Iranians History on This Day
روز و ماه خورشيدي و يا ميلادي مورد نظر را انتخاب و كليد مشاهده را فشار دهيد
ميلادي
   خورشيدي

 
25 دسامبر
 
جستجو:

 
 


 هديه مولف

اين سايت مستقل و بدون كوچكترين وابستگي؛ هديه ناچيز مولف كوچك آن به همه ايرانيان، ايراني تبارها و پارسي زبانان است كه ايشان را از جان عزيزتر دارد ؛ و خدمتي است ميهني و آموزشي كه خدمت به ميهن و هموطنان تكليف و فريضه است كه بايد شريف و خلل ناپذير باشد و در راه انجام تكاليف ميهني نياز به حمايت مادي احدي نبايد باشد، و نخواهد بود. انتخاب موارد براي نگارش و عرضه در سايت نظرشخص مولف است.
 

 


   لينک به اين صفحه  

مهمترين رويدادهاي ايران و جهان در طول تاريخ در اين روز 25 دسامبر
ايران
زادروز «رودكي» پدر شعر پارسي نوين و نگاهي گذرا به او و كارهايش
رودکي
بيشتر مورّخان و كرونيكلرها در اينكه رودكي پدر شعر پارسي نوين (پارسي معاصر) 25 دسامبر سال 858 ميلادي به دنيا آمده است متفق القول هستند و برخي هم با محاسبات خود، وقوع آن را در همان روز، ولي در سال 860 ميلادي نوشته اند. سالِ درگذشت وي «940» ميلادي نوشته شده است كه چند پژوهشگر، درستِ آن را سال 941 ميلادي مي دانند. رودکی شاعر مشترک همه پارسی زبانان جهان و از عوامل وحدت فرهنگی مردمی است که در قطعات منفصله ايرانزمين زندگی می کنند و نیاکان و درنتیجه خصلت ها و منش مشترک دارند.
     ابوعبدالله جعفر ابن محمد (رودکي) در يك روستاي ناحیه رودَك منطقه سُغد خراسان (اينک واقع در ناحيه پنجکنت ايالت سُغد جمهوري تاجيکستان) به دنيا آمد و در ناحيه اي نه چندان دور از زادگاهش مدفون شده است. ميخائيل ميخائيلويچ گراسيموف باستان شناس و انسان شناس روس (1907 - 1970) گور اورا يافته و از روي بقاياي استخوانهايش مجسمه اش را ساخته است.
    
مجسمه رودکي که گراسيموف با مطالعه اسکلت او آن را ساخت

رودکي در دوران سامانيان (در عصر احياء و رشد ادبيات، هنر و فرهنگ ايراني) ميزيست و از نزديکان و همنشينان اميرنصر ساماني (نصر دوم پسر احمد ساماني) بود. سامانيان در ايرانِ پس از حمله عرب، بيش از هر دودمان ديگر براي احياء زبان فارسي و فرهنگ و تمدن ايراني كوشيدند و نمونه بارز ميهندوستي ايراني را ارائه دادند.
     دولت وقت ايران سوم دي ماه سال 1337 (1958) همزمان با پارسي زبانان شوروي و مردم افغانستان زادروز رودكي را با شكوه تمام برگزار كرد، و عنوانش را يكهزار و يكصدمين زادروز رودكي گذارد و قرار شد در تهران ـ در محل ساختمان دبستان دولتي رودكي در خياباني منشعب از خيابان حافظ يك تالار هنر به نام رودكي بسازند كه ساخته شد. [پس از انقلاب 1357 نام تالار رودکي به تالار وحدت تغيير داده شده است.]. در ايران ـ همان وقت، تمبر پُستي رودكي چاپ و به جريان گذارده شد. دولت شوروي نيز در سال 1958 تمبر يادبود او را چاپ و منتشر ساخت.
تمبر پستي رودکي در ايران - سال 1343


     رودكي نه تنها شاعر بلكه نوازنده و خواننده هم بود. مجسمه هاي او در ميدانهاي شهرهاي كشورهاي پارسي زبان قرار داده شده است تا از زحمات و خدمات او قدرداني شده باشد. پيش از رودكي هم شاعران پارسي گو بودند، ولي رسم بر اين شده است که بگويند: شعر پارسي با رودكي دوباره به دنيا آمده است. به نوشته برخي از مورّخان، رودکي متمايل به اسماعيليه بود و اواخر عمر که در بخارا و بويژه در دربار سامانيان مخالفت سخت با اسماعيليه شده بود مجبور به ترک اين شهر و بازگشت به زادگاهش شده بود که وفات او در سال بعد اتفاق افتاده بود. وي قبل از تَرک بخارا مورد بي مهري مقامات حکومتي قرارگرفته بود.
تمبر رودكي در شوروي


     ميان مورخان ادبيات در اين مورد که رودکي نابيناي مادرزاد بود و يا در جواني نابينا شده بود و يا اينکه اواسط عمر؛ اختلاف نظر وجود دارد. از توصيف هايي كه در اشعار كرده و رنگهارا به درستي مشخّص ساخته است به نظر نمي آيد كه نابيناي مادرزاد بود و به احتمال زياد در مقطعي از عُمر كور شده بود. به گفته خود او، بدون آموزگار به اين مرتبه از هنر و ادب دست يافته بود كه اين اظهار نشان مي دهد از هوش و استعداد فراوان برخوردار بوده است.
     از اشعار رودكي اعم از غزل، قصيده، رباعي و ... كه در بيش از صد دفتر (بالغ بر دهها هزار بيت) درج شده بودند بيش از هزار بيت (52 مورد) در دسترس نيست كه ابيات:
    بوي جوي موليان آيد همي ـ ياد يار مهربان آيد همي. ريگ آموي و درشتي هاي او (آن) - زير پايم پرنيان آيد همي. آب جيحون (رود آمودریا) از نشاط روي دوست - خِنگ (اسب سپید) مارا تا ميان آيد همي .... اي بخارا شاد باش و شاد زي ــ مير (امير) زي تو شادمان (ميهمان) آيد همي ....
     از آن جمله اند كه گويند اميرنصر ساماني با شنيدن اين ابيات به اقامت طولاني خود در شهر هرات پايان داد و همان دم روانه شهر بخارا (حکومت نشين ـ پایتخت) شد.
     اشعار باقي مانده از رودكي تسلط گسترده او را بر زبان و واژگان پارسي ثابت مي كند. وي يكي از 27 شاعر پارسي گوي دوران سامانيان بود، ولي برتر از همه. گويند رودكي در صدد به نظم در آوردن كليله و دِمنه هم بود. اين اندرز هميشه زنده و وِرد زبان مورخان را رودکي برپايه همان کتاب سروده است:
    
    
هرکه نامخت (نياموخت) از گذشت روزگار (تاريخ) - نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

    
     مرور بر اشعار رودكي نشان مي دهد كه پارسي امروز با زبان هزار و صد سال پيش تفاوت زياد ندارد و اين استواري منحصر به فرد زبان پارسي را در ميان زبانهاي ديگر، بايد مرهون شعراي پارسي گويي چون رودكي، فردوسي، حافظ و ... بود و عميقا قدردانشان باشيم. زبان پارسي به خاطر اشعار آنان بوده که اين چنين استوار باقي مانده است [که در قرن 21، پیام های سلفونی و ایمیلی با کلمات شکسته و خودمانی دارد آن را تخریب می کند.]. دانشمندانِ معاصر ِ رودكي وي را ستوده اند از جمله ابوالفضل بَلعمي.
     رودكي در باب اندرز هم اشعار متعدد گفته از جمله:
    
     زمانه پندي آزاده وار داد مرا ـ زمانه را چو نكو بنگري همه پند است
    
     به روز نيك كسان غم مخور، زنهار ـ بسا كسا كه به روز تو آرزومند است
    
    
     همچنين:
    
    
     اندر بلاي سخت پديد آيد؛ فضل و بزرگمردي و سالاري
    
    
     و نيز:
    
    
    
مِهتران جهان، همه مُردند ـ مرگ را سر فرو همي كردند
    
     زير ِ خاك اندرون شدند آنان ـ كه، همه كوشك ها بر آوردند

    
     از هزاران هزار نعمت و ناز ـ نَه به آخر، به جز كَفَن بُردند
    
    
مجسمه رودکي در پنجکنت تاجيکستان

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
روزي كه حسنَك متهم شد
25 دسامبر سال 1030 ميلادي (سال 409 هجري خورشيدي) دربار غزنويان حسنَك وزير (ابو علي حس بن محمد ميكال ) را متهم كرد كه پيرو اسماعيليه است.
     پس از تكرار اين اتهام و پُر شدن گوش مردم، حسنَك بازداشت و اعدام شد و جسدش هفت روز بر بالاي دار بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
خريد دستگاه ضرب سكه براي ايران، از بروكسل
25 دسامبر 1834 دولت وقت ايران يك دستگاه ضرب سكه از اروپا (بروكسل) خريداري كرد تا سكه ها داراي شكلي زيباتر و صد درصد يكنواخت باشند تا هنگام داد و ستد نياز به توزين آنها نباشد. اين دستگاه كه تصميم به خريد آن در آخرين سال حيات فتحعلي شاه قاجار داده شده بود نخستين ماشين ضرب مسكوك است كه از اروپا براي ايران خريداري شده بود. مي دانيم كه ايران از زمان داريوش بزرگ داراي پول ملي (سكه داريك) شده بود و نخستين كشور جهان بود كه نظام پولي داشت.
     فتحعلي شاه در همان سال در 68 سالگي در اصفهان درگذشت و در قم مدفون شد و با اين كه فرزندان متعدد داشت، به توصيه او نوه اش محمد ميرزا پسر عباس ميرزا را بر جايش نشانيدند. عباس ميرزا كه وليعهد بود قبلا فوت شده بود.
    
فتحعلي شاه

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
روزگاري که ايران صادر کننده برنج بود
25 دسامبر 1953 (دیماه 1332) چند بازرگان ژاپني براي خريدار 25 هزار تُن برنج از ايران وارد تهران شدند. روس ها قبلا هفت هزار تُن برنج چَمپا بر پايه معاملات تهاتري ( كالا با كالا) از ايران خريداري كرده بودند. در آن زمان، ايران از صادرات كنندگان برنج بود.
     در همين روز از همين سال، دولت وقت (زاهدي) كه در آستانه از سرگيري فروش نفت بود و پيش بيني مي كرد كه از اين رهگذر هر سال 90 ميليون پاوند انگليسي ( كمتر از يك صدم درآمد ایران از نفت در سال 1390) درآمد ارزي داشته باشد ارزش برابري دلار را كه متوسط نرخ مبادله آن در زمان حكومت دكتر مصدق 75 ريال بود در 90 ريال (9 تومان و حدود يك چهارصدم بهاي سال 1393) تثبيت كرد تا بتواند هزينه هاي دولتي از جمله حقوق كارمندان را بپردازد و قول داد كه به محض بهبود وضعيتِ جمع آوري ماليات ها (مستقیم و یا غیر مستقیم ـ گمرکات) و كفايت خزانه، آن را به هفت تومان كاهش و در اين نرخ تثبيت كند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
مقايسه در آمد ايران از نفت در فاصله 5 دهه
25 دسامبر 1958 ميلادي (چهارم ديماه 1337) در تهران اعلام شد كه درآمد ايران از نفت خود در آن سال به 200 ميليون دلار (88 ميليون ليره انگليسي به ارزش وقت) بالغ شده بود كه به مراتب كمتر از يك چهارصدم در آمد سال 2010 بود!. پیش از انقلاب، هر سال به مناسبت پايان سال ميلادي چنين اعلاميه اي انتشار مي يافت. [ایران در 7 سال منتهی به 1391، از محل صدور نفت جمعا بیش از 600 میلیارد دلاردرآمد داشت].
     كنسرسيوم شركت هاي خارجي بهره برداري از نفت جنوب ايران ـ در منطقه قرارداد، از دسامبر سال 1954 (1333 هجري خورشیدی) كار خود را آغاز كرده بود.
    
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
انتقاد لفظي شديد مسكو از دولت شاه در دسامبر 1960
25 دسامبر 1960 (دیماه 1339) دولت مسكو به ملت ايران اطمينان داد كه از سوي اتحاد شوروی تهديد نمي شود.
    در اعلاميه مسكو آمده بود: زمامداران تهران، تنها به خاطر باقي ماندن بر اريكه قدرت است كه اين چنين عميقا به غرب نزديك شده اند. آنان نبايد به خاطر حفظ منافع شخصي و مقام خود، مردم ايران را فريب دهند، و آنان را از تهديدي كه وجود خارجي ندارد و ساخته و پرداخته خودشان است بترسانند و خود را در دامان غرب بيافکنند که سرانجامِ مطلوب براي ايران و توده هاي ايراني نخواهد داشت. زيانِ نوكرِ گوش به فرمانِ غرب شدن مقامات تهران متوجه همه مللِ خواهان رهايي از استعمار و استثمار غرب خواهد شد.
    دولت مسكو يادداشتي رسمي حاوي اين اتهامات نيز به دولت وقت تهران تسليم كرده بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
سياست پولي و بازرگاني جمهوري اسلامي که در دیماه 1358 اعلام شد: تجارت خارجي در دست دولت ـ واردات غير ضروري؛ ممنوع
24 دسامبر 1979 (سوم دي ماه 1358 و 3 هفته پس از تصویب قانون اساسی) مصاحبه مطبوعاتی ـ رادیو تلویزیونی وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی که بعد از ظهر روز دوم دی در توضیح جزئیات سياست تازه پولي و بازرگاني خارجی جمهوري اسلامي برگزار شده بود در روزنامه های تهران به چاپ رسید و تیتر اول شماره 16034 روزنامه اطلاعات قرار گرفت. این سیاستِ دولت که تحولی بزرگ در بازرگانی و بانکداری ایران به وجود آورد تا نزدیک به دو دهه رعایت می شد. این سیاست در اجرای اصل 44 قانون اساسی که بازرگانی خارجی و بانکداری را در دست دولت قرار داده است تدوین شده بود. هنگام اعلام این سیاست تاکید شده بود که این سیاست، «بهره پول ـ ربا» را با توجه به تحريم اكيد آن در اسلام، از فرهنگ اقتصادي ايران حذف کرده، بازرگاني خارجي در دست دولت خواهد بود تا از اين پس واردات غير ضروري وجود نداشته باشد و تنها كالاي بسیار ضروری و مرغوبِ ساخت خارج [نه مانند گذشته بُنجُل] كه در آن گران خريدن و ساخت و پاخت با تولیدکننده خارجی [دریافت پورسانت] هم مشاهده نشود وارد خواهد شد، بانک ها (و نه شعب هر بانک) محدود و فعالیت شماری از آنها تخصّصی خواهد شد و ....
    وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی وقت در مصاحبه خود که تقریبا یک صفحه از روزنامه هارا پُر کرده بود ضمن تشریح و توجیه این سیاست که تدوین و اجرای آن را قانون اساسی (اصل 44) دستور داده است گفته بود که این سیاست مانع از فساد اقتصادی خواهد شد که در دوران نظام حکومتی سابق وجود داشت و باعث شد که سرمایه ها غارت و به خارج منتقل شود. ما باید مدارک لازم در مورد خارج شدن پولها را که عمدتا با انحصارگری، بَند و بَست، تقلّب و حساب سازی کسب شده بودند جمع آوری و به دستگاه قضایی کشورهای محل انتقال پول ها بفرستیم و درخواست رسیدگی قضایی و بازگردانیدن پول ها را کنیم و یادآور شویم که اگر تعلّل کنند، از آنجا که انقلاب ما پایان نیافته است، تعقیب قضیه را به مردم که این پول ها از جیب آنها (بیت المال و دارایی های مشترک زیر زمینی) غارت شده است واگذار خواهیم کرد و .... وزیر اموراقتصادی و دارایی وقت در مصاحبه خود ضمن اشاره به تهدیدهای اقتصادی آمریکا [به مناسبت تصرف سفارت و گروگانگیری]، احتمال تحریم و ارجاع قضیه به شورای امنیت گفته بود که این رشته سر دراز خواهد داشت که با اجرای سیاست های اقتصادی تازه، آسیبی به ما نخواهد رسید، کشور ِ وسیع ما نیاز به واردات ندارد، بالارفتن درآمد نفت از سال 1353 کشور را واردکننده، مصرف گرا، ولخرج و تنبل کرده است.
    همزمان، انتشار خبر برداشتِ مشکوک 30 میلیارد و 600 میلیون تومان (مربوط به سال انقلاب و پیش از پیروزی انقلابیون) جامعه را خشمگین ساخته بود و خواستار رسیدگی پیگیر شده بودند. [سوم دیماه 1358 ارزش رسمی برابری ریال نسبت به دلار، هر دلار 7 تومان و نیم ریال و بهای آزاد آن؛ ده تومان و 5 ریال بود.].
    چون در افواه، اشاراتی به چند مورد کَم کاری دولت موقّت (که در نیمه آبان آن سال کناره گیری کرده بود) در میان بود، شورای سردبیری روزنامه اطلاعات برپایه این اشارات با مهدی بازرگان (نخست وزیر دولت موقت) یک مصاحبه اختصاصی ترتیب داد که متن آن در شماره 4 دیماه 1358 این روزنامه به چاپ رسید. [در آن زمان، تحریریه روزنامه اطلاعات به صورت شورایی ـ گروهی ـ اداره می شد]. برخی از پرسش ها برپایه اشارات مطرح در افواه از این قرار بود:
    ـ گفته شده است که او (مهدی بازرگان) و برخی از وزیران کابینه اش بورژوا و هوادار سرمایه داری و بازار بودند و به شعارهای انقلاب توجه نکرده بودند.
     ـ او و پاره ای از وزیرانش اقدام لازم برای پایان دادن به بوروکراسی ِ فسادساز دوران نظام سابق را به عمل نیاورده بودند و مثل این بود که در کشور انقلاب نشده است.
     ـ دولت او [مهدی بازرگان] عملا مبارزه با امپریالیسم را تعدیل کرده بود که می کوشد به هر طریق و از هر رخنه نفوذ و سیاست های خودرا اِعمال و یا بر سر راه تحولات سنگ اندازی و تخریب کند.
    پرسش های دیگر از همین دست بود.
    ـ ـ ـ ـ ـ
    ـ ضمنا در همين روز يادداشت تهران به دولت پاناما مبني بر استرداد شاه سابق كه در آن كشور اقامت داشت ارسال شده بود. در اين يادداشت اطمينان داده شده بود كه شاه در صورت استرداد، در تهران منصفانه و علني محاكمه خواهد شد. نمایند پاناما هم می تواند در جریان محاکمه که علنی (با حضور روزنامه نگار و تماشاگر) خواهد بود حضور داشته باشد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
دنياي هنر
سالروز درگذشت خواننده معروف اُپِرا    رناتا تبالدي Renata Tebaldi خواننده ايتاليايي اپرا که صداي او را به صداي فرشتگان تشبيه کرده بودند 21 دسامبر 2004 در 82 سالگي در سن مارينو درگذشت.
    صداشناسان متفق القول گفته اند که صداي «رناتا» از لحاظ وسعت بي رقيب بود. وي از 15 سالگي کار خواندن آواز را شروع کرده بود و يکي از محبوب ترين خوانندگان اپرا بود. وي جز به ايتاليايي نمي خواند و معتقد بود که زبان فرانسه تو دماغي و زبان آلماني توي حلقي است و با زبان ايتاليايي همه تکنيک هاي اپرا را مي توان بکار بست. مادرِ رناتا نیز اهل موسيقي بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
اديان و روحانيون
کريسمس و ارتباط آن با یَلدا ـ دِی (روز ـ در زبان انگلیسی) ریشه پارسی دارد
طبق محاسبات «ديونيوس اگزيگوس» تقويم نويس عهد باستان، 25 دسامبر زادروز حضرت عيسي (ع) است كه در ناصرهِ فلسطين چشم به جهان گشود. نخستين كريسمس (جشن ميلاد مسيح) در سال 337 ميلادي ـ آخرین سال حکومت کنستانتین بزرگ که این دین را از سال 313 در قلمرو روم مجاز (قانونی) کرده بود برگزار شد كه از سال 352 ميلادي (15 سال بعد) به صورت يك مراسم رسمي و هر ساله در آمده است و مهمترين عيد مذهبي مسيحيان است.
     طبق برخي محاسبات، مسيح سه سال پيش از مبدايي كه قرارداده شده است به دنيا آمده بود. برخی از مورّخان، این اختلاف زمانی را 2 تا 7 سال نوشته اند.
     احتمال داده شده است که انتخاب روز 25 دسامبر به این سبب بوده که رومیان از دیرزمان و به پیروی از آنان اروپاییان دیگر؛ به اقتباس از ایرانیان (برحسب سال) یکی از روزهای 20 تا 23 دسامبر را به عنوان پیروزی خورشید بر تاریکی و تولّد و سربرآوردن دوباره آفتاب (یَلدا) جشن می گرفتند.
     لوسیوس اورلیانوس (اورلیان) امپراتور روم (275 – 214) که به این مناسبت (یَلدا) عمارتی ساخته بود 25 دسامبر سال 274 میلادی این جشنگاه (عمارت) را گشود و «جشن خورشیدِ پیروز» از آن پس در 25 دسامبر تثبیت شد و مسیحیان بعدا خواستند که با یکی کردن دو مراسم، جشن هزاران ساله یَلدا (خورشید پیروز) تداوم یابد. در روزهای 20 تا 23 هر سال در نیمکره شمالی، خورشید در وضعیتی نسبت به زمین قرار می گیرد که کوتاهترین روز و بلندترین شب به وجود می آید و از هزاران سال پیش، ایرانیان و به اقتباس از آنان رومیان، روز پس از طولانی ترین شب سال را تولّد دوباره خورشید (دِی روز) گفته اند و خورشید را «سول ـ اینویکتوس» به معنای خورشیدِ شکست ناپذیر. طبق تحقیق زبانشناسان، ازآنجاکه پارسی یک زبان هند ـ اروپایی است واژه «دِی = روز» در زبان انگلیسی از دی ماه پارسیان گرفته شده است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو رسانه‌ها
روزنامه نگاري که تنها ضعف ها و لغزش ها را منعکس مي کرد؛ به صورت گزارش، مقاله و يا کتاب
Jack A. Newfield

بيست و دوم دسامبر 2004 «جک آبرام نیوفیلد Jack A. Newfield» روزنامه نگار آمريکايي که تنها ضعف ها و لغزش ها را مي کاويد و منعکس مي کرد تا تکرار نشوند در 66 سالگي بر اثر بيماري سرطان فوت شد. وی یک روزنامه نگار اینوستیگیتیو بود و در این کار، روش ویژه ای دنبال می کرد که به Advocacy Journalism معروف است.
     مطالبي را كه «نيوفيلد» علاقه مند به دنبال كردنشان بود عبارت بودند از: محكوماني كه بعدا معلوم مي شد بي گناه بودند، سوء استفاده از قدرت و پارتي بازي، تبانی صاحبان فروشگاههای زنجیره ای باهم به گران کردن برخی کالا، كلك هاي بورس سهام، نمايندگان مجالس كه بعدا مشاور و كارچاق كُن (لابي گَر) مي شدند، جناياتي كه مسائل و ضعف هاي اجتماعي باعث وقوع آنها شده بودند و اين ضعف ها، فرد را در مسير ارتكاب جرم قرار داده بود، مِهماني هاي سياسي و تقسيم مشاغل در این مهماني ها و جلسات انجمن ها، حمايت از روزنامه نگاراني كه بر اثر فشار اصحاب قدرت، مقامات دولتي، ناشران و ... بركنار و يا تغيير اجباري شغل داده مي شدند و ....
     به باور نيوفيلد، نشستن و حرف مقامات را نوشتن و فعاليت هاي آنان را آن طور که می خواهند منعكس كردن «روزنامه نگاري اصيل» نيست و «ژورناليسم» برای اين منظور به وجود نيامده است. نوشتن یکطرفانه سخنان و شرح تصمیمات و اقدامات یک فرد سیاسی و دولتمرد اورا مشهور می کند و ارتقاء می یابد، اگر این فرد خوب و شایسته نباشد، گناه متوجه روزنامه نگار است. نیوفیلد برای روزنامه ها و مجله های متعدد مقاله و مطلب نوشت ازجمله دیلی نیوز، نیویورک پست و ویلِج ویس. مطالب ژورنالیستی معروف او عبارتند از: «ده قاضي بَد»، «ده موجر بَد»، «چه كسي حكومت مي كند؟»، «ليندن جانسونِ بي هدف»، «آن چه كه مردم مي خواهند بدانند»، «آلترناتيو روزنامه نگاري» و «ژورناليسم ِ اصحاب منافع ـ در انتقاد از كمپاني هاي غير حرفه اي و جاه طلبان كه رسانه ها را خريداري مي كنند تا در مسير منافع آنها باشند».
    هر بار كه روزنامه ها از انتشار يكي از مطالب نيوفيلد خودداري مي كردند، وی آن مطلب را به صورت كتاب منتشر مي ساخت. کتاب «شهر برای فروش» از همین دست است [درباره اطرافیان Ed Koch شهردار وقت نیویورک که فساد می کردند و خود او عاشق این مقام بود و به میزی که داشت چسبیده بود.]. همچنین کتاب های «هم نان و هم گل سرخ»، «تنها در آمریکا ـ درباره مسابقه ورزشی و ... راه انداختن برای کسب پول» و «ظلم و عدالت خلاف قاعده ـ درباره آراء برخی قضات و رسیدگی های پلیس و بازپرس» که سه کتاب دیگر او هستند. در یکی از این کتاب ها درباره کارهای یک مُبلّغ مسابقه های بوکس و برخی کارهای خلاف قانون او نوشته و چگونگی فرار از مجازات و .... از نیوفیلد ده کتاب چاپ و تجدید چاپ شده که بر پایه دو کتاب او فیلم سینمایی ساخته شده است. یکی از کتاب های او؛ «خاطرات با رابرت کندی» است که در آن اشاره به پیدایش New Left (چپ نوین) در دهه 1960 در آمریکا کرده است که تظاهرات متعدد بر ضد جنگ ویتنام کردند و .... نیوفیلد از نزدیکان رابرت کندی بود و در همان هتل در لس آنجلس بود که رابرت کندی دادستان پیشین آمریکا و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترور شد. نوشته های نیوفیلد درباره جنبش حقوق مدنی آمریکا سند تاریخنگاران شده است.او وسیعا در این زمینه مطلب نوشته و علت به دست داده است.
     در دسامبر 2004 به مناسبت درگذشت نيوفيلد، روزنامه هاي آمريكا به شرح نظرات ژورنالیستی و کارهای او پرداخته و ازجمله نوشته بودند كه ليندن جانسون [رئيس جمهوری دهه 1960 آمريکا] از دست انتقادهای نيوفيلد چند بار بیمار شده بود. او مُنتقد کارهای لیندن جانسون بود و چند بار اشاره کرده بود که در جامعه آمریکا بهتر از جانسون هم بود که انتخاب شود و به این ترتیب روش انتخاب نامزد (کنوانسیون های سراسری احزاب) و تبلیغ (با پول کمپانی ها) برای نامزد معرفی شده را در برابر علامت سئوال قرار داده بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ساير ملل
زادروز محمدعلي جناح
محمدعلي جناح كه بنيادگذار پاكستان بشمار مي رود و در بمبئي و انگلستان تحصيل كرد در اين روز در سال 1876 ميلادي در كراچي به دنيا آمد .
    وي از مبارزان استقلال هند بود و در همه تلاشهاي مربوط شركت داشت ولي بعدا متوجه شد كه اقليت مسلمان هند با روش زندگاني خاص خود حتي دريك فدراسيون مشترك با هندوها هم دشوار خواهد بود كه آرامش و پيشرفت داشته باشد ؛ لذا متمايل به راه حل محمد اقبال و ايجاد يك كشور مستقل از مسلمانان شبه قاره هند شد و به تلاش در اين راه پرداخت كه منجر به تصويب قطعنامه لاهور در مارس 1940 گرديد و در 14 اوت سال 1947 به سمت فرماندار كل پاكستان انتخاب شد و لقب قائد اعظم به دست آورد و 13 ماه بعد در 11 سپتامبر سال 1948 در گذشت .
    محمدعلي جناح در جواني با دختر دينشاه از پارسيان هند در بمبئي ازدواج كرده بود. وی مدتي هم در انگلستان كار وكالت قضايي داشت.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
روزي كه قانونِ «فدرال رزرو آمریکا» برای اجرا ابلاغ شد ـ در آمریکا، شورای پول مستقل از 3 قوه حکومتی عمل می کند
Woodrow Wilson
قانون فدرال رزرو (ريزرو) آمريكا مصوّب کنگره اين کشور از 24 دسامبر 1913 به اجرا درآمده است. وودرو ويلسون رئيس جمهوری وقت آمريكا (تاریخدان و داراي مدرك تحصيلي دكترا و قبلا استاد و رئيس دانشگاه معروف پرينستون) 23 دسامبر 1913 مصوّبه مربوطِ قوه مقننه (کنگره و مرکب از دو مجلس) را امضاء كرده بود که قانون شده است.
     اين سيستم مالي كه به تدريج «دلار آمريكا» را يك پول بين المللي كرده است داراي يك شوراي مديريت است که اعضای آن از جانب رئيس جمهوری به سنای آمریکا پیشنهاد می شوند. اعضای شورا تنها پس از تصویب سنای آمریکاست که می توانند کار خودرا آغاز کنند و شورا دارای دوره های چند ساله است. سنا درباره شایستگی و پیشینه هریک از اعضای پیشنهادی تحقیق و بررسی جداگانه می کند و سپس به رای می گذارد. این شورا مستقل از سه قوه حکومتی عمل می کند و در کارهای خود مصلحت کشور را در نظر می گیرد تا خواست قوه مجریه را. سيستم فدرال رزرو داراي 12 بانك مركزي در گوشه و كنار آمريكاست كه بانك هاي غيردولتي هر منطقه در بانك مركزي ناحيه خود داراي سهام (سپرده) هستند.
    فدرال رزرو آمريكا يك كميته (كميسيونِ) بازار آزاد (Open Market) دارد كه ناظر بر عمليات بازار پول است و به صورت ابزار تنظيم سياست پولي عمل مي كند و با خريد و فروش به موقع ِ اوراق بهادار دولتي (انواع باوند) نرخ بهره و بهاي برابري دلار را تحت كنترل دارد.
    هر 12 بانک مرکزی آمریکا ناشر دلار هستند و دلارهای چاپ شده در هر بانک مرکزی با یک حرف الفباء مشخص می شوند. دلار آمريكا در سالهاي اخير با یک رقيب به نام «يورو» روبرو شده است. كشورهاي عربي صادركننده نفت و به ويژه دولت سعودي در حفظ قدرت دلار تاثير فراوان دارند. «دلار» اینک بزرگترین ابزار قدرت آمریکاست. روسيه و چند کشور دیگر در سال های اخیر تلاش کرده اند تا از قدرت دلار آمریکا بکاهند و از ایجاد یک پول جهانی و سیستم پولی تازه و بی طرفانه جانبداری کرده اند ولی تاکنون توقیفی نداشته اند زیراکه جنگ وجود نداشته و جهان از یک آرامش نسبی برخوردار بوده است. طبق یک تجربه، جنگ و انقلاب است که ضوابط، قواعد و نظامات را تغییر می دهد و دگرگون می سازد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
نجات تاريخي و حيرت انگيز سرنشينان يك هواپيما سرنگون شده در کوههاي آندز پس از 40 روز    23 دسامبر 1972، جهانيان با مشاهده عكس بازماندگان هواپيمايي كه در كوههاي بلند «آندز ـ آنديز Andes» در آمريكا جنوبي سقوط كرده بود (عكس بالا) دچار حيرت شدند. اين هواپيما در 13 اكتبر 1972 ساقط شده بود و زنده ماندن 16 تن از 45 سرنشين آن پس از 40 روز شگفت انگيز بود. آنان در اين مدت از گوشت مردگان تغذيه و خود را در قسمتي از بدنه هواپيما كه باقي مانده بود از سرما و برف محافظت مي كردند. هواپيما پس از برخورد به كوه به داخل برف فرو رفته بود و ازچشم جستجوگران پنهان بود.
     اين هواپيما حامل اعضاي تيم راگبي اوروگوئه و همراهانشان بود. سرانجام دو جوان 19 و 21 ساله از ميان بازماندگان كمر همت بستند و از ميان برفها به زير آمدند و پس از چند روز با پاي يخ زده به يك آبادي كشور شيلي رسيدند و بازماندگان نجات يافتند.
    درباره اين رويداد كتابها متعدد تأليف و چند فيلم سينمايي ساخته شده و روانشناسان درباره تغيير روانشناسي انسان در چنين وضعيتي به تحقيق پرداخته و نتايج پژوهش هاي خود را منتشر ساخته اند كه در كتب درسي نقل شده اند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
سرانجام چائوشسكو و رومانيِ 20 میلیونیِ 238 هزار کیلومتری
چائوشسكو در آخرين روز حيات
نيكلاي چائوشسكو كه از سال 1965 زمام امور كشور روماني را به دست گرفته بود 25 دسامبر سال 1989 پس از يك محاكمه كوتاه با بانویش «النا» كه او نيز يك كمونيست بود و در زمان حكومت طولاني نيكولای به وي اندرز مي داد اعدام شد.
     چائو شسكو ظاهرا از اوضاعي كه در اروپاي شرقي به وجود آمده بود پند نگرفته بود و پس از بازگشت از سفر ايران، هنگامي كه با يك تظاهرات نه چندان وسيع مقابل دفتر كار خود رو به رو شد به خشونت متوسل گرديد كه اين عمل بر ابعاد مخالفت و تظاهرات افزود و به دستگيري و محاكمه او و سقوط دولت انجاميد.
    
النا در آخرين روز زندگي

چائوشسكو كه تنها رئيس يك دولت كمونيستي اروپاي شرقي بود كه با اعزام نظامیان شوروي به افغانستان مخالفت كرده بود، در صورت نرمش با تظاهر كنندگان ممكن بود بتواند مانند ساير همتايان خود در اروپای قبلا متحد دولت مسکو از اعدام برهد.
    سقوط او درست در روزي اتفاق افتاد كه در آن روز در سال 1948 كمونيست ها بر روماني مسلط شده بودند و حكومت آنان 40 سال طول كشيد. روماني Romania کنونیِ 20 میلیونیِ 238 هزار کیلومتری، در سال 1918 از اتحاد بسارابي، ترانسيلوانيا و چند منطقه مجاور به وجود آمده و مخلوق نشست وِرساي بوده است. روماني در جريان جنگ جهانی دوم به آلمان پيوست كه بعدا به دست ارتش سرخ كه در تعقيب نيروهاي هيتلر بود افتاد.
    
Ceausescu پس از اعدام


    
Elena همسر چائوشسکو پس از تيرباران شدن

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
... و به اين آساني، در روزي چون امروز جماهیریه شورويِ 69 ساله وارث روسیه سوسیالیستی و روسیه تزاری ازميان رفت
بگو، ازهمينجا بگو که شوروي منحل شد!


    
ناچار به پذيرفتن هستم!

بيست و پنجم دسامبر سال 1991 بوريس يلتسين به كاخ كرملين رفت و به گورباچف (رهبر شوروي) گفت كه اتحاد جماهير شوروي منحل شده و او ديگر سمتي ندارد. اندکي بعد گورباچف در يك نطق كوتاه راديو تلويزيوني گفت كه با انحلال شوروي به اين صورت قاعدتا نمي تواند موافق باشد ولي چون در برابر عمل انجام شده قرار گرفته است چاره ديگري (جز قبول) ندارد!. به اين ترتيب يک امپراتوري بزرگ با آن همه دندان اتمي ـ موشکي، دهها هزار تانک، صدها زيردريايي و پيشرفتهاي فضايي همانند برف بر شيرواني داغ ذوب شد و از ميان رفت، بدون اين که رفراندم برگذار و نظر مردم اتحاديه استعلام شده باشد كه بزرگترين معماي تاريخ بشر شده است. اين جمهوري ها، قرن ها با هم امپراتوري روسيه را تشكيل مي دادند. با اين كه دوماي روسيه انحلال شوروي را به آن ترتيب غير قانوني اعلام كرده، هنوز درباره اين مصوبه اقدامي صورت نگرفته است. انحلال اتحاد شوروي 69 ساله مركب از 15 كشور باور كردني نبود.
    
يلتسين، شوشکويچ و کرافچوک در استراحتگاه «بلوژفسکايا» پس از موافقت با انحلال شوروي


    يلتسين، شوشکويچ و کرافچوک سران جمهوري هاي (اسما) روسيه، اوكراين و بلاروس هفتم دسامبر در يك محفل خصوصي در استراحتگاه «بلوژفسکايا» واقع در بلاروس تصميم به انحلال شوروي گرفته بودند. مورخان عقب نشيني هاي گورباچف (سهوي و يا تعمدي) در برابر آمريكا در دهه 1980 را عامل عمده انحلال شوروي دانسته اند. به علاوه، نوشته اند كه شوروي پس از درگذشت لنين نتوانست از طريق مدارس و رسانه هاي خود كه در دست دولت بودند، سوسياليسم را در مغز و قلب نسل هاي تازه جاي دهد. آموزشگران كمونيست با دم زدن از انترناسيوناليسم، ميهندوستي روس ها را هم تضعيف كردند كه 15 سال پس از انحلال شوروي، بارديگر كم و بيش تجديد حيات كرده است و غرب از همين ناسيوناليسم روس به هراس افتاده است. همچنين رفتار و روش زندگاني (لوكس گرايي) مقامات شوروي پس از استالين، با آموزش هاي ماركس و لنين مطابقت نمي كرد و عكس آنها بود، و چاپلوسي در كرملين رواج داشت.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
جنايت به خاطر تصاحب بچه! - شکم مادر را دريد، نوزاد را بيرون آورد و بُرد و فرزند خود اعلام کرد!
ويکتوريا

روزنامه هاي آمريكا كه ازنيمه دسامبر 2004 وسيعا ماجراي قتل يك زن 23 ساله آمريكايي در استیت ميسوري به دست يك زن 36 ساله و پس از قتل، خارج ساختن جنين هشت ماهه از بدن او و ربودنش را دنبال كرده بودند 23 دسامبر نوشتند كه پليس با تعقيب مسيرهايي كه بانو «ليسا مونتگمري» از طريق اينترنت رفته بود و بررسي فهرست تلفن هايي كه كرده بود وي را در شهر ملورناستیت كانزاس به عنوان قاتل دستگير كرد و از او اعتراف به قتل گرفت و كودك ربوده شده را كه سالم است و «ويكتوريا» نام گذاري شده است به پدرش تحويل داد.
    
ليسا

تعقيب مسير اينترنتي ليسا نشان داده بود كه وي با مقتوله، «بايي جو ستينت»، در يك نمايش سگ هاي زينتي آشنا شده و مكاتبه و مكالمه داشتند و ليسا كه از حامله بودن مقتوله (بابي جو) اطلاع داشت، پس از هشت ماهه شدن جنين و اطمينان از زنده ماندنش، با تعيين وقت قبلي به خانه «بابي جو» به بهانه تماشاي سگ هاي او رفت، در آنجا وي را خفه كرد و با پاره كردن شكمش جنين را خارج ساخت و با نوزاد به خانه خويش كه صدها كيلومتر دورتر است بازگشت و نوزاد را به عنوان طفل خود که به دنيا آورده معرفي كرد و گفت که در خانه و بدون کمک قابله وضع حمل کرده است تا گواهی بیمارستان لازم نباشد.
    
بابي (مقتوله)

دليل انتخاب «بابي جو» از ميان آن همه بانوي حامله اين بود كه زني زيبا و باهوش بود و «ليسا» فرزندي زيبا و باهوش مي خواست.
    ليسا داراي فرزند بوده است و با داشتن چند فرزند دست به ارتكاب اين جنايت تكان دهنده زده بود و با اين عمل ثابت كرد كه پيشرفتهاي علمي ـ صنعتي باعث تكامل اخلاقيات انساني نشده است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
روزي که پوتين بدون پرده پوشي گفت: غرب از نااَمن كردن روسيه دست برنداشته است ـ وي دو رويي رئيس جمهوری وقت لهستان را فاش ساخت
پوتين در جريان مصاحبه

ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه در يك مصاحبه مطبوعاتي سه ساعته كه به مناسبت پايان سال ميلادي 2005 برگزارشده بود و در آن 690 روزنامه نگار شركت جسته بودند به 51 سئوال آنان پاسخ گفت. وي در اين مصاحبهِ عموميِ Open End كه برخلاف مصاحبه هاي سابق محدوديت زماني نداشت به هدف هاي غرب از منزوي كردن روسيه و ادامه سياست «دوبل ستاندارد» اين بلوک در قبال مسائل جهاني از جمله انتخابات (دمکراسي) اشاره كرد.
    وي در اين مصاحبه گفت: وقتي ما در چچن انتخابات برگزار مي كنيم مي گويند كه انتخابات در يك محيط ناامن؛ «دقيق» نيست ولي در افغانستان و عراقِ پُرآشوب چنين انتخاباتي درست است و ايراد ندارد ـ در افغانستاني كه انگشت زدن (به دليل بي سواد بودن راي دهنده) نشانه دقّت آراء بود! و ....
     پوتين گفت كه انتخابات آمريكا هم چنگي به دل نمي زند و ما شاهد نقص ها و ضعف هاي آن بوده ايم.
    
Aleksadnder Kwasniewski

پوتين هنگام بحث از [آن دوره] انتخابات اوكراين، Aleksadnder Kwasniewski رئيس جمهوری (وقت) لهستان را مورد انتقاد مستقيم قرار داد و گفت: فرصت طلباني ازجمله رئيس جمهوری لهستان كه از دوران نوجواني در خدمت شوروي بود و ... اينک براي خوش خدمتي به غرب مي گويد كه براي يک اَبَر قدرت [آمريکا] بهتر است كه روسيه بدون اوكراين باشد.
     گفته شده بود که پوتين تا آن روز اين چنين حمله اي مستقيم به «فرد» نكرده بود.
     پوتين در این مصاحبه اشاره كرده بود كه پرونده رئيس جمهوري لهستان (Aleksadnder Kwasniewski) كه پيش از فروپاشي شوروي سنگ مسکو را به سينه مي زد نزد ماست و اين چنين تغيير رنگ و لباس دادن تعجب آور است. و اين، يک دو رويي عريان و نان به نرخ روز خوردن است.
    [Kwasniewski در جريان مناقشه بر سر انتخابات اوکراين گفته بود که نزديك شدن بيشتر روسيه و اوكراين به يكديگر به سود منافع آمريكا نخواهد بود و سئوال كرده بود چرا بايد 50 ميليون اوكرايني درحركت تازه روسيه كه مي خواهد بار ديگر وارد امور بين المللي شود با مسکو باشند؟. به سود جهان خواهد بود كه اگر اوكراين جدا از روسيه باشد.]. از زمان ایجاد روسیهِ واحد پس ازشکست مغولان، اوکراین بخشی از روسیه بود.
    پوتين در مصاحبه خود نه تنها به سوابق فعاليت کفاشنيفسکي در كومسومول حزب كمونيست شوروي اشاره كرده بود بلكه گفته بود کفاشنيفسکي اين حرف ها را به اين خاطر زده بود كه شغل پردرآمدي را براي خود در يك كمپاني مخابراتي، پس از پايان دوره رياست جمهوري اش محرز سازد.
     پوتين در اين مصاحبه نشان داد كه غرب تلاش دارد كه روسيه را منزوي (ايزوله) و ناامن كند. وي گفت كه به رغم نگاه ظاهرا دوستانه جورج بوش به شخص وي، دولت او [بوش] پشت سر ِمساعيِ بعضي نيروها براي ناامن و ايزوله كردن روسيه قرار دارد. اينها نمي خواهند روسيه وارد اقتصاد جهان شود و زندگي عادي داشته باشد.
     پوتين در مصاحبه خود از مداخله آمريكا در امر حرّاج يك شركت نفتي روسيه انتقاد كرد و گفت: "اطمينان دارم قاضي دادگاه شهر هوستون (آمريكا) كه راي به مخالفت با حراج اين كمپاني داده بود كه بدهي مالياتي داشت نمي داند كه روسيه در كجاي دنيا واقع شده و دولتي مستقل است. ما مي دانيم كه در دهه 1990 دارايي ملت ما چگونه به تاراج رفت [با حرّاجهاي تقلبي و فسادآلود] و مي خواهيم آن اموال ملي را مسترد داريم و كسي هم نمي تواند و قادر نخواهد بود ما را از محافظت منافع خود بازدارد.".
    روزنامه نگاراني كه در جلسه مصاحبه شركت داشتند نوشته بودند كه پوتين از استقرار نيروهاي آمريكايي در آسياي ميانه و آموزش نظاميان گُرجي توسط آنان خشمگين بود و اشاره كرد كه غرب پشت سر حوادث سال گذشته گرجستان بود و نام آن را «انقلاب مردم» گذارد و مي خواهد كه اگر بتواند اين انقلاب اصطلاحا مخملي را به ساير اعضای جامعه مشترك المنافع روسيه گسترش دهد و از اوكراين آغاز كرده است.
    برخي از مفسران غرب، هدف از برگزاري اين مصاحبه را كه چهار روز پيش از انتخابات مجدد (دور دوم) اوكراين بود زير سئوال بردن انتخابات ساير كشورها و انتقاد از روش غرب و به ويژه آمريكا در ادامه سياست «استاندارد مضاعف» تلقي كرده بودند.
    اين مفسران سپس به سلطه روسيه بر لهستان در طول قرن ها و تا همين اواخر اشاره كرده بودند. دو ملت روسيه و لهستان، اسلاو و همنژاد هستند.
    رسانه ها آزمايش موشك پيشرفته «توپول ـ ام» با بُردي برابر 11 هزار و دويست كيلومتر را از يك سكوي متحرك كه در آستانه مصاحبه پوتين صورت گرفت نوعي قدرت نمايي روسيه و پشتوانه اظهارات پوتين به شمار آورده بودند. گفته شده بود كه اين موشك كه آماده استقرار در واحدهاي نظامي روسيه بود قابل رهگيري توسط موشكهاي ضد موشك نيست و در طول سال 2004 ـ روسيه چهل دستگاه از آن را براي تحويل به نيروهاي مسلح خود آماده ساخته بود.
    متن كامل مصاحبه پوتين كه از دو شبكه تلويزيوني روسيه پخش شد در سايت اينترنتي كرملين نيز قرار گرفته بود تا مورد استفاده نگارندگان «تاريخ جاري» قرارگيرد.
    پوتین تا چند سال پس از آن پرسش و پاسخ طولانی، در هر مصاحبه ای همان حرف ها را زده که غرب از سر روسیه دست برنمی دارد و به سیاست ضد روس 300 ساله خود [از زمان پتر بزرگ] ادامه می دهد. مرور زمان نشان داده است که غرب به راه خود ادامه داده و پوتین در این مدت عملا کاری انجام نداده است. وی در جلسه 190 دقیقه پرسش و پاسخ خود در دسامبر 2014 همان حرف هایی را زد که در جلسه پرسش و پاسخ در دسامبر 2005 ـ البته با عباراتی دیگر.
    
Kwasniewski و جورج بوش ـ کفاشنيفسکي پس از پايان دوره رياست جمهوري اش در 2006 بدون اينکه حتي فوق ليسانس داشته باشد استاد درس رشته تمرين رهبري جهاني در دانشگاه جورج تاون شهر واشنگتن شد. سپس به تبليغ راههاي ليبراليزيشن کشورهاي شرق اروپا پرداخت و بعد هم رئيس شوراي اروپايي سازش و تحمل (در شرق و غرب اروپا) شد که هزينه اين شورا را صندوق يهوديان تامين مي کند. کفاشنيفسکي که زماني از فعالان ترويج کمونيسم بود در دوران حکومت کمونيستي لهستان وزير ورزش بود

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
روزي که مورالسIvo Morales رئيس جمهوری بوليوي شد ـ دنباله قضایا تا 24 دسامبر 2019
Ivo Morales

در انتخابات 18 دسامبر 2005 کشور بوليوي «ايوو مورالسIvo Morales» رهبر حزب «جنبش به سوي سوسياليسم» پيروز شد و از 22 ژانويه 2006 در سمت رياست جمهوري کار خودرا آغاز کرد. مورالس (متولد 26 اکتبر 1959) نخستين بومی (سرخپوستي) است كه در تاريخ (تا آن زمان) 180 ساله ايجاد كشور كوهستاني 9 ميليوني بوليوي كه دو سوم خاك ايران وسعت دارد به رياست جمهوري انتخاب شده بود.
     انتخاب مورالس سي و هشت سال پس از قتل دكتر «ارنستو چه گوارا» سوسياليست آرژانتيني صورت گرفت كه به منظور تشويق كشاورزان و كارگران به انقلاب مسلحانه، به بوليوي رفته بود و در آنجا دستگير و در هفتم اكتبر 1967 و احتمالا به اشاره «سيا» كشته شده بود.
    به گزارش (وقت) رسانه ها،در جريان مبارزات انتخاباتي بوليوي و نيز 19 دسامبر 2005 (يك روز پس از انجام انتخابات)، هواداران مورالسِ سوسياليست همه جا عكس هاي «چه گوارا» را با خود حمل مي كردند تا پيروزي سوسياليسم را در کشورشان ثابت كنند (عكس پايين).
    بوليوي كه در سال 1825 در قسمتي از اراضي سرزمين «پرو» ايجاد و نام «سيمون بوليوار» قهرمان استقلال لاتين هاي آمريكا بر آن نهاده شد به دريا راه ندارد و ميان برزيل، آرژانتين، شيلي، پرو و پاراگوئه قرار گرفته و سرشار از ذخاير نفت، گاز طبيعي، و انواع معادن از جمله ليتيوم، مس، طلا و نقره است. پانزده درصد از ساكنان بوليوي از مهاجران اروپايي (سفيد پوست)، سي درصد نژاد مخلوط و بقيه بومي (اصطلاحا سرخپوست) هستند.
    مورالس در نخستين مصاحبه خود پس از اعلام پيروزي گفته بود كه آرزوي يكپارچه شدن لاتين هاي قاره آمريكا را در سر دارد. وي ضمن تحسين از فيدل كاسترو و هوگو چاوس تاكيد كرده بود كه بدون تامين «عدالت اجتماعي»؛ صلح، امنيت و آرامش برقرار نخواهد شد و هدف دمكراسي، برقراري عدالت اجتماعي و طرد هرگونه تبعيض است. افراد هر ملت بايد از مردانشان (دلسوزان، ميهندوستان و درستکرداران) شناختِ درست داشته باشند تا دمكراسي واقعي بر قرار شود، ولي ميدياي غرب (رسانه هاي اين كشورها) و امپراتوري هاي خبري آنها نمي گذارند كه مردم هر كشور برجستگان واقعي خود را بشناسند زيرا كه آن رسانه ها، «بدلي ها» را در هر كشور بزرگ مي كنند. اين رسانه ها در جريان انتخابات برضد ما تبليغ منفي فراوان كردند، مرا كشتگر كوكا (ماده اوليه تهيه كوكايين) معرفي كردند حال آن كه ميان كوكا تا كوكايين فاصله بسيار است. کوکا از 8 هزار سال پیش در آمریکای جنوبی کشت شده و از برگ آن به صورت دارو استفاده می شد که اروپاییان از نیمه قرن نوزدهم در آزمایشگاه از آن کوکایین ساختند. در ایالات متحده در تهیه کوکاکولا از سال 1885 تا 1903 از برگ کوکا استفاده می شد. اگر درست مي گويند چرا نمي روند جلوي كشت خشخاش را در افغانستان بگيرند. از قرص هاي مسكن هم مي شود ماده مخدر ساخت. بايد شمار مصرف كننده را به «صفر» رساند تا توليد از ميان برود.
    مورالس در این مصاحبه گفت که مي دانيم كه با اقتصاد بازار آزاد فقيرها فقير تر و استثمار انسانهاي تنگدست بيشتر مي شود. لذا ما خواهيم کوشيد تا به تدريج به نوعي سوسياليسم که خواست اکثريت است برسيم.
     موارلس همچنين گفت كه به باور انديشمندان، كشتن يك فرد با اسلحه، با منزوي ساختن او از طريق وارد آوردن اتهام و گفتن دروغ برابر است. قدرت ها با دروغ و افترا مي كوشند كه شخصيت هاي دلسوز و بي طرف ملل مورد نظر خود را از ميدان به در كنند. رسانه هاي اين قدرت ها در طول انتخابات تا توانستند از من بدگويي کردند.
    مورالس در انتخابات سال 2009 و 2014 بارديگر پيروز شد.
    اصلاحیهِ سال 2009 قانون اساسی بولیوی، انتخاب یک فرد بیش از دو دوره متوالی را منع کرده است، ولی از انتخابات بعد از آن و به این ترتیب، مورالس می توانست برای دو دوره بعدی نامزد شود (سه دوره)، زیراکه اصلاحیه در آن دوره که نزدیک به پایان بود تصویب شده بود. طول هر دوره ریاست جمهوری بولیوی 5 سال است. چند سال بعد دادگاه قانون اساسی بولیوی با توجه به تفسیر سازمان کشورهای قاره آمریکا، محدودیت انتخاب به دو دوره را خلاف حق بشر اعلام کرد (البته اگر مادام العمر ـ انتخاب دوره به دوره نباشد) و آن را لغو کرد و مورالِس توانست برای بار چهارم خودرا نامزد انتخابات ریاست جمهوری بولیوی در اکتبر 2019 کند. اما، برخلاف گذشته که آراء او قاطع بود، این بار نتوانست بیش از 47 و یک دهم درصد آراء را به دست آورَد. با اینکه مورالس در طول ریاست خود بر بولیوی، دست امتیازات کمپانی های آمریکایی ـ اروپایی را از منابع معدنی بولیوی قطع و دست به ملی کردن مؤسسات غیردولتی بزرگ زده و اراضی بلااستفاده (اراضی موات) را به زیر کنترل دولت در آورده است و رفع تبعیض و تأمین رفاه عمومی کرده است و ... در انتخابات این دوره، برخی از هواداران او به علت تداوم ارزان فروشی گاز طبیعی و برخی از مواد معدنی دیگر (به علت عرضه زیاد و کاهش جهانی قیمت ها) و در نتیجه کاهش درآمدها به پای صندوق های رای نرفتند. طبق قانون انتخابات بولیوی، اگر در انتخابات ریاست جمهوری، رای یک نامزد زیر 50 درصد باشد ولی از نفر دوم ـ بیشتر از ده درصد، باید برنده اعلام شود و نیاز به انتخابات دور دوم نباشد و چون آراء نفر دوم در انتخابات اکتبر 2019، دوازده درصد کمتر بود، مورالس خودرا برنده اعلام کرد که رسانه های ماهواره ای بلوک غرب و دولت های راستگرای منطقه به صدا و تحریک درآمدند که در انتخابات تقلّب شده است و سازمان کشورهای قاره آمریکا که ناظر فرستاده بود اشاره به برخی موارد آن کرده بود که هواداران نفر دومِ انتخابات دست به تظاهرات زدند. مورالس که چنین دید قبول کرد که انتخابات کُلّا تجدید شود (نَه میان دو نفر)، لکن تظاهرات ادامه یافت و هوادران مورالس هم وارد معرکه شدند و میان دو دسته زد و خورد روی داد. در این میان، فرمانده ارتش بولیوی و رئیس پلیس (و شاید به تحریک خارجی) به مورالس پیشنهاد کناره کردند و مورالس که همچنان مورد حمایت دولت های چپگرای قاره آمریکا ازجمله مکزیک، آرژانتین، کوبا، نیکاراگوئه و ... و اکثریت مردم چپگرا در دنیای لاتین هاست با هواپیمایی که رئیس جمهوری مکزیک برایش فرستاده بود به آن کشور رفت و پس از چند هفته توقف و هر روز مصاحبه و سخنرانی، از آنجا به آرژانتین که همسایه دیوار به دیوار بولیوی است رفت و اعلام کرد که به مبارزه ادامه خواهد داد زیرا که برضد او کودتا شده است و دولت موقت کنونی غیر قانونی است زیراکه در صورت استعفای رئیس جمهوری، معاون ریاست جمهوری و پس از وی، رئیس سنا باید موقتا جای او را بگیرد که معاون وی و رئیس سنا و بسیاری از پارلمانی ها کناره گیری کرده اند و این بانو که رئیس جمهوری موقت شده است یک سناتور ساده بود. دوران ریاست جمهوری او در ژانویه 2020 پایان می یافت و به علاوه، کناره گیری یک رئیس جمهوری ـ طبق قانون اساسی بولیوی ـ باید به تصویب پارلمان برسد تا قطعی شود.
    در جریان اعتراضات بولیوی 35 تن کشته شده بودند و یک دادستان محلی، این اعتراضات را به حساب اظهارات مورالس (در مصاحبه ها و نطق ها) گذاشته و اورا تحت تعقیب قضایی قرار داده بود ـ مردی را که بیش از هرکس دیگر به مردم بولیوی خدمت کرد. مورالس در آرژانتین از فعالیت دست نکشید، انتخابات بولیوی برگزار شد و یکی از اعضای حزب او پیروز و رئیس جمهوری بولیوی شد و مورالس به وطن بازگشت و مورد استقبال کم نظیر قرار گرفت و به فعالیت در حزب خود ـ حرکت به سوی سوسیالیسم، ادامه می دهد.
اجتماع هواداران مورالس با عكس چه گوارا در دسامبر 2005

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
برخي ديگر از رويدادهاي 25 دسامبر
 • 336:   براي نخستين بار مراسم کريسمس در رُم برگزار شد.
      
      
 • 820:   لئو (لئون) پنجم امپراتور بيزانس = روم شرقي (دولت قسطنطنيه ـ استانبول) كه در سال 813 به امپراتوري رسيده بود و در جامعه اين كشور محبوبيت نداشت طبق طرح رئيس نگهبانانش (گارد امپراتور) که از احساس منفی اتباع اطلاع داشت، در كليسا ترور شد.
      
      
 • 1066:   گيوم فرانسوي (ويليام فاتحWilliam the Conqueror) پس از تصرف انگلستان خود را پادشاه اين کشور نیز اعلام و تاجگذاري کرد. فرانسويان سال ها بر انگلستان حکومت کردند و هزاران واژه فرانسوي در زبان انگليسي، يادگار همان زمان است.
      
      
 • 1530:   «بابر» امپراتور گوركاني (مغول تبار) هندوستان که با کمک امپراتوري ايران به قدرت رسيده بود درگذشت.
      
      
 • 1927:   ميرزا ابوالقاسم قره گوزلو (ناصر الملك) رئيس ايل قاجار و نايب السلطنه سابق سلطان احمدشاه درگذشت.
      
      
 • 1927:   محمد نصر معاون وزارت دارايي وقت در دفتر كار خود به دست يك كارمند اين وزارت خانه در پي يك مشاجره لفظي با شليك گلوله كشته شد.
      
      
 • 1973:  


  عصمت اينونو Mustafa İsmet İnonu، نظامی و سياستمدار قديمي تركيه و رهبر حزب چپگراي «جمهوريخواه خلق» در 89 سالگي درگذشت. وي سالها نخست وزير و رئيس جمهوري تركيه بود. اينونو از همرزمان آتاتُرك در ايجاد جمهوري تركيه بشمار مي رود.
      
 • 1979:   ورود نيروهاي شوروي به منظور حمايت از دولت كمونيست افغانستان به اين كشور آغاز شد.
      
      
 • 1979:   (1358 هجري خورشيدي) يادداشت جمهوری اسلامی ايران به دولت پاناما مبني بر استرداد شاه كه در این كشور اقامت داشت تسليم شد و در اين يادداشت اطمينان داده شده بود كه شاه منصفانه محاكمه خواهد شد. همین یادداشت، پهلوی دوم را دچار ترس از استرداد کرد و به مصر رفت و در تابستان سال بعد در قاهره درگذشت.
      
      
 • 2016:   يک هواپيماي حمل و نقل نظامي روس برفراز درياي سياه سرنگون شد و 92 سرنشين آن کشته شدند. 63 تن از سرنشينان اين هواپيما اعضاي گروه نوازندگان نظامي روسيه بودند که با رئيس و کارگردان خود ـ والري خليل اُف ـ براي اجراي برنامه در مراسم کريسمس براي نيروهاي نظامي روسيه در سوريه عازم اين کشور بودند.
      
       •  

  مطالعه اين سايت و نقل مطالب آن با ذكر ماخذ (نشاني کامل سايت و نام مولف آن) آزاد است، مگر براي روزنامه هاي متعلق به دولت و دستگاههاي دولتي؛ زيرا كه مولف اين سايت اكيدا «روزنامه نگاري» را كار دولت نمي داند. روزنامه عمومي به عنوان قوه چهارم دمكراسي بايد كاملا مستقل از دولت و سازمانهاي عمومي باشد تا بتواند رسالت شريف خود را به انجام برساند.


   تماس با مولف:

  editor (a) iranianshistoryonthisday.com
  n.keihanizadeh (a) gmail.com