Iranians History on This Day
روز و ماه خورشيدي و يا ميلادي مورد نظر را انتخاب و كليد مشاهده را فشار دهيد
ميلادي
   خورشيدي

 
12 اكتبر
 
جستجو:

 
 


 هديه مولف

اين سايت مستقل و بدون كوچكترين وابستگي؛ هديه ناچيز مولف كوچك آن به همه ايرانيان، ايراني تبارها و پارسي زبانان است كه ايشان را از جان عزيزتر دارد ؛ و خدمتي است ميهني و آموزشي كه خدمت به ميهن و هموطنان تكليف و فريضه است كه بايد شريف و خلل ناپذير باشد و در راه انجام تكاليف ميهني نياز به حمايت مادي احدي نبايد باشد، و نخواهد بود. انتخاب موارد براي نگارش و عرضه در سايت نظرشخص مولف است.
 

 
   لينک به اين صفحه  

مهمترين رويدادهاي ايران و جهان در طول تاريخ در اين روز 12 اكتبر
ايران
سالروز برگزاري آيين بيست و پنجمين سده «تشکیل دولت سراسری ایران در 12 اکتبر 539 پیش از میلاد» در پاسارگاد ـ اعلامیه ها و نظرات جهاني کوروش
تصويري از کوروش بزرگ!

بيستم مهرماه سال 1350 (اكتبر 1971 و در سال 2013 مصادف با 12 اکتبر) به مناسبت بيست و پنجمين سده اعلام تشکیل دولت سراسری (واحد ـ مرکزی) ایران در سال 539 پیش از میلاد و نیز سالروز اعلام ایجاد جامعه جهانی ملل مشترک المنافع ایران (به نوشته مورخان غرب؛ امپراتوری پارسیان) و صدور اعلامیه حقوق انسان (مندرج در استوانه کوروش)، بزرگترين كنگره ايران شناسي با شركت تقريبا همه شرق شناسان جهان و مورّخان مربوط در تخت جمشید گشايش يافت.
     کوروش بزرگ (سيروس = سايرسCyrus the Great) در اکتبر سال 539 و پس از تصرف شهر بابل که طبق محاسبات تقویمی 12 و يا 13 اکتبر آن سال صورت گرفت تاسيس ايران واحد (مسکن سه طایفه ایرانی پارس، ماد و پارت ـ پارس ها در جنوب و شرق، مادها در غرب از محور ری و پارت ها = خراسانیان که تاجیک هم خوانده می شوند در شمال شرقی) و نیز فرضیه خود ـ ایجاد یک جامعه جهانی مرکب از ملل مشترک المنافع دارای یک دولت انتخابی واحد را اعلام داشت تا جنگ، فقر و تفاوت ها از میان برود. وی سرزمين هاي متصرفي را ملل مشترک المنافع ایران اعلام داشت که می توانند دین، زبان و رسوم خودرا که این رسوم ناقض اخلاقیات و رفتار نیک نبایدباشند حفظ کنند و قول داد که مقامات این ملل نیز محلی باشند (نه اعزامی از نقاط دیگر). به این ترتیب کوروش از امپراتوری ایران به نام یک جامعه مشترک المنافع یاد کرده و خواهان «جهانِ تک دولتی» مرکب از ملل دارای استقلال در امور داخلی شده بود که اندیشمندان در دو سه قرن اخیر آن را راه حل مسائل جاری بشریت دانسته اند که همچنان دچار جنگ و مشکلات اجتماعی ـ اقتصادی و نقض حقوق طبیعی بشر و آزادی ها و بازگشت به عصر فئودالیته ـ نه صورت ارباب زمین و روستا، بلکه صاحب کمپانی، موسسات مالی و بیمه هاست و سیاستبازی با هدف حفظ مقام و قدرت و به تدریج قرار گرفتن کشورها در کنترل جماعتی مشخّص و خاص.
     شهر بابل (بابيلون = بابيلو) پایتخت یک دولت به همین نام ـ و به باور مورخان؛ ظالم نسبت به بیشتر اتباع که قلمرو آن تا ساحل شرقی مدیترانه امتداد داشت و در 90 كيلومتري جنوب غربی بغداد امروز و در كنار فرات و مجاورت شهر حلّه واقع شده 12 و يا 13 اکتبر سال 539 پيش از ميلاد به دست ارتش ايرانيان افتاد و کوروش بزرگ وارد آن شهر شد و تحقق آرزوي خودرا كه ايجاد یک جامعه جهانی مشترک المنافع بود اعلام داشت و تلاشهاي 20 ساله اش را براي تحقق آن و وحدت ایرانیان با یک دولت واحد سراسری به عنوان پایه جامعه جهانی مشترک المنافع برشمرد. در همين شهر بود كه كوروش حقوق انسان را اعلام كرد كه لوح استوانه شکل حاوي متن آن، از آن زمان تاكنون باقي مانده و نخستین اعلامیه حقوق بشر بشمار می آید. وی بر همین اساس، يهوديان زنداني دولت بابل را آزاد و روانه زادگاه شان ساخت و به هزینه ایران شهرهای آنان ازجمله اورشلیم را بازسازی کرد. در کتب دینی از کوروش به نیکی یاد شده است.
     از زمان هخامنشيان تا پايان دوران ساسانيان تمامي منطقه بابل تا آشورستان و کردستان عراق امروز ساتراپي نهم ايران عنوان داشت.
     در دو هزار و پانصد و دهمین سالروز تاسیس دولت ايران واحد و اعلام آرزوی کوروش به تحقق یک جامعه جهانی مشترک المنافع و نیز حقوق انسان (اکتبر 1971 = مهرماه 1350)، سران كشورهايي كه به مناسبت اين سالروز به ایران دعوت شده بودند از آرامگاه كوروش بزرگ (بنيادگذار ايرانزمین) در پاسارگاد ديدن كردند و كوروش را به عنوان مردي آزاده كه همه انسانهارا داراي حقوق و حيثيت برابر اعلام كرده بود ستودند. در همين روز، شاه وقت ـ محمدرضاشاه پهلوی (پهلوي دوم) در برابر گور كوروش به احترام ایستاد و نطقي ايراد كرد كه پاراگراف هاي اول و آخر آن از اين قرارند:
     "كوروش! شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ايرانزمين بر تو درود باد.".
     "كوروش! شاه بزرگ، شاه شاهان، آزادمرد آزادمردان و قهرمان تاريخ ايران و جهان، آسوده بخواب؛ زيرا كه ما بيداريم و همواره بيدار خواهيم ماند!.".
     سه روز بعد از انجام مراسم در محل آرامگاه کوروش، 24 مهرماه (همان سال) در تخت جمشيد و با حضور سران دعوت شده، مراسم رژه تاريخ ايران برگزار شد. در اين رژه، سربازان با لباس و تجهيزات هر دوره از تاريخ ايران از برابر مدعوين گذشتند و مراسم، با شرح كامل توسط ايرج گرگين (متوفی) مستقيما از تلويزيون ملی پخش شد.
     نظر برخی از مورخان براین است که همین مراسم و نیز افزایش درآمد ایران از صدور نفت در 6 ـ 7 سال پس از آن، این نگرانی را در قدرت های وقت پدید آورد که نکند ایرانیان در صدد احیاء امپراتوری خود و دست کم کنفدراسیون ایران زمین مرکب از کشورهای مستقل باشند و .... بعدا قطعات جداشده ایرانزمین به صورت همکاری های اقتصادی و فرهنگی به یگدیگر نزدیک شدند که اخیرا نام «منطقه نوروز» بر آنها گذارده شده است زیراکه فرهنگ و نیاکان (تاریخ) مشترک دارند.
گوشه اي از مراسم 20 مهرماه 1350 در پاسارگاد در برابر آرامگاه كوروش بزرگ


    
کوروش، گور او در پاسارگاد و سفالنبشته اش؛ منشور ملل و حقوق بشر که متن آن را در اکتبر 539 در بابل اعلام داشت


    


 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
گشايش ساختمان تازه آرامگاه فردوسي در توس، مردي كه گفت «چو ايران نباشد تن من مباد»
Ferdowsi

بيستم مهرماه سال 1313 خورشيدي (در سال 2013 مصادف با 12 اكتبر 1934) رضاشاه پهلوي ساختمان باشكوه آرامگاه فردوسي را در توس خراسان طي مراسمي با حضور مستشرقين و ايرانشناسان سراسر جهان، اديبان كشور و مقامات فرهنگي و دولتي گشود.
     مورّخان متفقا «ابوالقاسم فردوسي» را تنها فرد در سراسر تاريخ بشر خوانده اند كه بدون هرگونه چشمداشت، همه عمر خودرا صرف زنده كردن تاريخ وطن خود (ايران)، خصلت هاي نيك هموطنان (ايرانيان) و زبان نياكان (زبان پارسي) و خدمت بي دريغ به شناساندن فرهنگ و تمدن كهن ميهنش كرد و به نوشته مرحوم دكتر رضازاده شفق، شصت هزاربيت شعر گفت تا شكوه ايران باقي بماند و باعث افتخار و دلگرمي نسل هاي بعد باشد تا بدانند كه چه ميراثي گرانبها و با عظمت برايشان باقي مانده است و با همه توان بكوشند كه اين ميراث همچنان سربلند و بزرگ و عزيز باقي بماند. فردوسي براي به نظم در آوردن تاريخ ايران، اسناد و نامه هاي فراوان خواند كه خود او گفته است:
     «بسي رنج بردم بسي نامه (مكتوب و سند) خواندم ـ زگفتار تازي (اسنادي كه به زبان عربي نوشته شده بود) و از پهلواني (اسنادي كه به پارسي دوران اشكاني و ساساني بود)».
     در آن سال به مناسبت هزار ساله شدن فردوسي كه ايرانيان بايد هميشه مرهون زحمات، احساس و عواطف وطندوستانه اش باشند يك هفته در سراسر كشور جشن گرفته شد و بهترين خيابان و ميدان تهران به اسم او نامگذاري گرديد. در شهرهاي ديگر مدارس و تالارها و خيابانها به نام فردوسي نامگذاري شد و بعدا مدارس تازه ساز و دانشگاه، كه اين قدرشناسي ها باز هم براي مردي كه گفت: چو ايران نباشد تن من مباد و ... و «همه سر به سر تن به كشتن دهيم ـ به از آن كه ايران به دشمن دهيم»، كم است.
    در خيابان تخت جمشيد (طالقاني) تهران زيباترين مدرسه (دبستان) نوبنياد كشور به نام فردوسي نامگذاري شد كه درسالهاي 1350 و 1351 در زمين اضافي آن اداره كل آموزش و پرورش تهران بنا گرديد.
    
نماي آرامگاه فردوسي مردي كه تنها در انديشه ايران و ايراني بود

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
کشف شبکه مقدماتي براندازي حکومت دکتر مصدق در تهران
Mosaddegh

در اين روز در سال 1331 شبكه اي در تهران كشف شد كه اعلام گرديد هدف از ايجاد آن برانداختن حكومت دكتر مصدق بود. با كشف اين شبكه گروهي از افسران ارشد كه دكتر مصدق آنان را بازنشسته كرده بود از جمله سرلشكر حجازي دستگير و بازداشت شدند. برادران رشيديان و عده اي غير نظامي ديگر در ميان بازداشت شدگان بودند. برخي از نمايندگان مجلس و سنا از جمله سرلشكر بازنشسته فضل الله زاهدي نيز متهم به همدستي با اين شبكه شده بودند كه قرار بود در پي سلب مصونيت پارلماني توقيف و پس از تكميل پرونده، احراز مجرميت و صدور كيفرخواست محاكمه شوند.
    اعلام شده بود كه اين شبكه با نقشه و كمك دستگاه جاسوسي انگلستان ايجاد شده است. به رغم تبليغ بسيار درباره کشف اين شبكه و ارتباط هاي آن كه گفته شده بود در صدد جلب برخي روزنامه نگاران هم برآمده بود به دليل وجود دوستان متهمان دراطلاعات شهرباني (پليس) و اطلاعات ارتش (ركن 2) اقدام عملي بيشتري صورت نگرفت.
    «تاريخ» نشان داد كه انگلستان با همدست ساختن دولت تازه حزب جمهوريخواه آمريكا (ژنرال آيزنهاور) ده ماه بعد با كمك همان گروه، كودتاي 28 امُرداد را به راه انداختند و به عمر حكومت دكتر مصدق پايان دادند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
صدور حكم اعدام براي سه همرزم دكتر مصدق
18 مهر سال 1333 خورشيدي حكم دادگاه بدوي نظامي تهران در روزنامه ها چاپ شد كه به موجب آن دكتر حسين فاطمي، مهندس احمد رضوي كرماني و دكتر علي شايگان از ياران دكتر مصدق به اعدام محكوم شده بودند. اتهام آنان ضديت با سلطنت و اقدام براي حذف شاه اعلام شده بود. اين حکم بعدا در تجديدنظر نظامي نقض شد. مهندس رضوي كرماني (نماينده مردم كرمان) در دوران حكومت دكتر مصدق نايب رئيس مجلس شوراي ملي بود، همين سمتي كه مهندس باهنر (کرماني) از سال 1383 برعهده گرفته است، با همان وسعت نفوذ.
    
مهندس احمد رضوي كرماني ــ دكتر علي شايگان ــ دكتر حسين فاطمي

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
عضويت ايران در پيمان بغداد و اعتراض مسكو
19 مهرماه 1334 (دهم اكتبر 1955) دولت شوروي نسبت به عضويت ايران در اتحاديه نظامي وابسته به غرب معروف به پيمان بغداد كه با هدف ضديت با شوروي و محاصره آن ايجاد شده بود شديدا اعتراض كرد و آن را مغاير با عهدنامه هاي دوجانبه از جمله قرارداد 1921 و مفاد پيمان عدم تجاوز منعقده در يكم اكتبر سال 1927 دو دولت خواند و متعاقب آن، جنگ تبليغاتي تهران و مسکو آغاز شد. باوجود اين، پارلمان ايران عضويت در پيمان بغداد را كه به خاطر آن جلال بايار رئيس جمهوري وقت تركيه يکم مهرماه آن سال به تهران آمده بود تصويب كرد.
     در سپتامبر 2008 يك مورخ آلماني در تفسير نزديك شدن ايران به روسيه گفته بود: ... و اينك نوبت غرب است كه از ائتلاف تهران و مسكو نگران شود زيرا كه ايران مي تواند پاي روسيه را به خليج فارس، افغانستان، عراق و ... باز كند و كمك كند تا قفقاز جنوبي زير فشار قرارگيرد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
4 ایرانی به عضویت پارلمان سوئد انتخاب شدند    به گزارش هفته نامه «ایران تایمز بین المللی» چاپ واشنگتن در شماره هشتم اکتبر 2010 خود، در انتخابات سوئد چهار ایرانی ـ سوئدی به نام های مریم یزدانفر، شادیه حیدری، حنیف بالی و امینه کاکاباوه به عضویت پارلمان این کشور برگزیده شدند.
    طبق این گزارش، چند ایرانی ـ سوئدی دیگر نیز که آراء کمتری به دست آورده بودند، عضو علی البدل پارلمان اعلام شدند تا چنانچه در طول دوره تقنینیه ـ عضو برنده آراء حوزه مربوط به عللی کنار برود جای اورا بگیرند. چهار برنده ایرانی انتخابات از اعضای سه حزب مختلف سوئد هستند. چهار تصویر بالا، زیرنویس و تیتر مطلب از «ایران تایمز» کاپی شده است.
    عکسها از راست به چپ: مریم، شادیه، حنیف و امینه
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
4 هزار میلیارد تومان در دست یک سودجوی ارزـ قوه قضایی: سودجویان با استخدام افراد و فرستادن به مراکز خرید و فروش ارز، قیمت را بالا می بردند
به گزارش 12 اکتبر 2012 خبرگزاری مهر، تا آن روز و ظرف یک هفته بیش از ۵۰ تن به اتهام اخلال در بازار ارز دستگیر شده‌ بودند. (طبق گزارش همين خبرگزاري داخلي) گفته شده بود که یکی از این افراد که هجدهم مهرماه (نهم اکتبر 2012) بازداشت شده ۴ هزار میلیارد تومان پول در گردش در بازار ارز داشت.
    رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نشست بیستم مهرماه 1391 مسئولان قضایی با بیان اینکه طبق بررسی‌های انجام‌شده، شماری از سودجویان و اخلالگران با استخدام افراد و گماردن آنان در مراکز خرید و فروش ارز، قیمت ارز را ساعت به ساعت [از طریق این افراد] و به صورت کاذب افزایش می‌دادند، گفت: دستگاه قضایی در چنین شرایطی قطعا با سودجویان برخورد خواهد کرد و علاوه بر رسیدگی قاطع به جرایم دستگیرشدگان اخلالگر در بازار ارز، شناسایی سایر اخلالگران نیز ادامه دارد.
    (در اين نشست) رئیس دستگاه قضایی با اشاره به اینکه «البته میزان تاثیر اخلالگران در التهاب بازار ارز باید به صورت دقیق کارشناسی شود» به تبیین دلایل التهاب در بازار ارز پرداخت و علاوه بر وجود اخلالگران و سودجویان، عدم وجود سیاست‌های ارزی منطقی، معقول و منظم، افزایش نقدینگی از سوی دولت و سوق داده نشدن نقدینگی به سمت تولید، و همچنین تحریم‌ها و فشارهای خارجی را عوامل دیگر ایجاد التهاب در این بازار برشمرد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
به رغم تحریم اقتصادی و کاهش درآمد ارزی، در 6 ماه 1391 بيش از نوزده هزار اتومبیل لوکس به ارزش 429 میلیون دلار وارد ایران شده است!
برغم تحریم نفت و معاملات بانکی و التهاب بازار ارز، به گزارش 12 اکتبر 2012 (21 مهرماه 1391) خبرگزاری فارس، شمار خودروهای خارجی وارده به جمهوری اسلامی ایران [که در این شرایط قاعدتا ضروری و حیاتی نباید محسوب شود] در شش ماهه اول سال 1391 هجری (تا پایان شهریورماه = 21 سپتامبر 2012) در مقایسه با مدت مشابه سال پيش از آن (1390) 17.1 درصد افزایش یافته بود.
    خبرگزاری فارس در اين گزارش خود نوشته بود: بااینکه قبلا گفته شده بود که تنها حدود 78 درصد خودروهای خارجی با «ارز مرجع ـ ارز مربوط به واردات کالای ضروری ازجمله دارو، برنج و گندم» وارد کشور شده است، بر پایه اطلاعات بدست آمده، تعرفه واردات همه خودروهای لوکس خارجی در شش ماهه اول سال 1391 بر اساس ارز 1226 تومانی (ارز مرجع) محاسبه شده است!.
    خبرگزاری فارس همچنين نوشته بود که طبق آمار گمرک ایران، در شش ماهه اول سال 1391 بیش از 19 هزار و 380 خودروی خارجی وارد کشور کرده اند به ارزش 429 میلیون دلار!، و میانگین بهای هر اتومبیل وارداتی 22,136 دلار بوده که نسبت به سال یکهزار و سیصد و نود 3.46 درصد گرانتر.
    فارس نوشته بود که با توجه به تحریم و کاهش درآمد ارزی کشور، ضرورت دارد که مجلس و دولت دست کم مبنای محاسبه تعرفه واردات خودروهای لوکس را تغییر دهند.
اتومبيلهاي لوکس و گرانبها در فروشگاههاي اتومبيل تهران ـ به گزارش دويچه وله (صداي آلمان)، از 24 پورشه سفارش خاورميانه 12 سفارش از ايران بود و همچنين سفارش اتومبيل لوکس مازراتي و ...

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
نماینده مجلس شورای اسلامی: با بی‌بند و باری و ولنگاری در مصرف ارز، لوازم آرایش و تجملات و اتومبیلهای لوکس وارد شد
روح‌الله حسینیان نماینده مجلس شورای اسلامی از تهران و از اعضای کمیسیون اصل نود (کمیسیون عرایض) 21 مهرماه 1391 (12 اکتبر 2012) گفت: اگر دولت بتواند درآمدها را به سمت و سوی «تولید» هدایت کند، قطعاً با فعال شدن این بخش می‌تواند مشکل بیکاری را حل، تولید ملی را افزایش و تورم را مهار کند.
    وی که سخنانش توسط خبرگزاری های داخلی انتشار یافت افزوده بود: از آنجا که هنوز دارای درآمد ارزی قابل ملاحظه‌ای هستیم، می‌توان این درآمد را پشتوانه تولیدات داخلی خود قرار دهیم. متأسفانه در مدتی که درآمد ارزی‌ کشور به شدت بالا بود، یک بی‌بند و باری و ولنگاری در مصرف ارز پذیرفته شد و عملاً اجازه دادیم که این مشکل بر اقتصاد ما حاکم شود. در سال گذشته (سال 1390 هجري) مقدار قابل توجهی ارز برای واردات لوازم آرایش هزینه شد. وقتی که با کشوری که برای رسیدن به حق علمی خود تلاش می‌کند، به مقابله می‌پردازند؛ لزومی ندارد آن کشور «ارز مرجع» و «ارز با بهای بازار آزاد» خودرا صرف وارد کردن تجملات کند. چرا باید برای واردات لوازم خانگی ارز هزینه کنیم. صنعتگران کشور می‌توانند تولیدات مناسبی را در این زمینه داشته باشند. تولید داخلی و رشد صنایع باید برای ما در اولویت باشد. هیچ لزومی ندارد که ارز ما با ولنگاری صرف واردات اتومبیلهای گران‌قیمتی شود که مانور تجمل‌‌گرایی در خیابان‌های «جمهوری اسلامی» ایجاد می‌کند. ثبت سفارش خودروهای وارداتی باید محدود شود.
    حسینیان گفت: دولت در این زمینه مقصر است و مجلس نیز در این ارتباط کوتاهی کرد. مشکلات اقتصادی کشور با هماهنگی قوای سه گانه قابل مهار شدن است.
    +++
    
    
عادت ایرانیان به ندادن مالیات

    در دو سال گذشته (از آغاز سال 2011) اقتصاددان های متعدد تحریم های اِعمال شده غرب را از لحاظی به سود ایران دانسته و گفته اند که این تحریم ها به تدریج ایرانیان را از لوکس گرایی، ولخرجی و خودنمایی (شو آف) خارج و دولت را به جای اتکاء به درآمد نفت، گاز و مواد معدنی دیگر متوجه درآمدهای مالیاتی و گمرکات برای تامین هزینه های اداری خود خواهد کرد، و نیز اجرای طرح های توسعه صنعت و کشاورزی و تشویق مردم به بازگشت به شهرهای کوچکتر و روستاها و انتقال فعالیت های اقتصادی و همچنین آموزشی به این مراکز. تحریم ها که امساک اقتصادی به دنبال خواهد داشت سبب خواهد شد که ایرانیان عادت دهها ساله به ندادن مالیات و عوارض را ترک کنند که تحول بزرگی خواهد بود. مطبوعات ایران باید خبرهای مربوط به مالیات ها در کشورهای دیگر را منتشر کنند تا به تَرک آن عادت ایرانی کمک شود.
    دهم اكتبر 1911 «مورگان شوستِر» آمريكايي كه خزانه دار كل ايران بود حقيقتی را اعلام داشت که یک ضعف تاریخی بود و در 102 سال گذشته به همان صورت باقی مانده و تداوم داشته است. وی اعلام کرده بود كه تا مسئله «ماليات گيري دقيق، منطقی و در سر موعد مقرر» در ايران حل نشود و در اين مورد سختگيري و دقت لازم به عمل نيايد هيچيك از مشكلات و ضعف های اين كشور برطرف نخواهد شد و دولت ضعیف است که تسلیم خواست های بیگانگان می شود.
    شوستر بعدا در بازگشت به آمريكا كتابي در زمينه خاطرات خود در طول اقامت در ايران نوشت و ضمن آن مسائل وقت ايران را برشمرد كه در صدر آنها، فرار ايرانيان از پرداخت ماليات به دولت و به اين لحاظ، تضعيف دولت بود كه بايد از تماميت ارضي كشور، حاكميت خود، دارايي و جان و امنيت و حيثيت اتباع حفاظت كند. شوستر نوشته است كه فرار ايرانيان از پرداخت ماليات، براي آنان به صورت يك عادت درآمده است و مجبورساختنشان به ترك اين عادت آسان نخواهد بود.
     پس از شوستر ساير مستشاران خارجي امور مالي ايران هم همين نظر ابراز كرده بودند. ميلِسپو مستشار ديگر، سه دهه بعد از شوستر گفته بود كه ايرانيان به دادن ماليات عادت نكرده اند، حال آن كه ثروت خود را بايد مرهون وجود دولت، امنيت و فرصت هاي برقرار شده توسط دولت بدانند و سهم خود را بپردازند.
    101 سال پس از اعلامیه شوستِر (هشتم اکتبر 2012)، یک روزنامه چاپ تهران از مصاحبه خود با مقامات پیشین ازجمله یک رئیس جمهور نتیجه گرفته بود که هزینه های دولت باید از مالیات و گمرک تامین شود و درآمد نفت و گاز طبیعی و مواد معدنی دیگر صرف تولید و توسعه صنعتی و کشاورزی و بخشی از آن هم برای روز مبادا ذخیره گردد. یک رئیس جمهور پیشین به این روزنامه گفته بود که در 7 سال پیش از تشدید تحریم ها، دولت 600 تا 720 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته که باید 400 تا 520 میلیارد دلار از آن را ذخیره کرده باشد که چنین نشده و این درآمد صرف واردات غیر ضروری (بیهوده) و لوکس و حیف و میل شده و یا مهاجران به صورت نقد با خود برده اند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در دنياي اقتصاد
جنگ سرد تازه با جنگ افزار «پول و تجارت»
نشست صندوق بین المللی پول که 187 عضو دارد و در دهه نخست ماه اکتبر 2010 در شهر واشنگتن (مقر دائمی آن) برگزار شده بود نتوانست مسئله جنگ پول را حل کند.
    تحلیلگران گفته اند که با موفق نبودن نشست، باید انتظار داشت که استفاده از پول به عنوان یک جنگ افزار در آینده ابعاد بیشتری به خود بگیرد و به تدریج تجارت و داد و ستد نیز به صورت یک جنگ افزار بالفعل دیگر مورد استفاده قرارگیرد. با استفاده هرچه بیشتر از این دو جنگ افزار که برنده تر از سلاح اتمی هستند، جهان قیافه تازه ای به خود خواهد گرفت.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو دموکراسي
سکوت جنبش «Tea Party»
نتایج به دست آمده از نظرسنجی گالوپ (یک موسسه سنجش افکار) که دهم اکتبر 2010 انتشاریافت، نشان داد که «درصد» مخالفان حزب دمکرات آمریکا ـ حزب حاکم ـ از 54 درصد تجاوز کرده و بعید است که در انتخاباتنوامبر 2010 بتواند اکثریت خودرا دست کم در مجلس نمایندگان حفظ کند. (اين پيش بيني تحقق يافت و حزب دمکرات در انتخابات نوامبر 2010 اکثريت را در مجلس نمايندگان آمريکا از دست داد. هر دوره تقنينيه مجلس نمايندگان آمريکا 2 سال است).
    جنبش «تی پارتی Tea Party» که تمایلات ناسیونالیستی دارد و نزدیک به حزب جمهوریخواه است سالهاي 2009 تا 2011 در تغییر نظر سیاسی آمریکاییان نقش موثر داشت ولي در کمپين انتخاباتي سال 2012 صدايي از آن شنيده نشده است!.
    قبلا گفته شده این جنبش که از میان تظاهرات خیابانی سال 2009 سرافراشته است می رود تا حزب سوم آمریکا شود. اين جنبش نام خودرا از انقلاب ضد انگلیسی دهه هشتم قرن هجدهم مهاجران و ریختن چای وارداتی تجار انگلیسی به دریا در ساحل بوستون گرفته است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو ادبيات
سالروز درگذشت آناتول فرانس Anatole France
Anatole France
12 اكتبر 1924 ، آناتول فرانس يكي از پُركارترين نويسندگان فرانسه، عضو آكادمي علوم اين كشور و برنده جايز ه سال 1921 نوبل در ادبيات درگذشت. وي در عين حال يک شاعر بود و داراي سه مجموعه شعر است.
    داستانهاي آناتول فرانس كه 16 اپريل 1844 در پاريس به دنيا آمده بود و به موازات داستان نويسي، روزنامه نگاري هم مي كرد و درگير امور سياسي نيز بود، از زمان ماجراي دريفوس Dreyfus، بوي سياسي يافت. مهارت و استعداد او در نوشتن كم نظير بود. گاهي طنز سياسي هم مي نوشت. شهرت او در عالم ادبيات با انتشار داستان «جنايت سيلوستر بونار The Crime of Sylvestre Bonnard» آغاز شد. مولفان تاريخ ادبيات وي را بزرگترين نويسنده فرانسه در عصر خود توصيف کرده اند. آناتول فرانس که قبلا فرانسوا آناتول نام داشت در طول عمر نويسندگي اش 25 داستان، 9 کتاب غير داستاني، يک کتاب تاريخ، 4 نمايشنامه و 4 خاطره نوشت که 4 خاطره او پُر از نکته و اندرز است.
    داستانهاي معروف آناتول فرانس جزيره پنگوئن، زنبق سرخ ، شورش فرشتگان، كتاب دوست من عنوان دارند و ... .
    چند نکته و اندرز از آناتول فرانس:
    ــ داشتن برنامه کافي نيست، بايد به آن اعتقاد داشت.
     ــ عمر کوتاه است، اين را مي دانيم ولي آن را هدر مي دهيم.
    ــ حماقت کردن بدتر از شرارت کردن است.
    ــ هنر آموزش و پرورش روشن ساختن فرد به انتخاب راه درست و مقصد (هدف) و تفکر کردن است.
    ــ وجدان مورخ نبايد اجازه دهد که تاريخ را فاتحان بنويسند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
زادروز زن سياهپوستي که خبرنگاري در بيمارستانها اورا يک داستان نگار نامدار کرد
Ann Lane Petry

بانو «ان لين پتريAnn Lane Petry» نويسنده سياهپوست آمريكايي 12 اكتبر 1908 به دنيا آمد و 89 سال عمر كرد. وي كار نويسندگي را از روزنامه نگاري آغاز كرد و براي روزنامه هاي نيويورك گزارش هاي بهداشتي و اكتشافات پزشكي و به بازار آمدن داروهاي تازه را مي نوشت.
    رفت و آمد «ان لين» به بيمارستان ها و مشاهده مشکلات و ازجمله وضعيت مردمي كه پول براي درمان خود نداشتند، وي را داستان نگار كرد. در آن زمان هنوز اصلاحات اجتماعي روزولت و كمكهاي درماني صورت نگرفته بود.
     نخستين داستان او «خيابان» عنوان داشت كه در آن زمان بيش از يك ميليون نسخه فروش رفت. در اين كتاب كه شرح زندگاني يك زن كارگر بود كه بايد به تنهايي پسرش را بزرگ مي كرد. «ان لين» ضمن اين داستان، انواع بي عدالتي ها و ضعف هاي وقت جامعه آمريكا را تشريح کرده بود كه كمك بزرگي به اصلاح وضعيت شد.
    كتابهاي مهم ديگر بانو «ان لين» عبارتند از: هاريت، تي تويا، زني از مزرعه، فرار در زير شاسي قطار راه آهن و .... وي كه فارغ التحصيل دانشگاه كلمبيا در رشته نويسندگي داستان (خلاقيت) و بيوگرافي بود چندين بيوگرافي خوب هم نوشته است و اشخاص محبوبي را براي نوشتن بيوگرافي شان انتخاب كرده بود که حرف هاي زياد براي گفتن در دل داشتند.
    وي در يک مصاحبه راديويي گفته بود که آرزو دارد بتواند مشکلات سالهاي آخر عمر را منعکس کند تا يک فرد از جواني در انديشه پيري خود باشد و خودرا با کم خميده، تنها و دردآلود مجسم کند.
Ann Lane در پيري و خميدگي

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو دانش
3 فضانورد در يك سفينه براي نخستين بار در تاريخ فضانوردي
وُسخود ـ 1


     دانشمندان شوروي 12 اكتبر 1964 سه فضانورد را با سفينه «Voskhod – 1» به فضا فرستادند. اين نخستين بار در تاريخ فضانوردي بود كه با يك سفينه، سه فضا نورد به مدار زمين فرستاده مي شدند.
    سر نشينان اين سفينه؛ «كوماروف، فئوكيستوف و يگورف» بودند.
    معلوم نيست كه پس از فروپاشي شوروي، اين همه پيشرفتهاي علمي كه نتيجه شكيبايي مردم اين اتحاديه از تقاضاي برخوردار شدن بيشتر از رفاه زندگاني بود، چه شد؛ دفعتا همه صداها خاموش شد!.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو رسانه‌ها
زادروز «مهران کرمي» از روزنامه نگاران نسل نوين ايران
Mehran Karami

امروز زادروز مهران کرمي است که در سال 1347 به دنيا آمده و از روزنامه نگاران موفق نسل نوين ايران است. مهران پس از اتمام تحصيلات دانشگاهي از سال 1373 کار روزنامه نگاري را از راديو - تلويزيون آغاز کرد و در سال 1377 به روزنامه ها آمد و پس از تاسيس روزنامه شرق در شهريور 1382 با سمت معاونت سردبير اين روزنامه کار خودرا دنبال کرد. در اين سمت، مهران مسئوليت نيمي از مطالب روزنامه شرق را برعهده داشت. بعضي روزها هم سرمقاله هاي «شرق» را مي نوشت که خواندن آنها نشان مي داد که نويسنده در رعايت قواعد مقاله نويسي مهارت کامل دارد و درباره موضوع مقاله، اطلاعات گسترده به دست آورده و به آن چه که مي نويسد معتقد است.
    در پي توقيف شرق، کرمي با همان سمت مدتي در روزنامه اعتماد کار کرد و پس از تجديد انتشار روزنامه «هم ميهن» که مي رفت در صدر روزنامه هاي ايران قرارگيرد به آنجا دعوت شد که «هم ميهن» نيز عمري نکرد. از آنجا که غلامحسين کرباسچي ناشر «هم ميهن» دبيرکل حزب کارگزاران است؛ مهران و تيم او به روزنامه کارگزاران ارگان اين حزب منتقل شدند و سردبيري روزنامه کارگزاران به مهران کرمي سپرده شد که در کار خود موفق بود.
    مهران کرمي در زمستان 1388 در روزنامه اقتصادي پول سرگرم کار شد و پس از رفع توقيف از روزنامه بهار به اين روزنامه رفت و سپس به اعتماد بازگشت و همکار دکتر بهروز بهزادي روزنامه نگار قديمي ايران شد.
     مهران با اعضاي تحريريه و دبيراني که با او کار مي کنند رفتاري دوستانه دارد و مخالف اديت سنگين مطالب، بدون مشورت با دبير و خبرنگار مربوط است. وي علاقه مندي بيشتري به مطالب سياسي دارد و در زمينه سياست و علم حکومت معلومات و اطلاعات او کامل است. به گفته همکارانش، مهران با يک نگاه خبر را از نظر و تبليغ تشخيص مي دهد. در جامعه مطبوعات ايران، مهران به فردي فروتن و باحوصله معروف است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ساير ملل
ورود اروپاييان به قاره آمريكا ـ روز كلمبوس ـ انتشار كتابي تازه درباره بوميان آمريكا
Columbus

كريستف كلمب (کريستوفر کلمبوس) كه براي يافتن راه دريايي به هند از طريق درياهاي غرب، اروپا را ترك كرده بود 12 اكتبر 1492 (روزي چون امروز در 520 سال پيش) به جزاير آنتيل (نه چندان دور از آبهاي كوبا) رسيد كه سالروز رسيدن او به قاره اي است كه بعدا يك نقشه كش آلماني نام «آمريكا» بر آن نهاد زیرا که امضای امریگو وسپوسی (از همراهان کلمب در سفرهای آخر) در زیر بیشتر مسیر کشتی ها (لاگ) بود.
    به باور بسياري از مورخان و جامعه شناسان، ورود اروپاییان به قاره غربي سر آغاز نابودي بيشتر بوميان اين قاره شد.
     كلمبوس با سرمايه اسپانيا و ازجانب پادشاه اين كشور و در جريان رقابت با پرتغال بر سر تصرف سرزمين هاي دوردست به اين مسافرت دست زده بود. پرتغالي ها قبلا راه دريايي به آسيا از طريق جنوب آفريقا را يافته بودند و پادشاه اسپانيا مي خواست كه راه ديگري به دست آيد. در اسپانيا 12 اكتبر به مناسبت رسيدن کلمبوس به قاره غربي، روز ملي است و به همين گونه در كشورهاي آمريكايي از جمله ايالت متحده. در دهه يکم قرن 21 که بومیان در چند کشور آمریکای لاتین قدرت را به دست گرفته اند انتقاد از کلمب و سایر استعمارگران اروپایی آمريکا امری عادی شده و به اشاره هوگو چاوس رهبر ونزوئلا مجسمه های کلمب از چند شهر ونزوئلا برداشته شده است.
    در سال 2005 يك پژوهشگر آمريكايي به نام چارلز مان Charles C. Mann كتابي درباره رسيدن اروپاييان به قاره غربي منتشر كرد كه در آن مطالب تازه اي به دست داده شده است ازجمله اينكه مولف ثابت كرده كه هنگام ورود كلمبوس به قاره آمريكا، اين قاره 90 تا 110 ميليون جمعيت داشت (بيش از اروپاي آن زمان)، داراي شهرهاي بزرگ، صنعت و كشاورزي، فرهنگ، تمدن چشمگير و حتي تقويم بود. بوميان يا بر اثر ميكربهايي كه از اروپا با مهاجران و حيوانات اهلي اروپا از جمله مرغ و اسب وارد آنجا شده بودند درگذشتند و يا به خاطر طلا و تصاحب اراضي شان كشته شدند.
Charles C. Mann و پشت جلد کتابش

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
... و به اين دليل بود كه روزولت درخواست هيتلر براي جلوگيري از گسترش جنگ را رد كرد!
دوازدهم اکتبر سال 1939 روزولت رئيس جمهوري وقت آمريكا پيشنهاد هيتلر را رد كرد كه ميان انگلستان و فرانسه از يك سوي و آلمان از سوي ديگر واسطه صلح شود تا خونريزي بيشتري روي ندهد!.
     مورخان بي طرف که پس از جنگ جهاني دوم، روي اين پاسخ تامل برانگيز تحقيق کرده اند نوشته اند كه هدف روزولت، ابرقدرت كردن آمريكا بود و حساب کرده بود که تنها يك جنگ بين المللي مي توانست اين هدف را تحقق بخشد. آمريكا از قاره هاي قديم فاصله زياد دارد و با جنگ افزارهاي آن زمان، از يك جنگ جهاني آسيب چنداني نمي ديد. امروزه، موشك است كه فاصله ها را از ميان برداشته است. اگر پاسخ روزولت مثبت بود، شايد جنگ برسر لهستان به آن صورت گسترش نمي يافت و جهاني نمي شد.
    پيش بيني روزولت درست بود و آمريكا از ميان ويرانه هاي جنگ جهاني دوم، به صورت يكي از دو ابر قدرت جهان قد علم كرد و با كنار رفتن مسكو از ميدان بازي در آغاز دهه 1990، قدرت اول جهان شد.
     پيش از روزولت، دولت انگلستان و دولت فرانسه هم كه قبلا به آلمان اعلان جنگ داده بودند پيشنهاد صلح هيتلر را ـ پيش از آنكه آتش جنگ ميان آنها روشن شود رد كرده بودند. اعلان جنگ انگلستان و فرانسه به آلمان به خاطر تعرض آلمان به لهستان بود. هدف هيتلر از تعرض به لهستان، بازگرداندن مناطق آلماني بود که فاتحان ـ پس از شکست آلمان در جنگ جهاني اول از اين کشور جدا کرده و به لهستان داده بودند. هيتلر در صدد متحد ساختن همه آلماني تبارهاي اروپا در زير يک پرچم بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
درسي بزرگ براي هر مقام دولتي: نخست وزيري كه قرباني عادت بد خود ـ رشوه گيري شد
Tanaka Kakuei

دوازدهم اكتبر 1983 تاناكا كاكوئيTanaka Kakuei نخست وزير پيشين ژاپن محكوم به رشوه گيري (پورسانت) از شركت هواپيمايي آمريكايي لاكهيد شد و به چهار سال زندان و بازگرداندن پول به خزانه دولت محكوم گرديد و از فرط اندوه سكته خفيف مغزي كرد و از ناحيه صورت فلج شد و طولي نكشيد كه درگذشت. وي در طول رسيدگي قضايي نيز به دليل افسردگي و اضطراب به الكل پناه برده و در نتيجه به بيماري فشار خون و مرض قند دچار شده بود و حلاوت زندگاني را از دست داده بود.
    تاناكا در جريان خريد هواپيماهاي مسافربر از نوع «ال ـ1011 » يك ميليون و هشتصد هزار دلار هديه! گرفته بود. موضوع هنگامي برملاء شد كه ميان كارخانه هاي هواپيماسازي آمريكا اختلاف افتاد و موضوع پورسانت ها در رقابت براي فروش به روزنامه ها درز كرد و سناي آمريكا با توجه به افشاگري روزنامه ها، مديران شركت لاكهيد را احضار و آنان به دادن پورسانت از جمله به تاناكا اعتراف كردند. هنري كيسينجر تلاش بسيار كرد كه روي قضيه سرپوش گذارده شود كه موفق نشد و تاناكا كه در دهه 1970 دو بار نخست وزير ژاپن بود تحت تعقيب قضايي قرار گرفت.
    تاناكا كه در نوجواني زندگاني سختي را پشت سر گذارده بود از دهه هاي بعدي عمر وارد كار معاملات و مقاطعه كاري و سپس وارد سياست شد، در خانواده خود ازدواجهاي سياسي را ترويج داد، با سياستمداران و دولتمردان رفت و آمد كرد و بالاخره به معاونت وزارت دادگستري ژاپن منصوب شد كه در اين سمت براي فيصله دادن به مشكلي، از اتحاديه كارگران معادن زغال سنگ كه با صاحبان معادن اختلاف داشتند معادل 128 هزار دلار رشوه گرفت كه پس از افشاء قضيه، سمت خودرا از دست داده و به دنياي معامله گري و مقاطعه كاري بازگشته بود. اين بار با دادن كمك مالي به برخي از احزاب و تبليغات انتخاباتي نامزدهاي معيّن، بارديگر خودرا وارد صحنه كرد و نسل جوان كه از سابقه رشوه گيري او بي خبر بود وي را به مجلس فرستاد و پلكان ترقي را تا نخست وزيري بالا رفت ولي عادت بد خودرا فراموش نكرد و از لاكهيد پورسانت گرفت و با اين عمل خودرا از همه چيز به هيچ تبديل كرد و ....
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
«لولا دا سيلوا» که بالاخره رئيس کشور برزيل شد
«لويز لولا دا سيلوا » كه در انتخابات اكتبر سال 2002 كشور 200 ميليون نفري برزيل ــ دومين كشور پرجمعيت قاره آمريكا ــ بالاترين ميزان آراء را به دست آورد و رئيس اين کشور شد، 27 اکتبر 1945 در خانواده اي فقير به دنيا آمده بود به گونه اي كه مجبور شد در 12 سالگي خودرا از مدرسه روزانه به شبانه منتقل كند تا بتواند روزها واكسي دوره گرد شود و به مادر كارگرش كه هفت فرزند داشت كمك برساند. او دبيرستان شبانه فني را به اتمام رساند و در يك كارخانه چوب بري و ورق آهن «رنده گر» شد و برادرش به حزب كمونيست پيوست. دا سيلوا كه ارّه كارخانه نيمي از يك انگشت كوچك اورا قطع كرده است همان زمان كارگران كارخانه را تشويق به تاسيس اتحاديه براي دفاع از حقوق خود كرد. نخستين زنش به دليل نداشتن پول بيمارستان، هنگام وضع حمل درگذشت و در همين اثناء برادر كمونيست او هم دستگير و شكنجه شد و دا سيلوا كه شهرت «اعتصاب راه ا نداز» يافته بود حزب «كارگران» را برپايه افكار تروتسكي (سوسياليسم انعطاف پذير) تاسيس كرد و پس از اين كه به رياست سنديكاي كارگران فلزكار برزيل انتخاب شد و اندكي بعد هم به زندان افتاد شهرت ملي به دست آورد و هرچه شهرت او بيشتر مي شد بر اعضاي حزبش افزوده مي گرديد.
     پس از فروپاشي شوروي و به حالت دفاعي در آمدن سوسياليستها در سراسر جهان، دا سيلوا گفت كه حزب او از اين پس همانند درختي خواهد بود كه تنه اش سوسياليست و شاخه هايش تا حد سوسيال دمكرات انعطاف پذير خواهند بود و با اين عمل روشنفكران، محيط زيستي ها و بسياري از كسبه جزء را با خود همراه كرد. وي سپس هدف حزب را عمومي تر كرد كه عبارتست از دفاع از منافع كشور، رفاه مردم، ساختن جامعه بدون تبعيض، مبارزه بي امان با تبه كاري و خيانت و نيز درپيش گرفتن همزيستي با ساير نظامها. شعار او در انتخابات سال 2002 اين بود: به كسي راي دهيد كه گرسنگي خوردن، فقر و تبعيض را با پوست و گوشت خودلمس كرده باشد.
    انتشار بيوگرافي او در آستانه انتخابات و توزيع به موقع آن كمك بزرگي به پيروزي اش كرد. دا سيلوا مبارزه منفي در انتخابات را تا اين حد كه كارهاي عمومي ناصحيح نامزد رقيب و كارهايي كه مي توانست بكند و نكرده اعلام شود تا راي دهندگان روشن باشند و با چشم باز به صندوقهاي راي گيري بروند رد نمي كند.
    پيروزي دا سيلوا يك معناي بزرگتر هم داشت و آن رد نظام اقتصادي بازار آزاد از سوي برزيلي ها است كه باعث بيكاري، افزايش قيمتها وتورم پول (پايين رفتن بهاي برابري پول ملي) شده بود. پس از پايان دو دوره رياست جمهوري داسيلوا (از يکم ژانويه 2003 تا 31 دسامبر 2010)، اينک بانو روسف Dilma Vana Rousseff متولد دسامبر 1947 و مادر يک فرزند ـ يک زمان رئيس دفتر دا سيلوا و از همفکران او بر جايش نشسته است. بانو روسف در جواني يک مبارز و چريک شهري بود و سالها در زندان.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
بانو «شيرين عبادي» 12 سال پس از بانو «سان سون کي»
شيرين عبادي
11 اكتبر سال 2003 كميته نروژي تعيين جوائز سالانه نوبل، بانو «شيرين عبادي» حقوقدان ايراني (و در آن زمان 56 ساله) را شايسته دريافت جايزه صلح آن سال اعلام داشت و اضافه كرد كه با توجه به تلاشهاي او در راه تحقق حقوق بشر اين تصميم را گرفته است.
    بانو عبادي درست 12 سال پس از اعلام نام بانو «سان سو كي Aung San Suu Kyi» از كشور ميانمار (برمه)، برنده جايزه صلح نوبل شد. در مورد بانو سان سو كي اعلام شده بود كه مبارزاتش در راه تحقق دمكراسي در ميانمار مد نظر بوده و مستحق اين جايزه تشخيص داده شده است.
    بانو عبادي در جريان ديدار از فرانسه بود كه از اين تصميم كميته نروژي تعيين جايزه آگاه شد. بانو عبادي ـ مشاور قضايي (وکيل دادگستري)، سابقا (دردوران نظام سلطنتي) در ايران قاضي دادگاه بود.
Aung-San Suu Kyi


    
    
    
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
چرا اين بانوي جراح تارك دنيا شده بود؟
دكتر «ورا داسVera Duss»


    نيمه اول اكتبر 2005 بانو دكتر «ورا داسVera Duss» معروف به «مادر بنديكتBenedict» در 95 سالگي درگذشت. وي كه يك جراح معروف آمريكايي و فارغ التحصيل دانشكده پزشكي پاريس بود و تخصص جراحي را از آمريكا گرفته بود ناگهان دست از مطب داري كشيد و به صف زنان تارك دنيا پيوست و در ايالت «كانتكتي كت» آمريكا در زميني بزرگ يك صومعه ساخت و در آنجا با دهها زن ديگر كه همانند او تارك دنيا شده بودند به مدت بيش از نيم قرن به مداواي رايگان مردم پرداخت. شمار زنان اين صومعه در دهه يکم قرن 21 و پيش از فوت دکتر داس به 37 تن رسيده بود. اين زنان در زمين صومعه كشاورزي و دامداري هم مي کنند و خودكفا بوده اند.
     دكتر بنديكت در يك مصاحبه گفته بود: پس از اين كه همكارانم را ديدم كه از حرفه پزشكي براي جمع مال استفاده مي كنند و عمدتا جوياي پول هستند و به موازات كار پزشكي تجارت هم مي كنند حس كردم كه مادرم نيز به خاطر پول و ماديات و اين كه يك كار پردرآمد داشته و بيكار هم نمانم مرا به دانشكده پزشكي فرستاده بود، نه براي خدمت به خلق و كاستن درد و رنج آنان. بنابراين، از هرچه پول و ماديات متنفر شدم و ترك دنيا كردم و به صومعه و درمان رايگان مردم و خدمت بي دريغ به آنان شتافتم.
     با وجود اين كه «مادر بنديكت» در سال 1995 از سوي بازرسان پاپ به عنوان يك فرد «سختگير» نسبت به ساكنان صومعه گزارش شده بود، از اين توصيف نرنجيد و بكار خود تا آخرين روز عمر ادامه داد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
تدابیر تازه برای مقابله با حملات تروریستی به ناوهای آمریکا


دوازدهم اکتبر 2010 دهمین سالروز انفجار انتحاری دیسترویر (در ایران، اصطلاحا؛ ناوشکن) کُل Cole است. عکس بالا تمامی صفحه اول شماره دهم اکتبر 2010 یک روزنامه 400 هزار تیراژی آمریکا را پوشانده بود که نوشته بود: حمله به کُل در بندرگاه عدن ـ جمهوری یمن وضعیت مراقبت از کشتی ها و آمادگی خنثی کردن تعرض تروریستی را برای همیشه تغییر داد.
     این روزنامه در زیر تیتر بزرگ خود (که در بالا کاپی شده) نوشته است که حمله به این دیسترویر آمريکايي، قواعد و ضوابط نوین به میان آورده است از مراقبت از کشتی ها تا ....
    در متن مطلب آمده است که طبق مقررات تازه، اطراف کشتی های نظامی آمریکا که در یک بندر خارجی پهلو می گیرند به فاصله معیّن طناب حاوی محفظه توخالی (گویچه شناور در آب، اصطلاحا «بوی buoy») قرارداده می شود تا قایق های کوچک از آن عبور نکنند و به کشتی نزدیک نشوند. دولت مربوط که بندر در آن کشور قرار گرفته باید متعهد به حفظ امنیت کشتی شود. ضمنا افراد نیروی دریایی آموزش مقابله با تروریسم دیده اند.
    در انفجار کُل 17 تن از افراد نیروی دریایی آمریکا کشته و 39 تن دیگر مجروح شدند. القاعده همان زمان مسئولیت این حمله را برعهده گرفت و دولت سودان متهم به تامین تسهیلات در خاک خود برای القاعده شد. عکس مقتولین در بالا آمده است. کُل پس از انفجار به تعمیرگاه منتقل و پس از مرمّت بکار بازگشته است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
استراتژي تازه آمريکا در برابر چين
در فرودگاه هانوی سرلشکر هومان و ستوان تانگ آن از وزیر دفاع وقت آمریکا استقبال کردند

رابرت گیتس وزیر دفاع وقت آمریکا (دکتر در تاريخ) یازدهم اکتبر 2010 وارد هانوی پایتخت ویتنام شده بود تا ضمن مذاکره با سران این کشور از میزان و نوع نگرانی آنان از افزايش بنيه نظامي رژيم پکن آگاه شود. وی برای کسب همین اطلاع به چند کشور اطراف چین که نگران قدرت گرفتن این کشورند رفته بود. کشورهای منطقه دارای جوامع چینی و اختلافات کوچک و بزرگ ارضی و دریایی با چین هستند. گفته شده است که اطلاعات به دست آمده از نگرانی این ممالک، در استراتژی دولت واشنگتن در قبال آسیای جنوب شرقی را تاثیرگذار بوده است. اختلافات ارضي ويتنام با رژيم پکن يک بار به جنگي تمام عيار ميان دو کشور انجاميد. دولت آمريکا براي کنترل چين، در استراليا نيز تفنگدار دريايي مستقر ساخته است.
    هانوی در پي يک رشته جنگ در دهه های 1960 و 1970 با آمریکا، اينک با اين کشور مناسبات عادي و مبادله کالا دارد و رسانه هاي دو کشور مطلب منفي منتشر نمي کنند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
چرا فرار از ازدواج؟ ـ داستان شنيدني «نانسی دانساویج»
نانسی مادر «اوا»
مطلبي که در زیر می آید در ده روز نخست ماه اکتبر 2010 يکي از پرخواننده ترین موضوعات رسانه های آمریکا شناخته شده بود که دقت در آن بخشی از پیامدهای مشکلات خانوادگی را نشان می دهد.
    بانو «نانسی دانساویج» برغم داشتن یک دختر پنج ساله به نام «اوا» 26 سال پیش از شوهرش جدا شد زیرا که ادامه زندگانی با او امکان نداشت. طبق رسم آمریکاییان، کودک به مادرش داده شد، ولی پدر طفل با توسل به دستگاه قضایی تلاش کرد که «اوا» را از مادر بگیرد. نانسی که چنین دید «اوا» را برداشت و از ایالت نیوجرزی به ایالت نوادا فرار کرد و در اینجا با تغییر نام خود به «دبی» و دخترش به «ملیسا» به زندگی ادامه داد. به سبب استقلال داخلی ایالات آمریکا که هرکدام استیت (کشور) خوانده می شوند و قوانین و مقرارات جداگانه دارند، پدر «اوا» نتوانست اورا بیابد.
    بالاخره «اوا = ملیسا» دارای نامزد شد ولی بدون ورقه هویت (در آمریکا؛ اصطلاحا گواهی تولد) و شماره سوشل سیکیوریتی (عملا؛ شماره ملی)، ثبت ازدواج امکان پذیر نبود و نامزد او با ازدواج «کامان لا = مُتعه = خودمانی = غیر ثبتی» موافقت نمی کرد و در اینجا تنها یک راه باقی مانده بود و آن اعتراف مادر او ـ نانسی به تغییر غیر قانونی نام او و تن دادن به محاکمه و احتمالا مجازات.
    جامعه شناسان در تفسیر این رویداد گفته بودند: ... که مشکلات طلاق و حضانت طفل در جوامع امروز که نمونه اش در این مورد (case) مشاهده می شود از علل فرار زن و مرد از ازدواج رسمی (ثبتی) است و لازم است که تا دير نشده با وضع قانون تسهیلات برقرار شود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
«خیبر» تنگه ای استرتژیک و دروازه آسیای جنوبی ـ نگاهي کوتاه به تاريخچه آن و تجزيه پشتون ها


در دهه نخست اکتبر 2010 پاکستان با بستن «تنگه خیبر» به روی کامیونهای حامل تدارکات نیروهای نظامی «ناتو» در افغانستان باردیگر اهمیت استراتژیک تاریخی این تنگه را که از دیرزمان، در منطقه زبانزد خاص و عام بوده است تازه کرد.
    دولت پاکستان با اینکه از زمان تاسیس، متحد غرب بوده است با بستن موقت تنگه خیبر که از یک هفته تجاوز نکرد نسبت به کشته شدن دو گارد مرزی خود به دست نیروهای آمریکایی و نیز بمباران غیر نظامیان واکنش نشان داد. تدارکات واحدهای نظامی «ناتو» در افغانستان ازجمله بنزین خودروها و تانکها با کامیون و از طریق پاکستان حمل می شود و کوتاهترین و امن ترین مسیر آن «تنگه خیبر» است.
    اهمیت استراتژیک تنگه خیبر که در ارتفاع هزار و هفتاد متری رشته کوههای «هندوکُش» و در دل کوه سفید و کنار يک کُتل قرارگرفته و 53 کیلومتر طول دارد از قرن ششم پیش از میلاد که داریوش بزرگ از طریق آن نیروی نظامی به هند فرستاد آشگار شد. قبلا آرین های جنوبی از همین مسیر به هند شمالی و پنجاب رفته بودند. اسکندر مقدونی نیز در سال 326 پیش از میلاد از همین گذرگاه گذشت و وارد دره سند شد.
    «تنگه خیبر» که در پاکستان به درّه خیبر معروف است در برخی نقاط تنها سه متر عرض دارد و این عرض در نقاط دیگر تا 130 متر گسترش می یابد. محمود غزنوی که بر ایران خاوری به پایتختی غزنه (غزنین) حکومت می کرد ده قرن پیش از همین تنگه گذشت و با شعار ترویج اسلام میان هندوان و تخریب معابد آنان غرب هند (پاکستان امروز) را تصرف کرد. امیر تیمور گورکان (تیمور لنگ) نیز برای تصرف هند شمالی و شهر دهلی نیروهای خودرا از تنگه خیبر عبور داد. عبور ارتش نادر در قرن هجدهم از تنگه خیبر در تعقیب قندهاری های یاغی شهرت بیشتری دارد. وی در این لشکرکشی دهلی را هم تصرف کرد.
    انگلیسی ها پس از استیلا بر هندوستان، از ناحیه تنگه خیبر احساس ناامنی و خطر می کردند زیراکه از زمان احمدخان درّانی عبور پشتونها از این تنگه و تعرض به اعماق هند امری عادی شده بود. دو طایفه پشتون که در اطراف تنگه زندگی می کردند خودرا مالک آن می دانستند و از کاروانهای عبوری مالیات و باج می گرفتند. انگلیسی ها در سه جنگ خود با پشتون ها (جنگهای 1839 تا 1842، 1878 تا 1880 و نبرد 1919) از این تنگه استفاده کردند. پشتونها در ژانویه 1842 در کنار این تنگه انگلیسی ها و هندی های فراری را به دام انداختند و 16 هزار از آنان را کشتند و مابقی را به بردگی مجبور ساختند.
     انگلیسی ها که با ترسیم خط مرزی «دوراند» و تقسیم طوایف پشتون میان افغانستان و هندوستان خود (اینک پاکستان) یک مسئله همیشگی در منطقه بوجودآورده اند پس از برسمیت شناختن استقلال افغانستان، دست به کشیدن راه اتومبیل رو و راه آهن از پیشاور به تنگه خیبر (تا نزديکي کُتل) زدند و چند پل ساختند که یکی از این پلها در سال 2009 توسط طالبان تخریب شد. «خط دوراند» نزدیک به 29 میلیون پشتون رااز افغانستان جدا ساخته است که آتشی در زیر خاکستر است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
تاريخ از نگاهي به تصوير
وقتي که مشتري براي خريد نباشد، 1750 دلار جایزه نقدی برای خرید اتومبیل ریو (کیا)


این آگهی تجاری که در شماره دهم اکتبر 2010 (18 مهرماه) یک روزنامه چاپ آمریکا منتشر شده بود نشان می دهد به هر خریدار اتومبیل ریو RIO چهار دره دارای ارکندیشن ساخت کارخانه کیا موتورز کره جنوبی که در بزرگراهها، هر صد مایل (160 کیلومتر) 3 گالن (12 لیتر) بنزین مصرف می کند 1750 دلار پاداش نقدی داده می شود. این نوع اتومبیل که پس از کسر این پاداش نقدی، برای خریدار کمتر از 8 هزار دلار تمام می شود از دم قسطی با نزول 3 و نیم درصد فروخته می شود. این تسهیلات از وضعیت متعدد ناشی می شود ازجمله، انباشته بودن بازار از اتومبیل نو و بازگشت توجه به اتومبیل ساخت آمریکا. ریو ساخت کره جنوبی از جمله اتومبیلهایی است که در ایران هم بفروش می رسد. مسئله بزرگ شهر تهران، کثرت اتومبیل، ترافیک بی سابقه و سنگین و نبود جا برای پارک اتومبیل است که درصد چشمگیری از وقت مردم را «در ساعات فعالیت روزانه» می گیرد و هدر می دهد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
برخي ديگر از رويدادهاي 12 اكتبر
 • 1285:   در مونيخ آلمان 180 يهودي كه حاضر نشده بودند مسيحي شوند اعدام شدند.
      
 • 1681:   درلندن بانويي كه درگير بازي هاي سياسي روز شده بود مجرم شناخته شد و شلاق خورد!.
 • 1870:  


  ژنرال «رابرت ليRobert Lee» فرمانده كل نيروهاي كنفدراسيون آمريكا (جنوبي ها) در جريان جنگهاي داخلي چهار ساله اين كشور در 63 سالگي درگذشت. وي هنگام مرگ رئيس دانشگاهي به نام خود بود كه هنوز باقي است. وي و هيچيك از گردانندگان كنفدراسيون پس از شكست نظامي آن، مجازات نشدند تا خصومت و تفرقه ملي پشت سر گذاشته شود.
 • 1976:   در پي درگذشت مائو تسه دونگ، «هوا كئوـ فنگ Hua Cuo - Feng» جانشين وي اعلام شد.
 • 1941:   دولت شوروي به علت رسيدن نيروهاي آلمان به 44 كيلومتري مسكو، پايتخت را به منطقه ولگا و كودكان و نوجوانان را به شرق روسيه منتقل كرد.
 • 2000:   گروهي كه بعدا معلوم شد وابسته به القاعده هستند با نزديک ساختن يک قايق حاوي مواد منفجره به ناوشكن آمريكايي «کُلUSSCole» که در ساحل يمن لنگر انداخته بود به يک بدنه آن (عکس زير) آسيب وارد ساختند. در اين انفجار 17 نظامي آمريکايي كشته و 39 تن ديگر مجروح شدند. ناوشکن کل Cole پس از انتقال به آمريکا تعمير شده است. عاملان اين انفجار دستگير شده اند.


 • 2002:   در دو انفجار كه در دو «بارِ شبانه» در جزيره توريستي بالي (اندونزي) روي داد 202 تن كشته و 300 نفر ديگر مجروح شدند. به مناسبت سالروز اين رويداد، در سال 2003 گروهي از مردم بالي دست به تظاهرات زدند و در اطراف زندان اجتماع كردند كه پليس پنج متهم اين حادثه را كه در زندان بودند با هلي كوپتر به جاي ديگري منتقل كرد. بعدا هم سه انفجار مشابه و مرگبار ديگر در اين جزيره توريستي روي داد. عکس زير، خرابي ناشي از انفجار بمب در اکتبر 2002 را نشان مي دهد.

 •  

  مطالعه اين سايت و نقل مطالب آن با ذكر ماخذ (نشاني کامل سايت و نام مولف آن) آزاد است، مگر براي روزنامه هاي متعلق به دولت و دستگاههاي دولتي؛ زيرا كه مولف اين سايت اكيدا «روزنامه نگاري» را كار دولت نمي داند. روزنامه عمومي به عنوان قوه چهارم دمكراسي بايد كاملا مستقل از دولت و سازمانهاي عمومي باشد تا بتواند رسالت شريف خود را به انجام برساند.


   تماس با مولف:

  editor (a) iranianshistoryonthisday.com
  n.keihanizadeh (a) gmail.com