Iranians History on This Day
روز و ماه خورشيدي و يا ميلادي مورد نظر را انتخاب و كليد مشاهده را فشار دهيد
ميلادي
      خورشيدي

 
31 اكتبر
 
جستجو:

 
 


 هديه مولف

اين سايت مستقل و بدون كوچكترين وابستگي؛ هديه ناچيز مولف كوچك آن به همه ايرانيان، ايراني تبارها و پارسي زبانان است كه ايشان را از جان عزيزتر دارد ؛ و خدمتي است ميهني و آموزشي كه خدمت به ميهن و هموطنان تكليف و فريضه است كه بايد شريف و خلل ناپذير باشد و در راه انجام تكاليف ميهني نياز به حمايت مادي احدي نبايد باشد، و نخواهد بود. انتخاب موارد براي نگارش و عرضه در سايت نظرشخص مولف است.
 

 
   لينک به اين صفحه  

مهمترين رويدادهاي ايران و جهان در طول تاريخ در اين روز 31 اكتبر
ايران
سالروز تصرف اصفهان به دست سپاه اعراب مسلمان
31اكتبر سال 641 ميلادي شهر اصفهان به تصرف سپاه اعراب مسلمان در آمد. اين سپاه قبلا در نهاوند لشكريان يزدگرد سوم را شكست و او را به شرق ايران فراري داده بود. در جنگ اصفهان (سپاهان) پادگان اين شهر به فرماندهي «استندر» كه موفق به دريافت كمك و نيروي تقويتي از يزدگرد نشده بود كه خود در حال فرار بود شكست خورد.
    اعراب به دليل وجود چند آبادي و شهرك پردرخت و سرسبز با فاصله اي كم از اصفهان، اين مجموعه را «شهرستان» خواندند. اصفهان در آن زمان داراي دو محله معروف بود؛ يكي يهوديه و ديگري «جي». بزرگترين پادگان نظامي ايران در دوران ساسانيان در اصفهان قرار داشت، زيرا كه از لحاظ موقع جغرافيايي، اصفهان مركز ايران زمين بود و انتقال نيرو جهت دفاع و يا حمله از آنجا آسانتر صورت مي گرفت.
    «سپاهان» پس از سلطه عرب، اصفهان تلفظ شده است، زيرا که در زبان عربي حرف «پ» وجود ندارد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
تورانشاه سلجوقي شاه كرمان شد
در اين روز در سال 1083 ميلادي تورانشاه سلجوقي پسر ملك قاورد و پسر عموي ملكشاه، شاه كرمان شد كه در آن روزگار تا خليج فارس و درياي عمان امتداد داشت. ملك قاورد كه حاضر نشده بود پادشاهي برادر زاده خود ملكشاه را برسميت بشناسد به دست او كشته شده بود. از آثار باقي مانده از زمان حکومت ملك قاورد در شهر كرمان، مسجدي در مركز شهر موسوم به «مسجد ملك» است كه پس از انقلاب به مسجد امام تجديد نام شده است.
     ملكشاه كه دست پرورده خواجه نظام الملك بود پس از كشته شدن پدرش آلب ارسلان، به پادشاهي رسيده بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ايران در قبال جنگ اروپاييان اعلام بي طرفي كرد، اما چه سود ؟!
حسن مستوفي رئيس الوزراء وقت
31 اكتبر 1914 (9 آبان 1293) دولت وقت ايران در قبال جنگ قدرتهاي اروپايي كتبا «بي طرفي» خود را اعلام داشت. در اعلاميه بي طرفي ايران كه توسط سلطان احمدشاه قاجار و نيز رئيس الوزراء وقت، مستوفي الممالك (عكس مقابل)، امضاء و ابلاغ شده بود چنين آمده بود: از آنجا كه ايران با همه ممالك متخاصمه دوستي دارد؛ در قبال منازعات آنها بي طرف خواهد ماند.
     در اعلاميه اي جداگانه، مستوفي مقامات دولتي را از هرگونه كمك به دول متحارب ـ در آن زمينه (تسهيلات جنگ) ـ ممنوع ساخته بود. قبلا هم دولت وقت شفاها اشاره به بي طرفي خود در قبال جنگ اروپاييان كرده بود. باوجود اين، دولتهاي روسيه و انگلستان به استناد قرارداد 1907 سن پترزبورگ (تقسيم ايران) خود را محق به نقل و انتقال نيرو در ايران مي دانستند و دولتهاي در حال جنگ با آن دو قدرت نيز به همين دليل ايران را تحت نفوذ دشمن و منطقه جنگي تلقي مي كردند و ميهن ما را ناخواسته به ميدان نبرد خود تبديل كرده بودند و دولت وقت نيروي نظامي كافي براي دفاع از مرزهاي كشور را نداشت، با وجود اين، چند واحد ژاندارم ايران با تسليحات اندک خود در صفحات غرب كشور به ويژه در همدان و كرمانشاه دست به دفاع جانانه زدند و در چند مورد به پيروزي هاي موقت و محدود نائل آمدند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
روزي كه به سلطنت قاجارها پايان داده شد ـ اشاره اي به قرارداد هرات
احمدشاه رفت ـ رضاشاه آمد

در پي يك رشته تظاهرات در تهران و شهرهاي ديگر كه چهار روز طول کشيده بود و تظاهركنندگان خلع قاجاريه از سلطنت را درخواست كرده بودند، نهم آبان 1304 (در آن سال مصادف با 31 اكتبر 1925 ميلادي)، مجلس شوراي ملي طرح نمايندگان را مبني بر خلع قاجاريه تصويب كرد كه متن طرح با جمله «به منظور تامين سعادت ملت ايران ...» آغاز شده بود. طبق تحقيق برخي از مورخان برپايه خاطرات رجال وقت، تظاهرات چهار روزه با نقشه قبلي و طبق برنامه! صورت گرفته بود.
     نمايندگان در همين جلسه سردار سپه، ژنرال رضاخان پهلوي، را با لقب «والاحضرت اقدس» به عنوان رئيس موقت كشور تعيين كردند و كار اصلاح قانون اساسي و تعيين تكليف قطعي رياست كشور را برعهده مجلس موسسان قرار دادند.
     در جلسه نهم آبانماه مجلس شوراي ملي، دكتر مصدق نماينده تهران با دادن سمت رياست موقت كشور به سردار سپه (رضاخان پهلوي) به دليل داشتن سابقه قلدري کردن و بي اعتنايي به برخي از نظامات مخالفت كرده بود و اصولا سپردن چنين مقامي را در آن وضعيت (درجريان اصلاح و بازنگري قانون اساسي و احتمال اعمال نفوذ و فشار) به يك نظامي، به مصلحت ندانسته بود. با وجود اين مخالفت، اين طرح فوري فقط پنج راي مخالف داشت. قبلا هم دولت با بازگشت سلطان احمدشاه قاجار كه در اروپا بود به وطن، مخالفت كرده بود. در آن روز ميان مردم شايع كرده بودند كه با خلع قاجاريه، نظام حکومتي ايران جمهوري و رئيس کشور انتخابي خواهد شد. قبلا ژنرال رضاخان هم از جمهوري شدن ايران جانبداري كرده بود.
     در همين روز و اندكي پس از راي گيري در مجلس، اين قضيه به سفارتخانه ها اعلام شد و بوذرجمهري شهردار وقت تهران تلفنهاي كاخ گلستان ( ميدان ارگ ــ 15 خرداد ) محل اقامت محمد حسن ميرزا وليعهد را قطع و پس از اخراج زنان احمدشاه و خانواده سلطنتي از آنجا، درها را مهر و موم كرد.
     بعدا شهرباني (پليس تهران) درباريان را بازداشت و دولت با تامين پنج هزار تومان هزينه، محمد حسن ميرزا را روانه اروپا كرد. احمد شاه كه در فرانسه بود پس از آگاه شدن از خلع قاجاريه؛ به عمل مجلس اعتراض كرد، ولي تا آن زمان بسياري از دولتهاي اروپايي و ساير ملل دولت موقت تهران را به رسميت شناخته بودند و براي احمدشاه و همراهانش راهي جز درخواست پناهندگي باقي نمانده بود و به اين ترتيب سلسله اي كه در طول حكومت 130 ساله خود (از تاجگذاري آغامحمدخان در سال 1795ميلادي) براي ايران چيزي جز بدبختي به بار نياورده بود منقرض شد.
    قاجارها از يک ايل مغول تبار بودند و نام اين ايل از اسم «قاجار نويان» امير زاده مغول گرفته شده بود. با وجود انقراض دودمان قاجارها، مقامات بالاي دولتي تقريبا دست نخورده باقي ماندند! و بنا براين، حل مسائل ايران به درازا كشيد و ....
    در دوران قاجاريه بود كه ايران به قهقرا رفت، از قافله پيشرفت عقب افتاد و از لحاظ ارضي، خيلي كوچك شد. دو قرارداد تركمنچاي و هرات كه مورخان آنها را «ننگين» مي خوانند در زمان همين دودمان امضا شد.
    هر استاد تاريخ معاصر ايران و هر نويسنده تاريخ عهد قاجاريه در بيانات و نوشته هايش از قرارداد چهارم مارس 1857 انگلستان با ايران كه در پاريس تنظيم و امضا و در بغداد مبادله شد به عنوان نمونه بارزي از تحميلات عصر استعمار (به سبك قديم) و منحوستر از عهدنامه تركمن چاي نام برده و از ايرانيان خواسته است كه آن را به دقت بخوانند و از ياد نبرند كه «ضعف نظامي» و «نداشتن مديران و رجال دلسوز» بدبختي بزرگي برايشان بود. گرچه فصل هفتم اين قرارداد كه منجر به جدايي هرات و مناطق اطراف آن شد به دولت ايران اين حق را داده است كه اگر از ناحيت افغانستان احساس خطر كند بتواند لشكر به افغانستان بكشد و منطقه خطر را متصرف و اصحاب خطر را تنبيه و مجازات كند. دراين قرارداد 15 فصلي، تنها همين امتياز به ايران داده شده بود و اين كوتاه آمدن لندن هم به اين سبب بود كه سربازان ايراني سريعا مناطق غربي افغانستان امروز را كه انگليسي ها مي خواستند براي جلوگيري از پيشروي روسها به سوي آسياي جنوبي در اختيار گيرند تخليه كنند. انگليسي ها كه به منظور فشار وارد آوردن بر ايران جهت تخليه هرات و مناطق غربي افغانستان؛ بوشهر، چند جزيره و مناطق ديگري در جنوب وطن ما را تصرف كرده بودند نيروي زميني كافي در هندوستان نداشتند كه براي خلع يد از ايران به افغانستان بفرستند. به علاوه احتمال كمك نظامي روسيه هم به ايران مي رفت. اشاره به ساير فصول قرارداد دردآور است ازجمله اصل چهارم قرارداد مبني بر مجبور كردن ايران به عفو ايرانياني كه در اين جريانات از انگليسي ها حمايت كرده بودند و ....
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
دولتي شدن مدارس عالي غير دولتي ايران و قطع دريافت شهريه از دانشجويان
يك سال پس از دولتي و مطلقا رايگان و يكنواخت شدن مدارس ابتدايي، راهنمايي و متوسطه در ايران، انحلال مدارس غير دولتي وقت و به استخدام دولت در آمدن كاركنان آنها و خريداري شدن اموالشان؛ از 31 اكتبر 1975 (نهم آبان 1354) مدارس تعليمات عالي (دانشگاهها) غيردولتي ايران نيز دولتي شدند و دانشجويان به شرط سپردن تعهد خدمت به كشور، نه تنها از پرداخت شهريه معاف شدند بلكه امكان گرفتن كمك مالي بلا عوض دولتي هم به دست آوردند. پروانه مدارس عالي غير دولتي كه تعداد آنها 29 واحد بود هفتم آبان (دو روز پيش از آن) لغو شده بود. از آغاز سال تحصيلي 53 ـ 54 برنامه تغذيه رايگان دانش آموزان ابتدايي و راهنمايي نيز به اجرا گذارده شده بود. امر آموزش و پرورش رايگان در ايران در دهه 1970 در حقيقت تعميم قانون تعليمات اجباري و يكنواخت مصوب دهه 1940 (اوايل دهه 1320) بود كه تا آن زمان تنها دانش آموزان تعليمات عمومي (ابتدايي و بعدا راهنمايي) را شامل مي شد. يك سال پيش از رايگان شدن آموزش و پرورش در ايران، دانشسراهاي متعدد تربيت «مربي كودك» تاسيس شده بود تا آموزش پيش دبستاني هم غيردولتي و رايگان شود. براي اين كه امر آموزش رايگان در ايران به صورت دائمي درآيد و تغييرناپذير شود، موضوع به طور واضح و صريح به گونه اي كه نياز به شرح و تفسير نداشته باشد، از سوي مصوبان قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل 30 اين قانون آورده شده است، ولي مشاهده مي شود كه برغم صراحت اين اصل و افزايش درآمد ايران از نفت، از دهه 1990 ايجاد مدارس پولي در ايران از سر گرفته شده است. همچنين در مهرماه 1384 گزارش شده بود كه اين مدارس پولي (غير انتفاعي؟!) هم طبقه بندي مي شوند كه اين عمل به معناي پايان يافتن امر يكنواخت بودن تعليمات عمومي تلقي شده بود. با طبقه بندي كردن مدارس پولي بر حسب كيفيت تدريس، ترديد نيست كه پولدارها فرزندان خود را به مدارس طبقه بالا مي فرستند و بديهي است كه اين كار در نوجوانان توليد عقده ناشي از وجود طبقه در جامعه (بر حسب ميزان ثروت والدين) مي كند كه مغاير فرضيه هاي «عدالت» است. مسئله شهريه در مدارس عالي ايران (به ويژه در دانشگاه آزاد اسلامي) در سال هاي اخير (به ويژه سال 1385)، يكي از اخبار رسانه هاي تهران شده است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ملت آزاد کرد، نه شاه
منتظري ـ طالقاني در سال1357


     در اين روز در سال 1357 (سال انقلاب) آيت الله منتظري و آيت الله طالقاني از زندان آزاد شدند و چون راديو گفته بود كه آزادي آنان به دستور شاه صورت گرفته بود، در دو مصاحبه جداگانه تاكيد كردند كه ملت، آنان را از زندان رها ساخت و اگر فشار و تظاهرات ملت نبود آزادي آنان ميسر نبود. اين دو گفتند که به مبارزه با سلطنت همچنان ادامه خواهند داد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
معروفترين افسر پليس ايران رئيس پليس تهران شد
سرتیپ ايزدپناه

نهم آبان سال 1358 احمد ايزدپناه (عكس مقابل) معروفترين افسر پليس ايران كه در سال 1340 مرد سال «مجله اميد ايران» شده بود از سوي دولت انقلاب، رئيس پليس تهران شد.
    شهرت ايزدپناه که پیش از انقلاب درجه سرهنگي داشت به اين لحاظ بود كه در پي براندازي 28 امرداد1332، به دستور شاه كه او را از هواداران دكتر مصدق مي دانست در اختيار وزارت كار قرار گرفته بود و سالها از ترفيع عقب افتاده بود. با وجود اين، مجبور شدند كه در سال 1338 براي پايان دادن به اجبار برخي زنان فقير، زنان ربوده شده و بعضا فريب خورده به روسپيگري در محله بدنام تهران (شهر نو) و گسترش قتل و چاقو كشي و باج خوري در منطقه ده پايتخت (محله بدنام و نواحي اطراف آن معروف به دروازه قزوين) وي را كه در عين حال فارغ التحصيل رشته قضايي دانشكده حقوق بود كلانتر پليس اين ناحيه كنند و وي مسائل را حل كرد كه در آن زمان شق القمر به نظر مي آمد، زيرا كه مفسدين اين محله پس از شركت در براندازي28 امرداد، انجام هر گونه عمل خلاف قانون و اخلاق را حق خود مي دانستند. از آن پس آمار قتل و قاچاق و سرقت هر منطقه تهران كه بالا مي رفت ايزدپناه را كلانتر آنجا مي كردند و ....
     ايزدپناه که 14 ارديبهشت 1387 (چهارم ماه مه 2008) از بيماري سرطان پروستات فوت شد در گورستان بهشت زهرا مدفون است. وي که در شهريور 1308 (1929 ميلادي) به دنيا آمده بود 79 سال عمر کرد. پس از انقلاب، ايزدپناه به درجه سرتیپی ارتقاء يافته بود. وي مدتي هم رئيس كل سازمان آگاهي پليس کشور بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
اديان و روحانيون
پيدايش مذهب پروتستان
Martin Luther


    سي و يكم اكتبر سال 1517 مارتين لوتر كشيش آلماني و تحصيلكرده رشته الهيات 95 مورد اعتراض خود به روش پاپ ها و كليساي كاتوليك را روي كاغذ نوشت و آن را بر در ورودي كليساي «كسل» در وينتربرگ آلمان چسبانيد و با اين عمل سنگ بناي پروتستانيسم (اعتراضيون) گذارده شد. اين اصلاحات 95 گانه اصطلاحا «تزهاظ لوتر» خوانده مي شوند. مهمترين موارد اين اعتراض ها مربوط به بخشودن گناه از سوي كشيش ها پس از اعتراف فرد گناهكار در برابر آنان و در كليسا، همچنين فروش بخشودگي گناهان از سوي كشيش هاي كاتوليك، تشريفات زائد كليسايي و سلسله مراتب، اختيارات بيش از حد پاپ از جمله مصادره اموال و مجازات افراد و پافشاري در منع اصحاب كليسا از ازدواج بشمار مي رود.
    با اين كه بعدا لوتر از سوي پاپ تكفير شد، راه و روش او پيروان فراوان يافته و شمار ژروتستانهاي جهان از ششصد ميليون تن متجاوز است و در بسياري از كشورهاي مسيحي از جمله ايالات متحده، پروتستانها در اكثريت هستند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
سينما
زادروز بازيگر سريال «روزهاي زندگي»
Deidre Ann Hall
«ديدر هال Deidre Hall» بازيگر سريالهاي «روزهاي زندگي» و «خانه ما» 31 اکتبر 1947 در شهر ميلواکي آمريکا به دنيا آمد.
     پخش سريال تلويزيوني روزهاي زندگي که نوعي «سوپ اپرا» است از ژوئن 1976 آغاز شده بود.
     اين برنامه، طبق نتايج نظرسنجي از بينندگان شبکه هاي تلويزيوني (rating) از برنامه هاي پربيننده تلويزيوني آمريکا بوده است. وي در فيلمهاي متعدد ايفاي نقش کرده است. فيلم فرودگاه بين المللي سانفرانسيسکو که در 1970 توليد شد و «ديدر» در آن بازي کرد اين فرودگاه و اين شهر را شهرت بيشتري بخشيد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو دموکراسي
دمکراسی قرن 21: خرید 30 دقيقه وقت تلویزیون به سه میلیون دلار!
مکين و اوباما دو نامزد رقيب در انتخابات نوامبر 2008 آمريکا


    
اوباما و تبليغات بيشتر

چهارشنبه شب، 29 اكتبر 2008 = هشتم آبان1387، يك ركورد تازه در تاريخ تبليغات انتخاباتي در جهان نهاده شد. در اين شب «باراك اوباما» نامزد وقت حزب دمكرات آمريكا در انتخابات رياست جمهوري نوامبر آن سال (که برنده و رئيس جمهور شد) 30 دقيقه از پرايم تايم (ساعت هشت شب) هفت شبكه از كانالهاي تلويزيوني آمريكا را به كمي بيش از 3 ميليون دلار خريده بود تا برايش اعلان تبليغاتي پخش شود. در اين اعلان ها كه با پخش نطق او در يک اجتماع راي دهندگان در فلوريدا پايان يافت ضعف هاي رقيب او «جان مكين» و نامزد معاونت مکين، بانو «سارا پيلن» نيز بازتاب داده شده بود ازجمله اينكه دختر شوهرنكرده بانو «پيلن» باردار است و خود او براي جلب توجه لباسهايي به ارزش 150 هزار دلارپوشيده است و ....
    شبکه های تلویزیونی نام این نوع اعلان را "Infomercial" (اطلاع رساني پولی) گذارده اند.
    اين خريد بي سابقه وقت از هفت شبكه تلويزيوني كه معمولا در ساعت خريداري شده جمعا 33 ميليون بيننده دارند باعث تفسير و انتقاد تحليلگران و روشنفكران شده بود كه همان شب و پنجشنبه (نهم آبان) نظر خودرا ابراز كرده بودند. هزاران تن از مخاطبان معمولي نيز نظراتشان را تلفني و با ايميل به شبكه هاي مربوط اعلام كرده بودند که در فواصل برنامه ها پخش مي شد. ماحصل اين نظرات اين بود كه فروكردن نامزدهاي انتخاباني با ابزارهاي تبليغاتي و اخبار و مصاحبه هاي پولي (پروپاگاندا) در ذهن انتخاب کنندگان؛ انحراف از اصول «دمكراسي» است . اگر چنين تبليغاتي كه سال بسال هم تكامل مي يابد براي هرفرد معمولي قبلا «گمنام» هم صورت گيرد؛ راي خواهد آورد و انتخاب خواهد شد ولي نتيجه، آن نخواهد بود كه پدران دمكراسي انتظار آن را داشتند.
     يك استاد علوم سياسي كه خود صاحب فرضيه است در اين زمينه گفته بود: اگر روند جاري ادامه يابد؛ در آينده، زنان زيبا ـ چنانچه نامزد انتخابات شوند ـ راي بيشتري خواهند آورد. گُل خوب را از بوي آن بايد تشخيص داد نه از تعريف و تبليغ گلفروش. تبليغات انتخاباتي بايد برپايه ضوابط و موازيني محدود شود كه انديشمندان هرملت اين موازين را براي جامعه خود تدوين كنند: نه پارلمانها كه اعضايشان ذينفع هستند. این استاد افزوده بود که بيشتر انتخاب كنندگان آمريكايي از شش ـ هفت نامزد انتخابات اين دوره رياست جمهوري آمريكا (دوره گذشته)، تنها از نامزدي دو نفر اطلاع دارند (اوباما و مک کین) و نام نامزدهاي ديگر تنها در فهرست كميسيون انتخابات قراردارد، درست مثل اينكه از ميان دو پسر يك سلطان، يكي را وليعهد (كراون پرينس) كنند.
     برخي انتقاد كنندگان از كثرت كانالهاي تلويزيوني آمريكا ناليده بودند و گفته بودند اين همه كانال و تماما غيردولتي براي سودبردن راهي جز فروش وقت و گرفتن اعلان، حتي به صورت خبر و رپورتاژ و برنامه عادي ندارند كه مخاطب متوجه اعلان بودن آن نمي شود. كثرت كانالها عيب بزرگ ديگري هم دارد و آن رواج خبرسازي (اصطلاحا بزرگ جلوه دادن رويداد کرچک) است. بايد برنامه را پُركنند لذا هرچه را كه به دستشان برسد به نام خبر پخش مي كنند و به تكرار خبر مي پردازند و آسانترين خبر، پخش نطق هاي و عكسهاي نامزدهاي انتخاباتي است و هر نامزدي كه رفتار دوستانه تري با خبرنگار داشته باشد نانش توي روغن است. ولي اين روند اصالت دمكراسي و ژورناليسم را از ميان خواهد برد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
صنايع و فنون
آگاه شدن از تفكر سياسي فرد، از طريق اسكن مغز
29 اكتبر2004 رسانه هاي امريكا گزارش كرده بودند كه با بكار بردن تكنولوژي اسكن مغز و « ام.آر. آي» مي توان تفكر سياسي فرد و تمايل او به احزاب، عقايد، اديان و ... و در نتيجه هواداري اش از افراد را تشخيص داد. از اين تكنولوژي سالها بود كه براي تشخيص بيماري هاي مغز و حافظه از جمله آلزايمر استفاده مي شد. با اين تكنولوژي؛ سليقه، ذوق و نيز علاقه افراد به غذا و لباس و ... را هم مي شود دقيقا تشخيص داد. اين گزارش پس از تجربه اي كه دانشگاه كاليفرنيا شعبه لس آنجلس انجام داده و نتايج مطلوب به دست آورده تنظيم و انتشار يافته است.
    اين تجربه بر پايه واكنش مغز به آن چه را كه يك فرد تمايل و علاقه دارد و چيزهايي كه مورد علاقه او نيست صورت گرفته است. نياز بخش ويژه مغز هنگام ياد كردن از اشياء، افراد و موضوعات مورد علاقه به اكسيژن، متفاوت از موضوعات و اشياء مورد تنفر و يا عدم تمايل او است. دستگاه اسكن كننده از روي ميزان اين نياز، به «درصد» تمايل فرد پي مي برد و آن را درج و ثبت مي كند.
    دانشمنداني كه اين تجربه را انجام داده اند تاكيد كرده اند كه نتايج، دقيق بوده است. بايد دانست كه اين آزمايش روي هر فرد و براي هر موضع، فعلا هزينه مالي سنگين دارد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو رسانه‌ها
روزي که «جان فيني» روزنامه نگار افشاگر ديده از جهان فروبست - دو نمونه از افشاگري هاي وي
John Finney

سي ام اكتبر سال 2004 «جان فيني» استاد روزنامه نگاري دانشگاه جورج تاون، يكي از دبيران سابق خبر در نيويورك تايمز و خبر نگار اسبق يونايتدپرس اينترنشنال و از روزنامه نگاران معروف قرن بيستم در 80 سالگي درگذشت. وي در دوران روزنامه نگاري خود، مطالب را دنبال و نتايج را افشاء مي ساخت.
     دو نمونه از دهها افشاگري او كه در تاريخ مطبوعات آمده و نتايج بزرگ ببار آورده است از اين قرارند:
     افشا گري «فيني» دراين باره كه حمله ناوچه هاي ويتنام شمالي به دو ناوشكن آمريكايي در خليج تونكن كه بهانه بمباران ويتنام شمالي و گسترش جنگ ويتنام قرار گرفت؛ ساخته و پرداخته و طبق نقشه از پيش تهيه شده كاخ سفيد بود. اين افشا گري باعث تظاهرات عمومي در آمريكا و اعتراض برخي سناتورها شد به گونه اي كه ليندن جانسون رئيس جمهوري وقت از نامزد شدن مجدد در انتخابات سال 1968 صرف نظر كرد.
     افشاگري چشمگير ديگر فيني اين بود كه متوجه روابط پنهاني مشاوران علمي ـ فني كاخ سفيد با كارخانه هاي سازنده اسلحه شد. وي در چند گزارش، با ذكر نام و جزئيات كار، شرح داد كه اين دسته از مشاوران كاخ سفيد چگونه پس از قبولاندن طرحهاي خود به دولت، به استخدام كمپاني هاي بزرگ اسلحه سازي درآمده بودند. وي در گزارشهايش ثابت كرده بود كه اين كارخانه ها قبلا اين مشاوران را درجريان طرحهاي پرهزينه (براي دولت) و سودآور (براي خود) قرار مي دادند و اينان اين طرحها را پس از اشاره به اهميت آنها (توسط عوامل خود) دررسانه ها، به رئيس جمهوري و شوراي امنيت ملي مي قبولاندند.
     جان فيني كار مطبوعاتي را از سال 1947 پس از گرفتن مدرك روزنامه نگاري از دانشگاه «ييل» آغاز كرده بود. وي پس از چند سال خبرنگاري، سردبير يك روزنامه محلي در منطقه نيو اينگلند آمريكا شده بود كه يك روز به طور غير منتظره درخواست كناره گيري خود را به صاحب روزنامه داد و در مقاله خداحافظي با خوانندگان نوشت: از نظر او روزنامه گاري چيزي جز خبرنگاري و دنبال كردن رويدادها و كشف حقايق نمي تواند باشد و او خودش را فريب داده بود كه سردبير شده بود. سردبيري كار يك روزنامه نگار فعال نيست.
     «جان» سپس به استخدام يونايتدپرس در آمد. كارهاي او در اين خبرگزاري باعث جلب نظر «رستون» شد و او را به نيويورك تايمز برد كه 30 سال در آنجا بود. سپس دانشگاه جورج تاون وي را دعوت به تدريس روزنامه نگاري كرد و به اين كار را تا چند ماه پيش از فوت از بيماري سرطان ادامه داده بود.
     «فيني» در عين حال مولف چند كتاب سياسي است. او درباره گسترش ساخت سلاحهاي اتمي پيش بيني كرده است كه زود و يا دير، ملل ديگر به اين اسلحه دست خواهند يافت. فيني در زمينه مسابقه تسليحاتي نوشته است: اين سلاحهاي اتمي، موشكي و تكنولوژي فضايي بوده اند كه از يك جنگ بزرگ ديگر در جهان جلوگيري كردند نه تدابير دولتمردان و سازمانهاي جهاني و در صدرشان سازمان ملل (بي خاصيت).
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ساير ملل
سالروز قتل اينديرا گاندي - ترور دو نخست وزير به يك صورت در دو « 31 اكتبر »
اينديرا
«31 اكتبر» شاهد ترور دو نخست وزير به يك شكل توسط نظاميان محافظ بوده است: استيفن تيژا نخست وزير مجارستان در سال 1918 و بانو اينديراگاندي نخست وزير هند درسال 1984.
     بانو گاندي دختر نهرو چهار بار نخست وزير هند بود. وي به دست دو تن از افراد گارد محافظ خود كه از ناسيوناليست هاي سيك (پنجابي) بودند هدف گلوله قرار گرفت و كشته شد. شوهر اينديرا، فيروز گاندي، يکي از پارسيان هند بود. درپي انتشار خبر قتل بانو گاندي هواداران او در دهلي نو و چند شهر ديگر برضد تجزيه طلبي سيك ها دست به تظاهرات زدند و ضمن اين تظاهرات توام با شورش شمار نسبتا زیادی از پيروان فرقه سيك به دست تظاهركنندگان كشته شدند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در فرانسه، بلعيدن فرزندان انقلاب آغاز مي شود
Robespierre
21 روز پس از اعلام «حالت فوق العاده» در فرانسه و ايجاد دولتي به همين نام و 15 روز بعد از اعدام «ماري آنتوانت» زن پادشاه سابق، 31 اكتبر سال 1793 ميلادي در فرانسه دوره اصطلاحا «بلعيدن فرزندان انقلاب» با اعدام 21 ژيروندن (ميانه رو) از جمله ژاك بريسو آغاز شد. اين عده به جرم تجديد نظر طلبي و دور شدن از اصول و هدف هاي انقلاب در ملاء عام با گيوتين گردن زده شدند.
     اين اعدام هاي گروهي دو ماه پس از قدرت يافتن انقلابيون راديكال به رهبري روبسپير انجام شد.
    20 روز پس از روي كار آمدن روبسپير، مجلس انقلاب قانون «دستگيري و محاكمه كساني كه به آنان سوء ظن مي رفت» را تصويب كرده بود و دست راديكالها را براي محاكمه مخالفان و هركس كه به او بدگمان مي شدند باز گذارده بود. اين زمان در تاريخ فرانسه «دوره وحشت» عنوان گرفته است.
     روبسپير و همفكرانش در آن زمان، كار دستگيري افراد مورد سوء ظن را با بازداشت انقلابيون ميانه رو آغاز كرده بودند. حال آن که انقلاب فرانسه عمدتا توسط همين ميانه روها آغاز شده بود. سالها بعد، نمايندگان مجلس گفتند كه هدفشان از تصويب قانون سال 1793 تنها در حبس نگهداشتن مخالفان مورد سوء ظن بود تا فعاليت هايشان بي اثر و خنثي شود، نه اعدام آنان.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
روزي که انقلاب استقلال الجزاير وارد مرحله شديد خود شد
تاريخنگاران 31 اكتبر سال 1954 را آغاز دور اصلي انقلاب الجزايريها براي كسب استقلال خود از استعمار فرانسه ذكر كرده اند. در اين روز بود كه ملي گرايان الجزايري تظاهرات خشونت آميز خود را دو روز پس از سركوب شدن، برگزار كردند و نظاميان فرانسوي را غافلگير ساختند.
     اين انقلاب توام با خشونت تا اواخر ژوئن سال 1962 كه دوگل رهبر وقت فرانسه با برگزاري رفراندم استقلال موافقت كرد ادامه داشت و سوم ژوئيه 1962 دوگل با توجه به نتايج رفراندم فرمان استقلال الجزاير را كه 132 سال مستعمره فرانسه بود ابلاغ كرد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
انتقال جسد استالين و پيش بيني ديگران - اين انتقال حتي يک راي مخالف نداشت!
31 اکتبر 1961 و کمتر از يک روز پس از اينکه کنگره حزب کمونيست شوروي به خواست خروشچف به اتفاق آراء! تصويب کرد که جسد موميايي شده استالين از آرامگاه لنين در ميدان سرخ مسکو به جاي ديگري انتقال يابد و دفن شود تا مردم به ديدارش نشتابند، اين تصميم به اجراء درآمد و جسد در پاي ديوار کرملين در ميان گورهاي ديگران مدفون شد. اتهام وارده به استالين در آن نشست حزب، نقض وصيتنامه لنين (رهبر انقلاب بلشويكي سال 1917 و بنيادگذار اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي) و بي اعتنايي نسبت به نظامات و نظرات او از جمله رد خشونت و ديکتاتوري بود.
     در جلسه 30 اکتبر، حتي يک مقام کمونيست که استالين تا سال 1953 بر آن حزب رياست کرده بود به پيشنهاد انتقال جسد، راي مخالفت نداد!، ولي «اين اتفاق آراء» در کشورهاي ديگر مورد تفسير و حتي انتقاد قرار گرفت. برخي گفتند که استالين روانشناسي روسها را مي شناخت که مردمي متشکل از اختلاط نژادها هستند و در طول زمان به ويژه در دوران سلطه مغولها (تاتارها) به ديکتاتوري و اطاعت از حاکم وقت خو گرفته اند که آن چنان (با خشونت) رفتار مي کرد و ... و پاره اي هم با تحليل «اين اتفاق آراء» پيش بيني برچيده شدن حزب کمونيست را با چنين اعضاي وفاداري! در آينده کرده بودند، ولي باور نمي کردند که امپراتوري روسيه (اتحاد شوروي) هم فروپاشي کند، و تنها پيش بيني کرده بودند که برجاي حزب کمونيست، يک حزب متمايل به ناسيوناليسم بنشيند و از دل آن يک امپراتور برون آيد و ....
زماني که جسد موميايي شده استالين در آرامگاه لنين و در کنار او بود ـ لنين هر وقت که فرصتي به دست مي آورد حتي در باغچه کرملين از دادن اندرز به استالين خودداري نمي کرد. وي در وصيتنامه خود نوشته است که اگر استالين که يک گرجي بود دبيراول حزب شود دست به خشونت خواهد زد.

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
باگ گذاري اطاق خواب الينور Eleanor همسر روزولت رئيس جمهور متوفاي آمريکا
Eleanor Roosevelt
31 اکتبر 1965، شايعه «باگ گذاري» اطاق خواب بانو «الينور» همسر روزولت با «دستگاه شنود» در پي انتشار گزارشهاي متعدد در اين زمينه، تاييد شد و يک مامور سابق اعتراف کرد که «طبق دستور!» اين کار را انجام مي داد.
    اين مامور پيشين گفت که دليل آن را نمي دانست و تنها مامور اجراي دستور بود و در طول سفر هم اطاق الينور Eleanor Roosevelt در هتل توسط او «باگ گذاري» مي شد!.
    بانو روزولت که 11 اکتبر 1884 در نيويورک به دنيا آمده بود 12 سال بانوي اول آمريکا بود. وي در عين حال يک فعال سياسي و از هواداران تامين حقوق بشر بود. الينور که در هفتم نوامبر 1962 درگذشت از مبارزان اوليه تامين حقوق مدني سياهان آمريکا بشمار مي رود. وي که نماينده آمريکا در جريان تاسيس سازمان بود تلاش فراوان براي به تصويب رسيدن اعلاميه جهاني حقوق بشر کرد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
اعتراض زيوگانف به اوضاع روسيه ـ اگر فساد اداري و سوء استفاده ها ازميان نرود، آنگاه يک انقلاب سرخ ديگر
Gennady Zyuganov

اخطار 29 اکتبر سال 2005 «گنادي زيوگانوف Gennady Zyuganov» دبير اول حزب كمونيست روسيه به دولت پوتين با دقتي خاص مورد تفسير بسياري از رسانه هاي جهان قرار گرفته بود. زيوگانوف كه براي بيان اخطار خود، كنگره يازدهم اين حزب را به طور فوق العاده تشكيل داده بود در اين كنگره گفته بود: اگر وضعيت «اقتصادي ـ اجتماعي» روسيه به همين صورت ادامه يابد، بوروكراسي اصلاح نشود، به خواست هاي ضروري مردم توجه نشود، منافع روسيه و روسها در اولويت قرار نگيرد و ... بايد رژيم تغيير يابد و اين تغيير، حتي الامكان نبايد با خشونت صورت گيرد، بايد نخست راههاي مسالمت آميز را تجربه كرد و يك انقلاب سرخ ديگر، تنها درصورت به نتيجه نرسيدن همه كوششهاي مسالمت آميز بايد مد نظر قرار گيرد. دولت بايد مسير كار و روال خود را تغيير دهد. ادامه روش جاري بارديگر روسيه را دارد جامعه اي طبقاتي و به حالت نخست (پيش از انقلاب 1917) باز مي گرداند كه در آن زمان تنها گروهي مشخص از منافع كشور برخوردار بودند. تامين اجتماعي بايد تضمين شود، بوروكراسي (كاغذ بازي) و فساد اداري از ميان برود، منابع طبيعي و كارخانه هاي بزرگ ملي باشند و ....
    
اخطار حضوري در کرملين

زيوگانوف در اين نطق گفته بود كه دولت هاي پس از فروپاشي شوروي تحت تلقين کارشناسان وارداتي از غرب و بورژواهاي داخلي روسيه، برنامه هاي زيان آوري را دنبال کرده اند، بيخ گوش کرملين ارزهاي نفتي روسيه دارند از كشور خارج مي شوند، تقلب، ريا و جرايم و ناهنجاري ها جوامع کاپيتاليستي كه 74 سال به روسيه راه نداشتند دارند وارد مي شوند، به نظر مي رسد که درکرملين كسي به منافع روسيه و آينده آن توجه كافي ندارد و ....
     وي همچنين گفته بود: در اينجا اخطار مي كنم كه اگر انقلاب سرخ ديگري رخ دهد بورژواهاي تازه (نوكيسه ها و يکشبه!) كه از بد اوضاع، باکمک خارجي و از جيب ملت پولي به دست آورده و بر خر مراد سوار شده اند سرنوشت وخيمي خواهند داشت.
    وي گفته بود که در ملاقات با پوتين نسخه اي از انتقادهاي خودرا به او خواهد داد.
    زيوگانوف متولد 26 ژوئن 1994 از 22 سالگي وارد حزب کمونيست شوروي شده بود. در آن زمان وي دانشجوي دانشگاه تربيت معلم بود. حزب او که حزب کمونيست روسيه فدراتيو عنوان دارد يکي از دو حزب کمونيست روسيه است. حزب زيوگانوف فرضيه تعديل شده اي را دنبال مي کند و حزب ديگر همان فرضيه هاي مارکسيسم و لنينيسم را. وي در دور اول انتخابات رياست جمهوري روسيه در سال 1996 سي و دو درصد آراء را به دست آورده بود و يلتسين 35 در صد، ولي در انتخابات 4 مارس 2012 تنها 17 درصد آراء را. زيوگانوف عضو مجلس روسيه و از اعضاي شوراي اروپا است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
يك نظر سياسي تازه براي حل مسائل مرزها ـ امپراتوري هاي پيشين تنها به لحاظ سياسي تجزيه شده اند نه فرهنگي و رسوم
ويکتور اربان

«ويكتور اربان» نخست وزير پاپوليست پيشين مجارستان و رهبر حزب ليبرال سوسياليست اين كشور 29 اکتبر 2005 نظري تازه مطرح داشت و پيش بيني كرد كه اين نظريه جهانگير شود زيرا پاسخگوي بسياري از مشكلات مرزي، مليتي و فرهنگي جهان امروز است.
    وي گفته است: از آنجا كه مجارستان به دليل همبستگي با اتريش در جريان جنگ جهاني اول، و متحد بودن با آلمان در جنگ جهاني دوم، پس از اين دو جنگ بسياري از مناطق خودرا به يوگوسلاوي، چك، اسلواكي و روماني باخته است و ساكنان اين مناطق خواهان رفت و آمد آزاد به مجارستان هستند، دولت مجارستان بدون خواستن تعهدي از آنان، تابعيت مضاعف را بپذيرد و به آنان شناسنامه و گذرنامه بدهد بدون اينكه ادعا كند اتباع مجارستان هستند و نظري به تماميت و حاكميت همسايگان داشته باشد.
     اربان افزوده است كه دشواري هاي جهان امروز عمدتا برخاسته از همين مسائل مرزي و فرهنگي است كه به اين گونه مي توان آنها را حل كرد. اگر اين مسائل از اين طرُق حل نشوند، روزگاري در يكي از اين كشورها يك ناپلئون ظهور خواهد كرد و با توسل به زور مرزها را از ميان برخواهد داشت.
     امپراتوري هاي پيشين که صدها و برخي هزاران سال باقي بودند تنها به لحاظ سياسي تقسيم شده و از ميان رفته اند ولي فرهنگ و رسوم مناطق جداشده همان است که بود. براي مثال؛ امپراتوري ايرانيان، مردم قطعات منفصله اين امپراتوري فرهنگ مشترک و عادات و رسوم را حفظ کرده اند و از اين لحاظ ميان يک تبعه ايران امروز و يک تبعه افغانستان، تاجيکستان و غرب رود سند و ... تفاوتي مشاهده نمي شود و همچنين در قلمرو امپراتوري سابق روسيه و .... اين مردم مي خواهند که آزادانه با خود رفت و آمد داشته باشند و از ديدار با هم لذت ببرند. فرهنگ و رسوم يک ميراث نياکان است و از دست دادني نيست.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
فلسفه مجازات در برابر علامت سئوال - روزي که نامزد جايزه صلح نوبل در آستانه اعدام شدن قرار گرفت!
stanley williams

سي ويکم اکتبر 2005 يك دادگاه آمريكا در كاليفرنيا پس از رد درخواست فرجام ستانلي ويليامز stanley williams از سوي ديوان عالي اين كشور 13 دسامبر 2005 را روز اعدام وي تعيين كرد و اعلام شد که جز فرماندار كاليفرنيا، مقام ديگري نمي تواند ستانلي را از اعدام نجات دهد. فرماندار کاليفرنيا ( که مهاجر اتريشي است) با تخفيف مجازات موافقت نکرد و استانلي اعدام شد.
     ستانلي اواخر دهه 1970 و تا سال 1981 رئيس يك باند گانگستر در لس آنجلس بود و باند او در آخرين سال فعاليت، چهار تن را در لس آنجلس كشته بود كه در جريان هر چهار قتل شخص ستانلي هم حضور داشت. وي بعدا دستگير شد و به زندان افتاد. ستانلي در طول 24 سال زندان بودن، دست به مطالعه زد و به مردي ديگر تبديل شد و براي اصلاح مردم 51 كتاب نوشت از جمله چند كتاب كودكان. در اين مدت شبكه هاي تلويزيوني نيز به پخش منظم مصاحبه هاي خود با ستانلي پرداختند كه در آنها اندرزهاي جالب مي داد.
    بر پايه خاطرات ستانلي، چند فيلم سينمايي پرفروش ساخته شده است. همين فعاليت ها، وي را به صورت يك مصلح اجتماعي درآورده و چند انجمن هوادار بخشودگي وي را نامزد جايزه نوبل كردند و به تعقيب كار خود ادامه مي دادند كه ديوان عالي آمريكا حاضر نشد تلاشهاي ندامتگرايانه ستانلي را مورد توجه قرار دهد و حكمي را كه دو دهه پيش صادر شده بود نقض كند و در نتيجه قاضي صادر كننده حكم، روز 13 دسامبر را براي اجراي حكم تعيين و به زندان ابلاغ كرد. اقدام ديوان عالي امريكا، عدم اغماض فرماندار و اجراي حکم ربع قرن پس از وقوع جرم، مورد انتقاد قرار گرفته و اين انتقاد ها که فلسفه مجازات را زير سئوال برده است همچنان ادامه دارد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
روزي که پوتين خواستار تغيير نظام پولي جهاني شد، ولي ...
ولادیمیر پوتين رئيس جمهور روسيه [و در آن زمان رئيس دولت] 30 اکتبر 2008 در نشست نخست وزیران سازمان شانگهای (SCO) در شهر آستانه (پایتخت کزاخستان) درباره بحران مالي جهان گفت: بحران اقتصادي سال جاري؛ ضعف مونوپوليسم مالي را ثابت كرد. روسيه تصميم قاطع دارد كه به اين وضعيت پايان دهد. براي برقراري تعادل، جهان نياز به چند قطبي شدن اين امور دارد و من پيشنهاد مي كنم كه سيستم تازه اي جاي ساختار جاري را بگيرد تا اقتصاد جهان وارد دوران ثبات و پيشرفت شود و نگراني هايي كه هر چند وقت يكبار دنيا را فرا مي گيرد از ميان ما رخت بربندد.
    شانگهای شرکت کرده است.
    مرور زمان (از سي ام اکتبر 2008 تا 30 اکتبر 2012) نشان داد که برغم تشکيل چند نشست اقتصادي سران و ازجمله نشست سران کشورهاي 20 گانه، تغييري که پوتين لزوم آن را در امور مالي جهان يادآور شده بود نه تنها تحقق نيافته بلکه اشاره اي هم از آن نيست!.
    
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
برخي ديگر از رويدادهاي 31 اكتبر
 • 1900:   كل جمعيت ايالات متحده 76 ميليون و 295 هزار و 220 تن اعلام شد كه در طول قرن 20 چهار برابر شد و در سال 2006 از مرز 300 ميليون گذشت و در سال 2012 رقم 313 ميليون را پشت سر گذارد.
 • 1908:   در پي انتشار مصاحبه ويلهلم دوم قيصر آلمان با ديلي تلگراف چاپ لندن كه متن آن 28 اكتبر انتشار يافته بود، بر دامنه خصومت آلمان و انگلستان افزوده شد؛ زيرا كه قيصر صريحا گفته بود كه آلماني هاي طبقه متوسط و پايين از انگلستان و انگليسي ها منتفرند. بايد دانست كه خاندان سلطنتي انگلستان آلماني تبار هستند و مادر ويلهلم از همين خانواده بود.
 • 1943:   سران چهار دولت متفق در مسكو بر سر چگونگي معامله خود با دولتهاي محور در صورت پيروزشدن بر آنها به توافق رسيدند.
 • 1945:   جيره بندي كفش در امريكا پايان يافت.
      
 • 1964:   در پي انتقاد شديد آيت الله خميني، حسنعلي منصور نخست وزير وقت در مجلس از برخوردارشدن نظاميان امريكايي از پاره اي مصونيت هاي قضايي در ايران دفاع كرد.
      
 • 1971:   مبادلات بازرگاني ميان ايران و جمهوري توده اي چين آزاد شد.
      
 • 1982:   سوسياليستهاي اسپانيا پس از 45 سال انتخابات اين كشور را بردند و رهبر جوان آنان، گونزالس، نخست وزير اسپانيا شد.
 • 2003:   «مركز امانتداري عمومي Public Integrity » كه يك سازمان داوطلب براي پاييدن دولت آمريكاست سي ام اکتبر 2003 نشاني وبسايت اين مركزرا كه بررس هاي آن محققان و روزنامه نگاران هستند به اين شرح اعلام داشت:
      www.publicintegrity.org
      «چارلز لويس» رئيس اين مرکز اعلام شده بود.
 • 2003:   دولت فرانسه براي تعمير كاخ تاريخي ورساي 158 ميليون دلار هزينه اختصاص داد . لويي چهاردهم ورساي را كه در آن قراردادهاي پايان جنگ جهاني اول امضاء شد شاه نشين فرانسه كرد.
 • براي اطلاع  سپيده دم به زبان انگليسی

     

  از آنجا كه تلاش پيگير چندين ساله ناشر اين سايت (تاريخ ايرانيان به صورت روزشمار آنلاين) با نيم قرن تجربه روزنامه نگاري و تحصيلات مربوط، براي تجديد پروانه روزنامه چاپي «سپيده دم» جهت انتشار در ميهن گرامي به جايي نرسيده است و از سوي ديگر «روزنامك» را به فارسي به صورن آنلاين منتشر مي سازد؛  تصميم گرفته كه به زودي به انتشار سپيده دم آنلاين به زبان انگليسي در نشاني زير اقدام كند كه حاوي اخبار و عكسهاي جالب و مهم روز و نقل گزارش ها و مقالات مربوط ايران از منابع انگليسي زبان خواهد بود:

  www.IranianDawnNewspaper.com

   

  روزنامک


  اِدیشن(نسخه) آنلاین مجله جهانی «روزنامک» به شماره ثبت 25178/92 حاوی «دستچینِ رویدادهای روز و گذشته» و چشم انداز فردا از دیدگاه اصحاب نظر و شخص ناشراست.
   همچنین نظرات، تجربه، مشاهدات و خاطرات (کارنامک) نوشیروان کیهانی زاده ـ روزنامه نگار و تاریخ نویس 77 ساله ـ با هدف ارتقاء دانش مخاطبان، سطح آگاهی ها و مدنیّت برای داشتن دنیایی بهتر و کمک فرهنگی به کاهش مسائل جوامع، بشریّت و پیشگیری از اشتباه با این شعار: توانایی محصول دانایی است و «دانستن» حق انسان.
  «روزنامک» که از نوامبر 2003 (21 آبان 1982) به صورت یک وبسایت، با هدف آموزش عمومی و خبر و نظررسانی ایجاد شده بود. شماره اول نسخه چاپی روزنامک نيز در آوريل 2014 (ارديبهشت 1393) در تهران منتشر شد.

  www.rooznamak.com


   
   

  مطالعه اين سايت و نقل مطالب آن با ذكر ماخذ (نشاني کامل سايت و نام مولف آن) آزاد است، مگر براي روزنامه هاي متعلق به دولت و دستگاههاي دولتي؛ زيرا كه مولف اين سايت اكيدا «روزنامه نگاري» را كار دولت نمي داند. روزنامه عمومي به عنوان قوه چهارم دمكراسي بايد كاملا مستقل از دولت و سازمانهاي عمومي باشد تا بتواند رسالت شريف خود را به انجام برساند.


   تماس با مولف:

  nhistorian (a) cox.net
  editor (a) iranianshistoryonthisday.com
  n.keihanizadeh (a) gmail.com