Iranians History on This Day
روز و ماه خورشيدي و يا ميلادي مورد نظر را انتخاب و كليد مشاهده را فشار دهيد
ميلادي
   خورشيدي

 
28 مي
 
جستجو:

 
 


 هديه مولف

اين سايت مستقل و بدون كوچكترين وابستگي؛ هديه ناچيز مولف كوچك آن به همه ايرانيان، ايراني تبارها و پارسي زبانان است كه ايشان را از جان عزيزتر دارد ؛ و خدمتي است ميهني و آموزشي كه خدمت به ميهن و هموطنان تكليف و فريضه است كه بايد شريف و خلل ناپذير باشد و در راه انجام تكاليف ميهني نياز به حمايت مادي احدي نبايد باشد، و نخواهد بود. انتخاب موارد براي نگارش و عرضه در سايت نظرشخص مولف است.
 

 


   لينک به اين صفحه  

مهمترين رويدادهاي ايران و جهان در طول تاريخ در اين روز 28 مي
ايران
پايان جنگ ايران و «ليدي Lydia» ـ ماجراي خورشيد گرفتگي ـ انتقالِ بخشی از کُردهای ایران به عراق و ترکيه
خورشيد گرفتگي Solar eclipse بيست و هشتم ماه مي سال 585 پيش از ميلاد باعث شد که جنگ طولاني ايران و کشور ليدي Lydia (قسمتي از آناتولي مرکزي و غربي تا اژه و مديترانه به پايتخي سارد = سارتSart ـ سپاردا ـ Sardes) پايان يابد و يک ماه بعد به فيصله اختلافات بيانجامد. طالس Thalesدانشمند يونان قديم وقوع اين خورشيد گرفتگي را پيش بيني و تاريخ دقيق آن را به دست داده بود که يک ماه پيش از رويداد به اطلاع پادشاه ليدي رسيده و وي بر پايه اين پيش بيني به ايرانيان اخطار کرده بود که ادامه جنگ باعث خشم خدايان خواهد شد و انسان را از نور خورشيد محروم خواهند کرد.
    
    توضيح مولف سايت:
    
    - يك خواننده اين تاريخ آنلاين، در ماه مي 2005 سئوال كرده است كه براي خسوف سال 585 پيش از ميلاد كه منجر به آتش بس جنگ ايران و ليدي شد، سه «ماه» مختلف به دست داده شده است: 28 اپريل، 28 يا 29 مي، و 29 ژوئن سال 585 پيش از ميلاد، كدام «ماه» درست است؟.
     پاسخ مولف:
     هوخشترا Hovakhshatra(هوخشتره و به نوشته مورخان يوناني؛ Cyaxares)، شاه وقت ماد (مناطق غربِ ايران) از محورِ ري به سمت غرب کشور كه پايتخت اين دودمان شهر همدان بود، پس از متحد شدن با «نبوپولاسر» رئيس كشور بابل و انهدام آشوريان به پايتختي نينوا (نينوه) درصدد جنگ با كشور ليدي (قسمتي از آناتولي به پايتختي شهر سارد) برآمد. اختلافات مرزي باعث اين جنگ شده بود. ميدان اين جنگ طولاني ساحل رودخانه «هاليس» بود. هرودوت Herodotus شرح اين جنگ را نوشته است.
     «طالس» دانشمند يوناني از مردم «ميلتوسMiletus» كه سرزمين او به تصرف «الياتسAlyattes» پادشاه وقت ليدي آمده بود طبق محاسبات خود پيش بيني کرده بود که در فلان روز (پس از تطبيق تقويم ها: 28 ماه مي سال 585 پيش از ميلاد) خورشيد خواهد گرفت و جهان تاريک خواهد شد. پادشاه ليدي که بعدا ميلتوس را متصرف شده بود 28 اپريل يک ماه پيش از وقوع) توسط ميلتوسي هاي دربار خود از اين پيش بيني آگاه شده بود كه 30 روز بعد خورشيد گرفتگي روي خواهد داد. اين پادشاه براي ترسانيدن ايرانيان از خشم خدايان و پايان دادن به جنگ و بازگشت، به آنها اخطار کرده بود که اگر جنگ را ادامه دهند، خدايان 30 روز بعد خورشيد را تاريک خواهند کرد که ايرانيان آن را تا روز وقوع باور نکردند و جدي نگرفتند. ايرانيان به خدايان متعدد اعتقاد نداشتند.
    اين خورشيد گرفتگي روز 28 و طبق برخي نوشته ها روز 29 ماه مي اتفاق افتاد و ايرانيان كه درستي ادعاي الياتس (در حقيقت پيش بيني طالس كه نخستين پيش بيني علمي و درست از اين دست در طول تاريخ بود) را ديدند دست از جنگ كشيدند و به مذاكره نشستند تا خطوط مرزي را از طريق مسالمت آميز تعيين كنند.
     اين مذاكرات يك ماه طول كشيد و قرارداد صلح 29 ژوئن امضا شد و مسير رودخانه «هاليس» مرز دو كشور قرار گرفت. اين مصالحه همچنين به ازدواج Astyages پسر هوخشترا با Aryenis دختر الياتس انجاميد. Astyages پس از پدر به پادشاهي رسيد و به دست کوروش بزرگ از ميان برداشته شد.
     اين تاريخ ها را مورخين پس از تطبيق تقويم ها به دست آورده اند و برخي از آنها يك روز با هم اختلاف دارند.
     مورخان مرگ هوخشترا را هم در سال 585 پيش از ميلاد نوشته اند. وي پس از انهدام آشوريانِ بين النهرين ( مزوپوتاميا ـ قسمتي از عراق امروز)، شماري از اتباع خود (ايرانيان از طايفه ماد) را به شمال عراق امروز كوچ داد و برجاي آنها نشانيد كه به آشوريان مجال احياء امپراتوري خود را ندهند و كُردهاي عراقي فرزند زادگان همان مهاجران ايراني 26 سده پيش هستند كه ريشه زبان، نام ها و فرهنگشان را حفظ كرده اند. آشوريان همنژاد عرب (سامي) بوده اند. هوخشترا پس از توسعه مرز خود تا رودخانه هاليس، همان سياست را تكرار كرد و شماري زياد از همان دسته از اتباع خود رابه آناتولي شرقي و جنوبي كوچانيد كه كُردهاي تركيه امروز را تشكيل مي دهند و از آنان خواست كه با ارمنيان منطقه (ساكنان شرق آسياي صغير ـ آناتولي شرقي) كه با طوايف ايراني از يك ريشه و نژاد هستند روابط دوستانه داشته باشند.
تصوير مجسمه اي که از طالِس دانشمند دوران باستان ساخته اند

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
افتادن سیرانائیکا (لیبی شمال شرقی) به دست ایرانِ دورانِ هخامنشیان ـ نگاهی کوتاه به گذشته لیبی
یک ستون از سپاه اعزامی ایران که برای رسیدن به مناطق یونانی نشین ساحل جنوبی مدیترانه (لیبی کنونی) مسیر شمالی تری را در پیش گرفته بود در ماه می سال 524 پیش از میلاد تصرف ناحیه سیرانائیکا Cyrenaica (لیبی شمال شرقی و امروزه شامل شهرهای متعدد ازجمله بنغازی، المرج، البیضاء، اجدابیا، طُبرُق و درنه) را تکمیل کرد. ستون دیگر این سپاه که راه کوتاهتر صحرارا در پیش گرفته بود در واحه سیوا (سیوأه = سیوه) گرفتار توفان شن شد و از میان رفت. کمبوجیا (کامبوزیا ـ کامبیز) شاه وقت ایران که مصر را تصرف و در جنوب این کشور اقامت داشت این سپاه را مامور تصرف شمال غربی کرده بود. در جریان تصرف سیرانائیکا؛ مناطق پنتاپولیسPentapolis (سیرنCyrene = برقه)، Euresperides (بنغازی)، بالاگرائه Balagrae (البیضاء)، آپولونیا Apollonia، توکرا = توکره (aucheira – Tocra) و هرتا بر قلمرو ایران افزوده شدند. یک یکان از این ستون در جهت جنوب (صحرای لیبی) تا آمونیوم (Ammoniumشهری به نام خدای آمون ـ خدای ماه) پیش رفت و این ناحیه را متصرف شد و قوم لیبو Libu تابعیت ایران را پذیرفت.
    دیدار ناوگان ایران از بنادر سیرانائیکا [طُبرق و بنغازی امروز] در سال 339 پیش از میلاد [دوران پادشاهی اردشیر سوم ـ شاه هخامنشی ایران] ثابت می کند که این مناطق هنوز در کنترل ایران بودند. اردشیر سوم در همین سال دستور حمله دیگری به یونان را صادرکرده بود. بنادر صور (تور)، صیدا (سیدون) و جزیره قبرس (کوپروس Kypros= Kuppros =Cyprus) پايگاههای دریایی ایران در مدیترانه بودند. به علاوه، کشتی های ایران می توانستند از خلیج فارس به مدیترانه، از طریق آبراه دریای سرخ ـ رود نیل نیروی مسلح منتقل کنند. این آبراه به تصمیم داریوش بزرگ ساخته شده بود.
    طبق نوشته های هرودوتوس (هِرودوت) ـ مورخ یونانی و محاسبات تقویمی، در سال 515 پیش از میلاد در Euresperides (بنغازی امروز) یک شورش داخلی برضد دولت هخامنشی ایران روی داد که نیروهای ایرانی اعزامی از مصر آن را فرو نشاندند و درپی آن دولت ایران خودمختاری مشروط بیشتری به اتباع لیبیایی خود داد.
    دولت هخامنشیان در تقسیمات کشوری خود، مناطق متصرفی شمال شرقی لیبی را بر مصر اضافه کرده و یک ساتراپی (استان = ایالت) ایران قرارداده بود. این تقسیمبندی (ضمیمه بودن شمال شرقی و شرق لیبی به مصر) در دوران اسکندریان و تا زمان تکمیل سلطه رومیان بر مصر (نیمه قرن یکم پیش از میلاد) به همان ترتیب ادامه داشت. حکومت اسلامی از نیمه قرن هفتم میلادی و همزمان با تکمیل سلطه بر ایران، شمال آفریقا را هم متصرف شد. مصر و لیبی در 1517 به تصرف امپراتوری عثمانی درآمد و ایتالیای یکپارچه شده که خودرا جانشین امپراتوری روم می دانست در سال 1911 عثمانی را شکست داد و لیبی را متصرف شد و لیبی تا سال 1942 در کنترل ایتالیا بود که در این سال انگلستان که از دیرزمان چشم به لیبی داشت آن را متصرف شد و در سال 1951 [به دلایلی] آن را به یک شیخ دست نشانده به نام اِدریس سِنوسی داد که سلطنت این سلطان در یکم سپتامبر 1969 با کودتای معمّر قذّافی و نظامیان همدست او برانداخته شد. قذّافی پایگاه هوایی آمریکا در لیبی را برچید و دوران طولانی دشمنی دو دولت آغاز شد. دوستی قذافی با مسکو و شروع به فراهم آوردن ابزار و مواد ساخت سلاحهای اتمی ـ شیمیایی بر این خصومت افزود. پس از فروپاشی شوروی، قذافی از منتقدان علنی «بی خاصیت شدن اتحادیه عرب» دفعتا خودرا تنها دید و لذا به غرب نزدیک شد و تجهیزات و مواد اولیه ساخت اسلحه اتمی ـ شیمیایی را که تهیه کرده بود به آمریکا فرستاد، پول اضافی لیبی (32 میلیارد دلار) را در آمریکا سپرده کرد و در عوض، این دولت هم لیبی را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرد. ولی، پس از آغاز اعتراضات خیابانی اوایل سال 2011 در سیرانائیکا [که ریشه آنها هنوز روشن نیست] ورق برگشت خورد و سه دولت بزرگ سازمان نظامی اتلانتیک شمالی (ناتو ـ تنها اتحادیه نظامی جهان که دشمن بالفعل هم ندارد!) برای برکنارکردن رژیم قذافی بپاخاستند؛ لندن و پاریس پیشنهاد حمایت نظامی از غیرنظامیان (!) لیبی را به شورای امنیت دادند که به نام قطعنامه 1973 تصویب شد که با تحریف عبارات آن تاکنون سوء استفاده های متعدد بعمل آمده [شهر تریپولی = طرابلس و مناطق مسکونی دیگر بمباران شده، شماری غیرنظامی از جمله یکی از پسران قذافی کشته شده و ... که نقض غرض از قطعنامه اند]. سران سه دولت (آمریکا، انگلستان و فرانسه) ضمن سخنانی علنا و رسما خواستار کنار رفتن قذافی شده اند. [که بسیاری از اندیشمندان و مفسران، این اقدام را مغایر اصول دمکراسی و حاکمیّت ملی خوانده اند]. انتقاد توده ها از چین و روسیه است که این قطعنامه مغایر منشور ملل و اصول دمکراسی و حاکمیت ملّی را «وتو» نکرده بودند. وضعیت لیبی یک بار دیگر این فرضیه را ثابت کرد که برغم نطق و مصاحبه، مقام های انتصابی و انتخابی (در 192 کشور جمعا 150 هزار نفر) عملا (در باطن) با هم متحدند تا به آقایی بر هفت میلیارد نفوس کره زمین ادامه دهند. با حذف قذافی، تنها پنج ـ شش کشور نه چندان بزرگ باقی خواهند ماند که مقامهای آنها خارج از این اتحاد باطنی (نه رسمی و علنی) هستند؛ ونزوئلا، بولیوی، کوبا و ....
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ابتكار نظامي اشكانيان
مؤلفان تاريخ هاي نظامي «ماه مي سال 235 پيش از ميلاد» را زمان آغاز تاكتيك نظامي تازه اي نوشته اند كه ارتش دولت نوپاي اشكاني ايران آن را بر ضد سلوكي ها (جانشينان اسكندر مقدوني) بكار گرفت. از اين تاكتيك قرنها استفاده شد.
    برپايه اين تاكتيك، يگان هاي سوارِ سبك اسلحه، نيروي دشمن را با جنگ و گريز به ميداني كه از پيش تعيين شده بود و واحدهاي اصلي ارتش ايران در آنجا کمين کرده و آماده جنگ بودند مي كشاندند و به دست آنها مي سپردند تا درهم بكوبند.
    اين تاكتيك در نخستين آزمايش پيروز شد و تيرداد، شاه وقت تا پايان ماه مي اين سال بر سلوكي ها غالب آمد. اين تاکتيک پس از ابتکار آن پايدار ماند و فصلي از تاريخ نظامي جهان به شرح آن و بکار بردنش در جنگ هاي متعدد اختصاص داده شده است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
پيشنهاد بركناري اردوان چهارم به سناي ايران ـ اشکانيان اسکندريان را بيرون انداختند، ولي نه فلسفه و فرضيه هاي اندیشمندان يونان را
به نوشته مورخان رومي، بركناري اردوان چهارم در جلسه 28 مي سال 81 ميلادي مِهستان (سناي ايران) از سوي تَني چند از بزرگان كشور پيشنهاد شد. بحث درباره اين پيشنهاد مدت ها طول کشيد و بالاخره به راي گيري گذاشته شد و مِهستان راي به بركناري اردوان چهارم از شاهي ايران داد.
    در زمان اشكانيان انتخاب و بركناري شاه از اختيارات مِهستان بود كه اردشير پاپکان بنيادگذار دودمان ساساني اين قاعده را موقوف ساخت.
    اشکانيان پس از اخراج جانشينان اسکندر از ايران، آن قسمت از فلسفه، روش و فرضيه هاي يوناني ازجمله دمکراسي و ايجاد دستگاه قانونگزاري و دادن اختيارات بيشتري به اُستانها (ساتراپي ها) را دور نريختند و انتخاب وليعهد (شاه بعدي) و برکناري شاه وقت را در صورت لزوم به مِهستان (سنا) سپردند. بزرگان ايرانِ دوران اشکاني هنگام پيشنهاد ايجاد مِهستان گفته بودند که اگر شاه شخصا وليعهد انتخاب کند، اين فرد در ميان ناز و نعمت پرورش خواهد يافت و به دور از مشکلات مردم و مسائل که براي کشور زيان آور خواهد بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
خط تلگراف برلين ـ تهران
كمپاني آلماني زيمِنس 28 مي 1868 اعلام كرد که كار كشيدن خط تلگرافي را كه از برلين آغاز مي شود تا تهران ادامه خواهد داد.
    اين خط قرار بود از خاک امپراتوري روسيه (روسيه و قفقاز) بگذرد، و از طريق تبريز به تهران برسد. در آن زمان لهستان نيز در قلمرو روسيه قرارداشت.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
تمديد قرارداد انحصار نفت تنها با هشت راي مخالف و يا ممتنع!
هفتم خرداد 1312 (28 مي 1933) مجلس (پارلمان ايران) تنها با هشت راي مخالف و ممتنع پيشنهاد تمديد قرارداد نفت را كه امتياز آن در انحصار انگلستان (بي پي) بود تصويب كرد و به اين ترتيب، اين قرارداد استعماري براي 60 سال ديگر اعتبار يافت.
     هجده سال بعد در همين روز (7 خرداد 1330) به مناسبت سالروز تصويب اين قرارداد، ايران شاهد بزرگترين تظاهرات تاريخ خود تا آن زمان بود و تظاهركنندگان در قطعنامه خود ضمن محكوم كردن اين اقدام مجلس خواستار محاكمه و مصادره اموال آن دسته از نمايندگان ــ چه مرده و چه زنده ــ شده بودند كه به اين قرارداد در سال 1312 راي موافق داده بودند. مردم شعار مي دادند: سالروز «تصويب خيانت».
    ملت ايران در سال 1329 اين قرارداد را لغو کرد که ديديم پس از براندازي 28 امرداد 1332 مارا مجبور به پرداخت غرامتي سنگين کردند و نفت را هم عملا به کنسرسيومي از کمپاني هاي بلوک غرب دادند و آمريکا نيز در آن صاحب سهم شد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
دكتر مصدق به رغم ترديد به بي طرف بودن دادگاه جهاني، براي دفاع از ايران عازم لاهه شد
M. Mosaddegh
در اين روز در سال 1331 دكتر محمد مصدق نخست وزير وقت عازم لاهه شد تا از حقانيت ايران در ملي كردن نفت خود دفاع كند. دكتر مصدق كه استاد حقوق در دانشگاه بود قبلا رسيدگي دادگاه لاهه به شكايت انگلستان از ايران را مغاير حاكميت ملي يك كشور مستقل عضو سازمان ملل و خارج از تکاليف اين دادگاه خوانده بود، ولي گفته بود كه به لاهه خواهد رفت تا صداي ايران را كه قريب يك قرن و نيم تحت نفوذ و سلطه اجانب و بويژه دولت لندن بوده به گوش جهانيان برساند و تاكيد كرده بود كه دفاع او در لاهه در عين حال دفاع از كشورهاي تضعيف شده و استعمارزده در برابر قدرتهاي جهاني خواهد بود.
     اظهارات آن روز دكتر مصدق در رسانه هاي جهان به اين گونه تفسير شده بود كه رئيس دولت ايران ترديد دارد که دادگاه بين المللي لاهه، بي طرف و خارج از نفوذ قدرت هاي جهاني باشد. به علاوه، مصدق مي خواهد که ايران که بيش از هزار سال يک ابرقدرت بود بارديگر مطرح باشد و جهانيان بدانند که اين کشور همان امپراتوري پارسي است که در قرن 19، دو قدرت استعماري وقت ـانگلستان و روسيه ـ آن را تجزيه و کوچک کردند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
سردبیر اجرایی روزنامه اطلاعات که عکس مصدق را چاپ نکرده بود برکنار شد
پس از هفت سال (از زمان محاکمه و اعلام محکومیّت در دادگاه نظامی) و چند روز پس از نخست وزیرشدن علی امینی ـ در پی اعتصاب و تظاهرات معلمان، یکشنبه 31 اردیبهشت 1340 روزنامه های تهران فرصت یافته بودند که عکس دکتر محمد مصدق را در صفحات اول خود چاپ کنند. روزنامه اطلاعات چاپ نکرده بود که فروش آن پایین آمد و در آن روز بیش از 11 هزار نسخه برگشتی داشت.
    اعتراض مخاطبان روزنامه ادامه یافت و سناتور عباس مسعودی ناشر روزنامه مجبور شد که سردبیر اجرایی را به کار دیگری بگمارد [مؤدبانه برکنار کند] و یک کمونیست را که قبلا سردبیر روزنامه جوانان حزب توده و پس از آن، در میز بین الملل روزنامه اطلاعات مترجم خبر بود سردبیر اجرایی کند. کوتاهیِ چاپ نکردن عکس به رغم انتشار خبر آن به گردن سردبیر وقت افتاده بود و ناشر (مدیر) روزنامه برائت جسته بود. خبر، مربوط به نظرات مصدق درباره انتخابات و نقص های قانون انتخابات ایران بود که وی از سال 1312، انتقاد از آن سیستم را آغاز کرده بود.
    نخست وزیری علی امینی از نيمه ارديبهشت آن سال که رادیو مسکو او را «جان اف. کندیِ ایران» می خواند و لغو سانسور مطبوعات از سوی او، امکان چاپ شدن عکس و نظرات مصدق را به دست داده بود. مطبوعات ایران از چاپ کردن عکس مصدق، پس از محاکمه در دادگاه نظامی و محکوم شدن به 3 سال زندان ـ چند ماه پس از کودتای 28 اَمُرداد و سپس تبعيد غيرقانوني و خودسرانه او به احمدآباد منع شده بودند.
    می دانیم که تیراژ روزنامه همشهری (در زمان مدیریت غلامحسین کرباسچی و سردبیری محمد عطریانفر) با چاپ عکس مصدق در صفحه ششم شماره 29 اَمُرداد 1372 این روزنامه دفعتا بالا رفت و دیگر پایین نیامد و یک سال بعد، روزنامه ایران به ابتکار مؤسس و مدیر وقت آن ـ دکتر فریدون وردی نژاد عکس مصدق را به مناسبتی [درگذشت نوه اش] در صفحه اول خود چاپ کرد و آن روز چندبار تجدید چاپ شد. این دو نمونه، محبوبیت مصدق در میان ایرانیان را نشان می دهد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
2 تیتر از تیترهای صفحه اول شماره 15866 (هشتم خرداد 1358) روزنامه اطلاعات    
    این اطلاعیه نیز در همان روز و در همین صفحه درج شده بود:
    


 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
هشدار آيت الله عظمی خميني به مسئولان در مورد تجاوز از حدود قانون و عبور از احکام و دستورهاي اسلام
ششم خرداد 1360 آيت الله عظمی خميني باني جمهوري اسلامي ایران در مورد تجاوز از حدود قانون و عبور از احکام و دستورهاي اسلام به مسئولان چنين اخطار كرد: بترسيد از آن روز كه مردم بفهمند در باطن ذات شما چيست و يك انفجار حاصل شود. متن اظهارات بنيانگذار جمهوري اسلامي، حاوي اخطارهاي او، در روزنامه هاي تهران انتشار يافت که «تاريخ» شده است.
    روزنامه اطلاعات يک صفحه کامل از شماره 16439 (هفتم خرداد 1360) خودرا اختصاص به درج اظهاران رهبر وقت جمهوري اسلامي ايران (امام ره) داده بود. تیتر صفحه اول روزنامه اطلاعات در این روز:
        تیتر دیگر صفحه اول شماره هفتم خرداد 1360 روزنامه اطلاعات به همانگونه که در کُپي بالا دیده می شود، مربوط به ممنوع شدن خرید و فروش خانه در تهران تا تصویب قانون مربوط به آن بود که لایحه اش به تصویب شورای وزیران (دولت) رسیده بود، و در آن؛ شرایط خرید و فروش و کنترل قیمت مسکن تعیین سده بود با تاکید مجددِ این اصل که معاملات مستغلات، طبق ضوابط و تعاريف بین المللی، داد و ستد تجاری نیست (نباید بورسی و تابع قاعده عرضه و تقاضا و وضعیت معاملات پول و متأثر از وضعیتِ روزِ کالاهای تجاری باشد).
    وزارت مسکن و شهرسازی در اعلامیه منتشره اش در این روز، این تصمیم را نيز اعلام کرده بود که در تهران زمین ساختمانی واگذار نخواهد شد تا جمعیت شهر، بدون قاعده افزایش نیابد و مشکل تازه ای بر مشکلات اضافه نشود
.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
روزي که برژنف وعده حمايت نظامي از ايران داد
برژنف
28 مي 1979 لئونيد برژنف رهبر وقت شوروي در مسكو اعلام كرد كه از ايران ضد امپرياليست، در قبال هرگونه تعرّض غرب، حمايت بي چون و چرا خواهد كرد و پشتيبان حاكميت و استقلال و آزادي ايران خواهد بود.
     برژنف اين مطلب را يكصد و ده روز پس از پيروزي انقلاب و در زمان دولت موقت (مهدي بازرگان) كه چپها ازجمله حزب توده آزادي عمل داشتند بيان داشته بود. حزب توده که عوامل آن عملا بر روزنامه ها استيلاء داشتند حرف شنویِ دولت مسکو بود. در پي پيروزي انقلاب تا چند روز راديو تلويزيون ايران (واقع در ساختمان های جام جَم) توسط کمونيست ها و چپگرايان اداره مي شد. دولت مهدي بازرگان بود که قرارداد سال 1921 تهران ـ مسکو را يکجانبه لغو کرد. اين قرارداد دولت مسکو را مجاز کرده بود که در صورت ورود نيروي نظامي خارجي به قلمرو ايران، اقدام متقابل کند. همين اقدام دولت بازرگان، پرسش هاي متعدد به ميان آورده است.
    حمايت برژنف هنگامي اعلام شد که گزارش شده بود چند كشتي نظامي آمريکا، انگلستان و استراليا وارد خليج فارس شده اند.
    ـ ـ ـ ـ ـ
    
    و در همين روز، ترجمه يک خبر خارجي که کُپي آن در زير آمده است در صفحه 8 روزنامه اطلاعات (شماره 15865 - هفتم خرداد 1358) درج شده بود که وضعيت وقت منطقه را نشان مي دهد:
    


 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
اخطار ايران به دولت هاي عربي منطقه خليج فارس در ماهِ مي 1984 ـ رشته اي که سر دراز دارد
28 مي 1984 (1363هجري و در آن سال مصادف با هفتم خرداد) و در جريان جنگ عراق با ايران، دولت ايران به كشورهاي عربي منطقه خليج فارس اخطار كرد كه خودرا از اين جنگ دور نگهدارند و گرنه بايد منتظر عواقب مداخله خود باشند.
    در طول جنگ عراق با ايران، كشورهاي عربي منطقه خليج فارس شوراي همكاري تاسيس کردند و با اينکه عراق عضو اين شورا نبود كمكهاي همه جانبه به اين دولت مي دادند و كويت با حركت دادن كشتي هاي نفتكش خود با پرچم آمريكا، زير پاي اين دولت را در خليج فارس محكم كرد. شوراي همکاري کشورهاي عربي منطقه خليج فارس (GCC) بيست و پنجم مي 1981 در شهر رياض ايجاد شده است.
    «تاريخ» نشان داد که همان کمکهاي دولت هاي عرب منطقه خليج فارس به عراق در جريان جنگ خود با ايران، بعدا سبب نفاق طرفين و تصرف کويت از سوي عراق شد، آمريکا مداخله کرد عراق را از کويت بيرون راند، عراق تحريم بين المللي و تضعيف شد و در سال 2003 به تصرف آمريکا درآمد، آمريکا در منطقه فرماندهي نظامي داير کرد و ... ـ رشته اي که سر دراز دارد.
سران شوراي خليج فارس در يک گردهمايي در سال 2012 که «ضد ايراني» تفسير شده بود

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
سالروز درگذشت دکتر مهدی آذر از مِلیّونِ نامدارِ وطن و همرزم مصدق
دکتر مهدي آذر
دکتر مهدی آذر ملی گرای برجسته قرن 20 ایران هفتم خرداد 1373 (28 ماه مي 1994) در خانه پسرش دکتر هرمز آذر در آمریکا درگذشت. وی که 94 سال عمر کرد در کابینه دکتر مصدق وزیر فرهنگ بود. دکتر آذر که از نخستین دسته محصلان اعزامی به فرنگ است در اروپا (فرانسه و انگلستان) درس پزشکی خواند و طرح ادغام وزارت بهداری، سازمانهای بهداشتی و دانشکده های پزشکی و پرستاری از اوست که پس از انقلاب به اجرا درآمده است.
    دکتر آذر پس از شهریور 1320 و احساس وزش باد تغییر به موسسان حزب ایران که عمدتا محصلان اعزامی سابق بودند پیوست و پروانه روزنامه این حزب به نام او صادر شد. این حزب سپس ضمن اتئلاف با احزاب دیگر جبهه ملی ایران را بوجود آورو و پرچم ملی کردن صنعت نفت و استعمار زدایی از وطن را بر دوش کشید. دکتر آذر نخستین روشنفکری بود که برنامه های دروس متوسطه ایران را کهنه و استعماری اعلام کرد.
    وی در کابینه دکتر مصدق که بیشتر دوستان او و محصلان دور اول اعزام به فرنگ (سال 1307 = 1928)در آنجا بودند وزیر فرهنگ شد و اقدامات اصلاحی متعدد کرد که هنوز به نام او خوانده می شوند (این برنامه در جای خود در این سایت ـ تاریخ ایرانیان آنلاین آمده اند).
    پس از براندازی 28 امردادماه 1332، دکتر آذر بمانند سایر همکاران مصدق تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و گرفتار تضییقات متعدد یود.
    در سال 1357 (1978) که باد تغییر دوباره وزیدن گرفت همکاران سابق، ملیّون و مصدقی ها دوباره جمع شدند و جبهه ملی را فعال ساختند و مورد توجه قرار گرفتند بگونه ای که که تشکیل دولت موقت پس از انقلاب (دولت مهدی بازرگان که خود از نخستین محصلان اعزامی و بعد همکار مصدق بود) به جبهه ملی و ملّیون سپرده شد. دکتر آذر نیز برغم کهولت فعال بود که درگیری بعدی با ملیّون اورا آزرده ساخت و چون از وضعیت مزاجی مناسبی برخوردار نبود؛ اقامت در خانه پسر را بر ادامه فعالیت سیاسی ترجیح و به آمریکا رفت و 12 سال آخر عمر را در آنجا بسر برد.
    کار مبارزه و سیاست در خانواده دکتر آذر سابقه ای طولانی دارد. پدر بزرگ او «حاج علی آقا تبریزی» وکیل ادوار نخست مجلس از مشهد پس از استقرار در مجلس طرح حذف پرداخت دستمزد به روحانیانی را که وکیل مجلس می شدند پیش کشید و گفت که هرگونه پرداخت از بیت المال به یک روحانی خلاف موازین دینی است.
    دکتر هرمز آذر پسر دکتر مهدی آذر در اجرای برنامه کمک به میهن که میراث او از گذشتگان است هرسال به ایران می رود و در کنفرانس ها و سمینارهای پزشکی شرکت می کند و هر گونه معلومات تازه ای را که در طول یک سال کسب کرده ـ بدون چشمداشت ـ به هموطنان منتقل می سازد.
    خاطرات دوران فعالیت ها دکتر مهدی آذر هنوز تدوین و منتشر نشده است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
فرودگاه مشهد و یا بازارچه و محل فروش عطر فرانسوی!
در تابستان 1392 و پس از چند دهه، بار دگر گذار مؤلف این تاریخ آنلاین به فرودگاه مشهد افتاد. فرودگاه پُر از مسافر عرب، هزاره (افغان) و پاکستانی بود که به قصد زیارت آمده بودند و یا می رفتند. مؤلف تفاوت را در این دید که این بار فرودگاه عنوان «فرودگاه بین المللی مشهد» را داشت. تعجب مؤلف در این بود که فرودگاه سال 1392 مشهد شباهت به یک بازارچه داشت و پُر از فروشگاه ـ با تابلوهای تأمل برانگیز ازجمله تابلو «فروش عطر فرانسوی!». فرودگاه همچنین رستوان فَست فود داشت بمانند فَست فودهای آمریکا، از فراید چیکِن گرفته تا هَمبرگر. مؤلف از آنجا چند عکس گرفت تا در فرصت های به دست آمده درج کند و در تاریخ بماند و مورد قضاوت قرار گیرد، ازجمله عکس زیر:
    


 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
انتخابات داخلی خرداد 1393 مجلس شورای اسلامی و فلسفه تاریخ
هفته اول خردادماه 1393، در انتخابات داخلی مجلس شورای اسلامی، مهندس محمدرضا باهنر باردگر نایب رئیس مجلس شد و مقام قبلی خود را حفظ کرد و همچنین در خردادماه 1394 در انتخابات داخلی بعدی مجلس. او سه دوره نایب رئیس مجلس بود و هفت دوره نماینده پارلمانی کرمان و یا تهران.
     و اما، فلسفه تاریخ که طبق فرضیه هِگِل بارها و بارها در ایران مصداق یافته و این بار درباره نایب رئیس مجلس؛ مهندس احمد رضوی ـ کرمانی ـ در دوران حکومت دکتر مصدق، نایب رئیس مجلس بود و در دوره های تقنینیه هفتم، هشتم و نهم مهندس محمدرضا باهنر ـ کرمانی ـ دارای همان مقام انتخابی شد. هر دو؛ مهندس، هر دو؛ کرمانی و هر دو؛ فروتن، بی آلایش، راستگو، بی باک و صریح الهجه.
    مهندس محمدرضا باهنر متولّد کرمان در سال 1331 و دبیر کل جامعه مهندسان ایران است.
مهندس احمد رضوی (کرمانی) ـ مهندس محمدرضا باهنر (کرمانی)

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
قتل بی سابقه در تهران ـ وزیر پیشین، شهردار سابق تهران و سیاستمدار معروف زن دوم خودرا با شلیک گلوله کشت و تسلیم پلیس شد
دکتر محمدعلي نجفي و همسر دومش ميترا

پیش از ظهر سه شنبه 28 ماه می 2019 حادثه بی سابقه ای در تهران روی داد. در این روز دکتر محمدعلی نجفی 68 ساله، تحصیلکرده ایران و آمریکا و از سال 1359 هجری (یک سال و چند ماه پس از پیروزی انقلاب) دارای سمت های دولتی مهم ازجمله 9 سال وزیر آموزش و پرورش، سه سال وزیر علوم، سال ها رئیس سازمان برنامه و بودجه، زمانی مشاور رئیس جمهور، مدتی رئیس سازمان میراث فرهنگی، شش سال عضو انتخابی شورای شهر تهران و 7 ماه شهردار انتخابی پایتخت جمهوری اسلامی (تا زمان استعفاء از این سمت)، استاد دانشگاه، از سیاستمدارانِ نزدیک به حزب کارگزاران خود را به عنوان قاتل بانو میترا ـ زن 35 ساله (زن دوم) اش که حدود یک سال از ازدواجِ شان می گذشت به پلیس تسلیم کرد و بازداشت شد. وی گفت که اختلاف با زنش از دو ـ سه روز پیش بالا گرفته بود. به زنش پیشنهاد طلاق توافقی داده بود که موافقت نکرده بود و لجبازی می کرد و این مشکلات خانوادگی فشار روانی بر او وارد ساخته بود و در لحظه قتل، در حمامِ خانه با میترا کِشمکِش داشت.
    بانوی مقتول ـ میترا اُستاد ـ که از شوهر اول خود یک پسر 13 ساله داشت چندی پیش از وقوع حادثه به یک برج مسکونی دربولوار خوردین اثاثه کشی کرده بود و در طبقه هفتم این ساختمان که در کوی سعادت آباد تهران (شمال غربی شهر) واقع است با فرزند خود زندگی می کرد. آشنایی و ازدواج این دو از همان نخستین روز با سر و صدا همراه بود. برخی می گفتند که «میترا» صیغه نجفی شده که خود او چند بار تکذیب کرد و گفت که عقد رسمی است. به نجفی ایراد می گرفتند که میترا همسن دختر او است که میترا پاسخ می داد؛ عشق، سن و سال نمی شناسد، نجفی به کشور خدمت کرده و نباید پشت سرش از این حرف ها زده شود. میترا در کار هنر و این قبیل امور بود.
    ساعت ده و 30 دقیقه بامداد سه شنبه که پسر 13 ساله میترا به مدرسه رفته بود و میترا در خانه بود همسایگان صدای چند گلوله شنیدند ولی اهمیت ندادند. نجفی پس از تیراندازی و کشته شدن میترا در حمام خانه، و به خانه اصلی اش رفت و یادداشتی مبنی بر عمل خود نوشت، همانجا گذاشت و عازم آگاهی پلیس شد تا تسلیم شود. دختر 30 ساله اش که نامه را خوانده بود با عجله و با راننده خود را به ساختمان محل سکونت میترا می رسانَد ولی کسی در را باز نمی کند. در این هنگام پسر میترا پس از دادن امتحانِ آخرِ سال به خانه باز می گردد و با کلید خود، در را می گشاید و وارد آپارتمان می شوند و در حمام خانه با جسد میترا ـ مادرش که یک گلوله به قلب و یک گلوله به دست چپش اصابت کرده بود رو به رو می شوند. دو گلوله هم به دیوار حمام اصابت کرده بود که بعدا معلوم شد یکی از گلوله ها کمانه کرده و نجفی (دکتر نجفی) را مختصرا مجروح ساخته است.
    قضیه به پلیس اطلاع داده شد، پلیس در جستجوی قاتل بود که اعلام شد نجفی به آگاهی پلیس مراجعه و به قتل بدونِ تصمیم قبلی و در جریان نزاع اعتراف کرده و بازداشت شده است. گویا وی به بازپرس مربوط گفته است تصمیم به طلاق دادن میترا گرفته بود ولی میترا قبول نمی کرد و بگو ـ مگو داشتند و اختلاف هرلحظه بالا می گرفت. میترا لجبازی می کرد و در این میان وارد حمام شد، به دنبالش رفتم، ترسید و با من گلاویز شد که سلاح کمری را بیرون کشیدم تا بترسد و ساکت شود، سلاح آماده شلیک بود که گلوله خالی شد و به او اصابت کرد. نجفی گفته بود که سلاح کمری اش مجوّز داشت و خیلی ها مثل او برای حفظ جان خود سال هاست که همراه دارند.
    پس از انتشار خبر قتل، خبرنگار وبسایت «انصاف نیوز» گفت که میترا دیروز (دوشنبه ـ یک روز پیش از حادثه) به او تلفن کرد که می خواهد بیاید مصاحبه کند و حرف هایی بزند و قرار مصاحبه برای امروز (سه شنبه) تعیین شده بود که این حادثه روی داد.
    موضوعی که کمتر سابقه داشته، مصاحبه ویدیوئی رادیوتلویزیون دولتی با دکتر نجفی در محضر پلیس بود که پخش شد.
    خبر این واقعه با توجه به شهرت دکتر نجفی، تیتر اول بسیاری از روزنامه های تهران در شماره چهارشنبه 29 ماه می آنها قرار گرفته بود. تیترهای سه روزنامه در زیر کُپی شده است:


 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو دموکراسي
اصل «توجيه دمكراسي»
28 ماه مي 1919 بر اصول دمکراسي، اصل ديگري زير عنوان «Justification for Democracy= توجيه دمكراسي» افزوده شد.
    استادان عِلم حكومت و انديشمندانِ علاقه مند به دمكراسي در گردهمايي ماه مي 1919 خود در پاريس، پس از بحث بسيار و شنيدن نظرات مختلف به اين نتيجه رسيدند كه «توجيه دمكراسي» قسمتي از دمكراسي است كه بنيادهاي دمكراتيك، نشريات عمومي و معلمان مدارس بايد اين رسالت را به انجام برسانند، زيراکه تا مردم روشن نشوند و ندانند كه دمكراسي چيست، چگونه بايد باشد، چه اهميتي برايشان دارد و به چه ترتيب بايد آن را تمرين كنند (نامزد مورد نظر را با توجه به مشکلاتِ روز کشور و یا شهر خود و اطمینان از توانایی وی به حل آن مشکلات ـ از میان نامزدها تعيين و بدون نفوذ ديگران به او راي بدهند و ....) نمي توان كشوري را يك دمكراسي واقعي ناميد.
    اعلاميه 28 ماه مي 1919 اين گردهمايي كه نتيجه نخستين اجلاس آنان پس از جنگ جهاني اول بود بسيار طولاني و شامل تبيين و توجيه افكار فلاسفه اي چون ارسطو است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
فیدل كاسترو و نطق بدون برنامه 150 دقيقه اي او در آرژانتين!
در حال سخنرانی برای دوستداران آرژانتینی
پيش از بازنشسته شدن فيدل کاسترو، عادت بر اين شده بود كه سران تازه (منتخب) كشورهاي آمريكاي لاتين بدون حضور او كار خودرا آغاز نكنند و حضور كاسترو سبب مي شد كه توجه مردم کشور مربوط به جاي رئيس جمهوری تازهِ خود به او جلب شود.
    اين وضعيت در مراسم آغاز كار «نستور كرشنر» رئيس جمهوری چپگراي آرژانتين (در 25 ماه مي 2003) نيز مشاهده شد و استقبال از كاسترو به قدري زياد بود كه او مجبور شد در سرماي سخت از تالار مراسم بيرون آيد و 150 دقيقه براي صدها هزار تَن دوستداران خود نطق كند و بگويد كه كوبا بهترين نظام آموزش و پرورش و درمان عمومي و رايگان جهان را داراست و به جاي بمب به ساير كشورها دكتر و معلم مي فرستد. [آرژانتين در نيمكره جنوبي واقع است و در آنجا ماه مي از ماههاي فصل پاييز و چند هفته مانده به آغاز زمستان است.].
    فيدل کاسترو که در 90 سالگی در 25 نوامبر 2016 درگذشت پس از بازنشسته شدن به نوشتن مقاله و دادن نظر پيرامون مسائل روز سرگرم شده بود و سران دولت هاي چپگراي آمريکاي لاتين نيز براي گرفتن اندرز از او به ديدارش به هاوانا مي رفتند. مقاله هاي کاسترو پس از قرار گرفتن در وبسايت او و اِدیشن آنلاین روزنامه دولت کوبا، به زبانهاي مختلف ترجمه و در رسانه هاي سراسر جهان نقل و تفسير مي شد.
ديدار هوگو چاوس با فيدل کاسترو در هاوانا - سال 2012 - تبادل نظر خودماني. [هوگو چاوس 5 مارس 2013 از بيماري سرطان درگذشت و فیدل کاسترو در 25 نوامبر 2016]

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ساير ملل
پايان دوره تاريخي قرون وسطا ـ سقوط قسطنطنيه (استانبول)، پايان اقتدار روميان، ولي سرآغاز سلطه اروپاييان بر مشرق زمين
فاتح (سلطان محمد دوم)
فردا، 29 مي، سالگرد ورود جهان به دوران «عهد جديد» و پايان دوران تاريخي« قرون وُسطا» است. 29 مي سال 1453 محمد دوم معروف به «فاتح» شهر قسطنطنيه (کنستانسینوپولیس = كنستانتينوپل Constantinople= شهر کنستانتین) را تصرف كرد، آن را اسلامبول ناميد و تاريخنگاران اين روز را پايان قرون وسطا قرارداده اند.
     کنستانتین یکم امپراتور روم دوم دسامبر سال 324 ميلادي در اردوي خود در كنار بُسفور Bosphorus تصميم گرفت كه شهر بيزانتيوم Byzantinum ــ مهاجر نشين قديمي يونان ــ را با ساختن بناهاي تازه تكميل كند و آن را پايتخت دوم امپراتوري قرار دهد كه به ايران نزديكتر باشد. کنستانتين گفته بود که مراقب حركات ايران بودن از آنجا آسانتر است و در صورت تصميم به مقابله نظامي، هزينه سنگين لشكركشي از راه دور را ندارد. نوسازی شهر بيزانتيوم در سال 330 ميلادي از هر لحاظ تکمیل و پس از انشعاب امپراتوری روم، پایتخت روم شرقی و از سال 1453 مقرّ حکومت عثمانی شد و تا سال 1918 به مدت 1588 سال از مهمترين مراكز تصميمگيري در جهان بود. از آنجاکه عثمانی ها خودرا جانشین خلفای اسلامی می خواندند، قرنها اسلامبول «دارالخلافه» خطاب می شد. یونانیان شهر بیزانتیوم را هفت قرن پیش از میلاد ساخته بودند. این شهر ناظر بر تنگه بسفور که اروپا را از آسیا جدا می کند بر روی هفت تپه بناشده است. تبدیل تلفظ از اسلامبول به استانبول پس از تغییر حروف ترکیه از عربی به لاتین رایج و عمومی شده است. دولت ترکیه در دهه 1920 به خارجیان تاکید کرد که استانبول را در مکاتبات خود كنستانتينوپل ننویسند که نامه های پستی با این نام توزیع نخواهند شد. این شهر در قرون وسطا یک بار به چنگ صلیبیون افتاده بود.
    محمد فاتح بر زبان فارسي مسلط بود و از همان زمان بسياري از واژه هاي فارسي وارد تركي عثماني شده است. در زمان او بسياري از مكاتبات به زبان فارسي صورت مي گرفت. با پايان يافتن قرون وسطا كه قرون ظلمت در اروپا هم خوانده شده است، قرون جديد آغاز شد كه عصر رنسانس (تجديد حيات علوم و ادبيات ـ فلسفه و هنر) و روشنگري است و انتشار كتابهايي كه دانشمندان بيزانتيوم (روم شرقي) در جريان محاصره قسطنطنيه با خود به ايتاليا برده بودند عامل عمده آغاز رنسانس شناخته شده است زيرا كه با ترجمه و انتشار اين تاليفات، اروپاييان با علوم، فلسفه، هنر و ادبيات يونان قديم، ايران و عرب آشنا شدند و به تحول ادامه دادند. همچنين با پيدايش يك قدرت بزرگ در خاور نزديك و قطع ارتباط زميني اروپايي ها با آسيا، تلاش براي يافتن راههاي دريايي آغاز شد كه نتيجه اش کلونياليسم (اصطلاحا استعمار) و سرآغاز بدي براي ساير قاره ها بود.
    ايران كشوري كوچك و نا آشنا نبود كه اروپاييان قرن 16 با فرستادن چند كشتي جنگي و شماري تفنگدار برآن مسلط شوند لذا در مورد ایران از راههاي ديپلماتيك وارد شدند و دولت صفويه را بر ضد عثماني برانگيختند و باعث تضعيف هر دو دولت شدند و چون نوبت به قاجاريه رسيد و متوجه ضعف هاي سران آن و بویژه فقر معلومات عمومی و ميهندوستي در ميان آنان و قحط الرجال شدند دامنه نفوذ خود را در ايران گسترش دادند كه نزديك بود در زمان نخست وزیری وثوق الدوله استقلال خود را هم از دست بدهد و ....
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
فسادزدايي با اعدام ـ سلطان عثماني خودرا ملزم به پاکسازي جامعه از فساد مي دانست و ...
مراد چهارم
28 مي 1632 ميلادي، مراد چهارم سلطان وقت عثماني که خودرا خليفه مسلمين اعلام مي کرد و ملزم به پاکسازي جامعه از فساد، در جريان پاكسازي سازمانهاي عمومي اين امپراتوري، «رجب پاشا» وزير اعظم خودرا اعدام كرد و ظرف چند روز صدها مقام دولتي و كارمند را به جرم ارتشاء، سوء استفاده از مقام و منزلت، دزدي از اموال عمومي، سردوانيدن مردم، امروز و فردا کردن و ... به چوبه دار سپرد.
     اين پاكسازي در پي اعتراض افسران ارتش عثماني به گسترش فساد اداري و بوروكراسي بد و سردواني مردم بود. افسران ارتش شعار مي دادند: جنگيدن و مردن ما ــ چاپيدن و خوش بودن ديواني ها (مقامات اداري).
    اقدام سلطان مراد چهارم در «تاريخ» فسادزدايي با اعدام عنوان نويسي شده است. روش سلطان مراد بعدا در چند کشور ديگر اقتباس و تکرار شده است.
    
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ارمنستانِ مستقل ــ نخستين كشور مسيحي جهان که هميشه دوستِ وفادار ايران بوده است
ارمنستان ــ نخستين كشور مسيحي جهان ـ كشوري كه از عهد باستان همواره دوست باوفاي ايران بوده است ــ 28 مي 1919 در باقيمانده از سرزمين ارمنستان بزرگ اعلام استقلال كرد.
    ارمنيان ساكن آناتولياي شرقي قبل از اعلام استقلال، چند بار به دست عوامل دولت عثماني قتل عام شده و آواره و تبعيد گرديده بودند. ارمنيان با استفاده از فرصتي كه شكست نظامي عثماني در جريان جنگ جهاني اول و نيز از هم پاشيدگي امپراتوري روسيه برايشان فراهم ساخته بود در منطقه كوچكي از ارمنستان بزرگتر اعلام استقلال كردند. بسياري از ارمنيان بر اثر فشارهاي وارده، در دو دهه نخست قرن بيستم از سرزمين خود مهاجرت کرده و در کشورهاي ديگر بويزه ايالات متحده جوامع بزرگي به وجود آورده اند. ایروان و مناطق شمالی ارمنستان ـ سرزمینی که بيش از دو هزار سال از متحدين مشترک المنافع ايران بود در قرن نوزدهم و طبق قرارداد تحميلي ترکمن چاي، وابسته به روسيه شد که پس از فروپاشي شوروي بارديگر استقلال يافته است. رفت و آمد ايرانيان و ارمنيان به خاک يکديگر ويزاي ورود لازم ندارد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
برخي ديگر از رويدادهاي 28 مي
 • 1588:   اسپانيا با سيصد كشتي جنگي و 30 هزار تفنگدار عازم تصرف انگلستان شد. خروج اين نيرو از بندر ليسبون (در پرتغال) که در آن زمان در تصرف اسپانيا بود سه روز طول کشيد.
 • 1731:   به دستور پاپ وقت، كتب مذهبي يهوديان را در قلمرو پاپ ها آتش زدند.
      
 • 1738:   دكتر ژوزف گيوتين پزشك فرانسوي كه دستگاه اعدام بدون درد «گيوتين» را اختراع كرد به دنيا آمد.
 • 1754:   در منطقه «فايت» پنسيلوانيا، ميان بوميان آمريكا (اصطلاحا؛ سرخپوستان) و فرانسويان متحد آنان از يك طرف، و نيروهاي استعماري انگلستان و افراد مسلح مهاجر نشين هاي انگليسي از سوي ديگر جنگ بزرگي آغاز شد.
 • 1940:   در جریان جنگ جهانی دوم، بلژیک تسلیم آلمان شد و روز بعد (29 ماه می 1940) به تصرف ارتش این دولت درآمد.
 • 1961:   با انتشار مقاله «پتر بننسون» در روزنامه هاي مختلف تحت عنوان «زندانيان فراموش شده» زير بناي بنياد حقوق بشري اَمنِستي اينترنشنال (عفو بين المللي) گذارده شد.
 • 1964:   سازمان آزادی فلسطین (PLO) تاسیس شد.
 • 1964:   جسد جواهر لعل نهرو نحست وزير متوفاي هند را به رسم هندوان سوزاندند. نهرو 27 ماه می 1964 فوت شده بود.
 • 1975:   15 کشور آفریقای غربی میان خود یک جامعه اقتصادی تشکیل دادند.
 • 1979:   يونان به عضويت بازار مشترك اروپا (كه بعدا اتحاديه اروپا شد) در آمد.
 • 1987:   یک جوان 19 ساله آلمانی به نام Mathias Rust که بتازگی پرواز با هواپیما را فراگرفته بود، با یک هواپیمای سبک، از فنلاند وارد آسمان شوروی شد و بدون اینکه ردیابی شود در میدان سرخ شهر مسکو فرود آمد. این کار او، ضعف سیستم دفاعی شوروی را که آن همه درباره اش تبلیغ و ادعا شده بود آشگار ساخت که از عوامل فروپاشی این جماهیریه بشمار آورده شده است. ماتیاس به اتهام ورود غیرقانونی به آسمان شوروی محاکمه و چندی بعد آزاد شد. [شرح بیشتر در میان مطالب 29 ماه میِ این تاریخ آنلاین]
      
  ماتیاس: امروز و آن روز

 • 1998:   پاکستان بمب اتمی آزمایش کرد و وارد باشگاه اتمی ها شد. [مشروح مطلب در میان مطالب سی ام ماه می این تاریخ آنلاین] •  

  مطالعه اين سايت و نقل مطالب آن با ذكر ماخذ (نشاني کامل سايت و نام مولف آن) آزاد است، مگر براي روزنامه هاي متعلق به دولت و دستگاههاي دولتي؛ زيرا كه مولف اين سايت اكيدا «روزنامه نگاري» را كار دولت نمي داند. روزنامه عمومي به عنوان قوه چهارم دمكراسي بايد كاملا مستقل از دولت و سازمانهاي عمومي باشد تا بتواند رسالت شريف خود را به انجام برساند.


   تماس با مولف:

  editor (a) iranianshistoryonthisday.com
  n.keihanizadeh (a) gmail.com