد که مسئوليت کار آنان را شخصا بر عهده مي گيرد و به اين ترتيب بسياري از دبيران سابق روزنامه هاي کيهان و اطلاعات که پس از انقلاب اخراج شده بودند بکار روزنامه نگاري در موسسه ايران بازگشتند. علاقه اين روزنامه نگاران قديمي به وردي نژاد به حدّي است که به محض تغيير مقام او از دنياي خبر به جهان ديپلماسي، روزنامه ايران را ترک گفتند. دکتر وردي نژاد همچنين در طول مديريت خود بر خبرگزاري، بسياري از کارکنان سابق خبرگزاري را که پس از انقلاب برکنار شده و يا براي ادامه کار مراجعت نکرده بودند به دفتر خود دعوت کرد و از آنان دلجويي بعمل آورد که کاري بزرگ منشانه بود و بر محبوبيت او در جامعه روزنامه نگاران افزود.
    وردي نژاد که فردي ميانه رو و پرگماتيست است و با همکاران رفتاري بسيار صميمانه و دوستانه دارد طرحهايي براي ايجاد يک خبرگزاري غير متعهد بين الملل داشته است که به علت خصلت پشت کار داشتن گمان نمي رود تا تحقق اين آرزو آرام بگيرد. او با مطالعات و تجربياتي که دارد نمي تواند به صداقت خبرگزاري هاي بين الملل موجود اعتماد داشته باشد. وي مبتکر شيوه خاص در خبر نوشتن است که با رعايت آن، «خبر» منصفانه و بي طرفانه تنظيم مي شود و زوائد و هدفهاي خبرگزاري هاي خارجي و ادارات روابط عمومي به آن راه نخواهد يافت و يا در حداقل خواهد بود.
    محافل مطبوعاتي تغيير مقام وردي نژادرا از کارخبر به ديپلماسي و انتصاب او به سمت سفير ايران در چين امري داوطلبانه ندانسته بودند و بر اين باور بودند که وي قرباني اعتقاد خود به بي طرفانه بودن کار روزنامه نگاري و در مورد يک رسانه دولتي، متساويا در خدمت هر سه قوه حکومتي بودن آن شد و زير بار يک قوه مثلا قوه اجرايي که سازي ديگر مي نواخت نمي رفت. انتظار مي رفت که مقام بعدي او وزارت ارشاد باشد تا دانش و تجربه خود را در حل مسائل رسانه هاي کشور بکار برد که سر از چين در آورد و سفير ايران در چين شد. بايد دانست که دکتر وردي نژاد از دهها سال پيش متوجه اهميت چين براي ايران شده بود و بارها به تحريريه روزنامه هايش و ايرنا تاکيد کرده بود که در مورد چين جز حقيقت نويسي گامي برندارند؛ مثلا هنگ کنگ را هنگ کنک چين و تايوان را تايوان چين بنويسند و به نويسندگان ستون و صفحه تاريخ گفته بود که اهميت جهاني چين و فرهنگ و تمدن آن را و اين که در آينده بزرگترين قدرت جهان خواهد شد از نظر دور ندارند. دکتر وردي نژاد در پايان دوره تصدي سفارت ايران در چين به کار تدريس در دانشگاه تهران بازگشته است. در عين حال اگر از او درخواست شود به ناشران رسانه ها نظر مشورتي مي دهد تا متاع بهتري عرضه بدارند.
    وردي نژاد داراي تاليفات و تحقيقات متعدد است و در ساعات فراغت به کار تحقيق ادامه مي دهد. وي که از انقلابيون اوليه (سالهاي 1355 تا 1357) است در جريان جنگ با عراق اسلحه به دست گرفت، به مساعي جنگ کمک فراوان، و در دفع دشمن و حفظ تماميت وطن جانفشاني کرد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
شماره 14 مجله روزنامک به توزیع داده شده است
روی جلد شماره 14 (خرداد 1394) مجله بین المللی روزنامک
        برای مشاهده صفحات مجله روزنامک و مطالعه مطالب آنها به ادیشن آنلاین مجله رجوع کنید به این نشانی:
    
     www.rooznamak-magazine.com
    
     و یا به وبسایت خبری زیر:
    
    
     www.rooznamak.com
    
    پس از گشودن این وبسایت که یک روزنامه و روزشمار آنلاین است، در سمت راست آن روی پنجره «مجله روزنامک» کلیک کنید.
     مجله روزنامک بمانند «تاریخ آنلاین ایرانیان» و وبسایت های دیگر نوشیروان کیهانی زاده (ژورنالیست ـ تاریخ نگار) غیر انتفاعی هستند و از احدی ـ فرد و یا دولت ـ کمک مالی، از هرگونه نمی پذیرند. این نشریات آنلاین و چاپی هدیهِ کوچک وی به ایرانیان، ایرانی تباران و پارسی زبانان هستند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ساير ملل
مبدا تقويم قوم بسيار متمدن "مايا"
يک اثر تاريخي ازتک در مکزيک

پنجم ژوئن سال 8239 پيش از ميلاد مبدا تقويم مايا Maya که قومي بسيار متمدن بود و در قسمت شمالي آمريکاي مرکزي (جنوب مکزيک امروز) مي زيست به حساب آمده است. آثار تمدن «مايا» ها در جنوب و «آزتک» ها در شمال مکزيک باقي مانده است. در قرن 15 ميلادي نظام حکومتي پيشرفته هر دو قوم توسط اسپانيايي هاي مهاجم از ميان رفت. مايا ها اينک در جنوب مکزيک و گواتمالا با فقر و عقب ماندگي زندگي مي کنند. دليل شکست آنان از اروپائيان مهاجم، تنها نداشتن اسلحه آتشين بود. کريستف کلمب در سال 1492 ميلادي با ورود به قاره آمريکا که تا آن زمان بر ساکنان ساير قاره ها ناشناخته بود راه تملّک سرزمين هاي اين قاره و قتل و استثمار بوميان آن را به روي اروپائيان باز کرد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
روزي كه رابرت كندي ترور شد
رابرت کندي

رابرت كندي داستان پيشين آمريكا، سناتور و نامزد وقت انتخابات مقدماتي حزب دمكرات براي رياست جمهوري كه پنجم ژوئن 1968 در راهرو هتل «امباسادور» شهر لس آنجلس هدف دو گلوله قرار گرفته بود 25 ساعت بعد (ششم ژوئن) درگذشت و باعث گسترش انواع شايعات شد كه هنوز پس از گذشت چند دهه به قوت خود باقي هستند.
    ترور رابرت كندي دو ماه پس ار قتل دكتر مارتين لوتر كينگ رهبر جنبش حقوق مدني سياهپوستان صورت گرفته بود. پس از جان اف كندي، سناتور رابرت دومين عضو خانواده ليبرال كندي ها بود كه كشته مي شد.
    در پي انصراف ليندن جانسون كه به سبب ادامه جنگ ويتنام زير انتقاد شديد قرارداشت از شركت در انتخابات، رابرت كندي خود را نامزد حزب حاكم دمكرات كرده بود و براي ايراد نطق انتخاباتي به لس آنجلس رفته بود. تا آن زمان در آمريكا هم مانند ساير كشورها، اعضاي مجالس مقننه فاقد محافظ مسلح بودند و «سرهان بشاره سرهان» قاتل سناتور رابرت توسط حاضران در هتل دستگير شده بود. احتمال داده شده است سرهان كه متولد بيت المقدس است چون رابرت كندي را حامي اسرائيل تشخيص داده بود تصميم به قتل وي گرفته بود. محكوم شدن سرهان به حبس ابد (كاليفرنيا در آن زمان مجازات اعدام نداشت) هم از شايعات و احتمال وجود توطئه اي بزرگتر نكاسته و انگيزه واقعي قتل همچنان در پرده ابهام است.
     با قتل رابرت كندي، زمينه پيروزي ريچارد نيكسون نامزد حزب جمهوريخواه هموار شد.
کندي پس از اصابت گلوله بر کف هتل افتاده و تني چند از حاضران در حال کمک کردن براي نجات جانش هستند

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
درگذشت رونالد ريگن چهلمين رئيس جمهوري آمريکا از بيماري فراموشي (نِسيان)
رونالد ريگن چهلمين رئيس جمهوري آمريكا كه ده سال با بيماري فراموشي (آلزايمر) دست و پنجه نرم كرده و حافظه اش را ازدست داده بود در 93 سالگي در پنجم ژوئن 2004 درگذشت.
    ريگن ـ زماني بازيگر فيلم سينمايي و زماني ديگر فرماندار کاليفرنيا ـ در 69 سالگي به رياست جمهوري انتخاب شده بود كه انتخاب شدن در چنين سِني در تاريخ ايالات متحده آمريكا سابقه نداشت و به علاوه، بيش از هر رئيس جمهور ديگر آمريكا عُمر كرد. وي در دهه 1980 دوبار متوالي به رياست جمهوري آمريکا انتخاب شده بود.
    بانو مارگارت تاچر که همزمان با رياست ريگن بر فدراسيون آمريکا، نخست وزير انگلستان بود هشتم اپريل 2013 و در 88 سالگي بر اثر بيماري آلزايمر درگذشت. هر دو آنان محافظه کار بودند و در مسائل جهاني هم انديشه و هميار.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
تدوین ضابطه تازه تحقیق قضایی در چین در پی آفتابی شدن یک مقتول! پس از ده سال
در پی نفی اتهام از یک متهم به قتل در چین که ده سال زندانی بود از ژوئن 2010 ضابطه تازه ای در این کشور که یک پنجم نفوس جهان را در درون خود دارد به اجرا گذارده شده است. طبق این ضابطه که شامل پرونده های جاری و متهمان آنها نیز می شود استناد مراجع قضایی به اقرارها، اعتراف ها و مستندات ناشی از اعمال تهدید، ارعاب، وعده، فریب و انواع شکنجه ازجمله مانع از خوابیدن فرد مظنون شدن اکیدا منع و غیر قانونی شده است.
    طبق این ضابطه، به محض اشاره متهم در حضور قاضی که اعتراف او تحت فشار بوده است باید پرونده جهت رسیدگی مجدد به دستگاه تحقیق بازگردانده شود. ضابطه تازه به متهمان جاری (زندانیان) تفهیم می شود تا درصورتیکه تحت فشار اعتراف کرده بودند اطلاع دهند تا رسیدگی از سر گرفته شود، بویژه متهمانی که مجازاتشان در صورت محکوم شدن «اعدام» خواهد بود.
    ماجرای رفع اتهام متهمی که پس از ده سال از زندان آزاد شده و برای جلوگیری از تکرار وضعیت او این ضابطه وضع شده است شنیدنی است. وی در سال 2000 و در پی ناپدیدشدن یک کشاورز چینی متهم شد که اورا کشته است. پلیس از او اعتراف گرفته بود که مرتکب این قتل شده است. وی در دادگاه منکر قتل شده و مدعی اعتراف تحت فشار شده بود. ده سال بعد و در سال 2010، کشاورزی که اعلام شده بود کشته شده است در روستای خود آفتابی شد و گفت که مهاجرت کرده بود. با بازگشت او به روستا قضیه به مقامات مسئول منعکس شد، متهم رهایی یافت و برای پیشگیری از موارد مشابه ضابطه ای که در بالا به آن اشاره رفت تدوین و ابلاغ شد. مسئله گرفتن اعتراف با اعمال ارعاب و فریب و دادن وعده منحصر به چین نبوده و در همه جا به چشم می خورد حتی در جوامع مدعی دمکراتیک بودن و مترقّی.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ارتش 119 هزارنفری افغانستان
چهارم ژوئن 2010 دولت آمریکا و «ناتو» تصمیم گرفتند که تا پایان سال 2011 شمار نیروهای مسلح افغانستان به 172 هزار برسد. در حال حاضر (ژوئن 2010) نظامیان افغانستان 119 هزار و چهارصد نفرند. دولت آمریکا در 9 سال گذشته 26 میلیارد دلار صرف نوسازی نیروهای مسلح افغانستان (آموزش و اسلحه) کرده است.
    اصحاب نظر ضمن تحلیل آن تصمیم و این ارقام گفته بودند که شوروی سابق بیش از این مبلغ صرف کرد و موفق نشد. دولت مسکو از دهه 1930 به افغانستان اسلحه رایگان (بلاعوض) می داد که از دهه 1950 در پی امضای چند قرارداد دوستی و بی طرفی آن را افزایش داد. این صاحبنظران گفته اند که نظام اجتماعی قبیله ای و فرهنگ برتری جویی افسران نسبت به نظامیان زیردست و رقابت سران قبایل با یکدیگر و ... مانع از آن خواهد بود که ارتش افغانستان به صورت ارتشی که مورد نظر آمریکا و ناتو است درآید. انگلیسی ها که از دیرزمان این واقعیت را می دانسته اند سکوت کرده اند.
    
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
برخي ديگر از رويدادهاي 5 ژوئن
 • 1783:   ژوزف و ژاک مونگلفيرJ & J Montgolfier نخستين نمايش پرواز با بالون را در فرانسه انجام دادند.
 • 1794:   کنگره آمريکا با تصويب قانوني آمريکاييان را از خدمت در ارتش هاي خارجي ممنوع ساخت. بايد دانست که استخدام اتباع ساير کشورها در ارتش آمريکا منعي ندارد.
 • 1806:   جمهوري باتاويا Batavian Republic خطه پادشاهي هلند شد.
      
 • 1878:   فرانسيسکو ويلا (پانچو ويلا) انقلابي بنام مکزيک متولد شد.
 • 1967:   جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل آغاز شد.
 • 1932:   کريستي براون داستان نگار ايرلندي در شهر دوبلين به دنيا آمد
 • 1945:   چهار فاتح جنگ جهاني دوم در اروپا اعلام کردند که حاکم بر آلمان هستند که يک ماه بود به اشغال آنها در آمده بود.
 • 1984:   بانو اينديرا گاندي نخست وزير وقت هند دستور تصرف "معبد زرين سيکها" را در پنجاب صادر کرد. صدها سيک در آنجا پناه گرفته بودند که بسياري از آنان در پي صدور دستور بانو گاندي و حمله نظاميان به معبد کشته شدند. همين اقدام سبب شد که بعدا دو سرباز سيک بانو گاندي را در اقامتگاهش ترور کنند.
 • 2010:   به نوشته رسانه ها، آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی اشاره کرده است که ایران اورانیوم کافی و لازم برای ساخت دو بمب اتمی را در اختیار دارد. قبلا گفته شده بود که ایران از مرحله غنی سازی چهاردرصدی به مرحله 20 درصدی رسیده است که برای موارد صنعتی و پزشکی لازم است. ساخت سلاح هسته ای نیاز به اورانیوم غنی شده 90 درصدی دارد. •  

  مطالعه اين سايت و نقل مطالب آن با ذكر ماخذ (نشاني کامل سايت و نام مولف آن) آزاد است، مگر براي روزنامه هاي متعلق به دولت و دستگاههاي دولتي؛ زيرا كه مولف اين سايت اكيدا «روزنامه نگاري» را كار دولت نمي داند. روزنامه عمومي به عنوان قوه چهارم دمكراسي بايد كاملا مستقل از دولت و سازمانهاي عمومي باشد تا بتواند رسالت شريف خود را به انجام برساند.


   تماس با مولف:

  editor (a) iranianshistoryonthisday.com
  n.keihanizadeh (a) gmail.com