Iranians History on This Day
روز و ماه خورشيدي و يا ميلادي مورد نظر را انتخاب و كليد مشاهده را فشار دهيد
ميلادي
      خورشيدي

 
19 سپتامبر
 
جستجو:

 
 


 هديه مولف

اين سايت مستقل و بدون كوچكترين وابستگي؛ هديه ناچيز مولف كوچك آن به همه ايرانيان، ايراني تبارها و پارسي زبانان است كه ايشان را از جان عزيزتر دارد ؛ و خدمتي است ميهني و آموزشي كه خدمت به ميهن و هموطنان تكليف و فريضه است كه بايد شريف و خلل ناپذير باشد و در راه انجام تكاليف ميهني نياز به حمايت مادي احدي نبايد باشد، و نخواهد بود. انتخاب موارد براي نگارش و عرضه در سايت نظرشخص مولف است.
 

 
   لينک به اين صفحه  

مهمترين رويدادهاي ايران و جهان در طول تاريخ در اين روز 19 سپتامبر
ايران
قدمت «ساعت آبي» در ايران
كاليستنس مورخ يوناني كه در لشكركشي اسكندر مقدوني به ايران همراه او بود و رويدادهاي روز و مشاهداتش را منظما يادداشت مي كرد در يادداشتي كه بعدا با محاسبات تقويمي معلوم شده كه متعلق به سپتامبر 328 پيش از ميلاد است نوشته است: در اينجا (ايران)، در دهكده ها كه آب را برحسب نوبت به كشاورزان براي زراعت مي دهند، يك فرد از ميان آنان (كشاورزان) انتخاب مي شود تا بر زمان نوبت نظارت داشته باشد. اين فرد در كنار مجراي اصلي آب و محل انشعاب آن ميان كشاورزان، بر سكويي مي نشيند و ظرفي فلزي را كه سوراخ بسيار ريزي در آن تعبيه شده است در ظرفي بزرگتر و پر از آب قرار مي دهد كه پس از پر شدن ظرف كوچك (يك بار و يا چند بار) كه به آهستگي و طبق محاسبه قبلي ابعاد سوراخ آن صورت مي گيرد، آب را قطع و آن را به جوي كشاورز ديگر باز مي كند و اين كار دائمي است و اين وسيله (ساعت آبي) عدالت را برقرار كرده و از نزاع كشاورزان بر سر آب مانع مي شود و ....
    اين مورخ در پايان اين يادداشت افزوده است كه اين وضعيت (نظم و نسق) را تاكنون در چندين نقطه اين سرزمين (ايران) ديده است كه انديشه و تدبير (ضابطه) خوبي است. در بيشتر نقاط اين سرزمين (ايران)، كشاورزان به تناسب توان خود مالك زمين زراعتي هستند (شمار فئودالها خيلي كم است). گرفتن ماليات از خرده مالك براي حكام آسانتر است.
    اين يادداشت كاليستنس اين ترديد را به وجود آورده است كه ايرانيان نخستين مخترع ساعت آبي بوده اند يا يوناني ها. بسياري از مورخان اروپايي كارشناس قرون قديم نوشته اند كه ساعت آبي از دهه 380 پيش از ميلاد و از زمان افلاتون در يونان بكار رفته است. مورخان ديگر به اين نظر شك كرده و معتقدند كه با وسائل ارتباطي آن عهد، امكان انتقال اختراع (ابتكار) ساعت آبي از يونان به ايران در طول 50 سال (زمان مشاهدات كاليستنس) و توزيع اين اختراع ميان كشاورزان (كه دور از شهرها زندگي مي كنند) براي بهره برداري بعيد است. اين جر و بحث همچنان ادامه دارد كه بحث مناسبي است و ادامه آن جهانيان را بيش از پيش متوجه قدمت تمدن ايرانيان مي كند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
سالروز جنگ نادر با اشرف قندهاري (افغان) در دامغان
نادر
19سپتامبر سال 1729 (28 شهريور) سالروز نبرد نادرقلي افشار (در آن زمان، يك ژنرال و سپهسالار ايران) با اشرف قندهاري (افغان) در ميهماندوست دامغان است. ميدان اين نبرد خونين يكروزه در 20 كيلومتري شمال دامغان و كنار رود كوچك ميهماندوست بود. به نوشته كوكل انگليسي، در اين جنگ 12 هزار تن از نيروهاي اشرف كشته و نادر نيز 4 هزار كشته تلفات داشت. عده سربازان نادر (سپاه خراسان از جمله شهرهای هرات، بلخ، مرو و بخارا) در اين نبرد 25 هزار تن و شمار نيروهاي اشرف 50 هزار نفر بود.
     دليل پيروزي نادر در اين نبرد، انضباط شديد نظاميان او بود كه نادر اكيدا دستور داده بود كه در زمان جنگ، كوركورانه از افسران فرمانده اطاعت كنند. در برابر، قندهاري ها به جاي فرمانده كل، فقط از سران طوايف خود دستور مي گرفتند و ضمن محاربه، گاهي حملات در يك جهت نبود. اين نخستين برخورد نادر با افغانها بود.
     اشرف پس از اين شكست دست به عقب نشيني زد و از طريق ورامين و تهران به اصفهان رفت و از آنجا عازم جنگ با نادر شد كه وي را دنبال مي كرد، ولي در مورچه خورت هم كه صحنه اين جنگ (دومين نبرد) بود شكست خورد، به اصفهان بازگشت و با خزائن به فارس گريخت. اشرف در زرقان فارس نيز از نادر شكست خورد و به شورش قندهاري ها عليه دولت مركزي پايان داده شد. نادر بعدا قندهار را گرفت و در تعقيب فراريان اين شهر به هند رفت و دهلي را هم متصرف شد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
تاسيس سازمان امنيت کشور (ساواك) و آغاز دوران پرونده سازی و ناراضی تراشی
لايحه تاسيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور (ساواك) كه در شوراي وزيران تصويب شده بود 19 سپتامبر 1956 (28شهريور سال 1335) جهت تصويب به مجلس داده شد که پس از بررسی به تصویب رسید. تا زمان اجراي اين قانون درسال 1337، امور اطلاعاتي شهرها در دست اطلاعات شهرباني (پليس) بود كه يك دائره مطبوعات هم داشت، و در روستاها و حومه شهرها از اختيارات ژاندارمري. ساواك حق مداخله در امور نظاميان را نداشت و اين كار از وظايف اطلاعات ارتش (ركن 2) بود.
    
تيمور بختيار

در پی تاسیس ساواک، تیمور بختیار فرماندار نظامی تهران رئیس آن شد و کارکنان فرمانداری را هم که عمدتا درجه دار ارتش (گروهبان و استوار) بودند به آنجا منتقل کرد. بنابراین، ساواک برجای فرمانداری نظامی نشست.
     همان زمان بسیاری از اصحاب نظر و ازجمله چند نماینده پارلمان گفته بودند که با این ماموران و کارکنان، سنگ نخست ایجاد این سازمان حساس و مهم کج گذارده شده است و طولی نخواهد کشید که به یک ماشین ناراضی تراشی و پرونده سازی تبدیل خواهد شد. در یک سازمان اطلاعاتی، «تحلیلگر» اطلاعات خام نقش اساسی دارد و تحلیلگر فردی باید باشد بسیار آگاه، باهوش، خردمند و تحصیلکرده، که این ساواک با کارمندانی که منتقل و يا استخدام کرده فاقد آن است. در آن سال و سال بعد، طرز استخدام کارمند تازه برای ساواک نیز در سطح وزیران و مقامات بالا مورد ایراد و انتقاد بود زیراکه آگهی کرده بودند یک سازمان دولتی نیاز به کارمند دارد، متقاضیان درخواست خودرا به صندوق شماره ... پُست ارسال دارند!. استخدام مامور و کارمند برای چنین سازمانی حساس به این صورت در همه جهان و در طول تاریخ بی سابقه بود.
    ایجاد ساواک روزنامه نگاران تهران را بيش از ديگران نگران کرده بود زیرا که با مامور قدیمی دایره مطبوعات شهرباني (پلیس) معروف به «محرم علی خان» روابط دوستانه داشتند.
    ناراضی بودن مردم از ساواک در دهه های بعد به حدی بود که در سال انقلاب هرمقام تازه منصوب از سوی شاه، وعده انحلال آن را می داد.
    برخی از مورّخان نوشته اند که روش و طرز عمل مقامات ساواک در جریان انقلاب به گونه ای بود که به انهدام نظام سلطنتی کمک فراوان کرد!. بررسی پرونده های ساواک که ساختمان آن [برغم مين گذاري بودن ورودي هاي آن] در دو روز اول پیروزی انقلاب به دست مردم افتاده بود نشان داد كه ماموران اين سازمان نه تنها برای مردم معمولی و کارمندان بلکه برای مقامات تراز اول و وزیران وقت پرونده سازي كرده بودند؛ پرونده هاي درد سر ساز!. در دهه نخست پس از انقلاب به همین پرونده ها استناد شد و ....
     در كشورهاي پيشرفته، افراد مي توانند در صورت درخواست، از مفاد گزارشهاي محرمانه برضد خود (که ارتباط با مسائل امنیت کشور نداشته باشد) آگاه شوند و در صورت «خلاف واقع بودن» به دادگاه دادخواست دهند و تقاضاي پاك كردن اتهام از سابقه خودرا كنند. براي مثال: در آمريكا هر فرد هر وقت كه بخواهد مي تواند با پُر كردن يك فرم و پرداخت مبلغي مختصر (4 دلار)، از چنين گزارشهايي در اف بي آي (امنيت داخلي) درباره خود آگاه شود. به علاوه، گزارشهاي راكد پس از گذشت زمان معين، مشمول مرور زمان و بلا اثر مي شوند.
    قوانين اساسي کشورها، تصميمگيري نسبت به افراد را به استناد گزارش هاي محرمانه ممنوع کرده اند مگر پس از تفهيم مفاد گزارش و دفاع فرد در برابر آن از خود و يا حکم دادگاه پس از محاکمه علني فرد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
شايعه تشكيل كنفدراسيون ايرانزمين در 1963
محمدظاهرشاه
19 سپتامبر 1963 (1342خورشيدي)، محمدظاهرشاه پادشاه وقت افغانستان (كه اخيرا فوت شد) و بانويش، براي يك ديدار رسمي از ايران وارد تهران شدند. با ورود آنان به تهران بار ديگر شايعه تشكيل كنفدراسيونی از دو كشور كه بيش از دو هزار سال بخش اصلي يك امپراتوري را تشكيل مي دادند و سپس گسترش آن در همه ايرانزمين (مردمي كه داراي تاريخ، فرهنگ و نياكان مشترك هستند) بر سر زبانها افتاد و خبر رسانه هاي جهان شد و وسيعا مورد بحث و تفسير قرار گرفت. [بعدا معلوم شد که عواملي درانتشار شايعه و بزرگ کردن آن دست داشتند تا قدرت هاي وقت به استناد آنها واکنش نشان دهند و موضوع بارديگر به بايگاني سپرده شود].
     در آن زمان دو بلوك غرب و شرق ـ به يك نسبت ـ با ايجاد اين كنفدراسيون مرکب از كشورهاي مستقل مخالف بودند. شوروي نگران ايجاد ناآرامي در تاجيكستان (بخش اصيل ايرانزمين) و شهرهاي سمرقند، بخارا و منطقه مرو بود، پاكستان نمي خواست بلوچها و پاتانها را از دست بدهد، تركيه دلواپس نا آرامي در ميان كُردهايش بود و ناتو (غرب) در اضطراب از گسترش كنفدراسيون احتمالي، آينده خليج فارس و نفت، و لذا ضديت آغاز شد و ....
    محمدظاهرشاه که 16 اکتبر 1914 به دنيا آمده بود 23 جولاي 2007 و پس از 93 سال عمر و 40 سال سلطنت درگذشت.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
زندان و شلاق مجازات تقی روحانی گوینده رادیو ایران که بعدا براثر کتک خوردگی فلج شد
19 سپتامبر 1979 (28 شهریور 1358) قاضی شرع دادگاه انقلاب تهران تقی روحانی (تقی روحانی مقدم) گوینده قدیمی رادیو ایران را به جرم تبلیغ برای رژیم پهلوی و تلاش رادیویی برای انصراف مردم از ادامه انقلاب به 5 سال زندان و به جرم نوشیدن مشروب الکلی به 80 ضربه شلاق محکوم کرد. طبق این حکم، قراربود که تقی روحانی دو سال از زندان خودرا در ایرانشهر بگذراند. وی در جریان انتقال از یک زندان به زندان دیگر بر اثر ضربات وارده فلج شد که تا پایان عمر قادر به حرکت کردن و تکلم نبود و در خانه اش در محله نارمک درگذشت. گویا در جریان انتقال که شبانه صورت گرفته بود [میان راه] اورا کتک زده بودند. صدای تقی روحانی که دهها سال گوینده خبر و مجری برنامه هاي راديو بود برای ایرانیان وقت آشنا بود. وی تا آستانه پیروزی انقلاب گویندگی می کرد. تقی روحانی در دفاع از خود گفته بود که کار گوینده خواندن مطالبی است که به دست او می دهند. گوینده، نویسنده و مفسر مطالب نیست و خانه محقر او در محله کارمندنشین نارمک گوياي آن است که وی اهل سوء استفاده از کار گویندگی نبوده است و گرنه خانه اش در شمال شهر بود و بهتر و بزرگتر. وی در عین حال به صرف مشروبات الکلی اعتراف کرده بود.
    همزمان با انتشار خبر محکوم شدن تقی روحانی در دادگاه، محمدی گیلانی حاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی اعلام کرد که احدی جز قاضی شرع یک دادگاه حق محکوم کردن متهمان را به مجازات شلاق ندارد و این کار منحصرا از اختیارات حاکم شرع است. اعلامیه محمدی گیلانی در شماره 29 شهریور روزنامه های تهران انتشار یافته بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو انديشه
توماس پين و انديشه هاي انقلابي اش
Thomas Paine
19 سپتامبر سال 1792 توماس پين روشنفكر و انقلابي معروف از انگلستان كه در آنجا به دليل ضديت هايش در معرض دستگيري و مجازات بود به فرانسه گريخت. وي كه ژانويه سال 1737 در انگلستان به دنيا آمده بود در سال 1809 درگذشت. توماس Thomas Paine در جواني از انگلستان به آمريكا مهاجرت كرد، ولي در اينجا نتوانست ظلمي را كه به بردگان سياهپوست مي شد تحمل كند و دست به انتشار كتابي تحت عنوان بردگان افريقايي در آمريكا زد و رفتار با آنان را ناعادلانه و غير انساني خواند. وي در آن زمان در شهر فيلادلفيا دستيار سردبير مجله پنسيلواليا بود. او سپس بر ضد سران وطنش، انگلستان، اقدام كرد و به مهاجران آمريكايي حق داد كه بر ضد انگلستان انقلاب كنند و نوشت: انگلستان بر مهاجران آمريكا ماليات وضع مي كند بدون اين كه اجازه دهد كه نمايندگانشان در جريان وضع ماليات حضور داشته باشند، لذا مهاجران حق دارند اين ماليات را نپردازند و اصولا دليلي براي وابسته بودن مهاجران به دولت انگلستان وجود ندارد.
    
پشت جلد کتاب عقل سليم

پين عقايد خود را در اين زمينه در كتاب كوچكي تحت عنوان عقل سليم Common Sense منتشر كرد كه با وجود كمي جمعيت آمريكا در آن زمان، پانصد هزار نسخه فروش داشت و محرك بزرگي براي انقلاب استقلال آمريكا بود. در جريان انقلاب استقلال مهاجرنشينان كه مسلحانه بود، پين در صف سربازان انقلاب قرار گرفت و با نطق و نوشته آنان را تشويق به مقاومت مي كرد و به آنها مي گفت كه اين انقلاب زود يا دير بايد صورت مي گرفت زيرا كه در عصر دليل (Reason) ظلم عمر طولاني نخواهد داشت. پين آن چنان مورد توجه استقلال طلبان قرار گرفته بود كه با وجود اين كه خارجي بود در آمريكا داراي مقام مهم دولتي شد. پين در فرانسه نيز به صف انقلابيون پيوست و كتاب حقوق بشر را نوشت.
     وي در اينجا هم با وجود خارجي بودن به عضويت مجلس انقلاب فرانسه درآمد. در اينجا، فشار او مخصوصا روي اين نكته بود كه وظايف دولت و قوانين بايد بسيار ساده باشند تا مردم آنها را بفهمند و درك كنند وي عقيده داشت كه قانون و ضابطه هر چه واضحتر و ساده تر باشد، رعايت آن بهتر و سوء استفاده از آن كمتر خواهد بود. بي سوادي، فقر، شكاف ميان فقير و غني و استبداد را بزرگترين دشمنان پيشرفت و سعادت بشر مي دانست. چون مخالف مجازات اعدام بود، در دوران ربسپير تحت تعقيب قرار گرفت و به آمريكا بازگشت. يكي ديگر از عقايد او، كوتاه بودن دوره نمايندگي و محدود بودن دوره ها بود. او شديدا مخالف دوره نمايندگي بيشتر از دو سال بود و مي گفت كه نمايندگي مردم نبايد به صورت حرفه درآيد كه در آن صورت نماينده فاسد مي شود و يا اين كه به تكبر و غرور مي گرايد و از مردم جدا مي شود و فاصله مي گيرد. نفوذ كلام او كمك كرد كه دوره مجلس نمايندگان در آمريكا 2 ساله باشد و بعضي فرماندارها و شهردارها نتوانند بيش از يك يا دو دوره براي اين سمت انتخاب شوند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو ادبيات
كتاب جنجالي «داستان واقعي دودمان بوش» ـ روش ويژه «کيتي کلي» در بيوگرافي نگاري


بانو «كيتي كليKitty Kelley» روزنامه نگار، بيوگرافي نويس و مولف آمريكايي كه تاكنون بيش از 20 بيوگرافي ازجمله بيوگرافي جنجال برانگيز سال 1998 درباره خاندان سلطنتي انگلستان و بيوگرافي هاي ننسي ريگن، فرانک سيناترا و ژاکلين کندي را منتشر ساخته شنبه شب 18 سپتامبر 2004 در شبكه تلويزيوني «سي ـ سپن» به پرسش هاي رسانه ها و مردم درباره تاليف تازه خود «داستان واقعي دودمان بوش» كه 14 سپتامبر 2004 به توزيع داده شده بود پاسخ گفت. در اين كتاب مطالبي از جمله كوكايين كشيدن جورج دبليو بوش (رئيس جمهوري وقت) در كمپ ديويد به نقل از زن برادرش، مِترس داشتن جورج بوش (پدر)، الكلي بودن پدربزرگ (پدربزرگ جورج دبليو)، برنامه ريزي اين خانواده به حفظ قدرت و ايجاد دودمان (سلسله)، آرزوي داشتن شهرت «خانواده اول جهان بودن»، و نيز پارتي بازي (مراعات حال) براي جورج دبليو بوش در گارد ملي تگزاس كه به قصد نرفتن به جبهه ويتنام وارد آن شده بود به خاطر نفوذ پدرش، و ... به چاپ رسيده كه بارها از آن برضد بوش استفاده شده است.
     در برنامه تلويزيوني شنبه شب، بانو «كيتي كلي» در پاسخ به پرسشها، مطالب تازه اي بيان داشت كه اگر تاييد شوند برخلاف آن چه هستند كه بيش از دو قرن شعار آمريكاييان بوده است. از جمله اينكه به اشاره نزديكان بوش بسياري از رسانه هاي آمريكا از نقد و انتشار خبر درباره كتاب تازه او خودداري كرده بودند و «لاري كينگ» حاضر نشده بود كه در برنامه اش در «سي ان ان - ساعت 9 شب» با او در زمينه تاليف تازه مصاحبه كند. [لاري کينگ چند سال بعد از سي ان ان بازنشسته شد].
    بانو كلي كه خانواده اش عموما جمهوريخواه (حزب جورج بوش) هستند گفته بود كه به اشاره بانو باربارا بوش (مادر جورج دبليو بوش) كارهاي اورا از موزه ملي آمريكا برداشتند.
    با اينكه سخنگوي وقت کاخ سفيد واشنگتن (سخنگوي جورج بوش) مندرجات كتاب را نادرست خوانده بود ،اثر تازه بانو كلي كه داراي 733 صفحه است ظرف شش روز اول توزيع در صدر جدول پُرفروشترين كتابها قرارگرفته بود. بانو «كلي» گفته بود كه در كتابش بي طرفي را رعايت كرده و تاريك و روشن هاي خانواده بوش، هر دو، را بيان داشته است تا افكار عمومي آگاه شود و درست قضاوت كند.
    کيتي کلي متولّد اپريل 1942 از 19 سالگي وارد حرفه روزنامه نگاري شده و چند سال مقاله نگار واشنگتن پست بود. وي پس از ترک واشنگتن پست تصميم گرفت که به صف روزنامه نگاران «فري لنس» بپيوندد و مقالات و فيچرهاي خودرا از طريق سنديکا توزيع کند تا بيش از يک نشريه آنهارا منتشر کند و اختصاص به يک رسانه نداشته باشد. او به موازات روزنامه نگاري اينوستيگيتيو، به تاليف کتاب از تحقيقات خود و نيز بيوگرافي نگاري روي آورد. بيوگرافي نگاري او سبک ويژه دارد و او به جاي رفتن و مصاحبه کردن و دريافت خاطرات و يادداشت ها و ... از فرد مورد نظر، به روش اينوستيگيتيو (مشابه کارآگاه پليس) پيرامون او تحقيق مي کند و مي نويسد. بنابراين، بيوگرافي هاي او مخلوطي است از تاريخنگاري و روزنامه نگاري اينوستيگيتيو، و چون حاوي تبليغ و تمجيد نيست خالي از اعتراض و احيانا جنجال هم نمي تواند باشد. ازآنجاکه «خودسانسوري» در کار او تشخيص داده نشد به دريافت جايزه بزرگ بنياد «پن» نائل شده است و همچنين جوائز ديگر.
پشت جلد کتاب «داستان واقعي دودمان بوش» تاليف «کيتي کلي»

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ساير ملل
درگذشت بيستمين رئيس جمهوري آمريكا که ترور شده بود
James Abram Garfield
جيمز ابرام گارفيلد James Garfield بيستمين رئيس جمهوري آمريكا كه چندين هفته پيشتر در ايستگاه راه آهن شهر واشنگتن هدف گلوله قرار گرفته بود 19 سپتامبر سال1881 بر اثر شدت جراحات وارده درگذشت. چارلز گوتو به اين سبب گارفيلد را در ايستگاه راه آهن هدف گلوله قرار داده بود كه گارفيلد با دادن مقام دولتي به او مخالفت كرده بود. «گوتو» گارفيلد را متهم به اعمال تبعيض كرده بود.
    ويليام مكينلي، رئيس جمهور ديگر آمريكا نيز ششم سپتامبر 1901 هنگام ديدار از يك نمايشگاه در ايالت نيويورك هدف گلوله يك آنارشيست لهستاني تبار قرار گرفت و هفت روز بعد درگذشت.
    گارفيلد تنها شش ماه و 15 روز رئيس جمهور آمريکا بود. وي 19 نوامبر 1831 به دنيا آمده بود. گارفيلد 9 دوره متوالي هم عضو مجلس نمايندگان آمريکا بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
عقيده سياسي تا مرگ ـ اعدام گوينده برنامه هاي راديو برلين به زبان انگليسي
William Joyce
ويليام جويس William Joyce نوزدهم سپتامبر 1945 (و کمتر از 5 ماه پس از شکست آلمان در جنگ جهاني دوم) به جرم خيانت به انگلستان به اعدام محكوم شد. وي در نيويورك به دنيا آمده بود، ايرلندي بود و هنگام دستگيري و محكوم شدن تابعيت آلمان را داشت و تنها يك سوم عمر خودرا در انگلستان زندگي كرده بود و چند سال هم گذرنامه انگليسي داشت.
     جويس از نوجواني داراي عقايدي مشابه هيتلر و موسوليني بود. وي که در نوجواني با خانواده ايرلندي تبارش از آمريکا به ايرلند نقل مکان کرده بود پس از چند سال اقامت در ايرلند به انگلستان رفته بود. او از آغاز جنگ جهاني دوم تا آخرين روز تصرف شهر برلين به دست نظاميان روس، گوينده و دبير اجراي برنامه هاي زبان انگليسي راديو آلمان بود و با اين كه دولت انگلستان گوش كردن به راديو آلمان را ممنوع كرده بود، بسياري از انگليسي ها برنامه اورا گوش مي كردند و وي را لرد هاو ـ هاو Lord Haw - Haw خطاب مي کردند زيراکه تودماغي صحبت مي کرد.
     پس از خودكشي هيتلر، جويس از برلين فرار كرد، ولي دستگير و جهت محاكمه به انگلستان منتقل شد.
    پارلمان انگلستان به خاطر محاكمه كردن و مجازات او، قانون مجازات خائنان به وطن را اصلاح و تجديد نظر كرد و چون جويس در طول استفاده از گذرنامه انگليسي خود بر ضد اين كشور تبليغ كرده بود مشمول اين قانون قرار گرفت، در 1945 محكوم و در سال 1946 اعدام شد و در طول محاكمه گفت كه هر چه را كرده به خاطر عقيده سياسي اش بوده و پشيمان نيست.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ايجاد شوراي اروپا مرکب از کشورهايي که حقوق بشر را رعايت کنند و حکومت قانون داشته باشند
«شوراي اروپاCouncil of Europe» كه داراي 46 عضو است 19سپتامبرسال 1946 (4 ماه پس از پايان جنگ جهاني دوم در اروپا و در روزي چون امروز) ايجاد شد. اين شورا كه مقرّ آن در استراسبورگ فرانسه است ارتباط به اتحاديه اروپا ندارد.
    هركشور اروپايي كه متعهد به رعايت حكومت قانون باشد و تضمين كند كه حقوق بشر را رعايت خواهد كرد و آزادي اتباعشان تامين است مي تواند عضو اين شورا شود. شوراي اروپا در اجلاس عمومي سال 1950 خود ميثاقي را تصويب كرد كه در آن پايه دادگاه حقوق بشر اروپا گذارده شده است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
يادداشتي كه نشان مي دهد دولت صدام راضي به بازرسي از آن کشور شده بود
يادداشت 39 سطري غير منتظره وزير امورخارجه جمهوري عراق خطاب به دبير كل سازمان ملل كه دوشنبه شب 16 سپتامبر 2002 به او تسليم و 18سپتامبر متن آن براي آگاهي عموم انتشار يافت به عنوان سند در تاريخ جاي گرفته است.
     در اين يادداشت كه به امضاي وزير امور خارجه وقت عراق رسيده چنين آمده است:
    "جمهوري عراق در پاسخ به خواست دبيركل اتحاديه عرب و دولتهاي عربي، اسلامي و دوست تصميم گرفته است كه بدون قيد و شرط به بازرسان اسلحه، و مامور از جانب سازمان ملل اجازه دهد براي تكميل و اجراي قطعنامه مربوط شوراي امنيت وارد عراق شوند تا اطمينان حاصل شود كه عراق داراي اسلحه كشتار جمعي نيست، و در عوض دشواري هاي اعمال شده موجود از جمله تحريم اقتصادي عراق برطرف شود.".
     در اين يادداشت اضافه شده بود که دولت جمهوري عراق انتظار دارد كه همه كشورهاي عضو سازمان ملل و شوراي امنيت اين سازمان بر پايه منشور ملل و عنايت به اصل 2 اين منشور، حاكميت ملي و تماميت ارضي و استقلال سياسی عراق را محترم بشمارند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
روزگار صدام حسين در زندان
صدام در زمان اقتدار

نوزدهم سپتامبر 2004 (9 ماه پس از بازداشت صدام حسين و دو سال و سه پيش از اعدام او) جان برنز روزنامه نگار آمريكايي درباره زندگي و رفتار وي در زندان از قول «بختيار امين» عضو كابينه موقت عراق در نيويورك تايمز چنين نوشته بود:
     "صدام كه همچنان خودرا رئيس جمهوري قانوني عراق مي داند در محوطه يكي از كاخهاي خود در نزديكي فرودگاه بغداد در يك سلول 3متر در چهارمتر بسر مي برد و نظاميان آمريكايي با انواع اسلحه نگهبان اين محوطه هستند. او دمپايي پلاستيك بر پا و عباي عربي بر دوش مي افكند، قرآن و كتب تاريخ عرب و افتخارات اعراب را مي خواند و به گياه و بوته علاقه مند است و گاهي هم درخواست سيگار و شيريني مي كند. ناشتايي او همان غذاي از پيش آماده شده (پاكتي) سربازان آمريكايي است. هر روز سه ساعت هواخوري و ورزش مي كند. چون به بيماري بزرگ شدن پروستات مبتلاست و احتمال تبديل اين بيماري به سرطان وجود دارد منظما براي درمان با هلي كوپتر به بيمارستان نظامي آمريكا منتقل مي شود. او مي گويد كه هرچه را كه در طول سه دهه حكومتش انجام داده بود بر طبق وظايف قانوني اش بود.".
    بختيار امين كه خود از دست صدام به خارج از عراق فرار كرده بود و در طول تبعيد رابط ناراضيان عراقي با سازمانهاي جهاني دفاع از حقوق بشر بود گفته بود كه در همين محوطه 80 همكار ديگر صدام نگهداري مي شوند ولي با او تماس ندارند لكن يازده تن از آنان كه ارشديت دارند در ساعات هواخوري با خودشان درتماسند و مي توانند با هم شطرنج و تخته نرد بازي كنند. آنان همچنان يكديگر را «جناب» خطاب مي كنند و القاب سابق را بكار مي برند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
قتل؛ سرانجام يك ماجراي عاشقانه دكتر و بيمار ـ تناسب و هماهنگي شرط بقاء ازدواج است
قيافه سوزان در دادگاه

محاكمه بانو «سوزان مائه پولك Susan Mae Polk» که چهل و چهار ساله بود به اتهام قتل شوهر70 ساله اش دكتر فرانك پولك Frank Polk درسپتامبر 2005 ـ در زمان خود سئوالات متعدد را به ميان آورده بود. اين محاكمه در يك دادگاه ايالت كاليفرنيا در شهر سانفرانسيسكو انجام شده بود.
     سوزان كه داراي 3 پسر است گفته بود هنگامي كه 15 ساله بود، از سوي دبيرستان مربوط اورا به دفتر دكتر پولك روانپزشك و روانشناس فرستادند زيرا كه يكي از دبيران او به مدير دبيرستان گزارش كرده بود كه وي به افسردگي دچار شده و احتمال خودكشي اش مي رود. دكتر پولك پس از چند جلسه ديدار، به او ابراز علاقه كرد و لذا اين ديدارها بدون اطلاع والدين و مدرسه ادامه يافت. يك سال بعد دكتر اورا به اطاق خواب خود برد و پس از شش سال داشتن رابطه، با او ازدواج كرد. رفت و آمد دزدانه دوران جواني، وي را از پيشرفت مانع شد و در دوران زندگي خانوادگي تفاوت سن و سطح تحصيلات (زن و شوهر) باعث درگيري هاي متعدد مي شد و روز ماجرا، دكتر با كارد آشپزخانه مخصوص قطعه كردن گوشت به او حمله كرد كه وي كارد را از دست شوهر خارج ساخت و ديگر نفهميد كه چه شد.
    در جلسه دادگاه دو پسر بر ضد مادر و پسر ديگر به نفع او شهادت دادند. سئوالات تازه در اين محاكمه كه قاضي را مجبور به تحقيق بيشتر كرده بود اين بود كه در آمريكا معاشرت دختر و پسر زير 18 سالگي با بزرگسالان بدون اجاز والدين و به ويژه مادر جرم است. دكتر پولك سوگند نامه بقراط را نقض كرده كه پزشكان را از معاشرت جنسي (سکس) با بيمار اكيدا ممنوع كرده است. 23 ايالت آمريكا با توجه به سوگند نامه 2 هزار و پانصد ساله بقراط، معاشرت خودماني (عاشقانه) دكتر و بيمار را جرم شناخته اند.
    قاضي گفته بود كه تحقيق در اين زمينه براي رعايت تخفيف در مجازات متهم لازم بود. به علاوه، انتشار خبر اين محاكمه و دستور او باعت تنبّه پزشگان مي شود و هشداري است به آن دسته كه سوگند نامه را فراموش كرده اند.
    رسيدگي دادگاه در سال 2006 از سر گرفته شد و قاضي سوزان را با رعايت تخفيف به تحمل زندان محکوم کرد. سوزان که متولد 1956 است در سال 2017 آزاد خواهد شد. اين رويداد يک بار ديگر ثابت کرد که تناسب و هماهنگي شرط بقاء ازدواج است نه تنها کشش ناشي از تمايلات غزيزي.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
برخي ديگر از رويدادهاي 19 سپتامبر
 • 86:   آنتونيوس پيوس Pius كه بعدا امپراتور روم شد به دنيا آمد. وي تنها امپراتور روم بود كه با ايران نجنگيد. تنها يك بار به ايران اخطار داد كه متعرض قلمرو روم نشود.
 • 1893:   زنان كشور نيوزيلند حق شركت در انتخابات به دست آوردند.
 • 1957:   آمريكا نخستين آزمايش اتمي زير زميني را در "نوادا" انجام داد.
 • 1955:   خوان پرون ناسيوناليست آرژانتيني،بر اثر يك كودتا از رياست دولت بركنار شد.
 • 1968:   ديوان كيفر ايران كه وظيفه تعقيب قضايي كارمندان دولت و وابسته به دولت را بر عهده داشت 13 تن از مديران و مسئولان شركت واحد اتوبوسراني تهران را به اتهام سوء استفاده مالي بازداشت كرد و دولت رئيس راهنمايي و رانندگي پليس تهران را با حفظ سمت به مديريت شركت واحد اتوبوسراني منصوب كرد.
 • 2004:  


  «ژيانگ زمين» در هفتاد و هشت سالگي از رياست كميسيون فرماندهي ارتش چين کناره گيري كرد و اين سمت حساس برعهده «هو جين تائو» رئيس جمهوري چين قرارگرفت. ژيانگ که بازنشسته شده است فبلا از رياست جمهوري و رهبري حزب حاکم کناره گيري کرده بود. وي 15 سال عملا فرماندهي ارتش چين را برعهده داشت.
 • براي اطلاع  سپيده دم به زبان انگليسی

     

  از آنجا كه تلاش پيگير چندين ساله ناشر اين سايت (تاريخ ايرانيان به صورت روزشمار آنلاين) با نيم قرن تجربه روزنامه نگاري و تحصيلات مربوط، براي تجديد پروانه روزنامه چاپي «سپيده دم» جهت انتشار در ميهن گرامي به جايي نرسيده است و از سوي ديگر «روزنامك» را به فارسي به صورن آنلاين منتشر مي سازد؛  تصميم گرفته كه به زودي به انتشار سپيده دم آنلاين به زبان انگليسي در نشاني زير اقدام كند كه حاوي اخبار و عكسهاي جالب و مهم روز و نقل گزارش ها و مقالات مربوط ايران از منابع انگليسي زبان خواهد بود:

  www.IranianDawnNewspaper.com

   

  روزنامک


  اِدیشن(نسخه) آنلاین مجله جهانی «روزنامک» به شماره ثبت 25178/92 حاوی «دستچینِ رویدادهای روز و گذشته» و چشم انداز فردا از دیدگاه اصحاب نظر و شخص ناشراست.
   همچنین نظرات، تجربه، مشاهدات و خاطرات (کارنامک) نوشیروان کیهانی زاده ـ روزنامه نگار و تاریخ نویس 77 ساله ـ با هدف ارتقاء دانش مخاطبان، سطح آگاهی ها و مدنیّت برای داشتن دنیایی بهتر و کمک فرهنگی به کاهش مسائل جوامع، بشریّت و پیشگیری از اشتباه با این شعار: توانایی محصول دانایی است و «دانستن» حق انسان.
  «روزنامک» که از نوامبر 2003 (21 آبان 1982) به صورت یک وبسایت، با هدف آموزش عمومی و خبر و نظررسانی ایجاد شده بود. شماره اول نسخه چاپی روزنامک نيز در آوريل 2014 (ارديبهشت 1393) در تهران منتشر شد.

  www.rooznamak.com


   
   

  مطالعه اين سايت و نقل مطالب آن با ذكر ماخذ (نشاني کامل سايت و نام مولف آن) آزاد است، مگر براي روزنامه هاي متعلق به دولت و دستگاههاي دولتي؛ زيرا كه مولف اين سايت اكيدا «روزنامه نگاري» را كار دولت نمي داند. روزنامه عمومي به عنوان قوه چهارم دمكراسي بايد كاملا مستقل از دولت و سازمانهاي عمومي باشد تا بتواند رسالت شريف خود را به انجام برساند.


   تماس با مولف:

  nhistorian (a) cox.net
  editor (a) iranianshistoryonthisday.com
  n.keihanizadeh (a) gmail.com