Iranians History on This Day
روز و ماه خورشيدي و يا ميلادي مورد نظر را انتخاب و كليد مشاهده را فشار دهيد
ميلادي
   خورشيدي

 
20 سپتامبر
 
جستجو:

 
 


 هديه مولف

اين سايت مستقل و بدون كوچكترين وابستگي؛ هديه ناچيز مولف كوچك آن به همه ايرانيان، ايراني تبارها و پارسي زبانان است كه ايشان را از جان عزيزتر دارد ؛ و خدمتي است ميهني و آموزشي كه خدمت به ميهن و هموطنان تكليف و فريضه است كه بايد شريف و خلل ناپذير باشد و در راه انجام تكاليف ميهني نياز به حمايت مادي احدي نبايد باشد، و نخواهد بود. انتخاب موارد براي نگارش و عرضه در سايت نظرشخص مولف است.
 

 
   لينک به اين صفحه  

مهمترين رويدادهاي ايران و جهان در طول تاريخ در اين روز 20 سپتامبر
ايران
روزي که دولت ايران تصميم به ساختن كشتي دو ـ بادبانه گرفت و در جنگ داخلي يونانيان مداخله کرد
اين تصوير بر پايه تخته پاره ها و مواد بکار رفته در ساخت يک کشتي جنگي دو ـ بادبانه ايراني قرن پنجم پيش از ميلاد ترسيم شده که در قرن 20 از کف درياي مديترانه بيرون کشيده شد

تاريخ كشتي سازي و دريانوردي نشان مي دهد كه در آستانه پاييز (نيمه دوم سپتامبر) سال 442 پيش از ميلاد، اردشير يكم (به نوشته مورخان يونان باستان: اردشير درازدست) شاه وقت ايران از دودمان هخامنشيان اعتبار لازم براي ساختن كشتي هاي دو ـ بادبانه را از خزانه دولت در اختيار كشتي سازان فنيقي (سوري ـ لبناني) قرارداد تا در كارگاههاي كشتي سازي (شيپ يارد) بندر صور (تير) چنين كشتي هايي را بسازند.
     اردشير اين تصميم را هنگامي اتخاذ كرد كه اطلاع يافته بود مهاجران يوناني مقيم جنوب ايتاليا سه سال پيش از آن (سال 450 پيش از ميلاد)، اين نوع كشتي را اختراع كرده بودند كه نياز به پاروزن نداشت و در خلاف جهت وزش باد هم مي توانست حركت كند، زيرا كه بادبان (Mast) بزرگتر باد را مي گرفت و با فشار زياد به بادبان كوچكتر پس مي فرستاد و كشتي در خلاف جهت باد حركت مي كرد. چهار سال طول كشيد تا فنيقي ها (در آن زمان از اتباع ايران) كشتي دو ـ بادنانه براي ايران ساختند.
    اين كشتي ها در فاصله زماني ميان صلح ايران با اتحاديه يوناني ها و آغاز جنگ پلوپونز (جنگ داخلي يوناني ها) آماده شدند كه دولت ايران تعدادي از آنها را در اختيار اسپارت قرار داد تا آتني ها را بشكند و با اين مداخله، مورخان يوناني در تاليفات خود ايران را «امپرياليست» لقب دادند كه اين اصطلاح از همان زمان باقي مانده و دولت هاي برتري طلب و مداخله گر با آن صفت خطاب مي شوند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
سازش ايران و عثماني بر سر بغداد، ولی ...
سلطان مراد چهارم كه يك سال پس از مصالحه بر سر بغداد درگذشت
20 سپتامبر سال 1638 ميلادي مراد چهارم سلطان عثماني كه بغداد را به محاصره گرفته بود از نيروهاي ايراني مدافع شهر خواست كه تسليم شوند كه فرمانده اين نيروها درخواست سلطان عثماني را رد كرد و تاكيد كرد كه جنگ دفاعي خودرا تا آخرين نفر ادامه خواهد داد و سه ماه روي اين تعهد خود ايستادگي كرد.
     سرانجام سلطان عثماني كه اصرار داشت همه سرزمينهاي عربي را تصرف كند و وجود نيروهاي ايراني را در بغداد سدي در برابر اين هدف خود مي ديد از طريق ديپلماتيک وارد عمل شد و روز 24 دسامبر سال 1638 ضمن قراردادي با شاه صفي، تعهد سپرد كه اگر بغداد از نيروهاي ايراني تخليه شود، وي شهر «ايروان» را به عنوان جزئي از قلمرو ايران به رسميت خواهد شناخت و تعرض ديگري به قفقاز نخواهد كرد. و در پي امضاي اين قرارداد بود كه شاه صفوي از اصفهان به فرمانده پادگان بغداد اطلاع داد كه شهر را ترك گويد و با نيروهاي خود به همدان منتقل شود. هدف سلطان مراد چهارم تحقق شعار سلاطين عثماني و احياء خلافت عباسيان و حکومت بر ملل سنّی مذهب بود.
    نادرشاه بعدا این قرارداد را زیر پا نهاد و اعلام کرد که بین النهرین هزار و چند صد سال متعلق به ایران بود و پس از آن هم ديلميان بر آن حکومت کردند و نمی توان بر تسلیم آن به خارجی صحه گذارد و به آنجا لشکر کشید و این نزاع و اختلاف نظر دو دولت تا زمان پادشاهی محمدشاه قاجار (نوه فتحعلی شاه) ادامه داشت.
     در دهه سوم قرن 20 انگليسي ها در بين النهرين و مناطق اطراف آن ازجمله بخشي از کردستان که قبلا سه ايالت عثماني را تشکيل مي دادند کشوري به نام عراق تاسيس و مرزهاي آن با ايران را به صورت استخوان لاي زخم تعيين کردند و لذا وضعیت و اختلافات قديم تهران و بغداد (اختلافات مرزي و ارضي و ...) ادامه داشته، که بارها به زد و خورد مرزي و سرانجام جنگ 8 ساله عراق و جمهوری اسلامی ایران انجاميد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
اخطار خان ها قشقايي به قوام السلطنه
ناصرخان قشقايي
در اين روز در سال 1325 سران ايل قشقايي به قوام السلطنه نخست وزير وقت اخطار كردند كه ظرف 24 ساعت وزيران حزب توده را بركنار كند. حزب توده قبلا در روزنامه هايش برادران قشقايي را كه رئيس اين ايل بودند متهم به حرف شنوي از خارج (دولت آمريكا) كرده بود.
     قوام السلطنه، نخست اعتناء نكرد و چون افراد مسلح ايل دست به ياغيگري زدند، از يك طرف خود، بوسيله بي سيم با ناصرخان قشقايي تماس گرفت و از سوي ديگر سرلشكر فضل الله زاهدي را كه همان روزها به سمت فرمانده نيروهاي جنوب و كفالت استانداري فارس منصوب كرده بود و شهرت به دوستي با غرب داشت مامور حل مسالمت آميز مسئله كرد! و بحران رفع شد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
روزی که ایران اصول ژورنالیسم حرفه ای را به اجرا گذارد: مدير، سردبير و اعضاي تحريريه نبايد حقوق بگير دولت بودند، ولي ...
هژير
29 شهريور سال 1327 (19 سپتامبر 1948) مصوبه شوراي وزيران کابینه عبدالحسین هژیر با سه هفته تاخير براي اجرا به ناشران روزنامه هاي عمومي (حرفه اي) ایران ابلاغ شد. آيين نامه تازه هشتم شهريور به تصويب شوراي وزيران كابينه هژير رسيده بود.
    طبق این آيين نامه كه در مقدمه آن تاکید شده بود که برپایه اصول ژورنالیسم حرفه ای و با هدف، قراردادن روزنامه نگاری ایران در بستر استاندارد جهانی ژورنالیسم تدوین شده است، حقوق بگيران سازمانهاي دولتي تا زماني كه شاغل مي بودند نمي توانستند سردبير و يا عضو تحريريه نشريات عمومي (غيرتخصّصي و غيرحزبي) باشند ولی پرداخت حق الزحمه ترجمه و حق التحریر مقاله به این شرط که در ساعات غیر اداری انشاء (نگارش) شده بود بلامانع بود. در ابلاغيه دولت آمده بود كه مقررات تازه از اول مهر ماه (سال 1327 هجري) به اجرا در خواهد آمد.
    هژير نخست وزير وقت همان روز در توجيه اين مصوّبه که تا پیروزی انقلاب با جزیی تغییر اجرا می شد در يك نطق راديويي گفت كه بسيار ديده شده كه خبرنگار و يا دبير يك حوزه خبري، كارمند همان وزارتخانه و دستگاه دولتي است و اين، يك روزنامه نگاري سالم و بي طرفانه نيست و اين مصوبه براي خدمت به مطبوعات حرفه اي است كه بايد بي طرف باشند، نه بر ضد آنها. [اینک ـ از سال سوم پس از انقلاب به این سوی ـ بیشتر آنانکه در نشریات کار می کنند کارمند دولت هستند و یا شغل دیگری هم دارند و تهران دارای چند روزنامه دولتی شده است. چند ماه پس از تغییر نظام در ایران، هر روزنامه نگار که قبلا به دعوت یک سازمان دولتی با بلیت هوایی ارسالی، به سفر مطبوعاتی (بعضا همراه وزیر و یا نخست وزیر) رفته بود و یا اینکه پس از انجام مصاحبه به ناهار دعوت شده بود، رشوه گیرنده اعلام و برکنار شده بود. روزی نبود که بر در و دیوار ساختمان روزنامه های تهران نام این روزنامه نگاران را نچسبانند و امروزه، روسای جمهوری ایران به روزنامه نگاران پاداش نقدی، لپ تاب و ... می دهند و به روزنامه ها کمک مالی.].
    هژیر در آن نطق رادیویی توجیهی خود همچنین گفته بود كه قانون مطبوعات با هدف ارتقاء كيفيت نشريات عمومي و به صورت حرفه اي واقعي درآوردن آنها بزودي اصلاح خواهد شد و مفاد اين آيين نامه [آیین نامه مصوب شهریور 1327] بعدا بر قانون [اصلاح شده] مطبوعات اضافه خواهد شد.
     رعایت قانون مطبوعات وعده داده شده هژیر، قانون مطبوعات مصوب سال 1334 و اصلاحیه های بعدی آن تا تصويب قانون تازه مطبوعات (مصوب سال 1364) ادامه داشت.
    قانون مطبوعات مصوب سال 1334، دادن مجوز انتشار نشريه به حقوق بگير دولتي شاغل را نيز (جز نشريه تخصّصي) منع كرده بود كه اين مورد نيز در قانون مطبوعات سال 1364 ديده نمي شود. اصحاب نظر يكي از ضعف هاي ژورناليسم جاري ايران را فقدان همين موارد دانسته اند.
    در سالهاي 1339 تا 1341 در اجراي آيين نامه مصوب سال 1327 كابينه هژير سختگيري بيشتري شد و كارت روزنامه نگاران ـ حتی روزنامه نگاران فری لنس (حق التحریری) كه به هر طریق از صندوق دولت دریافتی داشتند لغو شد كه سپهبد عزيزي وزير كشور (وزیر وقت) كه این وزارت امور مطبوعات را به دست داشت پس از مشورت با وزارت دادگستري و كميسيونهاي قضايي مجلسين و حقوقدانان نظر داد كه ادامه انتشار مطالب حقوق بگيران سازمانهاي عمومي در مطبوعات حرفه اي چنانچه به صورت «روزنامه نگار آزاد = فری لنس» عمل كنند و حق التحرير بگير باشند حتی حق التحریر ثابت، ناقض آيين نامه ضمیمه قانون مطبوعات نیست زيرا كه نمي شود افراد را از نوشتن مانع شد ولي حقوق بگيران از دستگاههاي دولتي و شهرداري ها نبايد در نشريات عمومي داراي مسئوليت (مقام تحریری و اداری) باشند. با اين نظر كه به صورت بخشنامه رسمي درآمده بود بحران رفع شد!.
    قبلا و در آبانماه 1334 به پیشنهاد نصرت الله معینان (معاون نخست وزیر و مسئول انتشارات و رادیو) و تصویب هیات وزیران، بکار گرفتن حقوق بگیران دولت برای اجرای برنامه های هنری و رادیویی و نیز ترجمه و نوشتن خبر و تفسیر برای خبرگزاری پارس به صورت جلسه ای (پرداخت ارزش کار، بلافاصله پس از انجام آن) آزاد شده بود.
     با توجه به آيين نامه شهريور سال 1327 (مصوب شورای وزیران کابینه هژیر)، قانون مطبوعات مصوب سال 1334 دادن پروانه انتشار نشريه حرفه اي را به كارمند شاغل و حقوق بگير دولت ممنوع كرده بود.
    
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
نگراني دكتر مصدق از مولفان انگليسي زبان و يادآوريهاي فايده بخش او
دکتر مهدي آذر
دكتر مصدق در ديدار بيست و هشتم شهريور 1331 با دكتر مهدي آذر وزير فرهنگ كابينه اش به وي گفت كه شنيده است مولفان انگليسي زبان كتاب هاي رفرنس (مرجع) و به ويژه در زمينه هاي فرهنگ، تاريخ و حتي ادبيات در تاليفات خود سهم ايران را در پيشبرد فرهنگ و تمدن بشر و ادبيات ناديده مي گيرند و در اين زمينه ها نامي از وطن ما نمي برند که ناديده گرفتن حق تاريخي ما و مخدوش ساختن حقايق تاريخ است. از آنجا كه خريداران عمده اين كتب سازمانهاي دولتي آن ممالك هستند براي قراردادن در كتابخانه هاي عمومي، مدارس و ادارات، به احتمال زياد مولفان در سالهاي پس از ملي شدن نفت و درگيري با انگلستان دست به خودسانسوري زده اند تا ايرادي به آنان هنگام خريد دولتي كتب گرفته نشود. اين كار (ازقلم انداختن حقايق)پيشبرد، اين خطر ملي را دارد كه انگليسي زبانها گذشته ما و زحمات ايرانيان به پيشبرد تمدن بشر را متوجه نشوند كه به نوعي سلب حق است. به وابستگان فرهنگي ما در ممالك ديگر بگوييد كه بروند كتابهاي مرجع انتشار يافته در دو سال اخير و كتابهايي را كه در دست چاژ است و بعدا منتشر مي شوند ببينند تا اگر نام ايران حذف شده باشد اعتراض كنيم. لازم نيست كه خرج تراشي كنند و كتابها را بخرند، بروند در كتابخانه ها و كتابفروشي ها اين قبيل كتابها را ورق بزنند و گزارش كنند. هرگونه سانسور در اين زمينه را در روزنامه ها منتشر سازيد تا ملت مورد نظر متوجه شود. اين كار مولفان خارجي را متوجه هشياري و بيداري ما مي كند و دست از اين كار مي كشند.
    در اين ديدار، دكتر مصدق به دكتر آذر گفته بود كه به معلمان مدارس بخشنامه شود كه سوژه انشاء دانش آموزان را از ميان اندرزهاي گرانبهاي شعراء و نويسندگان وطن انتخاب كنند و نيز از موضوعات روز. معلمان بايد قبلا توضيح فراوان درباره سوژه بدهند و دانش آموزان را با روش تحقيق آشنا سازند. اين انشاء ها و تحقيقات در كلاس مطرح شود تا نسل جوان روشن باشد. به مديران و ناظمان مدارس بگوييد كه در سر صف (در اجتماع دانش آموزان) از دادن اندرز و اطلاع به نوجوانان خودداري نكنند و اين اندرزها نبايد خشك و دستوري باشد، مثال لازم است، و در عين حال يادآور شويد كه تعميرات جزيي مدارس و ميز و نيمكت ها توسط فراشهاي مدارس (كاركنان خدمات) بعمل آيد تا براي كوبيدن يك ميخ به تخته براي دولت خرج تراشي نشود.
    دكتر مهدي آذر ملي گراي بنام هفتم خرداد 1373 در خانه پسرش دکتر هرمز آذر(جراح قلب) در آمريكا درگذشت.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
طرح دکتر مصدق براي اصلاح روش استخدام دولتي
29 شهريور 1331 طرح دكتر مصدق براي اصلاح وضع استخدامي كشور اعلام شد كه در صورت اجراء سه نوع وضعيت استخدامي آن زمان؛ روز مزد، پيماني و رسمي از ميان مي رفت و استخدامهاي دولتي به صورت آن چه كه امروز در كشورهاي پيشرفته از جمله آمريكاست در مي آمد كه تحول بزرگي بشمار رفت.
     دكتر مصدق از اصحاب نظر خواسته بود كه نسبت به طرح ابراز نظر كنند تا پس از آن تصميم نهايي خود را بگيرد.
    قوانين استخدامي دولتي ايران، هيچکدام جامع ، مفيد و خالي از اغراض نبوده اند، از جمله قانون استخدام مصوب سال 1345 هجري.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
مارگارت تاچر: آسیب پذیری جمهوری اسلامی ايران از اقتصاد بیشتر از جنگ است
تاچر
بيستم سپتامبر 1980 و در آستانه حمله نظامي تمام عيار عراق به ايران، احتمال وقوع و نتايج اين جنگ در ديدار مارگارت تاچر نخست وزير انگلستان با وزير امور خارجه كابينه اش مطرح و بررسي شد.
    مارگارت تاچر در این باره به وزير امور خارجه كابينه اش گفته بود که «اقتصاد» بیش از «جنگ» به نظام تازه ایران آسیب می زند، انقلاب روند اقتصادی ایران را تغییر داده، صاحبان صنایع، بانکداران و اقتصاددانان ایران را ترک گفته و برای ایران مانده است «درآمد نفت» و جوّ انقلاب (بی اعتنایی نسبي به قوانین و موازین). کارها به دست افراد کم تجربه و انقلابي افتاده که از روال خارج و پیچیده تر می شوند و ....
     تاچر در صفحه 91 كتاب خاطرات خود به اين ملاقات اشاره کرده است. تاچر نوشته است که به وزير امور خارجه گفتم كه در اين نظر كه ايران در مدتي كوتاه از پاي درخواهد آمد شريك نيستم. ارزيابي و محاسبات صدام حسين از فروپاشيدگي ارتش ايران [با فرار، اعدام و برکناري چند افسر ارشد] درست نيست، زيرا كه افراد و سلاحهاي اين ارتش باقي هستند و .... و ديديم که هشت سال بعد نظر من تاييد شد زيرا كه عراق جز در هفته هاي اول جنگ پيشرفتي نداشت و مقروض و زمينگير شد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
هشدار حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات: ‌دشمن ‌درصدد نفوذ، ارتباط‌گیری با سیاسیون، دادن خط، استحاله فرهنگی و تغییر ساختار نظام است
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان در شهریور 1394، حجت‌الاسلام حیدر مصلحی (وزیر پیشین اطلاعات) در نشست شورای اصولگرایان استان کرمان اظهار داشت: در سطح کشور، نشست‌های خوبی با شرکت بزرگان ارزشی برگزار شده و این نشست‌ها استمرار دارد که امروزه مورد نیاز نیروهای انقلابی و مؤمن و تحکیم وحدت آنان است.
    مصلحی گفت: دشمن اینک (پس از توافق هسته ای وین) در راستای سیاست خود مبنی بر نفوذ (استحاله از درون)، برنامه دارد و یکی از راههای مقابله با آن، وحدت رویه نیروهای ارزشی در سراسر کشور باید باشد و با توجه به اینکه دشمن برای نفوذ، تقسیم کاری دارد؛ نیروهای ارزشی و مؤمنِ به انقلاب نیز باید با برنامه‌ریزی و تقسیم کار با برنامه دشمن (تضعیف نظام از درون) مقابله کنند.
    مصلحی افزود: مصلحت انقلاب و نظام اسلامی در آستانه برگزاری دو انتخابات مهم ـ مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ـ تحکیم وحدت نظرِ همه دلسوزان انقلاب و نیروهای ارزشی است. می دانیم که طرّاحی دشمن از مذاکرات، تأمین هدف یعنی نفوذ به داخل کشور، در زمینه‌های مختلف است و سرآغاز آن، نفوذ اقتصادی از طرُق بازرگانی ـ صدور کالا و خدمات ـ است.
    مصلحی بابیان اینکه تنها 15 تا 20 درصد مشکلات اقتصادی کشور در رابطه با تحریم‌هاست گفت: دشمن پس از بازکردن راه نفوذ خود، به دنبال تغییر افکار، تغییر رفتار و تغییر ساختار جمهوری اسلامی خواهد بود.
    مصلحی با اشاره به نقدینگی بالا گفت که نقدینگی می تواند یک تهدید (خطر) باشد.
    وزیر سابق اطلاعات با بیان اینکه دشمن به دنبال نفوذ اجتماعی و سیاسی در کشور است، گفت: نفوذ اجتماعی از طریق ارتباط‌گیری با گروه‌های داخلی ـ مثلا مبادلات علمی، دانشگاهی و ... انجام می‌شود و نفوذ سیاسی با ارتباط‌گیری با سیاسیون است و دادن خط و بزرگ کردن رسانه ای سخنان آنان و .... دشمنان همچنین از راهها و ابزارهای دیپلماتیک به دنبال نفوذ فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران و استحاله فرهنگی هستند. به منظور مقابله با این برنامه های دشمن، نیروهای ارزشی و مؤمن باید در جامعه، دیدگاههای امام (ره) و رهبری را تبیین و ترویج کنند تا به مطالبه عمومی تبدیل شود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو انديشه
90 كتاب نوشت تا عقايدش را جهاني كند
سينکلر


    بيستم سپتامبر زادروز مبارز معروف اصلاحات اجتماعي، آپتن سينكلر، است كه بسال 1878 به دنيا آمد، 90 سال عمر کرد و 25 نوامبر 1967 در گذشت.
     سينكلر با اين كه تا 1934 عضو حزب كمونيست آمريكا بود، به نوعي سوسياليسم ملايم عقيده داشت. وي براي ايجاد اتحاديه هاي كارگري (و كارمندي)، ممنوع شدن كاركردن نوجوانان، رعايت اخلاقيات در كسب و كار، آزادي هاي مدني، وجود رسانه هاي روراست و صادق، تامين عدالت اجتماعي، محدود بودن ميزان درآمد - ثروت و مالكيت، اصلاح آموزش و پرورش، تنظيم خانواده، تبديل جهان به نوعي جامعه مشترك المنافع تعاوني، تامين رفاه انسانها به گونه اي كه نگراني نداشته باشند، تقويت قوه ابتكار، و اختراع و كشفيات تازه با هدف آسايش هرچه بيشتر بشر مبارزه مي كرد و براي جهاني ساختن اين افكار و آرزوها 90 كتاب نوشت كه به بيشتر زبانها ترجمه شده اند و در بعضي كشورها مطالعه آنها از سوي احزاب چپگرا تشويق مي شده است.
    سينكلر كه در بالتيمور آمريكا به دنيا آمده بود شايد تنها مولف در جهان بود كه به منظور كسب درآمد كتاب نمي نوشت. وي در خاطراتش كه كتابي است قطور نوشته است: اگر پس از مرگ، قلب مرا بشكافند در آنجا اين عبارت خواهند يافت: «عدالت اجتماعي».
     وي در جاي ديگر اين كتاب نوشته است: من براي كمك به رسيدن انسان به عدالت، تنها يك سلاح دارم و آن قلم من است و اين سلاح را تا زنده ام در خدمت بشر بكار خواهم برد، و تاثير نوشته هاي سينكلر، کمک بسيار به چند اعتراض اجتماعي بزرگ در آمريکا کرد. با وجود اين، وي اعمال خشونت را براي رسيدن به هدف رد مي كند و مي گويد: روزي كه انسانها روشن شوند و حقوق خود را بشناسند، آن وقت است كه عدالت اجتماعي برقرار مي شود، زيرا همه قدرتها ناشي از انسانند و فعلا بسياري از انسانها به علت بي اطلاعي و درگيري با تلاش معاش اين قدرت را «ندانسته» و رايگان به جماعت كمي واگذار مي كنند و اين شمار از اين قدرت برضد خود آنان استفاده مي كند.
    نخستين كتاب سينكلر «جنگل» عنوان داشت كه در 1906 انتشار يافت و درباره آلوده بودن بسته بندي گوشت در شيكاگو است. تاثير اين كتاب چنان بود كه دولت آمريكا سازمان ملي غذا و دارو را براي نظارت بر اين مواد را تاسيس كرد.
    كتابهاي مهم ديگر سينكلر عبارتند از: «نفت» كه در آن پرده از توطئه هاي كمپاني هاي نفت كه اين منابع عمومي متعلق به همگان را به چشم ملك شخصي نگاه و مورد بهره برداري قرار مي دهند برداشته ، به آنها تاخته و همچنين نوشته است: تا زماني كه يك ملت داراي منابع طبيعي رايگاني چون نفت باشد كه پول مفت عايد آن مي كند نمي توان در باره كارايي و شايستگي دولت مربوط قضاوت كرد، زيرا پول مفتي را به چنگ مي آورد و خرج مي كند و .... كتاب ديگرسينكلر «منافع مذهب» عنوان دارد كه ضمن آن تاكيد فراوان بر اهميت اخلاقيات و تقويت روح کرده و نوشته است كه شرط روحاني شدن بايد «بي علاقگي به پول بيش از نياز فردي» باشد و جامعه روحانيت نبايد اجازه دهد كه پولدوستان به اين كسوت درآيند. «قدم رو» عنوان كتاب ديگر اوست كه در آن شديدا به روش و برنامه هاي موجود آموزش و پرورش حمله برده و نوشته است كه با اين برنامه ها و روش نمي توان انسان كامل به بار آورد و انسان كامل كسي است كه حقوق خود را بشناسد و به حقوق ديگران احترام بگذارد و بداند كه اين دنيا متعلق به او و يا عده اي معدود نيست.«كتاب سلطان زغال سنگ» بر ضد راكفلر است و محتوائي نظير كتاب «نفت» دارد و در آن خواسته است بگويد كه به راكفلر چه كسي اين حق را داده كه خود را مالك مطلق معادن زغال و آهن آمريكا بداند كه از ميليونها سال پيش در دل زمين ــ زميني كه متعلق به همه مردم است انبار شده بودند. عنوان كتاب ديگرش«دندانهاي اژدها» است كه او را برنده جايزه پوليتزر كرد. كتاب معروف او كه هنوز ميان دانشجويان روزنامه نگاري دست به دست مي گردد «براس چك» عنوان دارد كه در آن به وجود انحطاط و تباهي در ژورناليسم و اين كه برخي از روزنامه نگاران عامل و زرخريد قدرتمندان و ثروتمندان شده اند اشاره كرده و اين فرضيه را مطرح ساخته كه بدون يك ژورناليسم روراست و صادق، بشر به مقامي كه بايد نخواهد رسيد و در مرحله اي كه ايستاده است «درجا» خواهدزد. وي رسانه هاي هرملت را پايه هر گونه پيشرفت و اقتدار، بقاء فرهنگ و تمدن و پاسدار حقوق آن ملت مي داند.
    از كارهاي سينگلر كه تاكنون به ندرت انديشمندي ديگر انجام داده است نوشتن كتاب يازده جلدي «تاريخ نا گفته» است كه جمعا 7 هزار و 364 صفحه دارد.
    وي بارها علنا از روش و رفتار مقا مات شوروي ــ نه اصول سوسياليسم آن كشور ــ انتقاد كرده بود و بعيد دانسته بود كه بتوان با آن روش، سوسياليسم را به پيروزي رساند. وي گفته بود كه مقامات شوروي به آن چه كه اندرز مي دهند عمل نمي كنند و معناي آن اين است كه معتقد به حرفهاي خود (سوسياليسم) نيستند و تنها مي خواهند براي حفظ مقام از آن سوء استفاده كنند و دستاويز داشته باشند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در دنياي اقتصاد
بحران اقتصادي سال 1551 انگلستان و پيدايش قانون گرشام ـ آيا کشورهاي دچار بحران مالي نيار به يك توماس گرشام دارند؟
مجسمه Gresham

بمانند ايالات متحده در سپتامبر 2008 و اتحادیه اروپا دو سال بعد و جمهوري اسلامي ايران در سال 2012، انگلستان در سپتامبر1551 دچار يك بحران پولی از همين دست شده بود. بحران پولی انگلستان كه از آغاز سال 1551 سربرآورده بود نتيجه سوء مديريت «ويليام دانسلW. Dansell» خزانه دار وقت دولت لندن و آزمندی سودجویان تشخیص داده شده بود.
     ادوارد ششم پادشاه وقت از بزرگان كشور خواست كه براي رفع بحران نظر دهند و آنان متفق القول گفتند كه مسائل اقتصادي، اموري فني ـ علمي هستند و حل آنها از سياستمدار، دولتمرد و ژنرال ساخته نخواهد بود بايد براي آنها اقتصاددان يافت و در آن زمان بهتر از «توماس گرشام Thomas Gresham» سراغ نبود.
    گرشام (1579 ـ 1519) با اختيار تام مامور رفع بحران شد.
    
Thomas Gresham

در آن زمان پول رايج ملل، سكه طلا و سكه نقره بود. گرشام «پول بد Bad Money» را عامل بحران تشخيص داد و براي رفع آن فرمولي به دست داد كه در علم اقتصاد به «قانون گرشام» معروف شده است. در آن زمان پول بد عبارت بود از سكه هاي ضرب شده با عيار كمتر، سكه هاي تقلبي، سكه هايي كه قسمتي از يك گوشه آن را جدا كرده بودند، سبكتر ساخته شده بودند و .... قانون گرشام كه با رعایت آن، بحران پولی انگلستان برطرف شد بگونه اي انشاء شده است كه در دنياي امروز و درمورد پول كاغذي هم مصداق دارد.
    طبق قانون گرشام، «پول بد» ـ پولي است كه «ماركت وليو Market Value» آن پايين تراز «كوماديتي وليو Commodity Value» اش بوده ولي اجبار قانوني به رعايت «فيس وليو Face Value » اين پول (آن مبلغ كه رويش حک ـ چاپ ـ شده است) باشد. پول بدون پشتوانه و پول زائد برظرفيت (پول تورم زا) از انواع پول بد است كه طبق قانون گرشام، بهاي اجناس را بالا مي برد و از دسترس دور مي سازد. اگر قانون، اجبار به همسان بودن پول خوب و بد كند، مردم عموما و سودجویان خصوصا به خريد اشياء داراي قيمت بالارونده هجوم مي برند و قيمت آنها دائما و سریعا بالا مي رود (مثلا؛ طلا، مستغلات، اجناس، پول دولتهای معتبر= ارز خوب ـ و در مواردي سهام) و تا بتوانند (از هر طريق و امروزه گرو گذاردن دارايي Assets، استفاده از كرديت و ... پول به دست می آورند) و خودرا وارد اين معاملات و خلاص از آن «پول بد ـ امروزه، پولی که ارزش برابری خودرا روزانه از دست بدهد» مي كنند كه داراي ريسك است و گاهي بحران ملي و در مورد کشورهای کلیدی و یا عضو یک اتحادیه اقتصادی حتي بين المللي بوجود می آورد.
    گرشام که موسس یک کالج و نیز Royal Exchange انگلستان بشمار می رود و از پادشاه وقت لقب «سِرSir» دریافت کرده بود و به خاطر کاری که برای میهنش کرد دستمزد نگرفت دارای دو اصل دیگر است: 1 ـ هردولت با احساس رو به رو شدن با بحران پولی (اقتصادی) باید اطمینان یابد که در این بخش با سوء مدیریت رو به رو است و افراد دیگری را بر جای آنان که هستند بگمارد زیراکه از مدیر و مدیران شکست خورده برای رفع بحرانی که خودشان از عوامل آنند کاری بر نخواهد آمد. 2 ـ دولت با تبلیغ اخلاقیات که درآمد بادآورده اخلاقی (انسانی) نیست و یا وضع قانون، افراد را از هجوم برای خلاص کردن خود از پول بد [با خرید طلا، پول کشورهای دیگر، مستغلات و سرمایه گذاری در کشورهای دیگر ـ خرید سهام خارجی و ...] بازدارد تا بازار پول آرام بگیرد.
    در تفسیر قانون و اصول گرشام، اقتصاددانان معاصر ضمن اشاره به عقاید توماس هابز، تبلیغ اخلاقیات را مفید نمی دانند و می گویند که سودجو و آزمند اخلاق نمی شناسد و دولت با وضع قانون و تعیین مجازات باید بازار پول را کنترل کند زیرا که اکر بحران و کاهش ارزش پول ملی ادامه یابد، دولت برای تامین هزینه های جاری خود مجبور به انتشار پول (اسکناس) بیشتری است که تشد ید بحران و بالارفتن قیمت هارا به دنبال خواهد داشت و بیکاری و ناراضی شدن.
    در سال 2008 دولت آمريكا مجبور شد كه كنترل سه بانك بزرگ را به دست گيرد كه بهاي دارايي هاي گرو گذاشته شده نزد آنها از ميزان بدهي كمتر شده بود و يا اينكه به ميزان زياد «Non – Collateralized Dept» داشتند. با كنترل اين سه بانك و نيز خريد هشتاد درصد از سهام يك شركت بيمه درحال ورشكست شدن، دولت آمريكا 600 تا 800 ميليارد دلار بر قروض خود افزود و چون بازهم كارساز نشد نوزدهم سپتامبر 2008 لايحه اي به قوه مقننه اين كشور داد كه معادل پانصد ميليارد دلار ديگر (نيم تريليون دلار) اسناد گرويي كم ارزش و بدهي هاي بد را از بانكها و موسسات اعتباردهنده بخرد تا شايد از بحران خارج شود كه اين بحران در حقيقت يكي ديگر از نتايج تصميم سال 1971 ريچارد نيكسون به خارج ساختن دلار آمريكا از استاندارد طلا بشمار آمده است. هنگامي كه دلار آمريكا در استاندارد طلا بود، تا قبل از سال 1934 هر دلار برابر بود با يك و نيم گرم طلا و بانكها در صورت مراجعه افراد، مجبور به مبادله بودند كه از سال 1934 به تصميم اف . دی. روزولت هر دلار به 88 صدم گرم طلا كاهش ارزش داده شد.
    پس از خروج دلار از استاندارد طلا، دست بانكهاي مركزي 12گانه آمريكا براي چاپ آن باز شده است و چون دلار (پس از جنگ جهانی دوم و ابرقدرت شدن دولت واشنگتن) به صورت پولي بين المللي درآمده و عامل سنجش، هر بحران مالي آمريكا تبديل به يك بحران بين المللي از اين دست خواهد شد.
    اصطلاحا به پولی که پشتوانه طلا، نقره و ذخایری از این قبیل ندارد Fiat Money گویند که اگر اعتماد مردم روزگاری به امضاء کننده اسکناس (دولت مربوط) کاهش یابد مقداری از ارزش (قدرت خرید) خودرا از دست می دهد.
     جمعه شب (19 سپتامبر 2008) «كوين فيليپسKevin Phillips» مفسر اقتصادي معروف و مولف «Bad Money – Reckless finance, failed Politics and Global Crisis American capitalism» و 13 کتاب ديگر، بحران اقتصادي وقت آمريكا را در برنامه «NOW» شبكه تلويزيون عمومي اين كشور PBS تشريح كرد. وي که تاليفات ديگرش تحت عناوين Mediacracy (حکومت رسانه ها)، «آريستوكراسي در آمريكا»، «پايتخت خودبين ها و ...هستند در دهه 1960 دستیار دادستان كل آمريكا، مشاور ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت و از مقامات حزب جمهوریخواه بود که در سال 1971 از همه این مشاغل دست کشید و بكار پژوهش، تاليف و تفسير پرداخته است و می گوید که از این راه بهتر می تواند به مردم خدمت کند.
Kevin Phillips

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو رسانه‌ها
«ادي آدامز» فتوژورناليست معروف كه يك عكس او مسير جنگ ويتنام را تغيير داد
سرتيپ «نگوک لوآنN. N. Loan» رئيس پليس در يک چهار راه و بدون تحقيق، به اين گونه يک متهم تازه دستگير شده به همکاري با ويت کنگ به نام Van Lem را کشت

«ادي آدامز» فتو ژورناليست معروف و برنده 500 جايزه در اين زمينه از جمله جايزه پوليتزر 18 سپتامبر 2004 در خانه اش در شهر نيويورك در 71 سالگي درگذشت. وي نيم قرن روزنامه نگاري كرده بود. ادي دهها سال خبرنگار ـ عكاس اسوشييتدپرس، مجله تايم و مجله پاريد بود. ستون مصور او در جرايد ديگر تحت عنوان «يك روز از زندگي» معروف است كه سال 2003 بهترين موضوعهاي آن را به صورت كتابي با قطع بزرگ تحت همين عنوان منتشر ساخته بود. آدامز در سالهاي اخير يك مدرسه تعليم توليد و تهيه خبر و عكس براي رسانه ها تاسيس كرده بود كه روزنامه ها و شبكه هاي تلويزيوني افراد مستعد را انتخاب، استخدام و جهت آموزش به مدرسه او معرفي مي كردند.
    
Eddie Adams

معروفترين كار «ادي آدامز» گرفتن عكس از صحنه اي است كه انتشار آن جهان را منقلب كرد و مسير جنگ ويتنام را تغيير داد و به قطع آن کمک بسيار کرد.
     ماجرا از اين قرار است: در جريان تعرض «تت» در سال 1968 كه ويت كنگ پايگاهها و اردوگاههاي آمريكاييان در جنوب ويتنام را مورد حمله همزمان قرارداده بود، چند مامور پليس سايگون مردي را به اتهام همدستي با ويت كنگ دستگير كرده و دست بسته نزد سرتيپ «نگوك لوآن» رئيس پليس كه در يك چهار راه شهر بر كار ماموران نظارت مي كرد برده بودند. سرتيپ نگوك لوآن بدون اين كه تحقيق كرده باشند كه آيا آن مرد واقعا همدست ويت كنگ بوده و يا اشتباها دستگير شده است در همانجا در برابر چشم مردم تپانچه خود را بيرون كشيد و يك گلوله به مغز آن مرد خالي كرد و او را جا به جا كشت و ادي آدامز كه در آنجا حضور داشت از اين وضعيت به گونه اي كه پليس متوجه نشود عكس گرفت و اين عكس كه برنده جايزه پوليتزر شد از سوي اسوشييتدپرس در سراسر جهان توزيع گرديد و در روزنامه ها به چاپ رسيد و از شبكه هاي تلويزيوني پخش شد و مردم را به خروش درآورد. از آن پس آمريكاييان آرام نگرفتند و دست از تظاهرات ضد جنگ برنداشتند تا نيكسون رئيس جمهوري آمريكا مجبور شد كه واحدهاي زميني اين کشور را از ويتنام خارج سازد و در نتيجه وحدت ويتنام تامين گردد.
     اين عكس به صورت يك سند در همه كتابهاي تاريخ عمومي چاپ شده است و در جريان مبارزات انتخاباتي سال 2004 آمريكا بارديگر به عنوان يك سند مورد استفاده سناتور جان كري قرار گرفته بود كه در سال 1971 پس از بازگشت از ويتنام به صف مخالفان جنگ پيوسته بود و همان زمان در سناي آمريكا شهادت داده بود كه نظاميان آمريكايي در ويتنام گاهي مجبور مي شوند غيرنظاميان را بكشند و جنگ ويتنام خشونت بر ضد بشريت است. اين عكس ادي ادامز به عنوان دگرگون سازترين عكس در تاريخ ثبت شده و «عكس» را به صورت يك سند غير قابل انكار درآورده است.
     ادي عكسهاي مهم ديگري هم دارد ولي اين عكس از همه تكان دهنده تر است. يكي از كارهاي جالب دوران خبرنگاري ادي آدامز اين بود كه براي ترسيم واقعيت هاي فراريان ويتنام كه به «آدمهاي قايقي» معروف شده بودند خود را در ميان آنان جا زد و با يك قايق فراريان در دريا آواره شد و صحنه مرده خواري ايشان از گرسنگي، حمله دزدان دريايي و تجاوز به زنان فراريان و غارت اموال آنان و مصائب ديگر را ثبت كرد كه انتشارشان باعث شد كه كشورهاي مختلف از جمله آمريكا به حمايتشان به شتابند و پناهشان دهند.
يک عکس ديگر Eddie Adams که تاريخساز شده است: يک صحنه نبرد خانه به خانه در جنوب ويتنام و تلاش يک مادر براي محافظت از کودکش

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ساير ملل
زادروز اسكندر مقدوني ـ ترويج تفکر دمکراسي ـ توجه به اصل «مرد عمل و انديشه» افلاتون در اروپا
تصوير يکي از مجسمه هاي اسکندر

زادروز اسكندر مقدوني را بيستم سپتامبر در سال 356 پيش از ميلاد به دست داده اند. وي در 20 سالگي در پي ترور پدرش فيليپ دوم كه موفق به تصرف همه کشور ـ شهرهاي يونان شده بود جانشين او گرديد.
     اسكندر كه در نوجواني شاگرد ارسطو بود و به دست او يک مرد «انديشه و عمل» شده بود، در منطقه خود در 16 سالگي يك سوار جنگي بنام بشمار مي رفت. وي تا 32 سالگي كه در بابل (عراق جنوبي) درگذشت تمامي خاورميانه و آسياي جنوبي و ميانه را متصرف شده بود. پاره اي از مورخان سال تولد اورا سال 357 پيش از ميلاد نوشته اند.
    اسکندر تلاش کرده بود که از طريق رفتار (نه تنها حرف و سخن)، فرهنگ يوناني ازجمله تفکر حکومت دمکراتيک (انتخاب بهترها براي مديريت جامعه)را در متصرفات خود ترويج دهد. حکومت دمکراتيک اشکانيان نشان داد که تلاش اسکندر تا چه حد موثر افتاده بود. اشکانيان جانشينان اسکندر را از شرق مديترانه بيرون راندند ولي نه همه دستاوردهاي يونانيان ازجمله حکومت قانون و قانونمداري و .... را.
    از نيمه هزاره دوم و پس از ترجمه و انتشار عقايد و نظريه هاي فلاسفه يونان باستان و تاثير معلم در پرورش انسان، در اروپا سعي در رعايت اين اصل افلاتون شده است که مدير جامعه (حاکم) بايد هم مرد عمل باشد و هم مرد انديشه (فيلسوف). بزرگان کشورهاي اروپايي از همان عصر رُنسانس در صدد اجراي آن برآمدند و در انگلستان بعدا يک کالج براي پرورش چنين اشخاصي تاسيس شد که هنوز بکار ادامه مي دهد. بخشي از پيشرفت هاي اروپايي به دليل داشتن و بکار گماردن چنين افرادي است. همين افراد بودند که در لباس نظامي و ديپلمات بر شرق آمدند و دولت لندن را بر آسياي جنوبي و خاور ميانه مسلط ساختند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
انقلاب فرانسه طلاق را آزاد كرد
مجلس ملي فرانسه در دوران انقلاب اين كشور در جلسه 20 سپتامبر سال 1792 خود "طلاق" را در آن كشور آزاد كرد. فرانسه يك كشور كاتوليك مذهب است و طلاق در مذهب كاتوليك و ازدواج مجدد ممنوع بوده است، كه انقلاب فرانسه اين سد را به صورت مدني آن شكست. دويست و ده سال طول كشيد تا ساير كشورهاي كاتوليك مذهب از جمله اسپانيا، ايتاليا و ممالك آمريكاي لاتين و ايرلند طلاق را طي شرايط سختي به تدريج آزاد كرده اند. با وجود اين كليساي كاتوليك هنوز طلاق را مطابق شرع نمي داند و بر آن صحه نمي گذارد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
دومين انفجار در سفارت آمريكا در بيروت
20 سپتامبر سال 1984 بر اثر انفجار يك خودرو حامل بمب در كنار ديوار ساختمان تازه سفارت آمريكا در شمال شرقي شهر بيروت به ساختمان سفارت آسيب شديد رسيد و 40 تن كشته شدند.
     اين رويداد، يك انفجار انتحاري بود كه 17 ماه پس از انفجار اول صورت گرفت. بيشتر مقتولان لبناني و از مراجعان سفارت بودند. در اين انفجار تنها دو آمريكايي كشته شدند.
    در پي انفجار اول، دولت آمريكا محل سفارت خود را از غرب بيروت به شمال شرق آن شهر كه ظاهرا ايمني بيشتري داشت منتقل كرده بود.
     23 اكتبر سال 1983 هم ساختمان قرارگاه نيروهاي ويژه (دريابُرد) آمريكا در بيروت بر اثر برخورد عمدي يك وانت حامل بمب ويران شده بود كه ضمن آن 216 نظامي امريكايي جان خود را از دست داده بودند.
صحنه پس از انفجار در کنار ساختمان سفارت امريكا در بيروت در 1984

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
سياست برزيل، پنج ماه پس از سقوط دولت صدام حسين
لولا دا سيلوا
دولت برزيل 19 سپتامبر 2003 و در آستانه ديدار «دا سيلوا ـ يک سوسياليست» رئيس جمهوری وقت اين كشور با جورج دبليو بوش رئيس جمهوری وقت آمريكا اعلام كرد كه برزيل در هيچ شرايطي به عراق نيروي نظامي نخواهد فرستاد. در آن زمان از سقوط دولت حزب بعث (صدام حسين) و افتادن عراق به دست آمريکا پنج ماه گذشته بود و اين دولت مايل بود که دولت هاي دوست را در رويداد عراق شريک کند و بخواهد که نيروي نظامي بفرستند، ولو شماري کم (سمبوليک).
     قبلا روزنامه هاي برزيل اقدام لهستان در فرستادن نيرو به عراق را يك «خوش رقصي» و فراموش كردن تاريخ (اشغالهاي مكرر توسط روسيه، لِه شدن در جريان جنگ جهاني دوم به دست آلمان، سوابق سوسياليستي اش و اين كه دهها سال در جناح مخالف ناتو بود) نوشته بودند.
    بزريل 200 و چند ميليوني پس از ايالات متحده، دومين کشور بزرگ قاره آمريکاست و از قدرت هاي جهاني در حال طلوع.
    
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
مصوبه منع اسراييل از تهديد کردن عرفات!
ياسر عرفات در معرض تهديد
مجمع عمومي سازمان ملل 19 سپتامبر 2003 قطعنامه اي مبني بر منع اسرائيل از ادامه تهديد كردن ياسر عرفات تصويب كرد. چون در اين مجمع، هيچيك از اعضاء حق وتو كردن ندارد، مخالفان اين مصوبه تنها چهار كشور از جمله آمريكا، اسرائيل و جزاير مارشال بودند. اين نخستين مصوبه اين مجمع در اجلاس سال 2003 خود بود. مصوبات مجمع عمومي سازمان ملل ضمانت اجرايي ندارند!.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
تفسير يادداشت 16 سپتامبر 2002 عراق به سازمان ملل در رسانه ها ـ بي اعتمادي به قول و قرارها
کوفي عنان

به مناسبت غير مجاز اعلام شدن اشغال نظامي عراق که از سوي كوفي عنان دبيركل وقت سازمان ملل مطرح شده بود، در سه روز 18، 19 و 20 سپتامبر 2004 بسياري از رسانه ها يادداشت مورخ 16 سپتامبر 2002 وزير امورخارجه جمهوري عراق خطاب به او (کوفي عنان) را يك سند دانسته و منتشر ساخته بودند.
     عنان در سومين سالروز دريافت اين يادداشت، نظر خودرا اعلام کرده بود.
    طبق نوشته روزنامه ها، در اين يادداشت به امضاي وزير امور خارجه وقت عراق چنين آمده بود:
    "جمهوري عراق در پاسخ به خواست دبيركل اتحاديه عرب و دولتهاي عربي، اسلامي و دوست تصميم گرفته است كه بدون قيد و شرط به بازرسان اسلحه، مامور از جانب سازمان ملل اجازه دهد براي تكميل و اجراي قطعنامه مربوط شوراي امنيت وارد عراق شوند تا اطمينان حاصل شود كه عراق داراي اسلحه كشتار جمعي نيست، و در عوض دشواري هاي موجود از جمله تحريم عراق برطرف شود. ".
     در اين يادداشت اضافه شده بود که دولت جمهوري عراق انتظار دارد كه همه كشورهاي عضو سازمان ملل و اعضاي شوراي امنيت اين سازمان بر پايه منشور ملل و عنايت به اصل 2 اين منشور حاكميت ملي، تماميت ارضي و استقلال سياسی عراق را محترم بشمارند.
     طبق تفسير روزنامه ها، شش ماه پس از ارسال اين يادداشت و در زماني كه هنوز بازرسي تكميل نشده بود و گزارش آن به شوراي امنيت جهت بررسي و اظهار نظر نرفته بود حمله نظامي موتلفان ازجمله آمريکا و انگلستان به عراق آغازشد. قبلا سازمانهاي اطلاعاتي آمريكا و عمدتا از قول فراريان عراقي گزارش کرده بودند که دولت صدام حسين در حال ساختتن سلاحهاي کشتار جمعي است و اين کاررا در نقاط مختلف عراق و حتي در آزمايشگاههاي متحرّک انجام مي دهد.
    در اين تفسيرها اشاره شده بود که حمله نظامي پيش از تکميل بازرسي از عراق و اعلام نتيجه، براي دولت هاي مشابه عراق (کشورهاي در معرض سوء ظنّ) درس خواهد شد که به قول و قرارها و توافق ها اعتماد نکنند و ....
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
توفان دريايي «ايوان» و ضعف خبرنويسي ـ فصل توفانهاي دريايي که به ايالات متحده هجوم مي آورند
توفان دريايي«ايوان» كه 18 سپتامبر 2004 در ايالات متحده باعث مرگ دهها تن شد، بيش از ده ميليارد دلار زيان وارد ساخت و ميليونها نفر را تا چند روز بدون برق گذارد؛ درست در روزي مناطق جنوبي و شرقي ايالات متحده را مورد حمله قرار داده بود كه 78 سال و نيز 85 سال پيش از آن دو توفان دريايي به همين مناطق حمله ور شده بودند كه توفان 18 سپتامبر 1926 دويست و پنجاه نفر و توفان 18 سپتامبر 1919 دويست و هشتاد آمريكايي را كشته بودند.
     بيشتر رسانه هاي آمريكا در سابقه خبرهاي خود مربوط به پيش بيني وقوع توفان دريايي «ايوان»، به دو توفان سپتامبر سالهاي 1919 و 1926 اشاره نكرده بودند كه كمكي به آمادگي مردم براي رو به رو شدن با توفان ايوان باشد!. توفان ايوان پيش از رسيدن به ايالات متحده در منطقه كارائيب نيز باعث مرگ 70 تن شده بود، ولي اخبار آن به گونه اي تنظيم نشده بود که آمريکاييان ـ به لحاظ احتياط ـ خودرا آماده کنند. اين توفان در كوبا تلفات نداشت؛ زيرا که رسانه ها و دولت هشدار داده بودند و مردم هم توجه کرده بودند كه بايد سرمشق ساير ملل قرار گيرد.
    بايد دانست كه همه ساله از ژوئيه تا نوامبر در اين قسمت از جهان، توفان هاي متعدد دريايي به وجود مي آيد و به كشورهاي 12 گانه منطقه از جمله ايالات متحده آسيب مي رساند كه در بعضي سالها اين توفانها شدت بيشتري دارند. در سال 2005 يکي از اين توفانها به نام کاترينا به سه ايالت جنوبي آمريکا آسيب فراوان وارد ساخت و شهر نيوارلئان را تقريبا ويران ساخت. در سپتامبر 2008 نيز دو توفان ديگر و مخصوصا توفان آيک Ike به مناطق جنوبي ايالات متحده آمريکا از جمله تگزاس زيان و تلفات وارد آورد. اين توفانها در كارائيب و اقيانوس اطلس و گاهي در سواحل آفريقا بوجود مي آيند و حرکت خودرا آغاز مي کنند.
آسيب وارده به يک هتل از توفان دريايي «ايوان» در ساحل جنوبي فلوريدا

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
تلفات و زيانهاي توفان دريايي ايزابل در سپتامبر 2003
توفان دريايي «ايزابل» كه شرق ايالات متحده را مورد حمله قرار داده بود پس از سه روز تخريب، 19 سپتامبر 2003 در مرز كانادا پايان يافت و بيشترين زيانها را به ايالتهاي كاروليناي شمالي، ويرجينيا و مريلند وارد ساخت كه مريلند و ويرجينيا شهر واشنگتن پايتخت آمريكا را احاطه كرده اند.
    اين توفان ميليونها تن را براي چند روز بي برق، آب تصفيه شده و تلفن كرده بود.
    تلفات توفان ايزابل بيش از 12 کشته نبود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
برخي ديگر از رويدادهاي 20 سپتامبر
 • 622:   طبق تقويم ميلادي، در اين روز حضرت محمد (ص) به شهر يثرب (مدينه) مهاجرت كردند كه مبداء تقويم هجري قرار گرفته است.
 • 1664:   دولت مهاجر نشين انگليسي «مريلن » آمريكا ازدواج زنان سفيد پوست با سياهپوستان را غير قانوني و ممنوع اعلام داشت.
 • 1797:   ايالات متحده آمريکا در اين روز يك كشتي جنگي از نوع «فري گيتFrigate» به نام «كانستيتوشنUSS Constitution = قانون اساسي» رادر بندرگاه بوستون (ايالت ماساچوست) به آب افکند كه هنوز نگهداري مي شود و قادر به درياپيمايي و شليك توپ است. اين ناو 15 سال بعد در جريان جنگ با انگلستان يك كشتي انگليسي را غرق كرد و به چند کشتي ديگر آسيب وارد آورد.
  USS Constitution

 • 1945:  
  Von Braun

  پس از شكست آلمان در جنگ جهاني دوم، بيستم سپتامبر 1945 دولت آمريكا به عنوان يكي از فاتحان جنگ که نظاميانش در بخش بزرگي از غرب آلمان استقرار داشتند، آن گروه از مهندسان موشك ساز و اتمي اين كشور را كه به دست آورده بود از جمله مهندس «فون براون» را به آمريكا انتقال داد كه براي اين كشور موشك بسازند و به اين كار هم موفق شدند. پس از سقوط آلمان، بر به دست آوردن دانشمندان موشكي ـ اتمي اين كشور ميان فاتحان رقابت شديدي به چشم مي خورد.
 • 2003:   روسيه، بلاروس و كزاخستان طرح تجارت آزاد ميان اعضاي جامعه مشترك المنافع روسيه را كه عبارت از انتقال آزاد كالا، خدمات، سرمايه و كارگر تصويب كردند. •  

  مطالعه اين سايت و نقل مطالب آن با ذكر ماخذ (نشاني کامل سايت و نام مولف آن) آزاد است، مگر براي روزنامه هاي متعلق به دولت و دستگاههاي دولتي؛ زيرا كه مولف اين سايت اكيدا «روزنامه نگاري» را كار دولت نمي داند. روزنامه عمومي به عنوان قوه چهارم دمكراسي بايد كاملا مستقل از دولت و سازمانهاي عمومي باشد تا بتواند رسالت شريف خود را به انجام برساند.


   تماس با مولف:

  editor (a) iranianshistoryonthisday.com
  n.keihanizadeh (a) gmail.com