Iranians History on This Day
روز و ماه خورشيدي و يا ميلادي مورد نظر را انتخاب و كليد مشاهده را فشار دهيد
ميلادي
   خورشيدي

 
17 مارس
 
جستجو:

 
 


 هديه مولف

اين سايت مستقل و بدون كوچكترين وابستگي؛ هديه ناچيز مولف كوچك آن به همه ايرانيان، ايراني تبارها و پارسي زبانان است كه ايشان را از جان عزيزتر دارد ؛ و خدمتي است ميهني و آموزشي كه خدمت به ميهن و هموطنان تكليف و فريضه است كه بايد شريف و خلل ناپذير باشد و در راه انجام تكاليف ميهني نياز به حمايت مادي احدي نبايد باشد، و نخواهد بود. انتخاب موارد براي نگارش و عرضه در سايت نظرشخص مولف است.
 

 
   لينک به اين صفحه  

مهمترين رويدادهاي ايران و جهان در طول تاريخ در اين روز 17 مارس
ايران
بوي ضديت با ايران، به رغم وجود عهدنامه
ژوستين دوم
17 مارس سال 568 ميلادي، امپراتور ژوستيَن دوم [جانشين ژوستي نيان كه در سال 565 درگذشته بود] به رغم مفاد عهدنامه سال 561 دو امپراتوري ايران و روم (روم شرقي)، با سركرده طوايف شبه زرد آسياي ميانه (شمال سيردريا) معاهده دوستي و كمك متقابل امضاء كرد كه بوي ضديت با ايران از آن به مشام مي رسيد.
     عهدنامه سال 561، دولت روم شرقي را خراجگزار ايران كرده بود و حق هم پيمان شدن با طرف ثالث بر ضد ايران را از آن دولت سلب كرده بود.
     ارتش ايران در سال 566 طوايف شبه زرد (ختایی ها و اصطلاحا؛ زردهای سیاه) را از قلمرو ايران در آسياي ميانه بيرون رانده بود و خسروانوشيروان ـ شاه وقت ايران پيشنهاد سركرده اين طوايف براي عقد قرارداد را رد كرده و اعلام داشته بود كه ايران تنها با دولت ها معاهده امضاء مي كند نه طوايف. سركرده اين طوايف پس از دريافت اين پاسخ، متوجه ژوستيَن دوم شده بود.
     خسروانوشيروان بسال 579 درگذشت.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
زادروز پلیس تهران
براي پايان يافتن ناامني در تهران كه در سه ماه آخر سال 1291 هجري خورشيدي به چشم مي خورد و از واحد كمكي 380 نفري نیروی ژاندارم هم كاري بر نيامده بود، دولت وقت با هدف رفع نگراني ساكنان پايتخت و برگزاري آيين هاي نوروزي بدون دلواپسي، 27 اسفندماه اعلام کرده بود که از 29 اسفند (دو روز بعد) نظميه تهران (پليس تهران) به سبك اروپا با هشت كلانتري (كُمِيسري) آغاز بكار خواهد كرد و 29 اسفند مقامات دولت در مراسم گشايش كلانتري هاي بهارستان و بازار حضور يافتند.
    سازمان پليس تهران توسط يك افسر سابق پليس شهر استكهلم سوئد تنظيم و كار پياده كردن اين سازمان هم به او واگذار شده بود.
    پليس تهران در نخستين روز گشايش، داراي 479 پاسبان بود که در آن زمان «آژان» خوانده مي شدند و مقرر شده بود که مواجب ماهانه آنان به صورت پول نقد باشد. در آن زمان رسم بود كه اگر در خزانه دولت براي پرداخت مستمري كارمندان پول كافي موجود نبود معادل آن حواله جنس از جمله آجر داده مي شد. اين اجناس به عنوان ماليات بردرآمد از صاحبانشان وصول مي شد. در آن زمان، ايران درآمدِ «بادآورده» نفت و بانک مرکزی نداشت تا از این بانک پول کاغذی (اسکناس) قرض کند و بر میزان نقدینگی بیافزاید. در آن زمان پول ایران بمانند همه کشورهای دیگر در استاندارد طلا بود. بانک انگلیسی ایران ناشر اسکناس رایج کشور بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
روزي که روس ها اصفهان را اشغال نظامي كردند
نيروهاي روسيه تزاری كه به بهانه بيرون راندن آلماني ها و عثماني ها، با نقض اعلاميه بي طرفي ايران در قبال دولت هاي متحارب در جنگ جهاني اول، وارد ايران شده بودند 27 اسفند 1294 (18 مارس 1916) شهر مركزي ايران ـ اصفهان را متصرف و به اشغال خود در آوردند. به اين ترتيب، اصفهان براي مدتي در منطقه نفوذ روسيه قرارگرفت.
    نظامیان روس [که جنگ جهاني اول باعث پيروزي انقلاب بلشويکي و تغيير نظام روسيه شد] در پي آغاز جنگ که تزار روسيه با شتافتن به کمک دولت همنزاد خود ـ بلگراد آن را گسترش داده و سراسري کرده بود، وارد مناطق شمال غربي و غرب تا مرکز ايران شده بودند تا به قول خودشان، در اينجا مانع ورود و پيشرفت عثماني ـ متحد آلمان و نيز سرکوب ايرانيان هوادار آلمان شوند. ايرانيان از ديرزمان نسبت به آلماني هاي همنزاد احساس دوستانه داشته اند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
دكتر يزدي و مجازات اعدام    دكتر يزدي از سران حزب كمونيست توده و وزير سابق 28 اسفندماه 1333 در مخفي گاهش دستگير و 22 آبان سال 1334 به اعدام محكوم شد.
    مجازات دکتر يزدي دو ماه پس از قطعيت يافتن، با يك درجه تخفيف به حبس ابد تبديل شد.
    
دکتر يزدي پس از دستگير شدن و هنگام انتقال به دستگاه قضايي ارتش

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
کُپی تیترهای چند خبر و نظر از شماره های 26 اسفند 1397 شماری از روزنامه های تهران:

    


 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو ادبيات
نخستين نويسنده آلماني برنده جايزه ادبي نوبل و مبتكر داستان كوتاه غيرخيالي ـ حادثه نگاران روزنامه ها بعدا نویسنده داستان کوتاه
15 مارس زادروز «پل لودويگ فُن هيس Paul Johann Ludwig von Heyse» داستان نويس شهير آلمان است كه در 1830 در برلین به دنيا آمد و در دوم اپریل 1914 درگذشت. وي نخستين نويسنده آلمان است كه برنده جايزه نوبل در ادبيات شد [برنده جایزه ادبی نوبلِ سال 1910]. اين جايزه به خاطر اهمیت و نقش اجتماعی داستانهاي كوتاهش به او داده شد. ابتكار تاسيس انجمن نويسندگان آلمان را به نام او در تاريخ ادبيات ثبت كرده اند كه به رياست دوره اول آن انتخاب شده بود. از او که در عین حال شاعر و مترجم بود 177 داستان کوتاه و 60 درام باقی مانده است. نام او در برخی از شهرهای آلمان ازجمله مونیخ و هامبورگ بر روی خیابان و تالار گذارده شده است.
    فُن هيس در نوشتن داستان كوتاه روشي بكار بُرد كه هنوز دنبال مي شود. به نقل از او در كتاب راهنماي نگارش داستان كوتاه چنين آمده است: داستان كوتاه لزوما خيالي نيست. تاكيد بر اين است كه داستانهاي كوتاه زمينه واقعي داشته باشند. داستان نويس دنبال تلاش روزنامه نگار را مي گيرد كه طبيعت كار او عجله كردن و به موقع رسانيدن مطلب است. روزنامه نگار به اين دو مورد؛ «شخصيت فرد به وجود آورنده ماجرا و چرا آن را به وجود آورده است» با همان چشم مي نگرد كه به موارد ديگر، بنابراين توضيحات او در باره اين دو مورد (دو عنصر خبر به زبان امروزِ روزنامه نگاري) كوتاه و مختصر است و نويسنده داستانِ كوتاه (داستان واقعی) همين دو مورد را بايد مشروحا كشف كند و بشكافد كه اساس كار در همين دو مورد است و ....
    دیده شده است که در دهه های اخیر، اخبار حوادث شهری روزنامه ها (اخبار پلیسی و قضایی) سوژه داستانهای کوتاه (داستانهای واقعی، نَه خیالی) شده اند و بسیاری از حادثه نگاران روزنامه ها (خبرنگاران میزهای حوادث شهری) بعدا داستانِ کوتاه نویس و یا اینکه خاطره نگار شده اند و در این تألیفات، ماجراهایی را که از زندگانی مردم و اشتباهات دیده اند برنگاشته اند که جالب و آموزنده توصیف شده اند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو رسانه‌ها
انتقال مطالعه از نوشتار به آنلاین ـ کشف یک خطر بزرگ برای اطلاع رسانی منصفانه ـ کنترل سرچ انجين ها با اعلان ـ پیدایش ژورنالیسم بی قاعده
16 مارس 2004 گروه بین المللی مامور بررسی وضعیت «مطالعه» اعلام داشت که گسترش آنلاین ها و قرارگرفتن مطالب چاپی در اینترنت و دسترسی همگان به آنها به دلیل کاهش سال به سال بهای دِسک تاپ ها و لَپ تاپ ها و هزینه ارتباط به شبکهِ شبکه ها؛ کشش به خواندن از نوشتار (کتاب، روزنامه و ... چاپي) کم شده است.
     روانشناسان عضو این گروه، سهولت مطالعه مطالب آنلاین، سرعتِ یافتنِ مطالب مورد نظر از منابع متعدد و کنترل فرد بر درشت و ریز کردن حروف، نمایش تصاویر به صورتی بهتر، اجبار به تمرکز حواس و نیز عادت کردن به این کار را دلیل عمده این «تغییر» دانسته بودند که نتیجه اش کاهش تدریجی مخاطبان رسانه های نوشتاری خواهد بود و به همین نسبت آگهی های تجاری و در نتیجه؛ درآمد. به علاوه، روزنامه نگارانی که به سبب کوچک شدن اطاق های خبر و صرفه جویی در هزینه ها، کار خود را از دست داده اند به ایجاد وبسایت خبری دست زده اند و مخاطبانشان هم به دنبال آنان رفته، آنلاین خوان شده اند. این گروه پیش بینی کرده بود که ظرف ده سال بسیاری از روزنامه ها آنلاینی خواهند شد که هزینه بسیار کمی دارد و نیز دسترسی به اخبار خبرگزاری ها آزاد، همگانی و رایگان خواهد شد که اینک (پیش از مارس سال 2004) منحصر به مشتریانشان است و پولی. [این پیش بینی تحقّق یافته است].
     چهار سال بعد و در مارس 2008، همین گروه ضمن تایید نتیجه گیری سابق اعلام داشت که مطالعه در اینترنت در طول چهار سال میان دو بررسی، 38 درصد افزایش یافته است و در عین حال اخطار کرد که کار ماشین های جست و جو (گوگل، یاهو و ...) بازرگانی تر و سوداگرانه شده و اگر این روند به همین صورت ادامه یابد در آینده ای نه چندان دور، مطالب تبلیغی و حمايت هاي سياسي در تقدّم قرار خواهند گرفت و سریعتر و آسانتر در دسترس مردم جستجوگر قرار داده خواهند شد و بعضا گزينشي که عنوانی جز کنترل مجدد مغزها نخواهد داشت.
    این گروه برای اثبات این نظر خود مثال های متعدد آورده و گفته بود: مثلا، برای یافتن یک موضوع و رویداد؛ ماشین جستجو، نخست روزنامه معیّن و یا منابع مشخصی را به دست می دهد و ردیف بندی منابع؛ «بازرگانی» و «طبق قرارداد» خواهد بود تا بر حسب تقدّم تاریخ انتشار و یا نام منبع برحسب حروف الفبا و ... و برخی از منابع که نظرات دیگری دارند ارائه نخواهند شد [نقض بی طرفی در اطلاع رسانی و معلوم عمومی].
     گروه همچنین توصیه کرده است که برای رفع این نقیصه بزرگ، یک میثاق بین المللی تدوین شود و دست کم یک ماشین جستجو از نوع غیر انتفاعی و سراسری آن بدون محدودیت (جهانی و استفاده از همه زبانها و الفبا ها) به وجود آید و هزینه آن را دولت ها مشترکا و برحسب میزان استفاده کنندگان خود از اینترنت بپردازند تا عرضه اطلاعات (اطلاع رسانی) بی طرفانه صورت گیرد نه برحسب دریافت پول و یا تحت فشار سیاست و ....
    به این اندرز و توصیه های بعدی توجه نشد و توجه مردم جلب «سوشل میدیا» نیز شده است و هرکس درصدد روزنامه نگار شدن خودمانی، خبر و نظر رسانی و افشاگری برآمده است و همچنانکه دیده می شود، رسانه ها نیز به نقل گزارش ها، عکس ها و فیلم های همین «مردمِ روزنامه نگار شده» دست زده اند و بنابراین، ژورنالیسم از مسیر خود خارج شده و باید تعریف تازه ای بر آن نوشت. درگیری رسانه های آمریکا با دونالد ترامپ رئیس این فدراسیون با گزینشی کردن اخبار و ایجاد تغییر و تحریف در مطالب بر بی اعتمادی مردم به رسانه های عمومی افزوده و متمایل به کسب خبر و نظر از یکدیگر، از طریق سوشل میدیا شده اند و مقامات کشورها که چنین دیده اند مخصوصا مشاهده تحریف اظهاراتشان در مَس میدیا (رسانه های همگانی)، آنان نیز به درج کارها و برنامه های خود در سوشل میدیا متوسل شده اند و در نتیجه جهان دارد وارد یک نظام ژورنالیستی بی قاعده می شود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ساير ملل
روزي که محاصره قسطنطنيه توسط يک سپاه اسلام آغاز شد
منظره استانبول كه ميان آسيا و اروپا واقع شده است


     17 مارس سال 717 ميلادي محاصره شهر قسطنطنيه پایتخت امپراتوری روم شرقی ـ Byzantine توسط يك سپاه اسلامي مركب از هشتاد هزار فرد مسلح آغاز شد، ولي واحدهاي اين سپاه به علت نداشتن قدرت دريايي موفق به گرفتن شهر نشدند. این رویداد 81 سال پس از پیروزی سپاه اسلام بر نیروهای روم شرقی در کنار رودخانه یرموک Yarmouk و تصرف شام (سوریه، لبنان و بخشی از اردنِ کنونی) صورت گرفت. نبرد 6 روزه یَرموک در آگوست 636 میلادی و سه ماه پیش از نبرد قادسیه که به شکست و اضمحلال امپراتوری ایران منجر شد روی داده بود. یکی از علل تعقیب نکردن رومیان پس از پیروزی در نبرد یرموک این بود که بخشی از سپاه مسلمانانِ فاتح سوریه مأمور کمک به سپاه دیگر مسلمانان در جنگ با ایران در قادسیه شده بود.
    قسطنطنيه در سال 1453 به دست مسلمانان (تُرکان عثمانی) افتاد كه به اسلامبول (شهر اسلام) تغيير نام داده شد که پس از تبديل حروف در جمهوری ترکیه از عربي به لاتين و نوشته شدن واژه ها طبق تلفظ مردم (عامه)، اسلامبول هم مطابق تلفظ عامه، استانبول نوشته شده است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
تجديد نظر در اساسنامه اتحاديه جمهوري هاي شوروي که به انحلال غير قانوني آن انجاميد
17 مارس 1991 مجلس نمايندگان جمهوري هاي 15 گانه اتحاد شوروي (شوراي عالي شوروی) اساسنامه اين اتحاديه را اصلاح كرد تا اين جمهوري ها مخصوصا در زمينه روابط خارجي اختيارات بيشتري داشته باشند. پارلمان جماهيريه شوروي در عين حال و همان وقت به گورباچف اختيارات تازه اي داد كه آنها را درخواست كرده بود. چهار روز پيش از آن، پارلمان شوروي راي داده بود كه حکومت اين كشور پس از 72 سال از انحصار حزب كمونيست خارج شود ـ حزبي كه نمايندگان اين پارلمان را تعيين كرده بود! و همان افراد!.
     با وجود تجديد نظر پارلمان در اساسنامه اتحاديه، يلتسين و سران جمهوري هاي اوكراين و بلاروس در دسامبر همين سال در يك استراحتگاه زمستاني در بلاروس، در يك جلسه خصوصي، اتحاد جماهير شوروي را منحل كردند بدون حضور پارلمان و کسب نظر آن و بويژه برگزاري رفراندم عمومي در سراسر اتحاديه، كه اين تصميم آن سه تَن كه پشتيباني خارجي (غرب به رهبری آمریکا) را داشت سريعا به اجرا در آمد!.
     چندي بعد دوماي روسيه (مجلس نمایندگان روسیه) انحلال جماهيريه شوروي (جانشين امپراتوري روسيه) به آن صورت را غيرقانوني اعلام کرد و مصوّبه خود را در اين زمينه به کاخ کرملين فرستاد که هنوز در آنجا خاک مي خورد. يلتسين (رئيس جمهوري وقت) اين مصوبه دوما را امضا نکرد زيرا که خودش يکي از سه منحل کننده شوروي بود و اگر امضاء می کرد، مدرک و دليل تعقيب قضايي او قرار مي گرفت. «دوما» استدلال کرده بود که پارلمان هر جمهوري هم به طور جداگانه قانونا نمي تواند يک اتحاديه (جماهيريه) را منحل کند، مجموعه پارلمان ها و نيز مردم در يک رفراندم مي توانند اين کار را انجام دهند.
     به رغم اينکه پوتين هم بارها انحلال جماهيريه (تجزيه روسيه تزاري پيشين) را يک مصيبت خوانده است هنوز جز بازگردانيدن کريمه به قلمرو روسيه کار بيشتري انجام نداده است.
     برخی از اصحاب نظر پيش بيني کرده اند که وي (پوتين) سرانجام و در فرصت مناسب اقدام به احياء روسيه بزرگتر خواهد کرد و شايد که رئيس جمهوري شدن پي در پي او با همين هدف (احياء روسيه بزرگتر) باشد و برخی دیگر گفته اند که سرانجام، یک ناسیونالیست روس زمام کرملین را به دست خواهد گرفت و روسیه تزاری در همان مرزها دوباره احیاء خواهد شد. آنان گفته اند که نسبت به پوتین تردید دارند زیرا او که بزرگترین انبار سلاح های اتمی و موشکی را در اختیار دارد و از وجود هزاران پناهگاه ضد حمله اتمی در خاک روسیه ـ که بزرگترین سرزمین جهان است، باخبر است تاکنون حاضر نشده است در برابر تحریم های اقتصادی این کشور دست به تهدید اتمی و ... بزند، چه رسد به احیاء روسیه تزاری. آلمان هم که دهها سال در اشغال نظامی دولت مسکو بود، دارد برایش کُرکُری می خواند!.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
تاريخ از نگاهي به تصوير
نوآوري در تبليغات
در جريان سعي و رقابت متقاضيان نامزدي دو حزب عمده ايالات متحده براي انتخابات رياست جمهوري اين كشور در نوامبر 2008، نوآوري هاي تبليغاتي تازه اي به چشم خورد. تصوير زير، يك مورد از اين نوآوري ها را نشان مي دهد. در عكس، مردي ديده مي شود كه با تراشيدن سر خود و نوشتن نام «هيلري كلينتون» از متقاضيان وقت براي نامزدي از سوي حزب دمکرات بر آن، نوع تازه اي از تبليغ را كه به باور كارشاسنان اين حرفه درجلب نظر موثر مي تواند باشد ارائه داده بود. اين نوآوري توجه روزنامه نگاران را جلب، و اين عكس را به عنوان كاري تازه در رسانه هايشان منعكس كرده بودند كه يك تبليغ رايگان براي سناتور وقت ـ بانو كلينتون بود که موفق هم نشد. در عكس، هيلري نيز ديده مي شود.


 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
وقتي كه شمار وكيلان قضايي در يک کشور بيش از ميزان لازم باشد
فدراسيون آمريكا مرکب از 50 استيت را بهشت «مشاوران قضايي» خوانده اند. شمار وكيلان قضايي در آمريكا به نسبت جمعيت بيش از هركشور ديگر است. كثرت اين وكيلان قضايي باعث شده است كه براي كسب مشتري و موكّ دست به تلاشهايي بزنند كه در ممالك ديگر مرسوم نيست؛ از جمله تبليغ (به صورت آگهي تجاري) در رسانه ها كه اگر يك مصدوم حادثه رانندگي به آگهي دهنده وكالت قضايي دهد چنين و چنان خواهد كرد و غرامتي بيش از ديگران خواهد گرفت و .... همين طور براي وكالت طلاق، مهاجرت و دريافت کمکهاي رفاهي از دولت [که رقم بسيار بزرگي از هزينه هاي دولتي در آمريکا شده است] و مزاياي ديگر.
     از كارهاي ديگر اين وكيلان كه عمدتا در يك شركت (Firm) فعاليت دارند اين است كه ببينند مثلا كدام دارو زيان آور تشخيص داده شده است تا اعلام كنند كه مصرف كنندگان جهت تنظيم دادخواست غرامت به آنان مراجعه كنند و يا پس از هر سيل و توفان به شهر توفان زده بروند و به روزنامه محل آگهي بدهند كه قادرند بيش از وكيلان ديگر از شركتهاي بيمه براي صاحب ساختماني كه به آنان مراجعه كند غرامت بگيرند، و ....
    اين وضعيت بر پرونده هاي قضايي و در نتيجه مشكلات افزوده است. اخيرا جمعيت هاي حمايت از تحكيم خانواده به تبليغات (سبك تجاري) مشاوران قضايي كارشناس طلاق ايراد گرفته و اعتراض كرده اند و اين اعتراض در برخي از استيت هاي آمريكا موثر بوده و پارلمانهاي محلي آگهي كردن براي وكالت طلاق را از مارس 2008 ممنوع كرده اند. برخي از اين آگهي ها كه به صورت تابلو و بيلبورد بوده حتي افراد را تشويق به طلاق كرده است. تصوير نمونه اي از اين تابلو ها در زير ديده مي شود:
    


 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
برخي ديگر از رويدادهاي 17 مارس
 • 180:   ماركوس اورليوس Marcus Aurelius امپراتور روم درگذشت. با مرگ اورليوس، حکومت روم از نظام امپراتوري دوگانه خارج شد. تا اين زمان هر امپراتور رومي يک «شريک ـ امپراتور» داشت. لوسيوس وروس Verus شريک اورليوس بود که پيش از اورليوس درگذشته بود. اورليوس در جنگ سال 164 ميلادي بر امپراتوري ايران پيروز شده بود. اورليوس در عين حال يک فيلسوف و از پيروان مکتب Stoicism بود و مي گفت انساني کامل است که دانشمند باشد و اخلاقيات را کاملا رعايت کند و مقامات دولتي را بايد به چنين افرادي سپرد تا ايجاد نارضايي در جامعه نشود.
 • 624:   غزوه بَدر ميان مسلمانان و کُفّار قريش که کنترل مکّه را به دست داشتند روي داد که در آن مسلمانان پيروز شدند.
 • 1373:   اسدپهلوان حاكم كرمان بر آل مظفر ياغي شد و تا زنده بود دست از استقلال برنداشت كه داستاني مفصل است. وي سرانجام به دست نظاميان خود كشته شد.
 • 1789:  


  «جورج سيمون اُهم Georg Simon Ohm» فيزيكداني آلماني كه قانون اُهم Ohm,s Law را نوشت به دنيا آمد. اُهم ضمن مطالعه جريان برق و ولتاژ آن و بررسي کارها و دستاوردهاي فيزيکدان ايتاليايي Alessandro Volt قانون اُهم را نوشت. وي در زمينه فيزيک ازجمله صدا و مقاومت ها و الکتريسته قواعد و تعاريف متعدد به دست داده است که در کتب درسي آمده اند. اُهم ششم جولاي 1854 درگذشت.
 • 1917:   نيكلاي دوم تزار روسيه كه بامخالفت مردم و تظاهرات خياباني پي در پي رو به رو شده بود با هدف برقراري آرامش، اختيارات خود را به يك دولت موقت واگذار كرد كه اين داروي مسکّن هم اثر نداشت و هفت ماه بعد، نظام روسيه با انقلاب بلشويكي تغيير يافت و نظام بلشويکي (کمونيستي) نيز 74 سال بعد و عمدتا به سبب سوء مديريت هاي دولتي و تنبل و بي انگيزه کردن مردم از ميان رفت.
 • 1931:   در اين روز استالين «كروپسكايا لنين Nadya Krupskaya» بيوه لنين را از كميته مركزي حزب كمونيست شوروي بيرون كرد. کروپسکايا (1869 - 1839) در 30 سالگي با لنين ازدواج کرده بود. وي که دختر يک افسر ارتش تزار و از طبقه ممتازه روسيه وقت بود از جواني بر ضد طبقه خواص در اين امپراتوري بود که از امتيازات ويژه برخوردار بودند. ناديا با اين تفکر به صف سوسياليست هاي روسيه (شاخه افراطي) پيوست و پس از ازدواج با لنين دوبار مجبور به ترک وطن و اقامت در فرانسه شد. ناديا که قبلا يک معلّم بود سالها از کارشناسان وزارت آموزش و پرورش روسيه شوروي و ده سال معاون اين وزارت بود. وي در عين حال عضو کميته مرکزي حزب کمونيست و عضو شوراي عالي شوروي بود. لنين پيش از مرگ، وصيت نامه خودرا به ناديا ديکته کرده بود. ناديا از مخالفان صدور کمونيسم از سوي مسکو به کشورهاي ديگر و نيز انقلاب دائمي (فرضيه تروتسکي) بود. او عقيده داشت که اگر از طريق مدارس، نسل نو و از طريق رسانه ها (مطبوعات، کتاب و هنر نمايش)، نسل جاري را سوسياليست واقعي نکنيم نمي توان به آينده نظام شوروي اطمينان داشت. او اصرار فراوان به ضميمه شدن رسانه ها به وزارت آموزش و پرورش داشت و مي گفت که اين دو عامل، يک وظيفه مشترک دارند. او مي گفت که بيشتر اعضاي حزب و مقامات حزبي و دولتي تظاهر به سوسياليست بودن مي کنند درحالي که بايد نمونه باشند ـ يک سوسياليت واقعي و داراي رفتار سوسياليستي نَه با حرف و سخن و نمايشي. اختلاف او با استالين بر سر انتخاب مديريت ها بود. استالين مديريت ها را به بله قربان گويان خود مي داد و ناديا مي گفت که بايد به شايسته ها داد تا نظام سوسياليستي از درون ويران نشود.
      «خاطرات ناديا» که مي توانست راه اصلاح امور شوروي قرار گيرد پس از نخستين چاپ، به اشکال مختلف دچار سانسور شد و متون ترجمه هاي آن به زبانهاي ديگر با هم متفاوت است و معلوم نيست که کدام يک از آنها به اصل خاطرات نزديکتر باشد.
  Nadya Krupskaya

 • 1939:   در جريان دور دوم جنگ هاي قرن بيستم ژاپن با جمهوري ملي چين (دولت حزب کومينتانگ که اينک حکومت تايوان را به دست دارد)، ژاپني ها با 200 هزار نظامي ارتش مليّون چين مرکب از 120 هزار تَن نظامي! را در جنوب شرقي چين مورد حمله قرار دادند. اين زد و خورد هم که يک ماه و 24 روز طول کشيد به شکست چينيان انجاميد. ژاپني ها از سال 1931 تا 1945 در چهار دور با دولت مليّون جمهوري چين جنگنديد و در هر چهار دور پيروزي با آنان بود و بسياري از نقاط چين به تصرف ژاپني ها درآمد و در چند شهر دست به کشتار به صورت قتل عام زدند. ژاپني ها که خود ملي گرا بودند بمانند هر قدرت ديگر نگران توانمندشدن ملي گرايان کشورهاي باستاني بوده اند. به باور تاريخ دانان، ملي گرايان کشورهاي باستاني نامدار، خواهان احياء امپراتوري و امروزه به صورت کنفدراسيون و جامعه مشترک المنافع و قدرت شدن هستند و .... •  

  مطالعه اين سايت و نقل مطالب آن با ذكر ماخذ (نشاني کامل سايت و نام مولف آن) آزاد است، مگر براي روزنامه هاي متعلق به دولت و دستگاههاي دولتي؛ زيرا كه مولف اين سايت اكيدا «روزنامه نگاري» را كار دولت نمي داند. روزنامه عمومي به عنوان قوه چهارم دمكراسي بايد كاملا مستقل از دولت و سازمانهاي عمومي باشد تا بتواند رسالت شريف خود را به انجام برساند.


   تماس با مولف:

  editor (a) iranianshistoryonthisday.com
  n.keihanizadeh (a) gmail.com