Iranians History on This Day
روز و ماه خورشيدي و يا ميلادي مورد نظر را انتخاب و كليد مشاهده را فشار دهيد
ميلادي
   خورشيدي

 
1 اكتبر
 
جستجو:

 
 


 هديه مولف

اين سايت مستقل و بدون كوچكترين وابستگي؛ هديه ناچيز مولف كوچك آن به همه ايرانيان، ايراني تبارها و پارسي زبانان است كه ايشان را از جان عزيزتر دارد ؛ و خدمتي است ميهني و آموزشي كه خدمت به ميهن و هموطنان تكليف و فريضه است كه بايد شريف و خلل ناپذير باشد و در راه انجام تكاليف ميهني نياز به حمايت مادي احدي نبايد باشد، و نخواهد بود. انتخاب موارد براي نگارش و عرضه در سايت نظرشخص مولف است.
 

 
   لينک به اين صفحه  

مهمترين رويدادهاي ايران و جهان در طول تاريخ در اين روز 1 اكتبر
ايران
سالروز سومين جنگ اسكندر با ايرانيان ـ بی کفایتی رئیس کشور عامل تغییر در ایران
سومين جنگ اسكندر مقدوني با ايرانيان (امپراتوري پارسيان) سي ام سپتامبر سال 331 پيش از ميلاد در Gaugamela واقع درمنطقه اربلا (اربيل ـ كردستان امروز عراق) روي داد كه در اين جنگ هم ايران به دليل ضعف فرماندهي و وجود اختلاف ميان سران خاندان هخامنشي و سوء مديريت داريوش سوم ـ شاه وقت ـ موفق نبود و دست به عقب نشيني زد.
    داريوش سوم پس از نخستين جنگ، فرصت كافي براي آماده كردن ارتش داشت، زيرا اسكندر به مصر رفته بود.
    «تاريخ» شكست ايرانيان در جنگ دفاعي با اسکندر را به پاي غفلت و عدم كفايت داريوش سوم نوشته است. بررسی شکست ها و تغییرات اساسی در ایران در چارچوب «فلسفه تاریخ» ثابت کرده است که بی کفایتی رئیس وقت کشور عامل اصلی شکست و تغییر بوده است ازجمله بی کفایتی داریوش سوم، یزدگرد سوم، شاه سلطان حسین، شاهان قاجار ـ جز آغامحمدخان ـ تماما و به باور برخي از مورخان معاصر، محمدرضاشاه پهلوی که به نوشته آنان فردی مردّد، خود رای و در عین حال گوش به حرف دو قدرت غرب[واشنگتن و لندن] بود. اگر پهلوی دوم به اين اندرز که داروي دردهاي چندصد ساله ايران بود گوش کرده بود بيماري هاي وطن خيلي زود درمان مي شد: ناسيوناليسم، دمکراسي و رفاه همگاني. به او بارها گفته بودند که تاسيس حزب و انتشار نشريه بايد آزاد باشد تا اليت ها که براي خدمت به مردم منصوب به مقام شده اند از مردم جدا نشوند و گذشته خود و تعهداتي را که وجدانا و اخلاقا سپرده اند فراموش نکنند. نبود حزب و نشريات مستقل و حرفه اي باعث بسط فساد مي شود، زيراکه مشکلات و مفاسد برملا نمي شود و .... وقتي که فردي شايسته تر يافت شود بايد بدون درنگ اورا برجاي مقام قديمي تر که توان کمتري دارد و يا ... نشانيد. فساد دولتي و بي اعتنايي به منافع مردم بود که سبب شد چيانگ کاي ـ شک با چهار ميليون نظامي از يک ميليون و 200 هزار مردان مسلح مائو تسه دونگ شکست بخورد و به تايوان فرارکند زيراکه مردم از طرز کار مقامات دولت او ناراضي شده بودند. به پهلوی دوم اين واقعيت تاريخي را نيز گوشزد کرده بودند که در دهه هاي گذشته ـ در دو سه قرن اخير ـ فساد اداري، تورم پول و مشکلات ناشي از آن و نيز بيماري اقتصاد در چندين کشور باعث انقلاب و عصيان شده است که اعتناء نکرده بود. در نيمه اول دهه 1340 (دهه 1960 ميلادي) به وي تاکيد کرده بودند که ايران نياز به يک «امير کبير» ديگر دارد و يک امير کبير هم به او معرفي کرده بودند (نصرت الله معينيان را) که به جاي انتصاب به رياست دولت، وي را از وزيري دو وزارتخانه (راه و اطلاعات ـ جهانگردي) برداشت و رئيس دفتر مخصوص خود کرد تا رابط مردم با دربار شود ولي چون شاه، وقت کافي نداشت نامه هاي مردم رويهم انباشته شد که براي حل مسئله ـ بازرسي شاهنشاهي (سراسري)را تاسيس کردند، اما اعضاي آن را از ميان سالخوردگان ازکار افتاده ولي اسم و رسم دار و پارتي دار انتخاب کردند براي مثال پدر وزير آموزش و پرورش وقت را که توان راه رفتن هم نداشت و لذا مسائل همچنان باقي ماند و .... در شهريور 1356 (1977 ميلادي) که جبهه ملي بارديگر خودي نشان داد و شاپور بختيار و تني چند را دستگير کردند به شاه توصيه شد که دست از لجبازي بردارد و يکي از همکاران پيشين مصدق را که شهرت پاکدامني و بي نظري و وسعت دانش و انديشه دارد و مقبول همگان است بويژه دکتر غلامحسين صديقي را مامور تشکيل کابينه کند که 16 ماه امروز و فردا کرد و زماني درصدد اجراي توصيه برآمد که انقلاب به اوج خود رسيده بود و تازه شرط دکتر صديقي را که از ايران خارج نشود نپذيرفت و ....
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
شکست بطلميوس سوم از پارسيان
يکم اكتبر سال 243 پيش از ميلاد بطلميوس سوم از دودمان بطلميوسيان (جانشينان اسكندر در مصر) عقب نشيني از شوش را آغاز كرد. وي چندماه پيش از اين، در زماني كه سران حكومت سلوكيان (جانشينان اسكندر در ايران زمين) در شمال خاوري ايران زير ضربات اشكانيان قرار داشتند، تصميم به تصرف قسمتي از قلمرو آنان گرفت و با سپاهي از اسكندريه از راه دريا وارد غزه شد و پس از تصرف مناطق غرب فرات و بابل از دجله گذشت و شوش را متصرف شد، اما در شرق اين منطقه از نيروهاي محلي حكام ايراني شهرهاي پارس شكست خورد، به شوش بازگشت و تصميم به تخليه مناطق اشغالي گرفت و عازم مصر شد.
    در«تاريخ عمومي عهد باستان يا قرون قديم» از لشكر كشي بطلميوس سوم به عنوان «درگيري بازماندگان اسكندر با يكديگر در دوران افول» ياد شده است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
درگذشت ابو شکور بلخي طبق برخي منابع؟
برخي منابع اروپايي (نه همه منابع)، درگذشت «ابو شكور بلخي» پارسي سراي بنام را اول اكتبر سال 986 ميلادي نوشته اند. وي از شعراي دوران سامانيان و از مثنوي سازان نخستين بود. اين بيت از اوست:
     جهان را به دانش توان يافتن
     به دانش توان رشتن و بافتن
    و نيز :
     تا به آنجا رسيد دانش من
     كه بدانم همي كه نادانم
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ادعاي سلطنت در ميان بحران و نا آرامي!
در زماني كه نادر از گوشه اي به گوشه ديگر مي تاخت تا ايران را امن و متجاوزان خارجي را براند، و در اصفهان طهماسب ميرزاي صفوي كه قبلا خود را شاه خوانده بود در انتظار تاجگذاري بود، اول اكتبر 1731 (1110 هجري خورشيدي) محمدعلي رفسنجاني در كرمان با ارائه يك شجره نامه و تهيه يك استشهاديه به امضاي دهها تن از معاريف منطقه خود را به صفي ميرزاي صفوي ملقب و ادعاي پادشاهي كرد. وي خود را از نوادگان شاه طهماسب يکم و محق به سلطنت مي دانست.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
نخستين اعتصاب کارمندان دولت در ايران
ميرزا جوادخان سعدالدوله
نهم مهرماه 1286 اعتصاب كاركنان وزارت امور خارجه به نتيجه رسيد و ميرزا جواد خان سعدالدوله از سمت وزير امور خارجه بركنار و اين سمت به علاء السلطنه داده شد.
    سعدالدوله كمتر از يك ماه وزير امور خارجه بود و درگيري كاركنان اين وزارتخانه با او از همان هفته اول آغاز شده بود. اين نخستين اعتصاب كارمندان است كه در تاريخ اداري ايران ضبط شده است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
پيمان عدم تجاوز ايران و شوروي، ولی ...
یکم اكتبر سال 1927ميلادي ميان ايران و دولت جماهير شوروي (دولت مسكو) يك پيمان عدم تجاوز امضاء شد. سران مسکو کوشش داشتند تا از نفوذ انگلستان در ايران بکاهند و امضاي اين پيمان در راستاي اين هدف و رفع نگراني از ايران بود. مقامهاي انگليسي که قبلا دولت ايران را از روسيه تزاری در بيم و نگراني نگهداشته بودند، در دوران سلطنت رضاشاه (پهلوي يکم) نيز اورا از روسیه شوروي مي ترسانيدند و با دادن اطلاعات نادرست مبني بر قصد تصرف ايران از سوي دولت مسکو، دست به سوء استفاده سیاسی ـ اقتصادی مي زدند. مسکو با همان قراردادهاي مشابهي نیز با افغانستان و ترکيه امضاء کرد تا مانع از فتنه گري انگلستان شود.
    به رغم پیمان عدم تجاوز سال 1927 مسکو ـ تهران، دیدیم که در آگوست 1941 لندن و مسکو همدست شدند و ایران را اشغال نظامی کردند که کمی بیش از چهار سال طول کشید. دولت لندن قبلا از طریق سیاستمداران وابسته به خود چند فرمانده نظامی را تطمیع کرده بود و این فرماندهان بدون اطلاع فرمانده کل قوا (شاه) ارتش را مرخص کرده و کشوررا بدون دفاع گذارده بودند. تنها دو یگان نظامی در غرب (کرمانشاه) و شرق (کرمان) و نیز نیروی هوایی دفاع کرده بودند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
بنيادگذار صنايع ريخته گري و فرو آلياژ ايران
حاجي بابا

نهم مهرماه زادروز «علي اصغر حاجي بابا» بنيادگذار صنايع ريخته گري و فروآلياژ ايران است كه در سال 1310 در تهران به دنيا آمد. حاجي بابا درعين حال يك مبارز سياسي و از ملَيون بنام ايران است.
    حاجي بابا كه يكي از بازرگانان مهم آهن بود در سال 1342 شركت «پارس متال» را به اميد اين كه وطن به سوي صنعتي شدن گام بردارد تاسيس كرد و سپس در سال 1348 به تاسيس شركت «شوفاژ كار ايران» همت گماشت. چون كارشناس مديريت صنايع بود و در اين رشته ها مهارت بسيار به دست آورده بود در اسفندماه سال 1357 (اندكي پس از پيروزي انقلاب) او را به سمت عضو هيات مديره كمپاني ايران ناسيونال انتخاب كردند. حاجي بابا كه هدفي جز پيشرفت اقتصاد وطن و ارتقاء سطح صنعت ندارد در سال 1361 نيز شركت «فروسيليس ايران» را تاسيس كرد. وي مدت ها نيز عضو شوراي مشورتي وزير صنايع و معادن وطن بود.
    حاجي بابا علاوه بر نيابت رياست اتاق صنايع و معادن سمنان و چهار دوره عضويت در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و ايران از اعضاي اتاقهاي ايران و بلژيك و ايران و آلمان بوده است.
    برخي از فعاليت هاي عمومي ديگر حاجي بابا كه آنها را خدمت به وطن مي داند عبارتند از: عضويت، نيابت و رياست هيات مديره انجمن مديران صنايع، رياست هيات مديره انجمن صنفي كارفرمايان صنايع فروآلياژ، رياست هيات مديره صندوق توسعه صادرات صنعتي ـ معدني و خدمات مهندسي، عضويت در انجمن صنايع ريخته گري و عضويت در جامعه ريخته گران ايران و ....
    نام نيك، ابتكار، استعداد، حسن نيت و خدمات بي شائبه حاجي بابا به وطن باعث دعوت از او به اين همكاري ها شده است. همگان حاجي بابا را از مردان بزرگ صنايع، معادن و بازرگاني ايران مي دانند و وطندوستي وي را مي ستايند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ديدار رئيس ديپلماسي شوروي از زندان مرکزي تهران!
كارا خان (قره خان) كميسر امور خارجي (وزير امور خارجه) شوروي نهم مهرماه 1312 ( 1933 ) در سومين روز ديدار رسمي اش از تهران از زندان قصر ديدن كرد!. در تهران از رئيس ديپلماسي بلشويكها استقبالي شايان و بي سابقه بعمل آمد كه نشانه آغاز فرار رضاشاه از سلطه انگلستان تلقي شده است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
رفع نگراني در زمان جنگ
دولت شوروي به منظور رفع نگراني ايران كه با آغاز جنگ جهاني دوم نسبت به ادامه مبادلات بازرگاني خود با آلمان به سبب تسلط انگلستان بر راههاي دريايي خليج فارس دچار ترديد شده بود اول اكنبر 1939 اعلام كرد كه اجازه مي دهد اين مبادلات از راههاي زميني شوروي انجام شود. در اين زمينه ميان تهران و مسكو قراردادي هم به امضاء رسيد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
رئيس ايراني مجمع عمومي سازمان ملل
نصراله انتظام
نصرالله انتظام نماينده ايران در سازمان ملل كه به رياست مجمع عمومي اين سازمان انتخاب شده بود اول اكتبر 1350 به دليل اداره جلسات به بهترين وجه خود، مورد تقدير دبيركل وقت قرار گرفت. وي دو هفته پيش از آن رئيس آن دوره مجمع عمومي شده بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
شوراي امنيت شکايت انگلستان از ايران را جهت رسيدگي پذيرفت
شوراي امنيت سازمان ملل اول اكتبر سال 1951 براي رسيدگي به شكايت دولت انگلستان از ايران يك جلسه مقدماتي تشكيل داد و تصميم گرفت كه رسيدگي به اين شكايت را انجام دهد كه دولت ايران آن را خارج از وظايف شورا مي دانست. دكتر مصدق پس از اطلاع از اين تصميم شورا اعلام كرد كه به نيويورك خواهد رفت و شخصا از حق ايران دفاع خواهد كرد و چند روز بعد عازم آمريكا شد و هفتم اكتبر هنگام ورود به نيويورك مورد استقبال كم نظير مقامات و مردم اين شهر قرار گرفت و سه روز بعد در جلسه شوراي امنيت حضور يافت .
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
منع تعقیب قضایی و محدودیت برای ایرانیان برون مرز که به کشور بازگردند (اعلامیه اکتبر 1978)
دولت پادشاهی ایران نهم مهرماه 1357 (در آن سال مصادف با یکم اکتبر 1978 و سال انقلاب) ضمن صدور یک اعلامیه غیرمنتظره هرگونه تعقیب قضایی، محدودیت و مزاحمت برای ایرانیان برون مرز را که به کشور بازگردند ممنوع کرد.
    در این اعلامیه که با اطلاع شاه، شب پیش از آن در شورای وزیران تصویب شده و یک وزیر مشاور کابینه آن را برای روزنامه نگاران خوانده و متن تایپ شده اش را به آنان داده بود چنین آمده بود:
    "دولت شاهنشاهی در چارچوب سیاست آشتی و همکاری ملی تصویب کرده است که به آگاهی ایرانیان ساکن کشورهای دیگر ازجمله دانشجویان برساند که بازگشت به وطن مستلزم تحمل هیچ نوع محدودیت، تعقیب کیفری و اصطلاحا مزاحمت نخواهد بود. بنابراین، هرایرانی برون مرز ـ ولو اینکه فعالیت ضد دولتی داشته و دارای هرعقیده و مسلک بوده می تواند بدون کمترین دغدغه از تعقیب و محدودیت به وطن بازگردد و به حد کفایت از حمایت دولت برخوردار باشد. امید است که این هموطنان مدافع استقلال، تمامیت و آزادی وطن باشند و دانش، تجربه و امکانات خودرا در راه پیشرفت ایران بکار برند. بر دولت مسلم شده است که این ایرانیان مقیم کشورهای دیگر بعضا تحت تاثیر تلقین و تزویر خارجی و نیز کسانی که هرگز ایران را دوست نداشته اند قرارگرفته و در نوعی اَمپاس و دو دلی و ترس کاذب و جعلی [شایعه] از بازگشت به میهن هستند.".
    روزنامه های تهران روز بعد (دهم مهرماه) و پس از انتشار این اعلامیه، فهرست گروههای و احزاب ضد دولتی فعال در برون مرز را منتشر ساخته که دراین فهرست این نام ها نیز دیده می شدند: کنفدراسیون دانشجویان، جبهه ملی، کمونیست ها (حزب توده، مائوئیست ها، چریک های فدایی، توفان و ...)، مجاهدین، اتحادیه اسلامی دانشجویان، آرمان خلق و .... این روزنامه ها نوشته بودند که کنفدراسیون دانشجویان که قبلا یک اتحادیه صنفی بود در سال 1967 در مونیخ ـ فرانکفورت آلمان تشکیل شده بود که بعدا رنگ سیاسی به خود گرفت و ....
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
نظرات بسیار مهم و بی پرده یک پروفسور اقتصاد درباره التهاب ارز در ایران ـ دلالی های سازمان یافته ارز ـ هزار میلیارد درآمد نفت در 23 سال و ...
پروفسور ابراهيم رزّاقي
پروفسور ابراهیم رزاقی استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران یکم اکتبر 2012 (دهم مهرماه 1391) درباره مسئله نوسان و التهاب بهای ارز (پول سایر کشورها) و مسائل مربوط به خبرگزارس فارس گفته است: "شرایط کشور به گونه‌ای است که از لحاظ ساختاری همواره بی‌ثباتی ارزی را امکان‌پذیر می‌کند، البته این بی‌ثباتی در مورد کالاهای دیگر مانند طلا و مسکن نیز کاملا مشهود است.".
    وی افزود: "بعد از جنگ [جنگ 8 ساله عراق با جمهوری اسلامی ایران]، سرمایه‌داری نو لیبرالی در ایران آغاز شد [زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی] و نوع آمریکایی آن در ایران شکل گرفت و .... در مورد ارز، شرایط به این صورت است که هر زمان تقاضا افزایش یابد و قیمت‌ بالا ‌رود و دولت میزان عرضه [عرضه ارز به بازار] را افزایش می‌دهد و عرضه و تقاضا را کنترل می‌کند تا ثبات قیمت ایجاد شود. با وجود این، ممکن است پس از مدتی چنان وضعیتی تکرار شود و ....
    ابراهیم رزاقی در این مصاحبه گفته است: "بهم‌ریختگی بازار ارز [درایران] موضوع تازه ای نیست، در چند ماه اخیر این بار دوم است که این التهابات در بازار ارز [ایران] پدید آمده است. طبق اعلام بانک مرکزی، 45 میلیارد دلار برای رفع التهابات دور اول بازار ارز اختصاص داده شد و برآورد شده که برای رفع التهابات این دوره [حال حاضر] 25 میلیارد دلار دیگر باید اختصاص یابد [از ذخائر ارزی برای فروش عرضه شود]. 45 میلیارد دلار رفع التهاب اول یعنی نیمی از درآمد ارزی یک سال و این همان شیوه نو لیبرالی است. ".
    پروفسور رزاقی گفته است: "گرانی ارز دلایل متعدد دارد از جمله کاهش تولیدات محصولات کشاورزی، کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت و کاهش عرضه ارز توسط دولت و البته، در مواقعی گرانی ارز بصورت تصنعی ایجاد می‌شود؛ به این ترتیب که افرادی سودجو به محض کم شدن نوعی کالا در بازار [مثلا طلا و ارز که پول هم نوعی کالا است]، روی آن کالا سرمایه‌گذاری می‌کنند [دست به خرید می زنند و گاهی به صورت هجوم] .
    این کارشناس اقتصادی به خبرگزارس فارس گفته است: "هم اکنون [در مهرماه 1391] حدود 380 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور موجود است و افراد سودجو با نقدینگی که در اختیار دارند با تشکیلات [برنامه زیری] و به صورت «سازماندهی شده» وارد بازار می‌شوند [و به خرید و جمع آوری ارز موجود می پردازند]. این افراد احتمالا بین دستگاه‌ها [سازمانهای مربوط] برای اینکه بتوانند به کارشان وجاهت قانونی بدهند دارای افرادی هستند و از سیاست‌های موجود نو‌لیبرالی کاملا با خبرند و امکانات دولتی را به خوبی می‌شناسند.".
    رزاقی گفته است: "سودجویان هر بار در خصوص یک نوع کالا در بازار بهم‌ریختگی و التهاب ایجاد می‌کنند امسال سراغ ارز رفته‌اند در حالیکه چند سال پیش در مورد مسکن این کار را انجام دادند و در سال‌های قبل از این هم در مورد کالای دیگر. گاهی در سطح کشور کمبود نوعی کالا پدید می‌آید که یک موضوع کاملا طبیعی است ولی سوداگران و سفته‌بازان از این شرایط [کمبود آن کالا] سوء استفاده کرده درآمدهای بسیار بالا و به عبارتی سودهای کلان در زمانی بسیار کوتاه کسب می‌کنند بدون اینکه شناسایی شوند و مالیاتی پرداخت کنند. آنان در بازار سهام هم به همین ترتیب عمل می کنند که در آمریکا به آن «معاملات قمارخانه ای» می گویند.".
    این استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران گفت: " [کار به جایی کشیده است که] برخی بانک‌های خصوصی، سازمان‌ها و شهرداری هم بخشی از بودجه خود را به ارز تبدیل کرده‌اند!. عده‌ای هم با سرمایه‌های اندک و حتی پول حاصل از فروش خانه‌‌هایشان وارد عرصه خرید ارز [و طلا] می‌شوند بدون توجه به اینکه این کار شرعی، اخلاقی و انسانی نیست و مانند یک بیماری واگیر همه را مبتلا می‌کند. خرید و فروش ارز به قصد سود بردن و سفته‌بازی در سطح جامعه یک امر ناپسند مثل دزدی تلقی نمی‌شود تا با آن برخورد شود. مسئولان دولتی از وزیر اقتصاد تا رئیس بانک مرکزی همه می‌گویند باید ارزش ریال تقویت شود، آیا این است راه تقویت ارزش ریال. ".
    این کارشناس اقتصادی گفته است: " «دلار» به عنوان یک کالا در ایران یک منبع عرضه دارد و آن بانک مرکزی است و حدود 85 درصد ارز از صادرات نفت خام تأمین می‌شود و 15 درصد باقیمانده ارز از طریق تولید کالاهای داخلی و صادرات آن به دست می آید که البته هزینه‌ این تولیدات نیز از محل فروش نفت تأمین می‌شود. پیش از انقلاب هر دلار 70 ریال و تا سال 1350 نرخ تورم کشور 2.5 تا 3 درصد بود و از این سال 1350 با افزایش تورم [تورم پول]، به تدریج مشکلاتی در اقتصاد پدید آمد و آرام آرام از ارزش پول ملی کاسته شد.".
    رزاقی [بدون اشاره به «نرخ مرجع برای ارزها» که اختصاص به واردات برخی کالاها و خدمات دارد و حدود 50 درصد پایین تر از نرخ بازار است] گفت: در شرایط تورمی کنونی بانک مرکزی [به برخی] یارانه پرداخت می‌کند. و در جایی که یارانه پرداخت شود متقاضی آن هم زیاد می‌شود و واردات افزایش می یابد. به علاوه، برخی با استفاده از نرخ ارزانتر [در حقیقت یارانه بانک مرکزی] به خارج از کشور و عمدتا برای گردش سفر ‌کنند و این نوع مسافرت افزایش ‌یابد. عده‌ای هم احیانا با دلارهای ارزانتر [نرخ مرجع] در خارج از ایران خانه بخرند [و از طریق سرمایه گذاری] دو ملیّتی ‌شوند!. همچنین با دلار ارزانتر [نرخ مرجع] هر کالایی که به کشور وارد شود ارزان‌تر از تولید داخلی تمام خواهد شد زیرا تولید داخلی شامل تورم می‌شود و هزینه‌های آن بالا می رود در حالیکه برای وارد کننده نرخ ارز همچنان ثابت است. و در این شرایط بسیاری از تولید‌کنندگان به دلالی روی می‌آورند و برای اینکه بتوانند از تسهیلات دولتی مانند وام و غیره استفاده کنند ظاهرا تولیدکننده باقی می‌مانند. دولت با این سیاست‌ها و ایجاد تورم شرایطی را بوجود می‌آورد که همه خواهان ارز می‌شوند و این سیاست ـ سیاستی ضد تولید داخلی است و امید به رشد تولیدات داخلی از میان خواهد رفت. در کشورهای دیگر یارانه را به تولید کننده می‌دهند نه مصرف‌کننده، در حالیکه در کشور ما یارانه به مصرف‌کننده داده می شود!. واردات به حدود 40 میلیون تُن رسیده، کالایی که به سادگی در داخل کشور قابل تولید است. از پایان جنگ [جنگ عراق با ایران] تا کنون بیش از هزار میلیارد دلار درآمد نفتی داشته‌ایم که 700 میلیارد دلار آن مربوط به چند سال اخیر است. اگرچه درآمدهای نفتی در چند سال اخیر افزایش یافته است اما اشتغالزایی رونق چندانی نداشت و این مسئله نشان می‌دهد که نگاه این سیاست‌های مربوط «مصرفی» است نه «تولیدی»، ازجمله بجای اینکه برای مردم مشاغل تولیدی ایجاد شود، پول [یارانه نقدی] به آنان داده می‌شود!.". و ....
    پروفسور رزاقی در این مصاحبه برای حل مسئله چند راه ارائه داده است:
    ــ نمایندگان مجلس یک قانون جامع برای پایان داده شدن به مسئله ارز و دلال بازی روی آن وضع کنند نه اینکه به دولت فشار ‌آورند تا ارز بیشتری به بازار عرضه کند که این ارز به کام غراتگران [سوداگران، سفته‌بازان و دلالان] ریخته خواهد شد.
    ــ به سیاست‌های اقتصادی قانون اساسی توجه شود که با اجرای آنها در مدتی کمتر از 15 سال ایران به یک کشور صنعتی تبدیل خواهد شد زیرا امکانات زیربنایی وجود دارد.
    ــ حرکت سیاسی و فرهنگی ایران الگو است ولی اقتصاد ایران، نه. باید سیاست تعدیل رها شود و مسئولیت‌ها را به کسانی سپرده شود که اعتقاد به سیاست تعدیل ندارند بلکه اعتقاد به سیاست منعکس شده در قانون اساسی دارند.
    ــ دولتمردان باید به اقتصاد مقاومتی روی آورند تا ایران به یک ایران صنعتی و خودکفا تبدیل شود.
    ــ وارد کنندگان کالا شناسایی و از آنان مالیات اخذ شود.
    ــ ارز در اختیار کسانی قرارگیرد که مواد اولیه برای تولیدات داخلی به کشور وارد ‌کنند.
    ــ نظارت در گمرکات کشور افزایش داده شود.
    ــ ارزش برابری ارزها باید واقعی و برپایه تورم باشد تا واردات گران تمام شود و به این ترتیب تولیدات داخلی رونق یابد و اشتغال ایجاد شود.
    ــ بورس ارز راه حل نیست زیراکه عرضه کننده ارز به این بورس تنها دولت است. کسانی که ارز را از صادرات غیر نفتی و ... بدست ‌آورند نمی آیند آن را به بورس عرضه کنند و لذا نتیجه آن افزایش ارزش ارزها و تشدید تورم است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
یکم اکتبر 2012 دلار ظرف چند ساعت 500 تومان گران شد و تحلیگران تکنولوژی ایران در یک نامه سرگشاده اعلام خطر کردند و خواهان اقدام دولت و مجلس شدند
بعد از ظهر یکم اکتبر 2012 (دهم مهرماه 1391) و هنگامی که ارزش برابری دلار آمریکا در بازار تهران به مرز 3 هزار و چهارصد تومان رسید [جهشی 500 تومانی ظرف مدتی کمتر از یک روز] و سکه طلا از یک میلیون و 280 هزار تومان تجاوز کرد تحلیلگران تکنولوژی ایران در یک نامه سرگشاده؛ اقتصاد کشور و بویژه در زمینه کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش نرخ برابری ارزها و تورم و گرانی ناشی از آن را در وضعیت خطیر اعلام و یک پیشنهاد شامل 14 بند به رئیس دولت تسلیم کردند.
    در این نامه، افزایش تورم عمومی مهمترین عامل افزایش هزینه تولید در کشور خوانده شده که انگیزه فعالیت های تولیدی را کاهش می دهد و تولیدکنندگان را وادار به کاهش ظرفیت تولید یا تعطیل می کند. تورم، سرمایه های موجود را متوجه فعالیت های غیر مولد اقتصادی مانند معاملات ازر، طلا، زمین و مسکن کرده است. در این میان برخی به غلط تصور می کنند که از طریق تورم و افزایش سطح قیمت ها می توان تولید را رونق بخشید. در شرایط فعلی عامل اصلی تورم عمومی کشور و گرانی ها، افزایش ارزش برابری پول سایر کشورها در برابر ریال است. حفظ ارزش پول ملی از جمله وظایف حاکمیت است و نمی توان از این حق مردم که بر گردن حاکمیت است به راحتی چشم پوشی کرد. با ادامه ی روند کاهش ارزش پول ملی،شکاف طبقاتی و فاصله ی فقیر و غنی بیشتر خواهد شد.
    بانک مرکزی باید ارز را در قالب حساب های بانکی واردکنندگان اختصاص دهد و پس از اطمینان از تحقق واردات و تایید مقامات صنعت، معدن و تجارت و گمرک، تعهدات واردکننده را تسویه کند. این اقدام قطعا بهای ارز را به سمت ثبات خواهد برد. از سوی دیگر، نقدینگی نیز در سطح وسیع باید جمع آوری شود که به کاهش تورم عمومی خواهد انجامید.
    این تصور در رسانه ها مطرح شده است که افزایش نرخ ارزها توسط دولت طی هفته های اخیر به جهت تأمین منابع لازم برای افزایش یارانه نقدی در جهت آغاز گام دوم هدفمندی یارانه ها است. در این راستا لازم است توجه شود که کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت، با افزایش بهای ارز تا 1500 تومان قابل جبران بوده و نیازی به افزایش آن تا 2500 تومان و بالاتر نیست. به علاوه، افزایش بهای ارز، از آنجا که به افزایش تورم عمومی کشور می انجامد هزینه های دولت را نیز به عنوان بزرگترین مصرف کننده در کشور افزایش داده و باعث افزایش هزینه های پروژه عمرانی می شود و افزایش درآمد [حاصل از بالابردن بهای ارز] را برای جبران کسری بودجه عملاً بی اثر می سازد.
    تحلیلگران تکنولوژی ایران در پایان پیشنهاد خود تأکید کرده اند که در شرایط حاضر با توجه به ذخایر ارزی و طلای کشور که میزان آن کافی و بالا است هیچگونه بن بست و وضعیت بحرانی نباید وجود داشته باشد و می توان با تدبیر صحیح دولت و همراهی توأمان مجلس، نسبت به کنترل و تثبیت نرخ ارز اقدام و به تبع آن تورم عمومی کشور را کنترل کرد تا بیش از این، هزینه معیشت مردم افزایش پیدا نکند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو انديشه
درگذشت ارسطو


ارسطو فيلسوف، آموزگار و دانشمند بزرگ يونان باستان كه افكار و روش هاي او بيش از ساير فلاسفه دوران كلاسيك در جهان نفوذ داشته است اول اكتبر در سال 322 پيش از ميلاد درگذشت. وي 62 سال عمر كرد. افلاتون او را كه شاگردش بود مغز آكادمي و بزرگترين كتابخوان لقب داده بود. ارسطو به سال 334 پيش از ميلاد مدرسه «ليسيوم» را در آتن تاسيس كرد. پس از مرگ شاگردش اسكندر، آتني ها او را به همان اتهام سقراط كه بي اعتنايي به خدايان آنان بود به مرگ محكوم كردند كه به شهر چالسيس گريخت. وي در شمال يونان - منطقه اي كه اينك مقدونيه يونان ناميده مي شود به دنيا آمده بود و آتني نبود كه بشود استردادش را تقاضا كرد. ارسطو يك سال بعد از اين رويداد (فرار) درگذشت.
     ارسطو انسان را از افراط در هر كار بر حذر داشته و اعتدال و ميانه روي را توصيه كرده است و سعادت را در تلاش براي رسيدن به آرزو و يا نيل به آن دانسته و فرد ناآگاه و يا كسي را كه كاربرد دانشي را كه فرا گرفته نداند انسان ناكامل خوانده است. به زعم او، انسان كامل فردي منطقي است كه بدون دليل دست به اقدام نمي زند و به همين سبب ورود انسان ناكامل (غيرمنطقي) را به سياست، براي جامعه خطرناك مي خواند. ارسطو جمع شدن ثروت در دست يك فرد را به زيان رفاه عمومي جامعه مي داند و مي گويد كه ثروت بيش از نياز شخصي بايد در كنترل جامعه باشد (عقيده سوسيال دمكراسي). در مورد قانون كيفري مي گويد كه اگر مردم يكديگر را همانند اعضاي فاميل دوست داشته باشند نيازي به چنين قانوني نيست، ولي چون چنين نيست و در جامعه، انسان ناكامل زياد است؛ قانون و دادرسي كيفري براي حفظ نظم جامعه و حراست از آزادي ها و حقوق ضرورت دارد. ارسطو همين عقيده را درباره قانون ازدواج دارد و مي گويد كه اگر زن و مردي يكديگر را واقعا دوست بدارند كه لازمه ازدواج است نياز به وجود قانون در اين زمينه نيست و همان علاقه دو جانبه، اعتماد متقابل و اشتراک مساعي هر مشكلي را از پيش پا برمي دارد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو دانش
دکتر روزنبلات درگذشت
دكتر ام. ان. روزنبلاتMarshall N. Rosenbluth از سازندگان اصلي بمب هيدرژني 29 سپتامبر 2003 از بيماري سرطان لوزالمعده در 76 سالگي در گذشت. وي با همكاري دكترادوارد تلر Edward Teller نخستين بمب هيدرژني امريكا را ساخته بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ساير ملل
روزي که 9 تن از سران دولت حزب نازي آلمان به مرگ محکوم شدند
يك روز پس از جنايتكار جنگي شناخته شدن 22 از سران آلمان نازي (سران دولت حزب ناسيونال سوسياليست)، يکم اكتبر 1946 محكمه نظامي مربوط كه در نورنبرگNuremberg تشكيل جلسه داده بود 9 تن از آنان را به مرگ محكوم ساخت.
    اين محکومان به مرگ 16 اکتبر (15 روز بعد) به دار آويخته شدند، تنها هرمان گورينگ ـ مرد شماره 2 آلمان نازي پس از هيتلر ـ پيش از اعدام شدن، در سلول زندان خودکشي کرده بود. تريبونال نظامي حکم خودرا درباره گورينگ با لحني سخت انشاء کرده بود و اورا جنگ طلب شماره 2 (پس از هيتلر) و عامل قلع و قمع يهوديان خوانده بود.
سران نازي در آخرين جلسه تريبونال نظامي فاتحان جنگ جهاني دوم در نورنبرگ

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
شکست نظامی حزب ملیّون چین در جنگ داخلی 23 ساله و اعلام برقرار شدن حکومت رژیم Mao Zedong
درجریان جنگ داخلی 23 ساله چین (اپریل 1927 ـ ماه می 1950)، در پی یک عقب نشینی عمیق نیروهای نظامی دولت حزب حاکم (حزب کومین تانگ) به رهبری چیانگ کای شک و افتادن شهر پکن به دست افراد مسلح مائو تسه دونگ، وی یکم اکتبر 1949 نظام جمهوری کمونیستی اعلام کرد که پس از مرگ او و عمتدا از سال 1982 کمونیسم که سعی در تامین برابری و رفاه یکنواخت انسان دارد در چین رنگ باخته است، مقامات حاکم عملا چهره عوض کرده اند و نظام اقتصاد بازار (مارکت اکونومی ـ اقتصاد کاپیتالیستی) به این کشور بازگشت داده شده است و درنتیجه، از سوسیالیسم تنها نامی باقی است. از چگونگی جا بجایی مقامات و ... چنین بر می آید که حفظ نام تشکیلات دولتی به نام حزب کمونیست تنها برای در دست داشتن انحصاری قدرت و حربه ای بر ضد مخالفان است.
    حزب کومین تانگ که 25 آگوست 1912 و از اتحاد 5 حزب ناسیونالیست و سوسیال دمکرات تاسیس شده و اینک ماهیت دمکراتیک ناسیونالیسم دارد پس از شکست نظامی از مائوئیست ها مقرّ حکومت را از پکن به جزیره تایوان (شهر تایپه) منتقل و در اینجا همچنان عنوان جمهوری ملی چین را برای خود حفظ کرده است و در انتظار فرصت برای بازگشت به جایگاه قبلی است. این حزب از زمان تاسیس تا اکتبر 1949 حکومت چین را به دست داشت. با انتقال دولت ملیّون چین به تایوان، دو میلیون تن از خاک اصلی به آن جزیره نقل مکان کرده اند و شماری انبوه به سرزمین های دیگر.
    چین پس از کاپیتالیست شدن باردیگر دارای طبقه اجتماعی ـ اقتصادی و تفاوت سطح درآمد و زندگی شده و بازگشت جرائم و عوارض ناشی از آن. برخوردهای طبقاتی تاکنون چندین تظاهرات و ناآرامی در چین بوجود آورده است.
    صادرات کالای ارزان چینی به سایر کشورها باعث بیکاری در این کشورها و انتقاد از دولت ها شده که از اخبار روز و مطرح در کمپین انتخابات است.    این دو عکس وضوحا پیدایش دوباره طبقه (کلاس) در چین و سریعا فاصله گرفتن طبقه غنی و فقیر را از هم نشان می دهد. در عکس بالاتر (شماره 1) یک زن روستانشین به آن فلاکت و عقب ماندگی تامین معاش می کند و دو عکس زیر آن (شماره 2) داخل کابین قطار سریع السیر خط شهر Zhengzhou حاکم نشین هِنان Henan (مرکز شمالي چين) به شهر Guangzhou (واقع درجنوب شرقی چين) را نشان می دهد. چنین قطاری لوکس و راحت که سوار شدن در آن تنها در استطاعت ثروتمندان است در جای دیگر دنیا دیده نشده است. آیا مسافران این قطار لوکس بیاد می آورند که مائو Mao Zedong و 101 هزار تن دیگر پیاده یک مسافت 6 هزار مایلی از جنوب به شمال چین را در 368 روز و جنگ کُنان طی کردند و از آن شمار تنها 4 هزار تن زنده ماندند تا برای چینیان برابری کامل و رفاه تامین کنند و نه استثمار کنند و نه استثمار شوند؟. این بود نتیجه انقلاب مائو؟!.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
شورش خونين برضد پذيرفتنه شدن يك سياهپوست به دانشگاه مي سي سي پي آمريكا!
James Meredith در 29 سالگي و در 74 سالگي

يكم اكتبر 1962 (46 پيش از اينكه باراك اوباما ـ يك سياهپوست از جانب حزب دمكرات نامزد احراز مقام رياست جمهوري آمريكا در انتخابات نوامبر 2008 شود و اين مقام را به دست آورد) اعلام شد كه در شورش دانشگاه دولتي «مي سي سي پي» واقع در شهر آكسفورد آمريكا دو تن كشته و دست كم 75 نفر ديگر مجروح شده بودند.
     اين شورش به عنوان اعتراض به پذيرش يك سياهپوست به نام «جيمز مرديتJames Meredith» به اين دانشگاه برپا شده بود. شورش بعدا به خيابانهاي شهر گسترش يافت و جان اف كندي رئيس جمهور وقت آمريكا براي جلوگيري از كشتار سياهان، گارد ملي ايالت مي سي سي پي را فعّال ساخت و به شهر آكسفورد فرستاد و ضمن يك پيام راديو ـ تلويزيوني از آمريكاييان خواست كه از تبعيض نژادي دست بردارند. شورش دانشكاه «مي سي سي پي» از سي ام سپتامبر 1962 شدت يافته و خونين شده بود.
    جيمز مرديت متولد 1933 که از فعالان تامين حقوق مدني سياهپوستان بود بکار قلم مشغول و يک نويسنده است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ماجراي فرماندار کاليفرنيا شدن آرنولد شوارزنگر و ...
آريانا
بانو «آريانا هافينگتون Arianna Huffington تفسيرنگار يکم اکتبر 2003 از نامزدي خود براي احراز سمت فرمانداري كاليفرنياي 36 ميليوني صرف نظر كرد تا «آرنولد شوارزنگرArnold Schwarzenegger» كه مورد حمايت حزب جمهوريخواه آمريكا بود برنده اين مقام نشود ولي کناره گيري او موثر واقع نشد.
    
آرنولد شوارتزنگر

آرنولد كه در اتريش به دنيا آمده و پدرش يك «نازي» حامي هيتلر و رئيس محلي پليس بود در 20 سالگي به آمريكا مهاجرت كرده و چون «بادي بيلدر» بوده و تناسب اندام داشته در اينجا بازيگر فيلمهاي سينمايي هاليوود شده بود. وي پس از وصلت با خانواده کندي وارد عالم شده است. آرنولد با اين كه انگليسي را با لهجه آلماني بيان مي كند ولي کاليفرنيايي ها چون شهرت سياستبازي نداشت اورا دو بار متوالي به سمت فرماندار ايالت 36 ميليوني خود انتخاب کردند. وي در اواخر دومين دوره فرمانداري اش اعتراف کرد که با خدمتکار خانه [يک مهاجر مکزيکي] رابطه جنسي داشته و از او داراي يک پسر شده است. اين اعتراف باعث شد که زنش بانو «ماريا شرايور» خواهرزاده کندي ها درخواست طلاق کند. انتشار تصوير بانوي خدمتکار در رسانه ها سبب تعجب همگان شد زيرا که زيبا نبود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
طالبان بالاخره بانو «ملالي كاكر» افسر پليس افغانستان را كشتند
بانو «ملالي كاكر»
29 سپتامبر 2008 طالبان بانو «ملالي كاكر» افسر ارشد پليس افغانستان را در راه خانه به اداره، هدف گلوله قراردادند و كشتند. هنگام تيراندازي، پسر ملالي با او بود. «ملالي» معمولا در سر راه خود به اداره پليس، پسر خردسالش را به مدرسه مي رسانيد. در اين تيراندازي پسر او نيز مجروح شده بود. بانو ملالي قبلا سه تن از طالبان را با شليك گلوله كشته بود. وي كه در چهارمين دهه عمر بود در دوران حكومت كمونيستي افغانستان بمانند پدرش وارد كار پليس اين كشور شده بود. بعدا كه نوبت حكومت به طالبان رسيد اورا همانند زنان شاغل ديگر خانه نشين كرده بودند كه پس از طرد طالبان، بكار بازگشته بود. طالبان همچنان مخالف كاركردن زن در خارج از خانه هستند، جز كارهايي كه اختصاص به زنان دارد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
انفجار اتوبوس حامل نظاميان لبنان در طرابلس    29 سپتامبر 2008 يك انفجار اتومبيلي در حاشيه شهر طرابلس لبنان پنج نظامي اين كشور را كشت و 18 تن ديگر را مجروح ساخت (عكس بالا). شش رهگذر نيز در اين رويداد مجروح شدند. هدف ترتيب دهندگان انفجار، اتوبوس حامل نظاميان لبناني بود كه از طرابلس عازم بيروت بود و 24 سرنشين داشت. اين دومين رويداد از اين دست در طول دو ماه گذشته برضد نظاميان لبناني بوده است. بمب در زير يك اتومبيل پارك شده در خيابان قرار داده شده بود. دو روز پيش از اين رويداد، در يك انفجار انتحاري در سوريه 17 تن كشته شده بودند. اتومبيل حامل بمب از خارج (يك كشور عرب همسايه) وارد سوريه شده بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
برخي ديگر از رويدادهاي 1 اكتبر
 • 1881:   مهندس آمريکايي ويليام ادوارد بوئينگ سازنده هواپيماهاي بوئينگ و موسس شرکتي به همين نام به دنيا آمد.
 • 1936:   ژنرال فرانسيسکو فرانکو پس از پيروزي بر چپهاي جمهوري طلب اين کشور در يک جنگ خونين داخلي ،خود را حکمران اين کشور اعلام داشت و دهها سال با ديکتاتوري تمام به اداره امور اسپانيا پرداخت.
 • 1946:   دولت آمريکا اعلام داشت که تا تحقق وحدت شبه جزيره کره از راه مسالمت آميز ، نيروهاي خود را از قسمت جنوبي کره بيرون نخواهد برد.
 • 1939:   پس از تصرف لهستان توسط نيروهاي آلمان و تقسيم اين کشور ميان آلمان و شوروي، چرچيل اعلام کرد که صلح با هيتلر معنا ندارد و وي مانع هرگونه تلاش براي صلح و سازش با هيتلر خواهدشد.
 • 1957:   در پي تجهيز شوروي به موشك باليستيك هدايت شونده كه آمريكا هنوز فاقد آن بود، اين دولت بمب افكنهاي دور پرواز خود را به حالت آماده باش كامل در آورد تا در صورت حمله موشكي شوروي غافلگير نشود. •  

  مطالعه اين سايت و نقل مطالب آن با ذكر ماخذ (نشاني کامل سايت و نام مولف آن) آزاد است، مگر براي روزنامه هاي متعلق به دولت و دستگاههاي دولتي؛ زيرا كه مولف اين سايت اكيدا «روزنامه نگاري» را كار دولت نمي داند. روزنامه عمومي به عنوان قوه چهارم دمكراسي بايد كاملا مستقل از دولت و سازمانهاي عمومي باشد تا بتواند رسالت شريف خود را به انجام برساند.


   تماس با مولف:

  editor (a) iranianshistoryonthisday.com
  n.keihanizadeh (a) gmail.com